LEGE nr. 84 din 5 aprilie 2004pentru înfiinţarea unor comune
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 7 aprilie 2004  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă înfiinţarea unor comune în judeţele Alba, Arad, Argeş, Bacău, Botoşani, Braşov, Constanţa, Covasna, Dolj, Galaţi, Giurgiu, Harghita, Ialomiţa, Iaşi, Maramureş, Mehedinţi, Mureş, Neamţ, Olt, Prahova, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timiş, Vaslui, Vâlcea şi Vrancea. (2) Componenţa şi satele reşedinţe ale comunelor înfiinţate potrivit alin. (1) sunt cele prevăzute în anexa nr. 1. (3) Componenţa şi satele reşedinţe ale comunelor existente, ca urmare a reorganizării acestora conform alin. (1), sunt cele prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 2 (1) Până la constituirea, potrivit legii, a autorităţilor administraţiei publice locale în comunele înfiinţate conform art. 1, gestionarea activităţilor curente se asigură de câte doi delegaţi, numiţi prin ordin al prefectului, cu atribuţii de primar şi viceprimar, precum şi de câte un secretar numit de prefect, în condiţiile legii. (2) Salarizarea persoanelor prevăzute la alin. (1) se face, potrivit reglementărilor legale în vigoare, din bugetul comunelor înfiinţate.  +  Articolul 3 (1) Consiliile judeţene şi delegaţii împuterniciţi conform prevederilor art. 2 alin. (1), împreună cu direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi consiliile locale ale comunelor şi oraşelor reorganizate, repartizează veniturile şi cheltuielile actualelor bugete ale acestora între localităţile nou-înfiinţate şi cele reorganizate conform art. 1 alin. (2). (2) Veniturile şi cheltuielile care, în condiţiile legii, revin de drept comunelor înfiinţate se administrează şi se gestionează prin autorităţile locale delegate ale acestora, iar echilibrarea bugetelor locale se realizează pe seama sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, în limita creditelor bugetare aprobate, în anul 2004, pentru judeţul din care fac parte. (3) Bugetul pe anul 2004 al fiecărei comune înfiinţate se elaborează de către delegaţii prevăzuţi la art. 2 alin. (1), cu avizul direcţiei generale a finanţelor publice a judeţului respectiv. (4) Operaţiunile de predare-primire a patrimoniului comunelor nou-înfiinţate se fac pe bază de protocoale încheiate între fiecare dintre primarii comunelor şi oraşelor care se reorganizează şi delegatul, desemnat prin ordin al prefectului, cu atribuţii de primar al comunei înfiinţate.  +  Articolul 4Până la noile alegeri locale, autorităţile administraţiei publice locale din comunele şi oraşele care se reorganizează vor funcţiona în componenţa avută la intrarea în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul 5 (1) Comunei reorganizate Ciprian Porumbescu, judeţul Suceava, i se atribuie denumirea Ilişeşti. (2) Comunei reorganizate Târgu Frumos, judeţul Iaşi, i se atribuie denumirea Ion Neculce. (3) Comunei înfiinţate prin preluarea satului Vităneşti de la comuna Optaşi-Măgura, judeţul Olt, i se atribuie denumirea Sârbii-Măgura. (4) Comunei reorganizate Brusturi-Drăgăneşti, judeţul Neamţ, i se atribuie denumirea Brusturi. (5) Denumirea comunei Izvoarele, judeţul Giurgiu, se schimbă în Isvoarele.  +  Articolul 6Satul Beteşti din componenţa comunei Mugeni, judeţul Harghita, trece în componenţa oraşului Cristuru Secuiesc, judeţul Harghita, ca localitate componentă.  +  Articolul 7Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta lege.  +  Articolul 8Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 24 februarie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 18 martie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TĂRĂCILĂBucureşti, 5 aprilie 2004.Nr. 84.  +  Anexa 1 COMUNELE ÎNFIINŢATE
    JudeţulComuna înfiinţatăComuna sau oraşul de unde provin
    Denumirea   Satele componente
    12   34
    ALBACut1.CutCâlnic
    ARADDorobanţi1.DorobanţiCurtici
      Frumuşeni1.FrumuşeniFântânele
        2.Aluniş  
      Zădăreni1.ZădăreniFelnac
        2.Bodrogu Nou  
    ARGEŞBughea de Sus1.Bughea de SusAlbeştii de Muscel
    BACĂUSărata1.SărataNicolae Bălcescu
    BOTOŞANI   2.Bălţata  
    Blândeşti1.BlândeştiSuliţa
        2.Cerchejeni  
        3.Şoldăneşti  
    BRAŞOVDrăguş1.DrăguşViştea
    CONSTANŢACuza Vodă1.Cuza VodăCastelu
      Saligny1.SalignyMircea Vodă
        2.Făclia  
        3.Ştefan cel Mare  
    COVASNABixad1.BixadMalnaş
      Micfalău1.MicfalăuMalnaş
    DOLJCatane1.CataneNegoi
        2.Catanele Noi  
      Cârcea1.CârceaCoşoveni
      Cârna1.CârnaGoicea
      Coţofenii din Faţă1.Coţofenii din FaţăAlmăj
        2.Beharca  
      Dobroteşti1.DobroteştiAmărăştii de Sus
        2.Nisipuri  
      Galiciuica1.GaliciuicaGiubega
      Ghidici1.GhidiciPiscu Vechi
      Ghindeni1.GhindeniMalu Mare
      Întorsura1.ÎntorsuraRadovan
      Pleşoi1.PleşoiPredeşti
        2.Cârstovani  
        3.Frasin  
        4.Milovan  
      Rojişte1.RojişteBratovoeşti
        2.Tâmbureşti  
      Tălpaş1.TălpaşFărcaş
        2.Mofleşti  
        3.Nistoi  
        4.Puţinei  
        5.Soceni  
    GALAŢINegrileşti1.NegrileştiMunteni
        2.Slobozia Blăneasa  
      Poiana1.PoianaNicoreşti
        2.Vişina  
    GIURGIUCosoba1.CosobaJoiţa
      Herăşti1.HerăştiHotarele
        2.Miloşeşti  
      Izvoarele1.IzvoareleHotarele
        2.Teiuşu  
      Săbăreni1.SăbăreniJoiţa
    HARGHITACiceu1.CiceuSiculeni
        2.Ciaracio  
      Leliceni1.LeliceniSâncrăieni
        2.Fitod  
        3.Hosasău  
        4.Misentea  
      Porumbeni1.Porumbenii MariMugeni
        2.Porumbenii Mici  
      Racu1.RacuSiculeni
        2.Satu Nou  
      Satu Mare1.Satu MareBrădeşti
      Sântimbru1.SântimbruSâncrăieni
        2.Sântimbru-Băi  
    IALOMIŢABorăneşti1.BorăneştiCoşereni
        2.Sinteşti  
      Bueşti1.BueştiAlbeşti
      Maia1.MaiaBrazii
      Ograda1.OgradaBucu
      Roşiori1.RoşioriMoviliţa
    IAŞIBalş1.BalşTârgu Frumos
        2.Boureni  
        3.Coasta Măgurii  
      Costeşti1.CosteştiTârgu Frumos
        2.Giurgeşti  
      Drăguşeni1.DrăguşeniŞcheia
        2.Frenciugi  
      Fântânele1.FântâneleFocuri
      Hărmăneşti1.Hărmăneştii VechiTodireşti
        2.Boldeşti  
        3.Hărmăneştii Noi  
      Răchiteni1.RăchiteniMirceşti
        2.Izvoarele  
        3.Ursăreşti  
      Roşcani1.RădeniTrifeşti
