ORDIN nr. 62 din 27 ianuarie 2004privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei şi al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 438/295/2002 pentru aprobarea Normelor privind aditivii alimentari destinaţi utilizării în produsele alimentare pentru consumul uman
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Nr. 62 din 27 ianuarie 2004
 • MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR ŞI MEDIULUI
 • Nr. 103 din 4 februarie 2004
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 302 din 6 aprilie 2004  În temeiul art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea producţiei, circulaţiei şi comercializării alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare, al Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Hotărârii Guvernului nr. 739/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului,văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale de sănătate publică şi inspecţia sanitară de stat nr. OB/653/2004,ministrul sănătăţii şi ministrul agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului emit următorul ordin:  +  Articolul INormele privind aditivii alimentari destinaţi utilizării în produsele alimentare pentru consumul uman, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei şi al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 438/295/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 722 din 3 octombrie 2002, se modifică şi se completează potrivit anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIDirecţia generală sănătate publică şi inspecţia sanitară de stat din cadrul Ministerului Sănătăţii şi direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, împreună cu Direcţia de producţie animală şi industrie alimentară şi direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene şi a municipiului Bucureşti, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intra în vigoare în termen de 12 luni de la data publicării.Ministrul sănătăţii,Ovidiu Brînzanp. Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului,Petre Daea,secretar de stat  +  Anexa Articol unic. Anexele la ordinul Ministerului Sănătăţii şi Familiei şi al Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor nr. 438/295/2002 se modifică şi se completează după cum urmează :1. La anexa nr. IV la Norme "Lista cu produsele alimentare la care se pot adăuga numai anumiţi coloranţi autorizaţi", rândul nr. 20 coloana produse alimentare se va completa şi va a vea următorul conţinut: "salam , cremwursti, cârnaţi, mezeluri, pateuri şi supe", în loc de "cârnaţi, pateuri şi supe".2.(a) În Anexa IX la Norme "Lista cu aditivii alimentari general autorizaţi pentru utilizarea în produsele alimentare" se adaugă aditivul E 949 Hidrogen(b) la punctul 3 din Nota se adaugă E 949 în textul corespunzător simbolului *3. La Anexa XII la Norme "Lista cu alţi aditivi autorizaţi" se adaugă următoarele:(a) în coloana 3 şi 4 la aditivul E 445 esteri glicerici din răşini lemnoase se vor adaugă următoarele:
    Băuturi tulburi alcoolice100 mg/l
    Băuturi tulburi alcoolice conţinând mai puţin de 15% vol. alcool100 mg/l
  (b)se vor adaugă următorii aditivi alimentari:
  E 650 Acetat de zinc Guma de mestecat 1000 mg/kg
  E 943 a E 943 b E 944 Butan Izo-butan Propan Ulei vegetal pentru pulverizat tigăile (numai pentru uz profesional) Spray pe bază de emulsie apoasa quantum satis
  4. La Anexa XIII la Norme "Lista cu substanţele suport şi solvenţii purtători autorizaţi" se inlocuieste primul rând astfel:
  E 1520 Propan 1,2 - diol (propilen glicol) Coloranţi, emulgatori, antioxidant şi enzime (doza maxima de 1 g/kg în produsul alimentar)
      * Substanţele pot fi de asemenea utilizate în produsele alimentare prevăzute
  în art. 17 aliniatul 3
  5. La Anexa XV la Norme "Criterii specifice de puritate pentru coloranţi" din Ordinul M.S.F. şi M.A.A.P. nr. 438/295/2002 se va inlocui textul referitor la criteriile specifice de puritate pentru coloranţii:E 160 a (i) amestec de caroteniE 160 a (îi) beta carotenAstfel:E 160 a (i) AMESTEC DE CAROTENI1. Caroteni din plante 
  Sinonime Definiţie Clasa Index culoare nr. Einecs Formula chimica Masa moleculara Compoziţie Identificare A. Spectrometrie Puritate Reziduuri de solvenţi Arsen Plumb Mercur Cadmiu Colorant portocaliu Cl 5 Amestecul de caroteni se obţine prin extracţia cu solvent din speciile de plante comestibile, morcovi, uleiuri vegetale, iarba, lucerna şi urzica. Principiul de colorare de baza consta în carotenoide din care beta-caritenul reprezintă o parte majoră. Pot fi prezenţi α, ă-caroten şi alţi pigmenţi. Pe lângă pigmentii de culoare aceasta substanţa poate conţine uleiuri, grăsimi şi ceara prezente în mod natural în materia prima Numai următorii solvenţi pot fi utilizaţi la extrac- ţie: acetona, metil-etil-cetona, metanol, etanol, propanol-2, hexan, (*), diclor-metan şi dioxid de carbon. Carotenoide 75130 230-636-6 â-caroten;C(40)H(56) â-caroten: 536,88 Conţine minim 5 % caroteni (calculaţi sub forma de â-caroten). Pentru produsele obţinute prin extracţia uleiurilor vegetale: conţinutul este de minim 0,2 % în grăsimi comestibile. E^1% 2 500 la cca. 440-457 nm în ciclohexan. Absorbţie maxima în ciclohexan la 440-457 nm şi 470-486 nm Acetona Metiletilcetona Metanol maxim 50 mg/kg separat sau în combinaţie Propanol-2 Hexan Etanol Diclormetan maxim 10 mg/kg Maxim 3 mg/kg Maxim 5 mg/kg Maxim 1 mg/kg Maxim 1 mg/kg
      2. Caroteni algali 
  Definiţie Clasa Index culoare nr. Formula chimica Masa moleculara Compoziţie Identificare A. Spectrometrie Puritate Tocoferoli naturali în ulei comestibil Arsen Plumb Mercur Cadmiu Carotenii se pot obţine de asemenea din algele Dunaliella salina, care cresc în marile lacuri sărate situate în Whyalla, sudul Australiei. Beta-carotenul este extras prin utilizarea unui ulei esenţial. Preparatul este 20-30 % suspensie în ulei comestibil. Raportul izomerilor trans-cis variază între 50/50 şi 71/29. Principiul major de colorare consta în carotenoide din care beta-carotenul reprezintă o parte majoră. Pot fi prezenţi alfa-carotenul, luteina, zeaxantinul şi beta-criptocxantinul Pe lângă pigmentii de colorare, aceasta substanţa poate contine uleiuri, grăsimi şi ceruri care sunt prezente în mod natural în materia prima. Carotenoide 75130 â-caroten; C(40)H(56) â-caroten: 536,88 Conţinut de caroteni (calculaţi sub forma de â-caroten) este de minim 20 %. 1% E 2 500 la cca. 440-457 rnn în ciciohexan. 1cm Absorbţie maxima în ciciohexan la 448457 şi 474-486 nm. Maxim 0,3 % Maxim 3 mg/kg Maxim 5 mg/kg Maxim 1 mg/kg Maxim 1 mg/kg
      E 160 a (îi) BETA - CAROTEN    1. Beta-caroten 
  Sinonime Definiţie Carotenoide Clasa Index culoare nr. Einecs Denumire chimica Formula chimica Masa moleculara Compoziţie Descriere Identificare A. Spectrometrie Puritate Cenuşa sulfatată Coloranţi auxiliari Arsen Plumb Mercur Cadmiu Colorant alimentar portocaliu Cl 5 Prezentele specificăţii se aplică în mod predominant la toţi izomerii trans-ai â-carotenului împreună cu mici cantităţi de alte carotenoide. Preparatele diluate şi stabilizate pot prezenta diferite proporţii de izomeri cis/trans. 40800 230-636-6 â-caroten, â, â-caroten C(40)H(56) 536,88 Conţinut minim 96 % total coloranţi (exprimaţi sub forma de â-caroten). 1% E 2 500 la cca. 440-457 nm în ciciohexan. 1cm Cristale sau pudra cristalina de culoare roşie spre rosu-maroniu. Absorbţie maxima în ciciohexan la 453-456 nm Maxim 0,2 % Alte carotenoide decât â-carotenul maxim 3 % din coloranţii totali Maxim 3 mg/kg Maxim 5 mg/kg Maxim 1 mg/kg Maxim 1 mg/kg
      2. Beta-caroten din Blakeslea trispora 
  Sinonime Definiţie Clasa Index culoare nr. Einecs Denumire chimica Formula chimica Masa moleculara Compoziţie Descriere Identificare A. Spectrometrie Puritate Reziduuri de solvenţi Cenuşa sulfatată Coloranţi auxiliari Arsen Plumb Mercur Cadmiu Afla toxina B(1) Micotoxine : T 2 Ochratoxina Zearalenona Microbiologie: Mucegaiuri Drojdii Salmonella Escherichia coli Colorant alimentar portocaliu Cl 5 Obţinut printr-un proces de fermentaţie prin utilizarea unei culturi mixte din forme sexuale (+) şi (-) a tulpinilor naturale a ciupercii Blakeslea trispora. Beta-carotenul este extras din biomasa cu acetat de etil şi apoi cristalizat. Produsul cristalizat consta în principal din trans â-caroten. Datorita procesului natural de fermentaţie cca. 3 % din produs consta în amestec de caroteni specifici produsului. Carotenoide 40800 230-636-6 â-caroten, â, â-caroten C(40)H(56) 536,88 Conţinut minim 96 % total coloranţi (exprimaţi sub forma de â-caroten). 1% E 2 500 la cca. 440-457 nrn în ciclohexan. 1cm Cristale sau pudra cristalina de culoare roşie spre rosu-maroniu. Absorbţie maxima în ciclohexan la 453-456 nm Acetat de etil Etanol maxim 0,8 % separat sau în combinaţie Maxim 0,2 % Alte carotenoide decât P-carotenul maxim 3 % din coloranţii totali Maxim 3 mg/kg Maxim 5 mg/kg Maxim 1 mg/kg Maxim 1 mg/kg Absent Absent Absent Absent Maxim 100/g Maxim 100/g Absent în 25 g Absent în 5 g
      (*) Benzen maxim 0,05 % v/v6. La Anexa XVI la Norme "Criterii specifice de puritate pentru îndulcitori" din Ordinul M.S.F. şi M.A.A.P. nr. 438/295/2002 se înlocuieşte textul referitor la criteriile specifice de puritate pentru îndulcitorii:E 421 manitol (1. manitol, 2. manitol fabricat prin fermentaţie)E 950 acesulfam KAstfel:
    E 421 MANITOL
    1. Manitol
    SinonimeD-manitol  
    DefiniţieFabricat prin hidrogenarea catalitică a soluţiilor de carbohidraţi conţinând glucoză şi/sau fructoză.  
