HOTĂRÎRE Nr. 709 din 7 octombrie 1994privind demiterea din funcţie a primarului comunei Pastraveni, judeţul Neamt
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 300 din 24 octombrie 1994    În temeiul art. 41 alin. 1 şi al art. 34 alin. 1 lit. b) şi c) din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, precum şi al art. 17 din Hotărârea Guvernului nr. 728/1992, Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Domnul Stan Mihai se demite din funcţia de primar al comunei Pastraveni, judeţul Neamt.  +  Articolul 2Se stabileşte data de 25 decembrie 1994 pentru alegerea primarului în Circumscripţia electorală Pastraveni, judeţul Neamt. PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:----------------Secretar de stat, şeful Departamentuluipentru Administraţie Publică Locală,Octav Cozmanca-------------------------