HOTĂRÎRE Nr. 710 din 7 octombrie 1994privind demiterea din funcţie a primarului comunei Strejeşti, judeţul Olt
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 300 din 24 octombrie 1994    În temeiul art. 41 alin. 1 şi al art. 34 alin. 1 lit. b) şi c) din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Domnul Badescu Ion se demite din funcţia de primar al comunei Strejeşti, judeţul Olt.  +  Articolul 2Se stabileşte data de 25 decembrie 1994 pentru alegerea primarului în Circumscripţia electorală Strejeşti, judeţul Olt. PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:----------------Secretar de stat, şeful Departamentuluipentru Administraţie Publică Locală,Octav Cozmanca-------------------------