LEGE nr. 349 din 6 iunie 2002 (*actualizată*)pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun(actualizată până la data de 31 decembrie 2004*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • --------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 21 iunie 2002. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 31 decembrie 2004, cu modificările şi completările aduse de: ORDONANTA nr. 13 din 30 ianuarie 2003; LEGEA nr. 275 din 23 iunie 2003; LEGEA nr. 90 din 5 aprilie 2004.NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Art. III din LEGEA nr. 90 din 5 aprilie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 342 din 20 aprilie 2004 prevede:"Prezenta lege intră în vigoare la data de 31 decembrie 2004, cu excepţia prevederilor pct. 6 şi 7, respectiv art. 3 alin. (9) şi art. 3^1 -3^4 , şi ale art. 3 alin. (5), (5^1), (8) şi (10) din Legea nr. 349/2002, cu modificările şi completările ulterioare, care intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2007."Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Prezenta lege stabileşte unele măsuri privind prevenirea şi combaterea consumului produselor din tutun, prin restrângerea fumatului în spaţii publice închise, prin inscripţionarea pachetelor cu produse din tutun, prin desfăşurarea de campanii de informare şi educare a populaţiei, informarea consumatorilor cu privire la produsele din tutun pe care urmează să le achiziţioneze, prin indicarea în produsele finale a conţinutului de gudron, nicotină şi monoxid de carbon, precum şi unele măsuri privind utilizarea ingredientelor pentru produsele din tutun, având ca scop protejarea sănătăţii persoanelor fumătoare şi nefumătoare de efectele dăunătoare ale fumatului, prevenirea răspândirii fumatului în rândul minorilor şi asigurarea unui nivel adecvat al calităţii vieţii populaţiei din România.---------Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 90 din 5 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 342 din 20 aprilie 2004.  +  Articolul 2În sensul prezentei legi, prin: a) produse din tutun se înţelege produsele destinate fumatului, prizatului, suptului sau mestecatului, fabricate total ori parţial din tutun, modificat genetic sau nu;---------Lit. a) a art. 2 a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA nr. 13 din 30 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 2 februarie 2003. b) tutun de uz oral se înţelege toate produsele destinate uzului oral, cu excepţia celor care se fumează sau se mestecă, fabricate în totalitate sau parţial din tutun, sub formă de pudră, de particule fine sau orice altă combinaţie a acestora, în special cele prezentate în pliculeţe porţionate sau poroase, precum şi cele având orice formă care aminteşte de un produs alimentar;--------Lit. b) a art. 2 a fost modificată de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 90 din 5 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 342 din 20 aprilie 2004. c) tutun de mestecat se înţelege tutunul prelucrat, tăiat sau maruntit, destinat consumului prin mestecare; d) tutun de prizat se înţelege produsul de tutun prelucrat, macinat până la stadiul de pulbere fina, destinat consumului prin prizare; e) fumat se înţelege inhalarea voluntara a fumului rezultat în urma arderii tutunului conţinut în tigarete, tigari de foi, cigarillos şi pipe;---------Lit. e) a art. 2 a fost modificată de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA nr. 13 din 30 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 2 februarie 2003. f) tigarete se înţelege produsele din tutun ce conţin tutun prelucrat, tutun tăiat, invelit într-un sul longitudinal de hârtie, cu secţiune rotunda sau ovala, care conţine tutun prelucrat, dispus într-un mod adecvat pentru a fi fumate în mod direct; g) trabucuri - termen generic pentru tigarile de foi; h) tigari de foi se înţelege produsele din tutun obţinute prin invelirea tutunului de umplutura (tăiat sau maruntit) în una sau mai multe foi de tutun prelucrat; i) cigarillos se înţelege tigarile de foi de dimensiuni mici;--------Lit. i) a art. 2 a fost modificată de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA nr. 13 din 30 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 2 februarie 2003. j) gudron se înţelege condensatul anhidru brut de fum fără nicotină;--------Lit. j) a art. 2 a fost modificată de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 90 din 5 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 342 din 20 aprilie 2004. k) nicotina se înţelege alcaloida nicotinica;k^1) substanţe de plecare se înţelege arome, solvenţi, umectanţi, adezivi şi agenţi de îngroşare, aditivi, sosuri, coloranţi şi agenţi de colorare, conservanţi;--------Lit. k^1) a art. 2 a fost introdusă de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 90 din 5 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 