HOTĂRÂRE nr. 493 din 1 aprilie 2004pentru aprobarea Metodologiei privind monitorizarea monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial şi a Metodologiei privind elaborarea şi conţinutul-cadru al planurilor de protecţie şi gestiune a monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 380 din 30 aprilie 2004    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 17 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 47/2000 privind stabilirea unor măsuri de protecţie a monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 564/2001,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia privind monitorizarea monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial, prevăzută în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă Metodologia privind elaborarea şi conţinutul-cadru al planurilor de protecţie şi gestiune a monumentelor istorice înscrise în Lista patrimoniului mondial, prevăzută în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------Ministrul culturii şi cultelor,Răzvan TheodorescuMinistru de stat, ministrul administraţiei şi internelor,Ioan RusMinistrul delegat pentru administraţia publică,Gabriel OpreaMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 1 aprilie 2004.Nr. 493.  +  Anexa 1METODOLOGIE 01/04/2004  +  Anexa 2METODOLOGIE 01/04/2004