    Denumire chimicăD-manitol  
    EINECS200-711-8  
    Formula chimicăC6H14O6  
    Masa moleculară182,2  
    CompoziţieConţinutul de D-manitol este de minim 96% şi maxim de 102%, raportat la substanţa uscată  
    DescrierePudră cristalină albă, inodoră.  
    Identificare    
    A. SolubilitateSolubil în apă, foarte puţin solubil în etanol, practic insolubil în eter.  
    B. Interval de topireÎntre 164°C-169°C  
    C. Cromatografie în strat subţireTest pozitiv  
    D. Rotaţie specifică[alfa]20(D) + 23° până la + 25° (soluţie borată).  
    E. pHÎntre 5 şi 8  
      La 10 ml soluţie 10% g/vol de probă se adaugă 0,5 ml soluţie saturată de clorură de potasiu, apoi se măsoară pH-ul.  
    Puritate    
    Pierderi la uscareMaxim 0,3% (105°C, 4 ore)  
    Zaharuri reducătoareMaxim 0,3%, exprimate în glucoză  
    Zaharuri totaleMaxim 1%, exprimate în glucoză  
    Cenuşa sulfatatăMaxim 0,1%  
    CloruriMaxim 70 mg/kg  
    SulfaţiMaxim 100 mg/kg  
    NichelMaxim 2 mg/kg  
    PlumbMaxim 1 mg/kg  
    2. Manitol fabricat prin fermentaţie
    SinonimeD-manitol  
    DefiniţieFabricat prin fermentaţie discontinuă în condiţii aerobice a unei tulpini convenţionale a drojdiei Zygosaccharomyces rouxii  
    Denumire chimicăD-manitol  
    Einecs200-711-8  
    Formula chimicăC6H14O6  
    Masa moleculară182,2  
    CompoziţieMinim 99%, raportat la substanţa uscată  
    DescrierePudră cristalină albă, inodoră.  
    Identificare    
    A. SolubilitateSolubil în apă, foarte puţin solubil în etanol, practic insolubil în eter.  
    B. Interval de topireÎntre 164°C - 169°C  
    C. Cromatografie în strat subţireTest pozitiv  
    D. Rotaţie specifică[alfa]20(D) + 23° până la + 25° (soluţie borată).  
    E. pHÎntre 5 şi 8  
      La 10 ml soluţie 10% g/vol de probă se adaugă 0,5 ml soluţie saturată de clorură de potasiu, apoi se măsoară pH-ul.  
    Puritate    
    ArabitolMaxim 0,3%  
    Pierderi la uscareMaxim 0,3% (105°C, 4 ore)  
    Zaharuri reducătoareMaxim 0,3%, exprimate în glucoză  
    Zaharuri totaleMaxim 1%, exprimate în glucoză  
    Cenuşa sulfatatăMaxim 0,1%  
    CloruriMaxim 70 mg/kg  
    SulfaţiMaxim 100 mg/kg  
    PlumbMaxim 1 mg/kg  
    Bacterii aerobe mezofileMaxim 103/g  
    ColiformiAbsent în 10 g.  
    SalmonellaAbsent în 10 g  
    E. coliAbsent în 10 g  
    Staphylococcus aureusAbsent în 10 g  
    Pseudomonas aeruginosaAbsent în 10 g  
    MucegaiuriMaxim 100/g  
    DrojdiiMaxim 100/g  
    E 950 ACESULFAM K
    SinonimeAcesulfam de potasiu, acesulfam, sare de potasiu a 3,4-dihidro-6-metil-1,2,3-oxatiazin-4-ona-2,2 dioxid  
    Definiţie    
    Denumire chimicăSare de potasiu a 6-metil-1,2,3-oxatiazin-4 (3H)-ona-2,2-dioxid  
    Einecs259-715-3  
    Formula chimicăC4H4NO4SK  
    Masa moleculară201,24  
    CompoziţieMinim 99% C4H4NO4SK raportat la substanţa uscată  
    DescrierePudră cristalină albă, inodoră. Este de aproximativ 200 de ori mai dulce decât sucroza.  
    Identificare    
    A. SolubilitateFoarte solubilă în apă, foarte puţin solubilă în etanol  
    B. Absorbţie în ultravioletMaxim 227 ± 2 nm pentru o soluţie de 10 mg în 1.000 ml de apă.  
    Puritate    
    Pierderi la uscareMaxim 1% (105°C, două ore)  
    Impurităţi organiceTest pozitiv pentru 20 mg/kg componenţi activi în UV.  
    FluorMaxim 3 mg/kg  
    PlumbMaxim 1 mg/kg
  7. La Anexa XVII la Norme "Criterii specifice de puritate pentru alţi aditivi alimentari" se adaugă criterii specifice de puritate pentru următorii aditivi alimentari:
    E 170 (i) CARBONAT DE CALCIU
    SinonimePigment alb Cl 18, cretă  
    DefiniţieCarbonatul de calciu este produsul obţinut din calcar brut sau prin precipitarea ionilor de calciu cu ioni de carbonat.  
    ClasaAnorganic  
    Index culoare nr.77220  
    EinecsCarbonat de calciu: 207-439-9  
      Calcar: 215-279-6  
    Denumire chimicăCarbonat de calciu  
    Formula chimicăCaCO3  
    Masa moleculară100,1  
    CompoziţieConţine minim 98% raportat la substanţa anhidră  
    DescrierePudră cristalină albă sau amorfă, inodoră şi insipidă  
    IdentificarePractic insolubil în apă şi alcool. Se dizolvă cu efervescenţă în acid acetic diluat, în acid clorhidric diluat şi acid azoic diluat, iar soluţiile rezultante, după fierbere, dau rezultate pozitive pentru testele de verificare pentru calciu.  
    Solubilitate  
    Puritate    
    Pierdere la uscareMaxim 2% (200°C, 4 ore)  
    Substanţe insolubile în acidMaxim 0,2%  
    Săruri de magneziu şi baziceMaxim 1,5%  
    FluorurăMaxim 50 mg/kg  
    Stibiu (Sb)    
    Cupru (Cu)    
    Crom (Cr)Maxim 100 mg/kg, separat sau în combinaţie  
    Zinc (Zn)    
    Bariu (Ba)    
    ArsenMaxim 3 mg/kg  
    PlumbMaxim 10 mg/kg  
    CadmiuMaxim 1 mg/kg  
    E 353 ACID METATARTARIC
    SinonimeAcid ditartaric  
    Definiţie    
    Denumire chimicăAcid metatartaric  
    Formula chimicăC4H6O6  
    CompoziţieMinim 99,5%  
    DescrierePudră sau cristale de culoare albă sau gălbuie. Foarte delicvescent cu un uşor miros de caramel.  
    Identificare    
    A.Foarte solubil în apă şi etanol.  
    B.Puneţi o probă de 1 până la 10 mg din această substanţă într-un tub test cu 2 ml de acid sulfuric concentrat şi 2 picături de reactiv sulfo-resorcinol. Prin încălzire la 150°C apare o coloraţie violetă intensă.  
    Puritate    
    ArsenMaxim 3 mg/kg  
    PlumbMaxim 5 mg/kg  
    MercurMaxim 1 mg/kg  
    E 354 TARTRAT DE CALCIU
    SinonimeL-Tartrat de calciu  
    Definiţie    
    Denumire chimicăL(+)-2,3 dihidroxibutandionat de calciu dihidrat  
    Formula chimicăC4H4CaO6▪2H20  
    asa moleculară224,18  
    CompoziţieMinim 98,0%  
    DescrierePudră cristalină fină de culoare albă sau crem  
    Identificare    
    A. Uşor solubil în apă.    
    Solubilitatea aproximativ 0,01 g/100 ml apă (20°C).    
    Greu solubil în etanol.    