342 din 20 aprilie 2004. l) ingredient se înţelege orice substanţa sau orice constituent, cu excepţia frunzelor de tutun şi a altor părţi naturale sau neprelucrate din tutun, folosit la prepararea sau producerea produselor din tutun şi care se regaseste în produsul finit, chiar dacă apare în alte forme incluzând hârtie, filtru, cerneala şi adezivi; m) spaţii publice închise se înţelege toate spaţiile din instituţiile publice centrale şi locale, instituţii sau unităţi economice, de alimentaţie publică, de turism, comerciale, de învăţământ, medico-sanitare, culturale, de educaţie, sportive, toate mijloacele de transport în comun, autogări, gări şi aeroporturi, de stat şi private, spaţiile închise de la locul de muncă sau alte spaţii prevăzute de lege, cu excepţia spaţiilor delimitate şi special amenajate pentru fumat din incinta acestora. n) spaţii închise de la locul de muncă se înţelege toate spaţiile din imobilele construcţii, precum halele industriale, spaţiile de depozitare, sălile de şedinţa, sălile de consiliu, holurile, coridoarele, toaletele, lifturile, birourile şi/sau camerele utilizate de doua sau mai multe persoane.---------Lit. n) a art. 2 a fost introdusă de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA nr. 13 din 30 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 2 februarie 2003.  +  Articolul 3 (1) Se interzice fumatul în spaţiile publice închise.(1^1) Se interzice complet fumatul în unităţile sanitare, de stat şi private.----------Alin. (1^1) al art. 3 a fost introdus de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA nr. 13 din 30 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 2 februarie 2003. (2) Fumatul este permis în spaţii special amenajate pentru fumat, cu respectarea următoarelor condiţii obligatorii: a) să fie construite astfel încât sa deserveasca fumatul şi sa nu permită pătrunderea aerului viciat în spaţiile publice închise;--------Lit. a) a alin. (2) al art. 3 a fost modificată de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA nr. 13 din 30 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 2 februarie 2003. b) să fie ventilate, dotate cu scrumiere şi extinctoare şi să fie amenajate în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind prevenirea şi stingerea incendiilor;--------Lit. b) a alin. (2) al art. 3 a fost modificată de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA nr. 13 din 30 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 2 februarie 2003. c) să fie marcate, la loc vizibil, cu unul dintre următoarele indicatoare prin care să se indice: <>, <>, <>, <<Încăpere în care este permis fumatul>>, astfel încât orice persoană să poată fi avizată de faptul ca numai în acel spaţiu se poate fuma.--------Lit. c) a alin. (2) al art. 3 a fost introdusă de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA nr. 13 din 30 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 2 februarie 2003.(2^1) Persoanele responsabile din instituţiile menţionate conform art. 2 lit. m) şi n) vor elabora şi vor pune în aplicare regulamente interne prin care să delimiteze spaţiile în incinta cărora este permis fumatul de cele în care este interzis fumatul, prin marcarea ultimelor cu indicatoare prin care să se indice: <> sau folosirea semnului internaţional, respectiv tigareta barata de o linie transversala.--------Alin. (2^1) al art. 3 a fost introdus de pct. 9 al art. I din ORDONANŢA nr. 13 din 30 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 2 februarie 2003. (3) Barurile, restaurantele, discotecile şi alte spaţii publice cu destinaţie similară vor delimita şi vor asigura ventilatia spaţiilor destinate fumatorilor, astfel încât aerul poluat sa nu pătrundă în spaţiul pentru nefumatori.--------Alin. (3) al art. 3 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA nr. 13 din 30 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 2 februarie 2003. (4) Prevederile alin. (2) nu se aplică barurilor, restaurantelor, discotecilor şi altor spaţii publice cu destinaţie similară, al căror proprietar sau manager stabileşte şi afişează avertismentul: "În aceasta unitate fumatul este interzis." (5) Se interzic vânzarea tigaretelor la bucata, precum şi punerea pe piaţa a pachetelor de tigarete care conţin mai puţin de 20 de bucăţi*).---------Alin. (5) al art. 3 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDONANŢA nr. 13 din 30 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 2 februarie 2003.*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Art. III din LEGEA nr. 90 din 5 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 342 din 20 aprilie 2004 prevede:"Prezenta lege intră în vigoare la data de 31 decembrie 2004, cu excepţia prevederilor pct. 6 şi 7, respectiv art. 3 alin. (9) şi art. 3^1 -3^4, şi ale art. 3 alin. (5), (5^1), (8) şi (10) din Legea nr. 349/2002, cu modificările şi completările ulterioare, care intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2007."