ORDIN nr. 637 din 1 aprilie 2004 (*actualizat*)pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile şi criteriile pentru selecţionarea, şcolarizarea, atestarea şi utilizarea ghizilor de turism(actualizat până la data de 24 decembrie 2009*)
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
  • ----------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 15 iunie 2004. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 24 decembrie 2009, cu modificările şi completările aduse de ORDINUL nr. 990 din 14 decembrie 2009.În vederea eliminării barierelor în calea dreptului de liberă practică a serviciilor turistice în cadrul Uniunii Europene,în temeiul prevederilor art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 305/2001 privind atestarea şi utilizarea ghizilor de turism, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului,ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice privind condiţiile şi criteriile pentru selecţionarea, şcolarizarea, atestarea şi utilizarea ghizilor de turism, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2 (1) Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului turismului nr. 263/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile şi criteriile pentru selecţionarea, şcolarizarea, atestarea şi utilizarea ghizilor de turism, precum şi atribuţiile acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 437 din 6 august 2001, precum şi orice alte dispoziţii contrare. (2) Prevederile prezentului ordin se completează cu dispoziţiile-cadru ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România.-------------Alin. (2) al art. 2 a fost introdus de pct. 1 al art. IV din ORDINUL nr. 990 din 14 decembrie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 910 din 24 decembrie 2009.  +  Articolul 3Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul transporturilor,construcţiilor şi turismului,Ileana Tureanu,secretar de statBucureşti, 1 aprilie 2004.Nr. 637.  +  AnexăNORMA 01/04/2004