    Uşor solubil în dietil eter. Solubil în acizi.De la +7,0° la +7,4° (0,1% în soluţie de HCl 1 N)  
    B. Rotaţia specifică [a]20DÎntre 6,0 şi 9,0  
    C. pH-ul unei soluţii apoase de 5%    
    PuritateMaxim 1 g/kg  
    Sulfaţi (ca H2SO4)Maxim 3 mg/kg  
    ArsenMaxim 5 mg/kg  
    PlumbMaxim 1 mg/kg  
    Mercur    
    E 356 ADIPAT DE SODIU
    Definiţie    
    Denumire chimicăAdipat de sodiu  
    EINECS231-293-5  
    Formula chimicăC6H8Na2O4  
    Masa moleculară190,11  
    CompoziţieMinim 99,0% (în baza anhidră)  
    DescriereCristale albe inodore sau pudră cristalină  
    Identificare    
    A. Intervalul de topire151°C - 152°C (pentru acidul adipic)  
    B. SolubilitateAproximativ 50 g/100 ml apă (20°C)  
    C. Testul pozitiv pentru sodiu    
    Puritate    
    ApăMaxim 3% (Karl Fischer)  
    ArsenMaxim 3 mg/kg  
    PlumbMaxim 5 mg/kg  
    MercurMaxim 1 mg/kg  
    E 357 ADIPAT DE POTASIU
    Definiţie    
    Denumire chimicăAdipat de potasiu  
    EINECS242-838-1  
    Formula chimicăC6H8K2O4  
    Masa moleculară222,32  
    CompoziţieMinim 99,0% (în baza anhidră)  
    DescriereCristale albe inodore sau pudră cristalină  
    Identificare    
    A. Intervalul de topire151°C - 152°C (pentru acidul adipic)  
    B. SolubilitateAproximativ 60 g/100 ml apă (20°C)  
    C. Testul pozitiv pentru potasiu    
    Puritate    
    ApăMaxim 3% (Karl Fischer)  
    ArsenMaxim 3 mg/kg  
    PlumbMaxim 5 mg/kg  
    MercurMaxim 1 mg/kg  
    E 420 (i) SORBITOL
    SinonimeD-glucitol, D-sorbitol  
    Definiţie    
    Denumire chimicăD-glucitol  
    EINECS200-061-5  
    Număr EE 420 (i)  
    Formula chimicăC6H14O6  
    Masa moleculară relativă182,17  
    CompoziţieMinim 97% conţinut de polioli totali şi D-sorbitol minim 91%, raportat la substanţa uscată.  
      Poliolii sunt compuşi care au formula structurală CH2OH-(CHOH)n-, unde "n" este un număr întreg.  
    DescrierePudră higroscopică albă, pudră cristalină, fulgi sau granule cu gust dulce.  
    Identificare    
    A. SolubilitateFoarte solubilă în apă, uşor solubilă în etanol.  
    B. Intervalul de topire88 la 102°C  
    C. Derivat de monobenziliden al sorbitoluluiLa 5 g de probă se adaugă 7 ml metanol, 1 ml benzaldehidă şi 1 ml acid clorhidric. Se amestecă şi se agită soluţia într-un agitator mecanic până când se formează cristale. Se filtrează prin aspiraţie, se dizolvă cristalele în 20 ml apă fiartă care conţine 1 g bicarbonat de sodiu, se filtrează cât este încă fierbinte, se răceşte soluţia filtrată, se filtrează prin aspiraţie, se spală cu 5 ml amestec metanol şi apă (1 vol metanol la 2 vol apă) şi se usucă în aer. Cristalele astfel obţinute se topesc la temperaturi cuprinse între 173 şi 179°C.  
    Puritate    
    Conţinut de apăMaxim 1% (metoda Karl Fischer)  
    Cenuşa sulfatatăMaxim 0,1% raportat la substanţa uscată  
    Zaharuri reducătoareMaxim 0,3%, exprimate în glucoză, raportat la substanţa uscată  
    Zaharuri totaleMaxim 1% exprimate în glucoză, raportat la substanţa uscată  
    CloruriMaxim 50 mg/kg, raportat la substanţa uscată  
    SulfaţiMaxim 100 mg/kg, raportat la substanţa uscată  
    NichelMaxim 2 mg/kg, raportat la substanţa uscată  
    ArsenMaxim 3 mg/kg, raportat la substanţa uscată  
    PlumbMaxim 1 mg/kg, raportat la substanţa uscată  
    Metale greleMaxim 10 mg/kg, exprimate în Pb, raportat la substanţa uscată  
    E 420 (ii) SORBITOL SIROP
    SinonimeSirop D-glucitol  
    Definiţie    
    Denumire chimicăSiropul D-sorbitol format prin hidrogenarea siropului de glucoză are în componenţă D-sorbitol, D-manitol şi zaharuri (zaharide) hidrogenate.  
      Procentul din acest produs care nu este D-sorbitol este compus în primul rând din oligozaharide hidrogenate formate prin hidrogenarea siropului de glucoză utilizat ca materie primă (în acest caz siropul nu se cristalizează) sau manitol. Pot fi prezente şi mici cantităţi de polioli, unde n <= 4. Poliolii sunt compuşi care au formula structurală CH2OH-(CHOH)n-, unde "n" este un număr întreg.  
    EINECS270-337-8  
    Număr EE 420 (ii)  
    CompoziţieConţinutul de substanţă uscată totală este de minim 69% şi cel de D-sorbitol este de minim 50% raportat la substanţa uscată.  
    DescriereSoluţie apoasă, limpede, incoloră şi cu gust dulce.  
    Identificare    
    A. SolubilitateMiscibil în apă, glicerină şi propan-1,2-diol.  
    B. Derivat de monobenziliden al sorbitoluluiLa 5 g de probă se adaugă 7 ml metanol, 1 ml benzaldehidă şi 1 ml acid clorhidric. Se amestecă şi se agită soluţia într-un agitator mecanic până când se formează cristale. Se filtrează prin aspiraţie, se dizolvă cristalele în 20 ml apă fiartă care conţine 1 g bicarbonat de sodiu, se filtrează cât este încă fierbinte, se răceşte soluţia filtrată, se filtrează prin aspiraţie, se spală cu 5 ml amestec metanol şi apă (1 vol metanol la 2 vol apă) şi se usucă în aer. Cristalele astfel obţinute se topesc la temperaturi cuprinse între 173 şi 179°C.  
    Puritate    
    Conţinut de apăMaxim 31% (metoda Karl Fischer)  
    Cenuşa sulfatatăMaxim 0,1% raportat la substanţa uscată  
    Zaharuri reducătoareMaxim 0,3%, exprimate în glucoză, raportat la substanţa uscată  
    CloruriMaxim 50 mg/kg, raportat la substanţa uscată  
    SulfaţiMaxim 100 mg/kg, raportat la substanţa uscată  
    NichelMaxim 2 mg/kg, raportat la substanţa uscată  
    ArsenMaxim 3 mg/kg, raportat la substanţa uscată  
    PlumbMaxim 1 mg/kg, raportat la substanţa uscată  
    Metale greleMaxim 10 mg/kg, exprimate în Pb, raportat la substanţa uscată  
    E 421 MANITOL
    SinonimeD-manitol  
    Definiţie    
    Denumire chimicăD-manitol  
    EINECS200-711-8  
    Număr EE 421  
    Formula chimicăC6H14O6  
    Masa moleculară relativă182,2  
    CompoziţieConţinutul de D-manitol este de minim 96%, raportat la substanţa uscată  
    DescrierePudră cristalină albă, inodoră, dulce  
    Identificare    
    A. SolubilitateSolubil  
    Puritate    
    Pierderi la uscareMaxim 0,3% (105°C, 4 ore)  
    pHÎntre 5 şi 8  
      La 10 ml soluţie 10% gr/vol de mostră se adaugă 0,5 ml soluţie saturată de clorură de potasiu apoi se măsoară pH-ul.  
    Rotaţie specifică(alfa)20(D)  
      Rotaţia specifică într-o soluţie borată, calculată raportat la substanţa uscată are valori între 23 şi 25°  
    Cenuşa sulfatatăMaxim 0,1%, raportat la substanţa uscată  
    Zaharuri reducătoareMaxim 0,3%, exprimate în glucoză, raportat la substanţa uscată  
    Zaharuri totaleMaxim 1%, exprimate în glucoză, raportat la substanţa uscată  
    CloruriMaxim 70 mg/kg, raportat la substanţa uscată  
    SulfaţiMaxim 100 mg/kg, raportat la substanţa uscată  
    NichelMaxim 2 mg/kg, raportat la substanţa uscată  
    ArsenMaxim 3 mg/kg, raportat la substanţa uscată  
    PlumbMaxim 1 mg/kg, raportat la substanţa uscată  
    Metale greleMaxim 10 mg/kg, exprimate în Pb, raportat la substanţa uscată  
    E 425 (i) GUMA KONJAC
    DefiniţieGuma konjac este un hidrocoloid solubil în apă obţinut din făină Konjac prin extracţie apoasă. Făina Konjac este materia primă nepurificată din rădăcina plantei perene Amorphophallus konjac.  
      Principalul component al gumei Konjac este o moleculă cu greutate mare, solubilă în apă, polizaharid glucomanan, care constă în unităţi D-manoză şi D-glucoză la un raport molar de 1,6:1,0, conectate prin legături beta(1-4)-glicozidice.  
      Lanţurile laterale mai scurte sunt ataşate prin legături beta(1-3)-glicozidice şi grupări acetil la întâmplare la un raport de 1 grupă per 9 la 19 unităţi de zahăr.  
    Masa molecularăPrincipalul component, glucomananul, are greutatea moleculară relativă de la 200.000 la 2.000.000.  
    CompoziţieMinim 75% carbohidraţi  
    DescrierePulbere de culoare alb-gălbui până la cafeniu deschis  
    Identificare    
    A. SolubilitateDispersabilă în apă fierbinte sau rece cu formarea unei soluţii vâscoase cu pH cuprins între 4,0 şi 7,0  
    B. Formare de gelAdăugaţi 5 ml dintr-o soluţie de borat de sodiu 4% într-o soluţie 1% din probă într-un tub test şi agitaţi puternic. Se formează un gel.  