(5^1) Pachetele de tigarete care conţin mai puţin de 20 de bucăţi mai pot fi puse pe piaţa până la data de 31 decembrie 2004*).--------Alin. (5^1) al art. 3 a fost introdus de pct. 12 al art. I din ORDONANŢA nr. 13 din 30 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 2 februarie 2003.*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Art. III din LEGEA nr. 90 din 5 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 342 din 20 aprilie 2004 prevede:"Prezenta lege intră în vigoare la data de 31 decembrie 2004, cu excepţia prevederilor pct. 6 şi 7, respectiv art. 3 alin. (9) şi art. 3^1 -3^4, şi ale art. 3 alin. (5), (5^1), (8) şi (10) din Legea nr. 349/2002, cu modificările şi completările ulterioare, care intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2007." (6) Se interzice comercializarea produselor din tutun prin automate.---------Alin. (6) al art. 3 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 90 din 5 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 342 din 20 aprilie 2004. (7) În autorizaţia sanitară de funcţionare a unităţilor care comercializează produse din tutun se introduce o clauza specială de interzicere a vânzării produselor din tutun tinerilor sub 18 ani. (8) Sunt interzise producţia şi importul destinate pieţei interne, precum şi punerea pe piaţa a oricărui pachet de tigarete care nu poarta inscripţionat conţinutul de gudron, de nicotina şi monoxid de carbon din gazele măsurate*).---------Alin. (8) al art. 3 a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDONANŢA nr. 13 din 30 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 2 februarie 2003.*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Art. III din LEGEA nr. 90 din 5 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 342 din 20 aprilie 2004 prevede:"Prezenta lege intră în vigoare la data de 31 decembrie 2004, cu excepţia prevederilor pct. 6 şi 7, respectiv art. 3 alin. (9) şi art. 3^1 -3^4, şi ale art. 3 alin. (5), (5^1), (8) şi (10) din Legea nr. 349/2002, cu modificările şi completările ulterioare, care intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2007."---------Alin. (8^1) al art. 3 a fost abrogat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 90 din 5 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 342 din 20 aprilie 2004. (9) Sunt interzise producţia şi importul destinate pieţei interne, precum şi punerea pe piaţă a oricărui produs din tutun care nu poartă inscripţionate avertismentele prevăzute de prezenta lege privind pericolul consumării acestuia asupra sănătăţii individuale şi publice*).--------Alin. (9) al art. 3 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 90 din 5 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 342 din 20 aprilie 2004.*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Art. III din LEGEA nr. 90 din 5 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 342 din 20 aprilie 2004 prevede:"Prezenta lege intră în vigoare la data de 31 decembrie 2004, cu excepţia prevederilor pct. 6 şi 7, respectiv art. 3 alin. (9) şi art. 3^1 -3^4 , şi ale art. 3 alin. (5), (5^1), (8) şi (10) din Legea nr. 349/2002, cu modificările şi completările ulterioare, care intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2007." (10) Este interzisă punerea pe piaţa a oricăror produse din tutun de uz oral*).--------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Art. III din LEGEA nr. 90 din 5 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 342 din 20 aprilie 2004 prevede:"Prezenta lege intră în vigoare la data de 31 decembrie 2004, cu excepţia prevederilor pct. 6 şi 7, respectiv art. 3 alin. (9) şi art. 3^1 -3^4, şi ale art. 3 alin. (5), (5^1), (8) şi (10) din Legea nr. 349/2002, cu modificările şi completările ulterioare, care intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2007."  +  Articolul 3^1*)Tutunul, produsele din tutun, precum şi ingredientele utilizate la fabricarea produselor din tutun trebuie să îndeplinească cel puţin nivelul minim al condiţiilor prevăzute în reglementările legale în vigoare.--------Art. 3^1 a fost introdus de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 90 din 5 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 342 din 20 aprilie 2004.*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Art. III din LEGEA nr. 90 din 5 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 342 din 20 aprilie 2004 prevede:"Prezenta lege intră în vigoare la data de 31 decembrie 2004, cu excepţia prevederilor pct. 6 şi 7, respectiv art. 3 alin. (9) şi art. 3^1 -3^4 , şi ale art. 3 alin. (5), (5^1), (8) şi (10) din Legea nr. 349/2002, cu modificările şi completările ulterioare, care intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2007."  +  Articolul 3^2*) (1) Ţigaretele puse în circulaţie comercializate sau fabricate nu vor avea un conţinut mai mare de: a) 10 mg/ţigaretă, pentru gudron; b) 1 mg/ţigaretă, pentru nicotină; c) 10 mg/ţigaretă, pentru monoxid de carbon. (2) Este permis importul de ţigarete fabricate în statele membre ale Uniunii Europene care respectă reglementările comunitare privind conţinutul maxim de gudron, nicotină şi monoxid de carbon. (3) Măsurarea conţinutului de gudron, nicotină şi monoxid de carbon al ţigaretelor se realizează în laboratoare agreate şi monitorizate de Ministerul Sănătăţii. (4) Ministerul Sănătăţii va face publică lista laboratoarelor agreate, specificând criteriile utilizate la aprobare, precum şi metodele de monitorizare aplicate. (5) Determinarea conţinutului de gudron, nicotină şi monoxid de carbon al ţigaretelor se face pe baza standardelor următoare: ISO 4387 - pentru gudron, ISO 10315 - pentru nicotină, ISO 8454 - pentru monoxid de carbon. Acurateţea indicaţiilor privind gudronul şi nicotina de pe pachete se verifică în conformitate cu ISO 8243. (6) Ministerul Sănătăţii poate să solicite producătorilor sau importatorilor efectuarea oricăror teste suplimentare în vederea determinării concentraţiei altor substanţe conţinute de produsele din tutun, pentru fiecare marcă sau tip, în scopul evaluării efectului acestor substanţe asupra sănătăţii, în mod special a potenţialului acestora de a provoca dependenţă. (7) Rezultatele testelor efectuate conform prevederilor alin. (6) vor fi transmise anual Ministerului Sănătăţii. (8) Ministerul Sănătăţii poate solicita rezultatele testelor efectuate conform prevederilor alin. (6) la un interval mai mare decât cel prevăzut la alin. (7) atunci când caracteristicile produselor din tutun nu se modifică. (9) Ministerul Sănătăţii este notificat de fiecare dată când caracteristicile produselor din tutun se modifică. (10) Ministerul Sănătăţii, Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului şi Asociaţia de Standardizare din România - ASRO - vor asigura adoptarea standardelor ISO ca standarde române până la data intrării în vigoare a prezentei legi.---------Art. 3^2 a fost introdus de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 90 din 5 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 342 din 20 aprilie 2004.*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Art. III din LEGEA nr. 90 din 5 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 342 din 20 aprilie 2004 prevede:"Prezenta lege intră în vigoare la data de 31 decembrie 2004, cu excepţia prevederilor pct. 6 şi 7, respectiv art. 3 alin. (9) şi art. 3^1 -3^4 , şi ale art. 3 alin. (5), (5^1), (8) şi (10) din Legea nr. 349/2002, cu modificările şi completările ulterioare, care intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2007."  +  Articolul 3^3*)La fabricarea produselor din tutun se utilizează numai substanţe de plecare din lista aprobată prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului, emis până la 31 decembrie 2004.--------Art. 3^3 a fost introdus de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 90 din 5 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 342 din 20 aprilie 2004.*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Art. III din LEGEA nr. 90 din 5 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 342 din 20 aprilie 2004 prevede:"Prezenta lege intră în vigoare la data de 31 decembrie 2004, cu excepţia prevederilor pct. 6 şi 7, respectiv art. 3 alin. (9) şi art. 3^1 -3^4 , şi ale art. 3 alin. (5), (5^1), (8) şi (10) din Legea nr. 349/2002, cu modificările şi completările ulterioare, care intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2007."  +  Articolul 3^4*) (1) Producătorii sau importatorii de produse din tutun întocmesc un dosar al produsului care conţine următoarele: a) lista cu toate ingredientele utilizate în procesul de fabricaţie a produselor din tutun, precum şi cantităţile acestora, după tipul şi marca produsului. Lista va fi redactată în ordinea descrescătoare a cantităţii fiecărui ingredient din produs; b) declaraţie cu privire la motivul utilizării ingredientelor listate în produsele din tutun, cu indicaţii referitoare la categoria şi funcţia lor; c) date toxicologice disponibile producătorului sau importatorului referitoare la ingredientele utilizate, indiferent de forma lor de prezentare, cu referiri speciale la efectul lor asupra sănătăţii, menţionând orice efect de inducere a dependenţei. (2) Dosarul întocmit în conformitate cu prevederile alin. (1) se depune anual de către producător sau importator, pentru notificare, la Direcţia generală sănătate publică şi inspecţia sanitară de stat a Ministerului Sănătăţii. Primul dosar se va depune până cel mai târziu la 31 decembrie 2004. (3) Informaţiile cu privire la conţinutul de gudron, nicotină şi monoxid de carbon, rezultatul testelor suplimentare efectuate la solicitarea Ministerului Sănătăţii, precum şi declaraţia, datele toxicologice din dosarul produsului, lista cu ingredientele utilizate în procesul de fabricaţie, cu excepţia celor care conţin formule specifice de produs, indicate de producător drept secret de fabricaţie, sunt informaţii publice. (4) Ministerul Sănătăţii asigură informarea consumatorilor cu privire la datele prevăzute la alin. (3), prin orice mijloc adecvat. Lista de ingrediente a fiecărui produs, precum şi conţinutul de gudron, nicotină şi monoxid de carbon vor fi făcute publice de către Ministerul Sănătăţii.