HOTĂRÎRE Nr. 708 din 7 octombrie 1994privind demiterea din funcţie a primarului comunei Oniceni, judeţul Neamt
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 300 din 24 octombrie 1994    În temeiul art. 41 alin. 1 şi al art. 34 alin. 1 lit. b) şi c) din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Domnul Duminica Ioan se demite din funcţia de primar al comunei Oniceni, judeţul Neamt.  +  Articolul 2Se stabileşte data de 25 decembrie 1994 pentru alegerea primarului în Circumscripţia electorală Oniceni, judeţul Neamt.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:--------------Secretar de stat, şeful Departamentuluipentru Administraţie Publică Locală,Octav Cozmanca--------------