    C. Formarea de gel termostabilPreparaţi o soluţie 2% din probă prin încălzire în baie de aburi pentru 30 minute, prin agitare continuă şi apoi răciţi soluţia la temperatura camerei. Pentru fiecare gram de probă utilizat la prepararea a 30 grame de soluţie 2%, adăugaţi 1 ml de soluţie 10% de carbonat de potasiu până la proba hidratată complet la temperatura ambiantă. Încălziţi mixtura în baie de aburi la 85°C şi menţineţi pentru 2 ore fără să agitaţi. În aceste condiţii, se formează un gel termostabil.  
    D. Vâscozitate (soluţie 1%)Minim 3 kg-1s-1 la 25°C  
    Puritate    
    Pierderi la uscareMaxim 12% (105°C, 5 h)  
    AmidonMaxim 3%  
    ProteinăMaxim 3% (N x 5,7)  
      Azotul determinat prin metoda Kjeldahl. Procentul de azot în proba multiplicată de 5,7 ori, dă procentul de proteină din probă  
    Material solubil în eterMaxim 0,1%  
    Cenuşa totalăMaxim 5,0% (800°C, 3-4 ore)  
    ArsenMaxim 3 mg/kg  
    PlumbMaxim 2 mg/kg  
    Salmonella spp.Absentă în 12,5 g  
    E. coliAbsentă în 5 g  
    E 425 (ii) GLUCOMANAN KONJAC
    DefiniţieKonjac glucomannan este un hidrocoloid solubil în apă obţinut din făina Konjac prin spălare cu etanol conţinând apă. Făina Konjac este materia primă nepurificată din rădăcina plantei perene Amorphophallus konjac. Principalul component este o moleculă cu greutate mare, solubilă în apă, polizaharid glucomanan, care constă în unităţi D-manoză şi D-glucoză la un raport molar de 1,6:1,0, conectate prin legături beta(1-4)-glicozidice cu o ramificaţie la fiecare 50-60 a unităţi.  
    Masa molecularăFiecare al 19-lea reziduu de zahăr este acetilat 500.000 la 2.000.000.  
    CompoziţieFibre totale: minim 95% din greutatea uscată  
    DescriereAlb cu particule fine uşor maronii, care se mişcă liber şi pudră incoloră  
    Identificare    
    A. SolubilitateDispersabilă în apă fierbinte sau rece cu formarea unei soluţii foarte vâscoase cu pH cuprins între 5,0 şi 7,0. Solubilitatea este crescută de temperatură şi agitare mecanică  
    B. Formarea de gel termostabilPreparaţi o soluţie 2% din probă prin încălzire în baie de aburi pentru 30 minute, prin agitare continuă şi apoi răciţi soluţia la temperatura camerei. Pentru fiecare gram de probă utilizat la prepararea a 30 grame de soluţie 2%, adăugaţi 1 ml de soluţie 10% de carbonat de potasiu până la proba hidratată complet la temperatura ambiantă. Încălziţi mixtura în baie de aburi la 85°C şi menţineţi pentru 2 ore fără să agitaţi. În aceste condiţii, se formează un gel termostabil.  
    C. Vâscozitate (soluţie 1%)Minim 20 kg-1s-1 la 25°C  
    Puritate    
    Pierderi la uscareMaxim 8% (105°C, 5 ore)  
    AmidonMaxim 1%  
    ProteinăMaxim 1,5% (N x 5,7)  
      Azotul determinat prin metoda Kjeldahl. Procentul de azot în proba multiplicată de 5,7 ori, dă procentul de proteină din probă  
    Material solubil în eterMaxim 0,5%  
    Sulfiţi (ca SO2)Maxim 4 mg/kg  
    CloruriMaxim 0,02%  
    50% Solubil în alcoolMaxim 2,0% material  
    Cenuşa totalăMaxim 2,0% (800°C, 3-4 ore)  
    PlumbMaxim 1 mg/kg  
    Salmonella spp.Absentă în 12,5 g  
    E. coliAbsentă în 5 g  
    E 504 (ii) CARBONAT ACID DE MAGNEZIU
    SinonimeMagneziu hidrogen carbonat, subcarbonat de magneziu (uşor sau greu), carbonat de magneziu alcalin hidratat, hidroxid de carbonat de magneziu  
    Definiţie    
    Denumire chimicăCarbonat acid de magneziu hidratat  
    EINECS235-192-7  
    Formula chimică4MgCO3Mg(OH)25H2O  
    Masa moleculară485  
    CompoziţieMg minim 40,0% şi maxim 45,0% calculat ca MgO  
    DescriereMasă albă friabilă sau pudră albă  
    Identificare    
    A. Teste pozitive pentru magneziu şi carbonat    
    B. SolubilitatePractic insolubil în apă. Insolubil în etanol.  
    Puritate    
    Materie insolubilă acidăMaxim 0,05%  
    Materie hidrosolubilăMaxim 1,0%  
    CalciuMaxim 1,0%  
    ArsenMaxim 3 mg/kg  
    PlumbMaxim 10 mg/kg  
    MercurMaxim 1 mg/kg  
    E 553b TALC
    SinonimeTalcum  
    DefiniţieForma naturală a silicatului de magneziu hidratat conţinând proporţii variate de minerale asociate ca alfa-cuarţ, calcită, clorită, dolomită, magnezită şi flogopită  
    Denumire chimicăMetasilicat acid de magneziu  
    EINECS238-877-9  
    Formula chimicăMg3(Si4O10)(OH)2  
    Masa moleculară379,22  
    DescrierePudră albă sau aproape albă omogenă, grasă la atingere  
    Identificare    
    A. Absorbţie IRVârfuri caracteristice la 3677,1018 şi 669 cm-1  
    B. Difracţie de raze XVârfuri la 9,34/4,66/3,12 A  
    C. SolubilitateInsolubil în apă şi etanol  
    Puritate    
    Pierderi la uscareMaxim 0,5% (105°C, 1 oră)  
    Materie solubilă acidăMaxim 6%  
    Materie hidrosolubilăMaxim 0,2%  
    Fier solubil în acidNedetectabil  
    ArsenMaxim 10 mg/kg  
    PlumbMaxim 5 mg/kg  
    E 554 SILICAT ALUMINO-SODIC
    SinonimeSilicoaluminat de sodiu, aluminosilicat de sodiu, silicat de aluminiu şi sodiu  
    Definiţie    
    Denumire chimicăSilicat alumino-sodic  
    CompoziţieConţinut în bază anhidră:  
      - SiO2 minim 66,0% şi maxim 88,0%  
      - Al2O3 minim 5,0% şi maxim 15,0%  
    DescrierePudră fină, albă, amorfă sau granule  
    Identificare    
    A. Teste pozitive pentru sodiu, aluminiu şi silicat    
    B. pH-ul unei soluţii apoase de 5%Între 6,5 şi 11,5  
    Puritate    
    Pierderi la uscareMaxim 8,0% (105°C, 2 ore)  
    Pierderi la aprindereMinim 5,0% şi maxim 11,0% în baza anhidră (1.000°C, greutate constantă)  
    SodiuMinim 5% şi maxim 8,5% (ca Na2O) în baza anhidră  
    ArsenMaxim 3 mg/kg  
    PlumbMaxim 5 mg/kg  
    MercurMaxim 1 mg/kg  
    E 555 SILICAT ALUMINO-POTASIC
    SinonimeMica  
    DefiniţieMica naturală constă în principal din silicat de alumino-potasic (muscovit)  
    EINECS310-127-6  
    Denumire chimicăSilicat alumino-potasic  
    Formulă chimicăKAl2[AlSi3O10](OH)  
    Greutate moleculară398  
    CompoziţieConţinut minim 98%  
    DescrierePudră sau granule gri sau albe  
    Identificare    
    A. SolubilitateInsolubil în apă, acizi diluaţi şi solvenţi alcalini sau organici  
    Puritate    
    Pierderi la uscareMaxim 0,5% (105°C, 2 ore)  
    AntimoniuMaxim 20 mg/kg  
    ZincMaxim 25 mg/kg  
    BariuMaxim 25 mg/kg  
    CromMaxim 100 mg/kg  
    CupruMaxim 25 mg/kg  
    NichelMaxim 50 mg/kg  
    ArsenMaxim 3 mg/kg  
    MercurMaxim 1 mg/kg  
    CadmiuMaxim 2 mg/kg  
    PlumbMaxim 10 mg/kg  
    E 556 SILICAT ALUMINO-CALCIC
    SinonimeAluminosilicat de calciu, silicoaluminat de calciu, silicat de aluminiu şi calciu  
    Definiţie    
    Denumire chimicăSilicat alumino-calcic  
    CompoziţieConţinut în baza anhidră:  
      - SiO2 minim 44,0% şi maxim 50,0%  
      - Al2O3 minim 3,0% şi maxim 5,0%  
      - CaO minim 32,0% şi maxim 38,0%  
    DescrierePudră fină, albă  
    Identificare    
    A. Teste pozitive pentru calciu, aluminiu şi silicat    
    Puritate    
    Pierderi la uscareMaxim 10,0% (105°C, 2 ore)  
    Pierderi la aprindereMinim 14% şi maxim 18,0% în baza anhidră (1.000°C, greutate constantă)  
    FluoruriMaxim 50 mg/kg  
    ArsenMaxim 3 mg/kg  
    PlumbMaxim 10 mg/kg  
    MercurMaxim 1 mg/kg  
    E 558 BENTONITA
    DefiniţieBentonita este o argilă naturală conţinând într-o proporţie ridicată montmorilonit, un silicat acid de aluminiu în care unii atomi de aluminiu şi silicat au fost înlocuiţi în mod natural de alţi atomi cum ar fi magneziu şi fier. Ionii de calciu şi sodiu sunt între starturile minerale. Există 4 tipuri comune de bentonită: bentonita naturală de sodiu, bentonita naturală de calciu, bentonita activată de sodiu şi bentonita acid activată  
    EINECS215-108-5  
    Formulă chimică(Al, Mg)8(Si4O10)4(OH)8 ▪ 12H2O  
    Greutate moleculară819  
    CompoziţieConţinut minim de montmorillonite de 80%  
    DescriereGranule sau pudră foarte fine, albă gălbuie sau gri.  