---------Art. 3^4 a fost introdus de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 90 din 5 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 342 din 20 aprilie 2004.*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Art. III din LEGEA nr. 90 din 5 aprilie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 342 din 20 aprilie 2004 prevede:"Prezenta lege intră în vigoare la data de 31 decembrie 2004, cu excepţia prevederilor pct. 6 şi 7, respectiv art. 3 alin. (9) şi art. 3^1 -3^4, şi ale art. 3 alin. (5), (5^1), (8) şi (10) din Legea nr. 349/2002, cu modificările şi completările ulterioare, care intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2007."  +  Articolul 4 (1) Publicitatea pentru produsele din tutun este permisă în conformitate cu legislaţia în vigoare. (2) Folosirea unei embleme sau a denumirii unei mărci de tutun pentru promovarea ori comercializarea altor produse este interzisă.--------Alin. (2) al art. 4 a fost modificat de pct. 14 al art. I din ORDONANŢA nr. 13 din 30 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 2 februarie 2003.  +  Articolul 5Proprietarii sau managerii care administrează spaţiile publice în care este interzis fumatul au obligaţia de a afişa la loc vizibil simboluri care interzic fumatul.  +  Articolul 6 (1) Fiecare pachet care conţine tigarete, în momentul punerii pe piaţa a produsului, trebuie să prezinte tipărit pe o parte a pachetului, în limba română, conţinutul de gudron, de nicotina şi monoxid de carbon din gazele măsurate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, astfel încât să se acopere cel puţin 10% din suprafaţa corespunzătoare a pachetului.---------Alin. (1) al art. 6 a fost modificat de pct. 15 al art. I din ORDONANŢA nr. 13 din 30 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 2 februarie 2003.(1^1) Denumirea monoxid de carbon se va tipari în forma neprescurtata, respectiv <>, şi nu CO.--------Alin. (1^1) al art. 6 a fost introdus de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 275 din 23 iunie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 25 iunie 2003.(1^2) Pachetul de tigarete este un paralelipiped dreptunghic, compus din 6 suprafeţe/fete: doua suprafeţe mari sau principale, doua suprafeţe mijlocii sau laterale şi doua suprafeţe mici.--------Alin. (1^2) al art. 6 a fost introdus de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 275 din 23 iunie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 25 iunie 2003. (2) Fiecare pachet care conţine produse din tutun, cu excepţia tutunului de uz oral sau a altor produse din tutun care nu se fumează, se inscripţionează, în limba română, cu un avertisment general, precum şi cu unul adiţional, după cum urmează: a) avertismentul general se tipăreşte alternativ, astfel încât să se asigure apariţia regulată, folosindu-se unul dintre cele două texte, precum: «Fumatul ucide», cu varianta: «Fumatul poate să ucidă» şi «Fumatul dăunează grav sănătăţii tale şi a celor din jur»; b) avertismentul general se tipăreşte pe cea mai vizibilă suprafaţă a pachetului, precum şi pe orice ambalaj exterior, cu excepţia celui transparent folosit în vânzarea cu amănuntul a produsului; c) prin cea mai vizibilă suprafaţă a pachetului se înţelege una dintre cele două suprafeţe vizibile mari, aleasă ca referinţă; d) avertismentul general acoperă cel puţin 30% din aria externă a suprafeţei vizibile a pachetului pe care este tipărit; e) avertismentul adiţional se tipăreşte alternativ, astfel încât să se asigure apariţia regulată a unuia dintre cele 14 texte prevăzute în lista cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezenta lege; f) avertismentul adiţional se tipăreşte pe cealaltă suprafaţă vizibilă mare a pachetului şi a oricărui ambalaj exterior, cu excepţia celui transparent, folosit în vânzarea cu amănuntul a produsului; g) avertismentul adiţional acoperă cel puţin 40% din aria externă a suprafeţei pachetului pe care este tipărit; h) folosirea imaginilor fotografice sau a desenelor care ilustrează consecinţele fumatului asupra sănătăţii va fi stabilită conform reglementărilor comunitare în vigoare, prin ordin al ministrului sănătăţii, emis până la data intrării în vigoare a prezentei legi; i) pentru pachetele cu produse din tutun, altele decât ţigaretele, la care cea mai vizibilă suprafaţă depăşeşte 75 cm^2 , avertismentele prevăzute de prezenta lege acoperă o arie de 22,5 cm^2 pe fiecare suprafaţă.