SISTEMUL DE INDICATORI STATISTICI din 15 aprilie 2002ai pieţei muncii şi metodologia de calcul al acestora
EMITENT
  • MINISTERUL MUNCII ŞI SOLIDARITATII SOCIALE
  • INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICA
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 323 din 16 mai 2002     +  Articolul 1Pentru caracterizarea fenomenelor de pe piaţa forţei de muncă se folosesc două categorii de indicatori statistici: absoluti şi relativi. a) Indicatorii absoluti se referă la:1. resursele de muncă;2. populatia activa;3. populatia ocupata;4. şomeri;5. locurile de muncă vacante;6. indemnizatia de şomaj;7. populatia iesita din şomaj prin ocupare, precum şi prin parasirea pieţei muncii. b) Indicatorii relativi se referă la:1. rata globală de activitate;2. rata de activitate a populatiei de 15 ani şi peste;3. rata globală de ocupare;4. rata de ocupare a populatiei de 15 ani şi peste;5. rata de ocupare a resurselor de muncă;6. rata somajului;7. ponderea somerilor inregistrati în populatia stabila în vârsta de 18-62 ani.  +  Articolul 2Indicatorii absoluti se definesc astfel:1. Resursele de muncă [R(m)] reprezinta categoria de populatie ce dispune de ansamblul capacităţilor fizice şi intelectuale care îi permit sa desfasoare o munca utila în una dintre activităţile economiei naţionale.Resursele de muncă se determina cu ajutorul formulei:R(m) = P(vm) - [P(im) + P(iv)] + S(p),în care:R(m) = resurse de muncă;P(vm) = populatia în vârsta de muncă;P(im) = persoane în vârsta de muncă, cu incapacitate permanenta de muncă;P(iv) = pensionari în vârsta de muncă, care nu lucreaza;S(p) = populatia aflata în afara limitelor varstei de muncă şi care lucreaza.Populatia în vârsta de muncă [P(vm)], conform legislaţiei în vigoare, cuprinde barbatii şi femeile de la 16 ani până la varstele standard de pensionare.Datele sunt calculate anual de către Institutul Naţional de Statistica prin balanta forţei de muncă la nivel de tara, regiune de dezvoltare şi judet.2. Populatia activa se determina în doua variante: populatia activa totala şi populatia activa civila. a) Populatia activa totala [P(a)] cuprinde toate persoanele care furnizeaza forta de muncă disponibila pentru producţia de bunuri şi servicii în perioada de referinţa (săptămâna care preceda interviul), incluzând populatia ocupata şi somerii definiti conform criteriilor Biroului International al Muncii (şomeri în sens BIM).Indicatorii menţionaţi sunt obtinuti din Ancheta asupra forţei de muncă în gospodarii, efectuata de Institutul Naţional de Statistica cu periodicitate trimestriala şi anuală (ca medie aritmetica a trimestrelor), la nivel de tara şi regiune de dezvoltare. b) Populatia activa civila [P(ac)] cuprinde persoanele care au depasit o vârsta de muncă specificata (16 ani) şi care constituie forta de muncă disponibila pentru producerea de bunuri şi servicii. Populatia activa civila caracterizeaza oferta potentiala de forta de muncă şi gradul de ocupare a populatiei, incluzând populatia ocupata civila şi somerii inregistrati la agentiile pentru ocuparea forţei de muncă. Formula de calcul este:P(ac) = P(oc) + S(ANOFM),în care:P(oc) = populatia ocupata civila;S(ANOFM) = şomeri inregistrati la agentiile pentru ocuparea forţei de muncă.Indicatorul se determina anual de către Institutul Naţional de Statistica prin balanta forţei de muncă la nivel de tara, regiune de dezvoltare şi judet.3. Populatia ocupata se determina în doua variante: populatia ocupata totala şi populatia ocupata civila. a) Populatia ocupata totala include toate persoanele de 15 ani şi peste care au avut un loc de muncă şi care au lucrat în perioada de referinţa (săptămâna care precede interviul) cel puţin o ora în activităţi neagricole sau minimum 15 ore, în cazul lucratorilor pe cont propriu şi al lucratorilor familiali neremunerati din agricultura. Populatia ocupata totala