      Structura bentonitei îi permite să absoarbă apă în structura sa sau în stratul său exterior (proprietăţi de umflare)  
    Identificare    
    A. Testul cu albastru de metilen    
    B. Difracţie cu raze XVârfuri caracteristice la 12,5/15 A  
    C. Absorbţie IRVârfuri la 428/470/530/1110-1020/3750-3400 cm-1  
    Puritate    
    Pierderi la uscareMaxim 15% (105°C, 2 ore)  
    ArsenMaxim 2 mg/kg  
    PlumbMaxim 20 mg/kg  
    E 559 SILICAT DE ALUMINIU (KAOLIN)
    Sinonimecaolin, uşor sau greu  
    DefiniţieSilicatul de aluminiu hidrat (caolin) este o argilă elastică, albă purificată, compusă din caolinit, silicat alumino-potasic, feldspar şi cuarţ. Procesarea nu trebuie să includă calcinarea.  
    EINECS215-286-4 (caolinită)  
    Formulă chimicăAl2Si2O5(OH)4 (caolinit)  
    Greutate moleculară264  
    CompoziţieMinim 90% (suma dintre dioxid de siliciu şi alumina, după aprindere)  
      Dioxid de siliciu (SiO2) între 45% şi 55%  
      Alumina (Al2O3) între 30% şi 39%  
    DescrierePudră, fină, albă sau alb-cenuşie, onctuoasă.  
      Caolinul este format prin agregarea haotică a flocoanelor de caolină sau a flocoanelor hexagonale  
    Identificare    
    A. Teste pozitive pentru alumina şi dioxid de siliciu    
    B. Difracţie cu raze XVârfuri caracteristice la 7,18/3,58/2,38/1,78 A  
    C. Absorbţie IRVârfuri la 3700 şi 3620 cm-1  
    Puritate    
    Pierderi la aprindereÎntre 10 şi 14% (1.000°C, greutate constantă)  
    Materie solubilă în apăMaxim 0,3%  
    Materie solubilă acidăMaxim 2,0%  
    FierMaxim 5%  
    Oxid de potasiu (K2O)Maxim 5%  
    CarbonMaxim 0,5%  
    ArsenMaxim 3 mg/kg  
    PlumbMaxim 5 mg/kg  
    MercurMaxim 1 mg/kg  
    E 620 ACID GLUTAMIC
    SinonimeAcid L-glutamic, Acid L-alfa-aminoglutaric  
    Definiţie    
    Denumire chimicăAcid L-glutamic, acid L-2-amino-pentandioic  
    EINECS200-293-7  
    Formulă chimicăC5H9NO4  
    Greutate moleculară147,13  
    CompoziţieMinim 99,0% şi maxim 101,0% în baza anhidră  
    DescriereCristale albe sau pudră cristalină  
    Identificare    
    A. Test pozitiv pentru acid glutamic prin cromatografie în strat subţire    
    B. Rotaţia specificăÎntre +31,5° şi +32,2°  
    [a]20D(10% soluţie (baza anhidră) în 2N HCl, tub de 200 mm)  
    C. pH-ul unei soluţiiÎntre 3,0 şi 3,5  
    saturate    
    Puritate    
    Pierderi la uscareMaxim 0,2% (80°C, 3 ore)  
    Cenuşa sulfatatăMaxim 0,2%  
    ClorurăMaxim 0,2%  
    Acid carboxil pirolidonicMaxim 0,2%  
    PlumbMaxim 2 mg/kg  
    E 621 GLUTAMAT MONOSODIC
    SinonimeGlutamat de sodiu, MSG  
    Definiţie    
    Denumire chimicăL-glutamat monosodic monohidrat  
    EINECS205-538-1  
    Formula chimicăC5H8NaNO4▪H2O  
    Greutate moleculară187,13  
    CompoziţieMinim 99,0% şi maxim 101,0% în bază anhidră  
    DescriereCristale albe, inodore sau pudră cristalină  
    Identificare    
    A. Test pozitiv pentru sodiu    
    B. Test pozitiv pentru acid glutamic prin cromatografie în strat subţire    
    C. Rotaţia specifică [a]20DÎntre +24,8° şi +25,3° (10% soluţie (bază anhidră) în 2N HCl, tub de 200 mm)  
    D. pH-ul unei soluţii 5%Între 6,7 şi 7,2  
    Puritate    
    Pierderi la uscareMaxim 0,5% (98°C, 5 ore)  
    CloruraMaxim 0,2%  
    Acid carboxil pirolidonicMaxim 0,2%  
    PlumbMaxim 2 mg/kg  
    E 622 GLUTAMAT MONOPOTASIC
    SinonimeGlutamat de potasiu, MPG  
    Definiţie    
    Denumire chimicăL-glutamat monopotasic monohidrat  
    EINECS243-094-0  
    Formula chimicăC5H8KNO4▪H2O  
    Greutate moleculară203,24  
    CompoziţieMinim 99,0% şi maxim 101,0% în bază anhidră  
    DescriereCristale albe, inodore sau pudră cristalină  
    Identificare    
    A. Test pozitiv pentru potasiu    
    B. Test pozitiv pentru acid glutamic prin cromatografie în strat subţire    
    C. Rotaţia specifică [a]20DÎntre +22,5° şi +24,0° (10% soluţie (bază anhidră) în 2N HCl, tub de 200 mm)  
    D. pH-ul unei soluţii 2%Între 6,7 şi 7,3  
    Puritate    
    Pierderi la uscareMaxim 0,2% (80°C, 5 ore)  
    CloruraMaxim 0,2%  
    Acid carboxil pirolidonicMaxim 0,2%  
    PlumbMaxim 2 mg/kg  
    E 623 DIGLUTAMAT DE CALCIU
    SinonimeGlutamat de calciu  
    Definiţie    
    Denumire chimicădi-L-glutamat monocalcic  
    EINECS242-905-5  
    Formula chimicăC10H16CaN2O8 ▪ xH2O (x = 0, 1, 2 sau 4)  
    Greutate moleculară332,32 (anhidră)  
    CompoziţieMinim 98,0% şi maxim 102,0% în bază anhidră  
    DescriereCristale albe, inodore sau pudră cristalină  
    Identificare    
    A. Test pozitiv pentru calciu    
    B. Test pozitiv pentru acid glutamic prin cromatografie în strat subţire    
    C. Rotaţia specifică [a]20DÎntre +27,4° şi +29,2° (pentru diglutamat de calciu cu x = 4) (10% soluţie (bază anhidră) în 2N HCl, tub de 200 mm)  
    PuritateÎntre 6,7 şi 7,3  
    Apă    
      Maxim 19,0% (pentru diglutamat de calciu cu x = 4) (Karl Fischer)  
    CloruraMaxim 0,2%  
    Acid carboxil pirolidonicMaxim 0,2%  
    PlumbMaxim 2 mg/kg  
    E 624 GLUTAMAT MONOAMONIC
    SinonimeGlutamat de amoniu  
    Definiţie    
    Denumire chimicăL-glutamat monoamonic monohidrat  
    EINECS231-447-1  
    Formula chimicăC5H12N2O4▪H2O  
    Greutate moleculară182,18  
    CompoziţieMinim 98,0% şi maxim 101,0% în bază anhidră  
    DescriereCristale albe, inodore sau pudră cristalină  
    Identificare    
    A. Test pozitiv pentru amoniu    
    B. Test pozitiv pentru acid glutamic prin cromatografie în strat subţire    
    C. Rotaţia specifică [a]20DÎntre +25,4° şi +26,4° (10% soluţie (bază anhidră) în 2N HCl, tub de 200 mm)  
    D. pH-ul unei soluţii 5%Între 6,0 şi 7,0  
    Puritate    
    Pierderi la uscareMaxim 0,5% (50°C, 4 ore)  
    Cenuşa sulfatatăMaxim 0,1%  
    Acid carboxil pirolidonicMaxim 0,2%  
    PlumbMaxim 2 mg/kg  
    E 625 DIGLUTAMAT DE MAGNEZIU
    SinonimeGlutamat de magneziu  
    Definiţie    
    Denumire chimicădi-L-glutamat monomagneziu tetrahidrat  
    EINECS242-413-0  
    Formula chimicăC10H16MgN2O8▪4H2O  
    Greutate moleculară388,62  
    CompoziţieMinim 95,0% şi maxim 105,0% în bază anhidră  
    DescriereCristale albe sau gri, inodore sau pudră  
    Identificare    
    A. Test pozitiv pentru magneziu    
    B. Test pozitiv pentru acid glutamic prin cromatografie în strat subţire    
    C. Rotaţia specifică [a]20DÎntre +23,8° şi +24,4° (10% soluţie (bază anhidră) în 2N HCl, tub de 200 mm)  
    D. pH-ul unei soluţii 10%Între 6,4 şi 7,5  
    Puritate    
    ApăMaxim 24% (Karl Fischer)  
    CloruraMaxim 0,2%  
    Acid carboxil pirolidonicMaxim 0,2%  
    PlumbMaxim 2 mg/kg  
    E 626 ACID GUANILIC
    SinonimeAcid guanilic  
    Definiţie    
    Denumire chimicăAcid guanozin-5'-monofosforic  
    EINECS201-598-8  
    Formula chimicăC10H14N5O8P  
    Greutate moleculară363,22  
    CompoziţieMinim 97,0% în bază anhidră  
    DescriereCristale albe sau incolore, inodore sau pudră albă cristalină  
    Identificare    
    A. Test pozitiv pentru riboză şi fosfat organic    