--------Alin. (2) al art. 6 a fost modificat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 90 din 5 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 342 din 20 aprilie 2004.(2^1) Produsele din tutun care nu se fumează se inscripţionează, în limba română, cu următorul avertisment: «Acest produs din tutun poate dăuna sănătăţii şi provoacă dependenţă».--------Alin. (2^1) al art. 6 a fost introdus de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 90 din 5 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 342 din 20 aprilie 2004.(2^2) Textul avertismentului de la alin. (2) se tipăreşte pe cea mai vizibilă suprafaţă a pachetului şi a oricărui ambalaj exterior, cu excepţia celui transparent, folosit la vânzarea cu amănuntul a produsului din tutun.--------Alin. (2^2) al art. 6 a fost introdus de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 90 din 5 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 342 din 20 aprilie 2004. (3) Textul avertismentelor, precum şi conţinutul de gudron, de nicotină şi monoxid de carbon este:---------Partea introductivă a alin. (3) al art. 6 a fost modificată de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 90 din 5 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 342 din 20 aprilie 2004. a) tipărit cu font negru ingrosat, tipul Helvetica, pe fond alb; dimensiunea fontului va ocupa cea mai mare proporţie posibila din aria tiparita; b) tipărit cu minuscule, cu excepţia primei litere a mesajului; c) tipărit centrat, paralel cu marginea pachetului;--------Lit. c) a alin. (3) al art. 6 a fost modificată de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 275 din 23 iunie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 25 iunie 2003. d) cu excepţia produselor din tutun care nu se fumează, textul avertismentelor este încadrat cu un chenar negru, lat de 3 mm, şi va fi inclus în suprafeţele alocate de 30%, 40%, respectiv 10%, care nu se interferează cu textul avertismentului sau cu informaţiile prezentate.-------Lit. d) a alin. (3) al art. 6 a fost modificată de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 90 din 5 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 342 din 20 aprilie 2004.(3^1) Chenarele care încadrează avertismentele de sănătate generale şi adiţionale, precum şi inscripţia privind conţinutul de gudron, nicotina şi monoxid de carbon vor avea grosimea de 3 mm şi vor fi incluse în suprafaţa alocata de 30%, 40%, respectiv 10%. Chenarele care încadrează avertismentele generale şi adiţionale sunt pozitionate centrat, în partea de jos a suprafeţei pe care sunt tipărite, paralel cu marginea pachetului. În exteriorul chenarelor, deasupra avertismentelor de sănătate, se va tipari centrat inscripţia: "Directiva Consiliului CE 2001/37/CEE", dimensiunea textului, culoarea şi fonturile folosite rămânând la latitudinea producătorului.-------Alin. (3^1) al art, 6 a fost introdus de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 275 din 23 iunie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 25 iunie 2003.--------Alin. (3^2) al art. 6 a fost abrogat de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 90 din 5 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 342 din 20 aprilie 2004. (4) Se interzice tipărirea textului avertismentelor, precum şi a conţinutului de gudron, nicotină sau monoxid de carbon pe timbru.-------Alin. (4) al art. 6 a fost modificat de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 90 din 5 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 342 din 20 aprilie 2004. (5) Textul se tipăreşte astfel încât să nu poată fi mutat sau şters şi să nu devină neclar sau să fie ascuns ori întrerupt de alte texte sau desene ori în momentul deschiderii pachetului.--------Alin. (5) al art. 6 a fost modificat de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 90 din 5 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 342 din 20 aprilie 2004.(5^1) În cazul produselor din tutun, altele decât ţigaretele, textele avertismentelor pot fi fixate cu ajutorul adezivilor, astfel încât textul avertismentelor să nu poată fi înlăturat.--------Alin. (5^1) al art. 6 a fost introdus de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 90 din 5 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 342 din 20 aprilie 2004. (6) Pentru a se asigura identificarea produsului, produsele din tutun vor fi marcate în mod corespunzător, prin indicarea numărului lotului sau a unui echivalent pe pachetele cu produse din tutun, făcând posibilă determinarea locului şi a datei producerii acestora.