LEGE nr. 257 din 16 iunie 2004privind ratificarea Convenţiei internaţionale pentru reprimarea atentatelor teroriste cu explozibili, adoptată la New York la 15 decembrie 1997
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 551 din 21 iunie 2004    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1Se ratifică Convenţia internaţională pentru reprimarea atentatelor teroriste cu explozibili, adoptată la New York la 15 decembrie 1997.  +  Articolul 2Cu ocazia depunerii instrumentului de ratificare se va formula următoarea declaraţie:"În baza art. 6 alin. 3 din convenţie, România declară că stabileşte jurisdicţia sa pentru infracţiunile prevăzute la art. 2, în toate cazurile prevăzute de art. 6 alin. 1 şi 2, potrivit dispoziţiilor aplicabile în materie din dreptul intern."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 16 iunie 2004.Nr. 257.CONVENTIE 15/12/1997