include toate categoriile de persoane (salariati, patroni, lucrători pe cont propriu, lucrători familiali neremunerati, membri ai unor societăţi agricole sau ai unor cooperative) care au lucrat în activităţi din sectorul formal (inclusiv din Ministerul Apararii Naţionale, Ministerul de Interne, Serviciul Roman de Informaţii, organizaţii politice şi obstesti) şi din sectorul informal, cu sau fără forme legale.Indicatorul se obtine din Ancheta asupra forţei de muncă în gospodarii, efectuata de Institutul Naţional de Statistica cu periodicitate trimestriala şi anuală (ca medie aritmetica a trimestrelor), la nivel de tara şi regiune de dezvoltare. b) Populatia ocupata civila include toate persoanele care, la sfârşitul anului, aveau un loc de muncă legal în activităţile neagricole din sectorul formal sau în activităţi din agricultura, cu statut de: salariati, patroni, lucrători pe cont propriu, lucrători familiali neremunerati, membri ai unor societăţi agricole sau ai unor cooperative. Nu se includ personalul din Ministerul Apararii Naţionale, Ministerul de Interne, Serviciul Roman de Informaţii (cadre militare sau persoane asimilate acestora, militari în termen), detinutii şi salariaţii organizaţiilor politice sau obstesti.Indicatorul este obţinut anual de către Institutul Naţional de Statistica prin balanta forţei de muncă, la nivel de tara, regiune de dezvoltare şi judet.4. Somerii se determina în doua variante: somerii în sens BIM şi somerii inregistrati. a) Somerii în sens BIM [S(BIM)] sunt cei definiti conform criteriilor Biroului International al Muncii.Numărul somerilor în sens BIM se determina trimestrial şi anual de către Institutul Naţional de Statistica prin Ancheta asupra forţei de muncă în gospodarii, la nivel de tara şi regiune de dezvoltare. b) Somerii inregistrati [S(ANOFM)] sunt persoanele care indeplinesc condiţiile prezentate la art. 5 pct. IV din Legea nr. 76/2002.Numărul total al somerilor inregistrati este calculat, pentru fiecare luna calendaristica, în cadrul Agentiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, la nivel de tara, judet şi localitate.5. Locurile de muncă vacante sunt cele disponibile la sfârşitul fiecarei luni calendaristice, reprezentand stocul final al lunii. Acestea sunt raportate la agentiile pentru ocuparea forţei de muncă de către agentii economici, conform prevederilor art. 10 alin. (1) din Legea nr. 76/2002 şi ale art. 3 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002, şi centralizate lunar la nivelul Agentiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă.Indicatorul se calculeaza după formula:LM(1) = LM(0) + I(1) - E(1),în care:LM(1) = numărul locurilor de muncă vacante la sfârşitul lunii de raportare;LM(0) = numărul locurilor de muncă vacante la sfârşitul lunii precedente;I(1) = numărul locurilor de muncă raportate ca disponibile în cursul lunii de raportare (intrari);E(1) = numărul locurilor de muncă iesite din evidenta în cursul lunii de raportare (iesiri).6. Indemnizatia de şomaj este, potrivit prevederilor Legii nr. 76/2002, o sumă fixa reprezentand 75% din salariul de baza minim brut pe tara.În perioada în care Legea nr. 1/1991 privind protectia sociala a somerilor şi reintegrarea lor profesionala, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, îşi mai produce efecte se calculeaza şi un nivel mediu al acestui indicator, denumit ajutorul mediu lunar, după urmatoarea formula:                 S(tp)         A(m) = ───── x N(zl),                N(zb)    în care:A(m) = ajutorul mediu lunar;S(tp) = suma totala plătită în luna de raportare;N(zb) = numărul de zile-beneficiar platite în luna de raportare;N(zl) = numărul de zile din luna calendaristica de raportare.Ajutorul mediu lunar este urmarit distinct, pe categorii de indemnizare, ca: a) ajutor mediu de şomaj; b) ajutor mediu de integrare; c) alocaţie medie