HOTĂRÂRE nr. 831 din 27 mai 2004pentru aprobarea Normelor privind limitele admisibile de perisabilitate la mărfuri în procesul de comercializare
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 522 din 10 iunie 2004    În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată, şi al art. 21 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Normele privind limitele admisibile de perisabilitate la mărfuri în procesul de comercializare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Pentru instituţiile publice, limitele maxime de perisabilitate admise se aprobă de ordonatorul principal de credite. În acest scop, ministerele vor stabili limite proprii, care vor fi supuse spre avizare Ministerului Finanţelor Publice.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------Preşedintele Agenţiei Naţionalepentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie,Eugen Ovidiu Chirovicip. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 27 mai 2004.Nr. 831.  +  AnexăNORMA 27/05/2004