    B. pH-ul unei soluţii 0,25%Între 1,5 şi 2,5  
    C. SpectrometrieAbsorbţie maximă pentru 20 mg/l soluţie 0,01N de HCl la 256 nm  
    Puritate    
    Pierderi la uscareMaxim 1,5% (120°C, 4 ore)  
    Alte nucleotideNedetectabile prin cromatografie în strat subţire  
    PlumbMaxim 2 mg/kg  
    E 627 GUANILAT DISODIC
    SinonimeGuanilat de sodiu, 5'-guanilat de sodiu  
    Definiţie    
    Denumire chimicăGuanozin-5'-monofosfat disodic  
    EINECS221-849-5  
    Formula chimicăC10H12N5Na2O8P ▪ xH2O (x = cca. 7)  
    Greutate moleculară407,19 (anhidră)  
    CompoziţieMinim 97,0% în bază anhidră  
    DescriereCristale albe sau incolore, inodore sau pudră albă cristalină  
    Identificare  
    A. Test pozitiv pentru riboză, fosfat organic şi sodiu    
    B. pH-ul unei soluţii 5%Între 7,0 şi 8,5  
    C. SpectrometrieAbsorbţie maximă pentru 20 mg/l soluţie 0,01N de HCl la 256 nm  
    Puritate    
    Pierderi la uscareMaxim 25% (120°C, 4 ore)  
    Alte nucleotideNedetectabile prin cromatografie în strat subţire  
    PlumbMaxim 2 mg/kg  
    E 628 GUANILAT DIPOTASIC
    SinonimeGuanilat de potasiu, 5'-guanilat de potasiu  
    Definiţie    
    Denumire chimicăGuanozin-5'-monofosfat dipotasic  
    EINECS226-914-1  
    Formula chimicăC10H12K2N5O8P  
    Greutate moleculară439,40  
    CompoziţieMinim 97,0% în bază anhidră  
    DescriereCristale albe sau incolore, inodore sau pudră albă cristalină  
    Identificare    
    A. Test pozitiv pentru    
    riboză, fosfat organic şi potasiu    
    B. pH-ul unei soluţii 5%Între 7,0 şi 8,5  
    C. SpectrometrieAbsorbţie maximă pentru 20 mg/l soluţie 0,01N de HCl la 256 nm  
    Puritate    
    Pierderi la uscareMaxim 25% (120°C, 4 ore)  
    Alte nucleotideNedetectabile prin cromatografie în strat subţire  
    PlumbMaxim 2 mg/kg  
    E 629 GUANILAT DE CALCIU
    Sinonime5'-guanilat de calciu  
    Definiţie    
    Denumire chimicăGuanozin-5'-monofosfat de calciu  
    Formula chimicăC10H12Ca2N5O8P ▪ nH2O  
    Greutate moleculară401,20 (anhidră)  
    CompoziţieMinim 97,0% în bază anhidră  
    DescriereCristale sau pudră incolore, albe sau gri  
    Identificare    
    A. Test pozitiv pentru riboză, fosfat organic şi calciuÎntre 7,0 şi 8,0  
    B. pH-ul unei soluţii 0,05%Absorbţie maximă pentru 20 mg/l soluţie 0,01N de  
    C. SpectrometrieHCl la 256 nm  
    Puritate    
    Pierderi la uscareMaxim 23,0% (120°C, 4 ore)  
    Alte nucleotideNedetectabile prin cromatografie în strat subţire  
    PlumbMaxim 2 mg/kg  
    E 630 ACID INOZINIC
    SinonimeAcid 5'-inozinic  
    Definiţie    
    Denumire chimicăAcid inozin-5'-monofosforic  
    EINECS205-045-1  
    Formula chimicăC10H13N4O8P  
    Greutate moleculară348,21  
    CompoziţieMinim 97,0% în bază anhidră  
    DescriereCristale sau pudră inodore, incolore sau albe  
    Identificare    
    A. Test pozitiv pentru riboză şi fosfat organic    
    B. pH-ul unei soluţii 5%Între 1,0 şi 2,0  
    C. SpectrometrieAbsorbţie maximă pentru 20 mg/l soluţie 0,01N de HCl la 250 nm  
    Puritate    
    Pierderi la uscareMaxim 3,0% (120°C, 4 ore)  
    Alte nucleotideNedetectabile prin cromatografie în strat subţire  
    PlumbMaxim 2 mg/kg  
    E 631 INOZINAT DISODIC
    SinonimeInozinat de sodiu, 5'-inozinat de sodiu  
    Definiţie    
    Denumire chimicăInozinat-5'-monofosfat disodic  
    EINECS225-146-4  
    Formula chimicăC10H11N5Na2O8P ▪ H2O  
    Greutate moleculară392,17 (anhidră)  
    CompoziţieMinim 97,0% în bază anhidră  
    DescriereCristale sau pudră inodore, incolore sau albe  
    Identificare    
    A. Test pozitiv pentru riboză, fosfat organic şi sodiuÎntre 7,0 şi 8,0  
    B. pH-ul unei soluţii 5%Absorbţie maximă pentru 20 mg/l soluţie 0,01N de  
    C. SpectrometrieHCl la 250 nm  
    Puritate    
    ApăMaxim 28,5% (Karl Fischer)  
    Alte nucleotideNedetectabile prin cromatografie în strat subţire  
    PlumbMaxim 2 mg/kg  
    E 632 INOZINAT DIPOTASIC
    SinonimeInozinat de potasiu, 5'-inozinat de potasiu  
    Definiţie    
    Denumire chimicăInozinat-5'-monofosfat disodic  
    EINECS243-652-3  
    Formula chimicăC10H11K2N4O8P  
    Greutate moleculară424,39  
    CompoziţieMinim 97,0% în bază anhidră  
    DescriereCristale sau pudră inodore, incolore sau albe  
    Identificare    
    A. Test pozitiv pentru riboză, fosfat organic şi potasiuÎntre 7,0 şi 8,5  
    B. pH-ul unei soluţii 5%Absorbţie maximă pentru 20 mg/l soluţie 0,01N de  
    C. SpectrometrieHCl la 250 nm  
    Puritate    
    ApăMaxim 10,0% (Karl Fischer)  
    Alte nucleotideNedetectabile prin cromatografie în strat subţire  
    PlumbMaxim 2 mg/kg  
    E 633 INOZINAT DE CALCIU
    Sinonime5'-inozinat de calciu  
    Definiţie    
    Denumire chimicăInozinat-5'-monofosfat de calciu  
    Formula chimicăC10H11CaN4O8P ▪ nH2O  
    Greutate moleculară386,19 (anhidră)  
    CompoziţieMinim 97,0% în bază anhidră  
    DescriereCristale sau pudră inodore, incolore sau albe  
    Identificare    
    A. Test pozitiv pentru riboză, fosfat organic şi calciu    
    B. pH-ul unei soluţii 0,05%Între 7,0 şi 8,0  
    C. SpectrometrieAbsorbţie maximă pentru 20 mg/l soluţie 0,01N de HCl la 250 nm  
    Puritate    
    ApăMaxim 23,0% (Karl Fischer)  
    Alte nucleotideNedetectabile prin cromatografie în strat subţire  
    PlumbMaxim 2 mg/kg  
    E 634 5'-RIBONUCLEOTID DE CALCIU
    Definiţie5'-ribonucleotid de calciu este o mixtură de inozin-  
    Denumire chimică5'-monofosfat de calciu şi guanozin-5'-monofosfat de calciu  
    Formula chimicăC10H11N4CaO8P ▪ nH2Oy  
      C10H12N5CaO8P ▪ nH2O  
    CompoziţieConţinutul în ambele componente majore de minim 97,0% şi a fiecărui component de minim 47,0% şi maxim 53%, în bază anhidră  
    DescriereCristale sau pudră inodore, albe sau aproape albe  
    Identificare    
    A. Test pozitiv pentru riboză, fosfat organic şi calciu    
    B. pH-ul unei soluţii 0,05%Între 7,0 şi 8,0  
    Puritate    
    ApăMaxim 23,0% (Karl Fischer)  
    Alte nucleotideNedetectabile prin cromatografie în strat subţire  
    PlumbMaxim 2 mg/kg  
    E 635 5'-RIBONUCLEOTID DISODIC
    Sinonime5'-ribonucleotid sodic  
    Definiţie5'-ribonucleotid sodic este o mixtură de inozin-5'- monofofat disodic şi guanozin-5'-monofosfat disodic  
    Denumire chimică  
    Formula chimicăC10H11N4O8P ▪ nH2O şi  
      C10H12N5Na2O8P ▪ nH2O  
    CompoziţieConţinutul în ambele componente majore de minim 97,0% şi a fiecărui component de minim 47,0% şi maxim 53% în bază anhidră  
    DescriereCristale sau pudră inodore, albe sau aproape albe  
    Identificare    
    A. Test pozitiv pentru riboză, fosfat organic şi sodiu    
    B. pH-ul unei soluţii 5%Între 7,0 şi 8,5  
    Puritate    
    ApăMaxim 26,0% (Karl Fischer)  
    Alte nucleotideNedetectabile prin cromatografie în strat subţire  
    PlumbMaxim 2 mg/kg  
    E 905 CEARĂ MICROCRISTALINĂ
    SinonimeCeară petrolieră  
