ORDIN nr. 127 din 10 februarie 2004pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului şi al ministrului sănătăţii nr. 474/738/2003 privind stabilirea nivelurilor maxime de reziduuri de pesticide în plante şi produse vegetale
EMITENT
  • MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR ŞI MEDIULUI
  • Nr. 80 din 27 ianuarie 2004
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • Nr. 127 din 10 februarie 2004
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 321 din 14 aprilie 2004    Având în vedere prevederile art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 262/2000 privind procedurile de stabilire a nivelurilor maxime de reziduuri de pesticide în plante şi produse vegetale, aprobată prin Legea nr. 306/2001,în baza Hotărârii Guvernului nr. 739/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, cu modificările ulterioare, şi a Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului şi ministrul sănătăţii emit următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului şi al ministrului sănătăţii nr. 474/738/2003 privind stabilirea nivelurilor maxime de reziduuri de pesticide în plante şi produse vegetale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 608 şi 608 bis din 27 august 2003, se modifică după cum urmează:- Anexa nr. 2 se înlocuieşte cu anexa*) la prezentul ordin._________ Notă *) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 321 bis în afara abonamentului şi se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1  +  Articolul IIPrezentul ordin va intra în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării lui în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului,Petre Daea,secretar de statMinistrul sănătăţii,Ovidiu Brînzan-------