--------Alin. (6) al art. 6 a fost modificat de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 90 din 5 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 342 din 20 aprilie 2004.(6^1) Producătorul va marca data fabricaţiei folosind un cod intern de identificare a lotului, urmând ca organele de control să solicite producătorului sistemul propriu de codificare.--------Alin. (6^1) al art, 6 a fost introdus de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 275 din 23 iunie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 25 iunie 2003. (7) Sunt interzise producţia şi importul destinate pieţei interne, precum şi punerea pe piaţă a oricărui produs din tutun care poartă inscripţionat orice text, denumire, însemne ale mărcii, desene, fotografii sau orice alt semn care sugerează că un produs din tutun este mai puţin nociv decât altele.--------Alin. (7) al art. 6 a fost modificat de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 90 din 5 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 342 din 20 aprilie 2004.--------Alin. (7^1) al art. 6 a fost abrogat de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 90 din 5 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 342 din 20 aprilie 2004.  +  Articolul 7 (1) Agenţii economici care produc şi importa pentru piaţa interna, precum şi cei care comercializează produse din tutun iau măsurile necesare aplicării prevederilor art. 3 alin. (5), (8)-(10) şi ale art. 6.--------Alin. (1^1) al art. 7 a fost abrogat de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 90 din 5 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 342 din 20 aprilie 2004.(1^2) La data intrării în vigoare a prezentei legi*), producţia, importul şi comercializarea produselor din tutun care nu îndeplinesc condiţiile prezentei legi sunt interzise.--------Alin. (1^2) al art. 7 a fost modificat de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 90 din 5 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 342 din 20 aprilie 2004.(1^3) Stocul de produse din tutun aflat deja în circuitul comercial la data intrării în vigoare a legii*), care nu îndeplineşte condiţiile prezentei legi, va fi lichidat în termen de 12 luni.________*) Data intrării în vigoare a textelor este data intrării în vigoare a Legii nr. 90/2004.--------Alin. (1^3) al art. 7 a fost introdus de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 90 din 5 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 342 din 20 aprilie 2004. (2) Acţiunile de inspecţie sanitară de stat vor cuprinde în mod obligatoriu şi controlul respectării prevederilor prezentei legi.  +  Articolul 7^1Orice produs din tutun importat dintr-un stat membru al Uniunii Europene este admis pe teritoriul României dacă produsul a fost în mod legal fabricat sau comercializat în statul membru de origine şi oferă un grad echivalent de protecţie.---------Art. 7^1 a fost introdus de pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 90 din 5 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 342 din 20 aprilie 2004.  +  Articolul 8Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Ministerul Sănătăţii şi Familiei şi Ministerul Tineretului şi Sportului elaborează şi pun în aplicare programe naţionale de educaţie, inclusiv prin mass-media, privind prevenirea şi combaterea consumului produselor din tutun.  +  Articolul 9Posturile de radio şi de televiziune naţionale pun la dispoziţie Ministerului Educaţiei şi Cercetării, Ministerului Sănătăţii şi Familiei şi Ministerului Tineretului şi Sportului un spaţiu de emisie de minimum 30 de minute săptămânal, din care 50% la ore de maxima audienta, pentru difuzarea de materiale promotionale de prevenire şi combatere a consumului produselor din tutun.  +  Articolul 9^1Nerespectarea prevederilor prezentei legi atrage răspunderea contravenţională civilă sau penală, după caz, potrivit legii.---------Art. 9^1 a fost introdus de pct. 20 al art. I din LEGEA nr. 90 din 5 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 342 din 20 aprilie 2004.  +  Articolul 10Constituie contravenţii, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni, următoarele fapte: a) nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (1) şi (1^1) se sancţionează cu amendă contravenţională de la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei sau cu efectuarea a 20 de ore de muncă în folosul comunităţii, în cazul elevilor sau studenţilor contravenienti, în condiţiile legii;--------Lit. a) a art. 10 a fost modificată de pct. 21 al art. I din ORDONANŢA nr. 13 din 30 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 2 februarie 2003. b) nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (5) şi ale art. 4 alin. (2) şi se sancţionează cu amendă contravenţională