    Definiţie Denumire chimicăCeară microcristalină este o mixtură rafinată de hidrocarburi solide, saturate, în principal de parafine ramificate, obţinute din petrol  
    DescriereCeară inodoră, de culoare albă până la culoarea de chihlimbar  
    Identificare    
    A. SolubilitateInsolubil în apă, foarte uşor solubil în alcool  
    B. Index de refracţienD100 1,434-1,448  
    Puritate    
    Greutate molecularăÎn medie minim 500  
    Vâscozitate la 100°CMinim 1,1▪10-5m2s-1  
    Reziduu la aprindereMaxim 0,1%  
    Număr carbonic la 5% punct de distilareMaxim 5% molecule cu număr carbonic mai mic de 25  
    CuloareTest pozitiv  
    SulfuraMaxim 0,4%  
    ArsenMaxim 3 mg/kg  
    PlumbMaxim 3 mg/kg  
    Compuşi aromatici policicliciHidrocarburi policiclice aromatice, obţinute prin extracţia cu dimetil sulfoxid, vor avea următoarele limite de absorbţie:  
      nm Absorbţie maximă/cm lungime de undă  
      280-289 0,15  
      290-299 0,12  
      300-359 0,08  
      360-400 0,02  
    E 912 ESTERII ACIDULUI MONTANIC
    DefiniţieAcizi montanici şi/sau esteri cu etilen glicol şi/sau 1,3-butandiol şi/sau glicerol  
    Denumire chimicăEsteri ai acidului montanic  
    DescriereFulgi, pudră, granule aproape albe până la gălbui  
    Identificare    
    A. Densitate (20°C)Între 0,98 şi 1,05  
    B. Punct de înmuiereMai mare de 77°C  
    Puritate    
    Indice de aciditateMaxim 40  
    GlicerolMaxim 1% (prin gaz cromatografic)  
    Alţi polioliMaxim 1% (prin gaz cromatografic)  
    Alte tipuri de cearăNedetectabile (prin calorimetrie de scanare diferenţială şi/sau spectroscopie în infraroşu)  
    ArsenMaxim 2 mg/kg  
    CromMaxim 3 mg/kg  
    PlumbMaxim 2 mg/kg  
    E 914 CEARA DE POLIETILENĂ OXIDATĂ
    DefiniţieProduşi de reacţie polară prin oxidarea blândă a polietilenei  
    Denumire chimicăPolietilena oxidată  
    DescriereFulgi, pudră, granule aproape albe  
    Identificare    
    A. Densitate (20°C)Între 0,98 şi 1,05  
    B. Punct de înmuiereMai mare de 95°C  
    Puritate    
    Indice de aciditateMaxim 70  
    Vâscozitate la 120°CMinim 8,1 ▪ 10-5 m2s-1  
    Alte tipuri de cearăMaxim 1% (prin gaz cromatografic)  
      Nedetectabile (prin calorimetrie de scanare diferenţială şi/sau spectroscopie în infraroşu)  
    OxigenMaxim 9,5%  
    CromMaxim 5 mg/kg  
    PlumbMaxim 2 mg/kg  
      E 950 ACESULFAM K
    SinonimeAcesulfam de potasiu, acesulfam, sare de potasiu a 3,4-dihidro-6-metil-1,2,3-oxatiazin-4-on-2,2-dioxid  
    Definiţie    
    Denumire chimică EinecsSare de potasiu a 6-metil-1,2,3-oxatiazin-4(3H)on-2,2-dioxid 259-715-3  
    Număr EE 950  
    Formula chimicăC4H4NO4SK  
    Masa moleculară relativă201,240  
    CompoziţieMinim 99% C4H4NO4SK raportat la substanţa uscată  
    DescrierePudră cristalină albă, inodoră, cu un gust foarte dulce. Este de aproximativ 200 ori mai dulce decât sucroza.  
    Identificare    
    C. SolubilitateFoarte solubilă în apă, foarte puţin solubilă în etanol  
    D. Absorbţie ultravioleteMaxim 22% ± 2 nm pentru o soluţie de 10 mg în 1.000 ml de apă  
    Puritate    
    Pierderi la uscareMaxim 1% (105°C, două ore)  
    ArsenMaxim 3 mg/kg raportat la substanţa uscată  
    SeleniuMaxim 30 mg/kg raportat la substanţa uscată  
    FluorMaxim 3 mg/1 kg, raportat la substanţa uscată  
    PlumbMaxim 1 mg/kg raportat la substanţa uscată  
    Metale greleMaxim 10 mg/kg ca Pb raportat la substanţa uscată  
  E 951-ASPARTAM
    SinonimeEsterul metilic al aspartil fenilalaninei
    Definiţie  
    Denumire chimicăEster N-metilic al N-L-alfa-aspartil-L-fenilalanina
      Ester N-metilic al acidului 3-amino-N-(alfa-carbometoxi-fenetil) succinamic
    Einecs245-261-3
    Număr EE 951
    Formula chimicăC14H18N2O5
    Masa moleculară relativă294,31
    CompoziţieMinim 98% şi maxim 102% C14H18N2O5 raportat la substanţa uscată.
    DescrierePudră cristalină albă, inodoră, cu un gust foarte dulce. Putere de îndulcire de 200 ori mai mare decât sucroza.
    Identificare  
    SolubilitatePuţin solubilă în apă şi în etanol.
    Puritate  
    Pierderi la uscareMaxim 4,5% (105°C, patru ore)
    Cenuşa sulfatatăMaxim 0,2% raportat la substanţa uscată
    pHÎntre 4,5 şi 6,0 (soluţie de 1 la 125)
    TransmitanţaTransmitanţa unei soluţii de 1% în acid clorhidric 2N, determinată într-o cuvă de 1 cm la 430 nm, cu un spectometru adecvat, utilizând acidul clorhidric 2N ca soluţie de referinţă este de minim 0,95, echivalentul unui coeficient de absorbanţă care să nu depăşească aproximativ 0,022.
    Rotaţie specifică(a) d20 de la + 16,50
      Se determină într-o soluţie de 4 în 100/15 N de acid formic, în 30 minute de la prepararea soluţiei din probă.
    ArsenMaxim 3 mg/kg raportat la substanţa uscată
    PlumbMaxim 1 mg/kg raportat la substanţa uscată
    Metale greleMaxim 10 mg/kg ca Pb raportat la substanţa uscată
    Acid 5-benzil-3, 6-dioxo-2-piperazin-aceticMaxim 1,5% raportat la substanţa uscată
  E 953 IZOMALT
    SinonimeIzomaltutoza hidrogenată, palatinoza hidrogenată
    Definiţie  
    Denumire chimicăIzomatul este un amestec de monozaharide şi dizaharide hidrogenate ai căror principali componenţi sunt dizaharidele: 6-O-alfa-D-glucopiranozil-D-sorbitol (1,6-GPS) şi
      Dihidrat de 1-O-alfa-D-glucopiranozil-D-manitol (1,1-GPM)
    Formula chimică6-O-alfa-D-glucopiranozil-D-sorbitol: C12H24O11
      Dihidrat de 1-O-alfa-D-glucopiranozil-D-manitol C12H24O11*2H2O
    Masa moleculară relativă6-O-alfa-D-glucopiranozil-D-sorbitol: 344,32
      Dihidrat de 1-O-alfa-D-glucopiranozil-D-manitol 380,32
    AnalizăPeste 98% monozaharide şi dizaharide hidrogenate şi peste 86% amestec de 6-O-alfa-D-glucopiranozil-D-sorbitol şi dihidrat de 1-O-alfa-D-glucopiranozil-D-manitol, determinate raportat la substanţa anhidră.
    DescriereSubstanţă cristalină foarte hidroscopică, inodoră, de culoare albă.
    Identificare  
    A. SolubilitateSolubil în apă, solubilitate foarte redusă în etanol
    B. Cromatografie în strat subţireSe examinează prin cromatografie în strat subţire, prin utilizarea unei plăcuţe acoperite cu un strat de silicagel cromatografic, de aproximativ 0,2 mm.
      Principalele pete de pe cromatogramă sunt cele care corespund 1,1-GPM şi 1,6-GPS
    Puritate  
    Conţinut de apăMaxim 7% (metoda Karl Fischer)
    Cenuşa sulfatatăMaxim 0,05%, raportat la substanţa uscată
    D-manitolMaxim 3%
    D-sorbitolMaxim 6%
    Zaharuri reducătoareMaxim 0,3%, exprimate în glucoză, raportat la substanţa uscată
    NichelMaxim 2 mg/kg, raportat la substanţa uscată
    ArsenMaxim 3 mg/kg, raportat la substanţa uscată
    PlumbMaxim 1 mg/kg, raportat la substanţa uscată
    Metale greleMaxim 10 mg/kg, exprimate în Pb, raportat la substanţa uscată1)
  E 957 TAUMATINA
       
    Sinonime  
    Definiţie  
    Denumirea chimicăTaumatina se obţine prin extracţia apoasă (pH 2,5-4) a fructului din familia Thaumatococcus daniellii (Benth) şi se formează în principal din proteinele de taumatina I şi taumatina II şi din cantităţi neînsemnate de constituenţi ai plantelor provenind din materii prime.