de sprijin.Indicatorul se calculeaza în cadrul Agentiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă.7. Populatia iesita din şomaj prin ocupare, precum şi prin parasirea pieţei muncii reprezinta numărul total al persoanelor iesite din evidente în decursul fiecarei luni calendaristice prin: ocupare, pensionare, deces, plecare în strainatate, detentie, alte motive.Indicatorul se calculeaza în cadrul Agentiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă pe baza datelor primite de la agentiile pentru ocuparea forţei de muncă judetene şi a municipiului Bucureşti.  +  Articolul 3Indicatorii relativi se definesc şi se calculeaza astfel:1. Rata globală de activitate reprezinta proportia populatiei active totale [P(a)] în populatia totala a tarii [P(t)]:             P(a)    R(ga) = ──── x 100            P(t)2. Rata de activitate a populatiei de 15 ani şi peste reprezinta proportia populatiei active de 15 ani şi peste [P(a15+)] în populatia totala în vârsta de 15 ani şi peste [P(t15+)]:               P(a15+)    R(a15+) = ────── x 100              P(t15+)3. Rata globală de ocupare reprezinta proportia populatiei ocupate [P(o)] în populatia totala a tarii [P(t)]:            P(o)   R(go) = ──── x 100           P(t)4. Rata de ocupare a populatiei de 15 ani şi peste reprezinta proportia populatiei ocupate de 15 ani şi peste [P(o15+)] în populatia totala în vârsta de 15 ani şi peste [P(t15+)]:              P(o15+)   R(o15+) = ─────── x 100             P(t15+)5. Rata de ocupare a resurselor de muncă reprezinta proportia populatiei ocupate civile [P(oc)] în resursele de muncă [R(m)]:              P(oc)     R(rm) = ────── x 100             R(m)Indicatorii statistici relativi de la pct. 1-5 se calculeaza de către Institutul Naţional de Statistica.6. Rata somajului este calculată în doua variante: rata somajului în sens BIM şi rata somajului înregistrat. a) Rata somajului în sens BIM se calculeaza ca raport între numărul somerilor definiti conform criteriilor Biroului International al Muncii [S(BIM)] şi populatia activa totala [P(a)], astfel:              S(BIM)   R(BIM) = ────── x 100             P(a)Acest indicator se calculeaza de către Institutul Naţional de Statistica. b) Rata somajului înregistrat se determina ca raport între numărul somerilor inregistrati la agentiile pentru ocuparea forţei de muncă judetene şi a municipiului Bucureşti (indemnizati şi neindemnizati) şi populatia activa civila. Datele referitoare la populatia activa civila la nivel de tara şi judet sunt pastrate ca atare în calculul ratei somajului un an intreg, până la definitivarea şi transmiterea balantei forţei de muncă din anul următor. Se calculeaza astfel:               S(ANOFM)   R(ANOFM) = ──────── x 100                P(ac)Rata somajului înregistrat se calculeaza de către Agentia Naţionala pentru Ocuparea Forţei de Muncă.7. Ponderea somerilor inregistrati în populatia stabila în vârsta de 18-62 ani se determina prin raportarea numarului somerilor inregistrati la totalul populatiei stabile cu vârsta cuprinsa între 18-62 ani.Se calculeaza la nivel de tara şi localitate de către Institutul Naţional de Statistica, pe baza numarului de şomeri inregistrati, comunicat lunar de Agentia Naţionala pentru Ocuparea Forţei de Muncă, după formula:                   S(ANOFM)    P[S(ANOFM)] = ───────── x 100                  P(t18-62)  +  Articolul 4Agentia Naţionala pentru Ocuparea Forţei de Muncă realizează, în functie de necesităţi, analize, studii şi cercetari statistice speciale privind situaţia şi evolutia somajului şi a ocuparii la nivel naţional şi teritorial, pe domenii de activitate. Sistemul de indicatori utilizati şi metodologia de calcul se vor aproba o dată cu tematica acestor cercetari, prin ordin al ministrului muncii şi solidarităţii sociale, cu avizul Institutului Naţional de Statistica.───────────────