de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei; c) nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (3), (4) şi (6) şi se sancţionează cu amendă contravenţională de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei; d) nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (8), (9) şi (10) şi ale art. 6 şi se sancţionează cu amendă contravenţională de la 25.000.000 lei la 40.000.000 lei. e) încălcarea dispoziţiilor art. 3^2 alin. (1), (2), (3), (5), (7) şi (9), ale art. 3^3 şi ale art. 3^4 alin. (1)-(3) se sancţionează cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei, actualizată anual prin hotărâre a Guvernului;--------Lit. e) a art. 10 a fost introdusă de pct. 21 al art. I din LEGEA nr. 90 din 5 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 342 din 20 aprilie 2004. f) încălcarea dispoziţiilor art. 6 alin. (7) se sancţionează cu amendă de la 5.000.000 lei la 50.000.000 lei, actualizată anual prin hotărâre a Guvernului.--------Lit. f) a art. 10 a fost introdusă de pct. 21 al art. I din LEGEA nr. 90 din 5 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 342 din 20 aprilie 2004.  +  Articolul 10^1Tutunul şi produsele din tutun care rezultă din săvârşirea contravenţiilor prevăzute la art. 10 se confiscă, în vederea distrugerii, conform prevederilor legale în vigoare.-------Art. 10^1 a fost introdus de pct. 22 al art. I din LEGEA nr. 90 din 5 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 342 din 20 aprilie 2004.  +  Articolul 11Sancţiunile prevăzute la art. 10 lit. b) şi d) se aplică şi persoanelor juridice.  +  Articolul 12 (1) Nerespectarea repetată a prevederilor art. 6 se sancţionează cu retragerea de pe piaţa a produsului în cauza, în vederea distrugerii conform legii, de către organismele competente.--------Alin. (1) al art. 12 a fost modificat de pct. 22 al art. I din ORDONANŢA nr. 13 din 30 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 2 februarie 2003. (2) Nerespectarea repetată a prevederilor art. 3 alin. (3) şi (4) şi ale art. 5 se sancţionează cu suspendarea temporară a activităţii de către organismele competente, până la remedierea situaţiei care a dus la suspendarea activităţii.--------Alin. (2) al art. 12 a fost modificat de pct. 6 al art. unic din LEGEA nr. 275 din 23 iunie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 25 iunie 2003.  +  Articolul 14Prevederile referitoare la stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor din prezenta lege se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.----------Art. 14 a fost modificat de pct. 24 al art. I din LEGEA nr. 90 din 5 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 342 din 20 aprilie 2004.  +  Articolul 14^1Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către persoanele împuternicite în acest sens de către Ministerul Sănătăţii, Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, conform prevederilor legale în vigoare.---------Art. 14^1 a fost introdus de pct. 25 al art. I din LEGEA nr. 90 din 5 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 342 din 20 aprilie 2004.  +  Articolul 15Prezenta lege intră în vigoare în termen de 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia prevederilor art. 3 alin. (8) şi (9) şi ale art. 6, care intră în vigoare la data de 31 decembrie 2004.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 16 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,ALEXANDRU ATHANASIUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 21 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANU  +  AnexăLISTAcuprinzând avertismente de sănătate adiţionale, conform art. 6 alin. (2) lit. d)1. Fumatorii mor mai tineri.2. Fumatul blochează circulaţia sângelui în artere, provoacă infarct miocardic şi accident vascular cerebral.3. Fumatul provoacă cancer pulmonar, care este letal.4. Fumatul în timpul sarcinii dauneaza copilului dumneavoastră.5. Protejati copiii: nu-i lasati sa respire fumul dumneavoastră!6. Doctorul sau farmacistul dumneavoastră va poate ajuta sa va lasati de fumat.7. Fumatul da dependenta, nu incepeti sa fumati!8. Oprirea fumatului scade riscul de îmbolnăviri cardiace sau pulmonare fatale.9. Fumatul poate provoca o moarte lenta şi dureroasa.10. Pentru a renunţa la fumat, consultaţi doctorul/farmacistul dumneavoastră.---------Pct. 10 al anexei a fost modificat pct. 25 al art. I din ORDONANŢA nr. 13 din 30 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 2 februarie 2003.11. Fumatul încetineşte circulaţia sângelui şi provoacă impotenta.12. Fumatul provoacă imbatranirea tenului (pielii).13. Fumatul poate dăuna calităţii spermei şi scade fertilitatea.14. Fumul de tigara conţine benzen, nitrozamine, formaldehida şi cianuri.-------Pct. 14 al anexei a fost modificat pct. 26 al art. I din ORDONANŢA nr. 13 din 30 ianuarie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 2 februarie 2003.-------