    Einecs258-822-2-
    Numărul EE 957
    Formula chimicăPolipeptida de 207 aminoacizi
    Masa moleculară relativăTaumatina I 22209
      Taumatina II 22293
    CompoziţieMinim 16% azot raportat la substanţa uscată, echivalent cu minim 94% proteine (N x 5,8) pudră de culoarea smântânii, inodoră şi cu gust dulce intens.
    Descriere
      Putere de îndulcire de aproximativ 2000-3000 de ori mai mare decât zaharoza.
    Identificare  
    A. SolubilitateFoarte solubilă în apă, insolubilă în acetonă
    Puritate  
    Pierderi la uscareMaxim 9% (105°C la greutatea constantă).
    CarbohidraţiMaxim 3% raportat la substanţa uscată
    Cenuşa sulfatatăMaxim 2% raportat la substanţa uscată
    AluminiuMaxim 100 mg/kg raportat la substanţa uscată
    ArsenMaxim 3 mg/kg, raportat la substanţa uscată
    Plumb3 mg/kg raportat la substanţa uscată
    Criterii microbiologicenumăr total de aerobi: 1000/g. Escherichia coli: absent la 1 g.
  E 959 DIHYDROCHALCON DE NEOHESPERIDINA
    SinonimeNeohesperidină dihydrochalcon, NHDC, hesperidină dihidrochalcon-4'-beta-neohesperidosită, neohesperidină DC
    Definiţie  
    Denumirea chimică2-O-alfa-L-ramnopiranozil-4'-beta-D-glucopiranosil hesperidină dihidrocalcon; se obţine prin hidrogenare catalitică a neohesperidinei
    Einecs243-978-6
    Numărul EE 959
    Formula chimicăC28H36O12
    Masa moleculară relativă612,6
    CompoziţieMinim 96% raportat la substanţa uscată
    DescrierePudră cristalină de culoare albă, inodoră şi cu gust dulce intens. Putere de îndulcire de aproximativ 1000-1800 de ori mai mare decât zaharoza.
    Identificare  
    A. SolubilitateFoarte solubilă în apă caldă, puţin solubil în apă rece, insolubilă în eter şi benzen.
    B. Absorbţia maximă în ultraviolet282 - 283 nm pentru o soluţie de 2 mg în 100 ml metanol
    C. Testul NeuSe dizolvă aproximativ 10 mg neohesperidină DC în 1 ml de metanol, se adaugă 1 ml de soluţie metanolică, 1% de 2-aminoetil definil borat.
      Se obţine culoarea galben deschis.
    Puritate  
    Pierderi la uscareMaxim 11% (105°C, trei ore).
    Cenuşa sulfatatăMaxim 0,2% raportat la substanţa uscată.
    ArsenMaxim 3 mg/kg raportat la substanţa uscată.
    PlumbMaxim 2 mg/kg raportat la substanţa uscată.
    Metale greleMaxim 10 mg/kg ca Pb, raportat la substanţa uscată.
  E 965 (i) MALTITOL
    SinonimeD-maltitol, maltoza hidrogenată.
    Definiţie  
    Denumirea chimică(alfa)-D-glucopiranozil-1,4-D-glucitol
    Einecs209-567-0
    Numărul EE 965 (i)
    Formula chimicăC12H24O11
    Masa moleculară relativă344,31
    CompoziţieConţinut de D-manitol C12H24O11 raportat la substanţa anhidră, de minim 98%.
    DescrierePudră cristalină albă, cu gust dulce.
    Identificare  
    A. SolvabilitateFoarte solubilă în apă, cu solubilitate redusă în etanol.
    B. Interval de topire148 la 151°C
    C. Rotaţia specifică(alfa)20D = + 105,5° (soluţie 5% gr/v)
    Puritate  
    Conţinut de apăMaxim 1% (metoda Karl Fischer)
    Cenuşa sulfatatăMaxim 0,1%, raportat la substanţa uscată
    Zaharuri reducătoareMaxim 0,1%, exprimate în glucoză, raportat la substanţa uscată
    CloruriMaxim 50 mg/kg, raportat la substanţa uscată
    SulfaţiMaxim 100 mg/kg, raportat la substanţa uscată
    NichelMaxim 2 mg/kg, raportat la substanţa uscată
    ArsenMaxim 3 mg/kg, raportat la substanţa uscată
    PlumbMaxim 1 mg/kg, raportat la substanţa uscată
    Metale greleMaxim 10 mg/kg, raportat la substanţa uscată
  E 965 (ii) SIROP DE MALTITOL
    SinonimeSirop de glucoză hidrogenat cu concentraţie mare de maltoză, sirop de glucoză hidrogenat.
    Definiţie  
    Denumirea chimicăUn amestec care constă în principal din maltitol cu sorbitol, oligozaharide şi polizaharide hidrogenate.
      Se obţine prin hidrogenarea catalitică a siropului de glucoză cu conţinut mare de maltoză. Se comercializează sub formă de sirop şi produs solid.
    Einecs270-337-8
    Numărul EE 965 (ii)
    CompoziţieSe aplică următoarele proporţii raportat la substanţa uscată:
      Maltitolminim 50%
      Sorbitolmaxim 8%
      Maltotritolmaxim 25%
      Polizaharide hidrogenate care conţin peste trei unităţi de glucoză sau glucitolmaxim 30%
      Lichide vâscoase limpezi, dulci, incolore, inodore sau mase cristaline albe, cu gust dulce.
    DescrierePudră cristalină albă, cu gust dulce
    Identificare  
    A. SolubilitateFoarte solubilă în apă, uşor solubil în etanol
    B. Cromatografie în strat subţireSe examinează prin cromatografia în strat subţire, prin utilizarea unei plăcuţe acoperite cu un strat de 0,25 mm, de silicagel cromatografic.
    PuritateMaxim 31% (metoda Karl Fischer)
    Conţinut de apăMaxim 0,1%, raportat la substanţa uscată
    Cenuşa sulfatatăMaxim 0,3%, exprimate în glucoză, raportat la substanţa uscată
    Zaharuri reducătoareMaxim 50 mg/kg, raportat la substanţa uscată
    CloruriMaxim 100 mg/kg, raportat la substanţa uscată
    SulfaţiMaxim 2 mg/kg, raportat la substanţa uscată
    NichelMaxim 3 mg/kg, raportat la substanţa uscată
    ArsenMaxim 1 mg/kg, raportat la substanţa uscată
    PlumbMaxim 10 mg/kg, exprimate în Pb, raportat la substanţa uscată
    Metale grele  
  E 966 LACTITOL
    SinonimeLactit, lactozitol, lactobiozit
    Definiţie  
    Denumirea chimică4-O-alfa-D-galactopiranozil-D-glucitol
    Einecs209-565-5
    Numărul EE 966
    Formula chimicăC12H24O11
    Masa moleculară relativă344,32
    CompoziţieMinim 95%, raportat la substanţa anhidră
    DescrierePudră cristalină dulce sau soluţie incoloră. Produsele cristaline apar ca anhidre, monohidraţi şi dihidraţi.
    Identificare  
    A. SolubilitateFoarte solubilă în apă.
    B. Rotaţia specifică(alfa)20D = + 13 la + 16° (soluţie apoasă 10% gr/v), raportat la substanţa uscată.
    Puritate  
    Conţinut de apăProduse cristaline; Maxim 10,5% (metoda Karl Fischer)
    Alţi polioliMaxim 2,5%, raportat la substanţa uscată
    Zaharuri reducătoareMaxim 0,2 5, exprimate în glucoză, raportat la substanţa uscată
    CloruriMaxim 100 mg/kg, raportat la substanţa uscată
    SulfaţiMaxim 200 mg/kg, raportat la substanţa uscată
    Cenuşa sulfatatăMaxim 0,1%, raportat la substanţa uscată
    NichelMaxim 2 mg/kg, raportat la substanţa uscată
    ArsenMaxim 3 mg/kg, raportat la substanţa uscată
    PlumbMaxim 1 mg/kg, raportat la substanţa uscată
    Metale greleMaxim 10 mg/kg, exprimate în Pb, raportat la substanţa uscată
  E 967 XILITOL
    SinonimeXilitol
    Definiţie  
    Denumirea chimicăD-xilitol
    Einecs201-788-0
    Numărul EE 967
    Formula chimicăC5H12O5
    Masa moleculară relativă152,15
    CompoziţieMinim 98.5% ca xilitol raportat la substanţa uscată
    DescrierePudră cristalină albă, inodoră şi foarte dulce
    Identificare  
    A. SolubilitateFoarte solubilă în apă, mai puţin solubilă în etanol
    B. Interval de topire92 la 96°C
    C. pHDe la 5 la 7 (soluţie apoasă 10% gr/v)
    Puritate  
    Pierdere la uscareMaxim 0,5%. Se usucă 0,5 g proba în vid, pe fosfor la 60°, timp de 4 ore
    Cenuşa sulfatatăMaxim 0,1%, raportat la substanţa uscată
    Zaharuri reducătoareMaxim 0,2%, exprimate în glucoză, raportat la substanţa uscată
    Alţi alcooli polihidriciMaxim 1%, exprimate în glucoză, raportat la substanţa uscată
    NichelMaxim 2 mg/kg, raportat la substanţa uscată
    ArsenMaxim 3 mg/kg, raportat la substanţa uscată
    PlumbMaxim 1 mg/kg, raportat la substanţa uscată
    Metale greleMaxim 10 mg/kg, exprimate în Pb, raportat la substanţa uscată
    CloruriMaxim 100 mg/kg, raportat la substanţa uscată
    SulfaţiMaxim 200 mg/kg, raportat la substanţa uscată
                           ----------