ORDIN nr. 102 din 28 aprilie 2004 (*actualizat*)pentru aprobarea Normelor tehnice de analiză şi marcare a metalelor preţioase şi aliajelor acestora(actualizat la data de 4 mai 2015*)
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR
  • ----------Având în vedere prevederile:- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2001 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea/reorganizarea sau funcţionarea, după caz, a unor ministere, organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţii publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 233/2001, cu modificările ulterioare, coroborată cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice;- Hotărârii Guvernului nr. 755/2003 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor;- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase, aliajelor acestora şi pietrelor preţioase în România, republicată;- Hotărârii Guvernului nr. 633/2003 privind înfiinţarea pe lângă Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii,în temeiul art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 755/2003, al art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000, republicată, şi al art. 27 din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.344/2003,preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele tehnice de analiză şi marcare a metalelor preţioase şi aliajelor acestora, prevăzute în anexa la prezentul ordin.  +  Articolul 2Prevederile prezentului ordin vor fi duse la îndeplinire de către personalul de specialitate al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor şi de personalul de specialitate angajat al persoanelor fizice şi juridice autorizate să efectueze operaţiunea de marcare a bijuteriilor şi obiectelor din metale preţioase şi aliajele acestora.  +  Articolul 3Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Autorităţii Naţionalepentru Protecţia Consumatorilor,Rovana PlumbBucureşti, 28 aprilie 2004.Nr. 102.  +  AnexăNORMA 28/04/2004