        2.Roşcani  
      Valea Lupului1.Valea LupuluiRediu
    MARAMUREŞCoaş1.CoaşSăcălăşeni
        2.Întrerâuri  
      Coltău1.ColtăuSăcălăşeni
        2.Cătălina  
      Gârdani1.GârdaniSălsig
      Onceşti1.OnceştiBârsana
    MEHEDINŢIBraniştea1.BranişteaVânători
        2.Goanţa  
      Vrata1.VrataGârla Mare
    MUREŞCorunca1.CoruncaLivezeni
        2.Bozeni  
      Sărăţeni1.SărăţeniSovata*)
    NEAMŢDrăgăneşti1.DrăgăneştiBrusturi-Drăgăneşti
        2.Orţăşti  
        3.Râşca  
        4.Şoimăreşti  
      Pânceşti1.PânceştiPoienari
        2.Ciurea  
        3.Holm  
        4.Tălpălăi  
        5.Patricheni  
      Gâdinţi1.GâdinţiSagna
    OLTCălui1.CăluiOboga
        2.Gura Căluiu  
      Găvăneşti1.GăvăneştiBaldovineşti
        2.Băleasa  
        3.Broşteni  
        4.Dâmburile  
      Ghimpeţeni1.GhimpeţeniNicolae Titulescu
        2.Ghimpeţenii Noi  
      Grădinile1.GrădinileStudina
        2.Arvăteasca  
        3.Plăviceanca  
      Gura Padinii1.Gura PadiniiOrlea
        2.Satu Nou  
      Ipoteşti1.IpoteştiMilcov
      Osica de Jos1.Osica de JosDobrun
        2.Bobu  
      Sârbii-Măgura1.VităneştiOptaşi-Măgura
      Vişina Nouă1.Vişina NouăVădastra
    PRAHOVACocorăştii Colţ1.Cocorăştii ColţMăneşti
        2.Cheşnoiu  
        3.Cocorăştii Grind  
        4.Colţu de Jos  
        5.Ghioldum  
        6.Perşunari  
        7.Piatra  
        8.Satu de Sus  
      Olari1.OlariGherghiţa
        2.Fânari  
        3.Olarii Vechi  
      Vadu Săpat1.Vadu SăpatFântânele
        2.Ghinoaica  
        3.Ungureni  
    SATU MAREAgriş1.AgrişBotiz
        2.Ciuperceni  
      Ciumeşti1.CiumeştiSanislău
        2.Berea  
        3.Viişoara  
    SIBIUBoiţa1.BoiţaTălmaciu*)
        2.Lazaret  
        3.Lotrioara  
        4.Paltin  
    SUCEAVABălăceana1.BălăceanaCiprian Porumbescu
      Ciprian Porumbescu1.Ciprian PorumbescuCiprian Porumbescu
      Hârtop1.HârtopPreuteşti
      Voitinel1.VoitinelGălăneşti
    TELEORMANBeciu1.BeciuPlopii-Slăviteşti
        2.Bârseştii de Jos  
        3.Smârdan  
      Beuca1.BeucaDrăcşenei
        2.Plopi  
      Dracea1.DraceaCrângu
        2.Florica  
        3.Zlata  
      Fântânele1.FântâneleSuhaia
      Frăsinet1.FrăsinetBăbăiţa
        2.Clăniţa  
      Purani1.Puranii de SusSiliştea
        2.Purani  
      Saelele1.SaeleleLunca
        2.Pleaşov  
      Uda-Clocociov1.Uda-ClocociovSlobozia Mândra
        2.Uda-Paciurea  
    TIMIŞBirda1.BirdaGătaia
        2.Berecuţa  
        3.Mânăstire  
        4.Sângeorge  
      Checea1.CheceaCenei
      Dudeştii Noi1.Dudeştii NoiBecicherecu Mic
      Fibiş1.FibişMaşloc
      Ghilad1.GhiladCiacova
        2.Gad  
      Gottlob1.GottlobLovrin
        2.Vizejdia  
      Iecea Mare1.Iecea MareCărpiniş
      Parţa1.ParţaŞag
      Pădureni1.PădureniJebel
      Saravale1.SaravaleSânpetru Mare
      Şandra1.ŞandraBiled
        2.Uihei  
      Tomnatic1.TomnaticLovrin
    VASLUICiocani1.CiocaniPerieni
        2.Crâng  
        3.Crângu Nou  
        4.Podu Petriş  
      Cozmeşti1.BăleştiDeleşti
        2.Cozmeşti  
        3.Fâstâci  
        4.Hordileşti  
      Dodeşti1.DodeştiViişoara
        2.Urdeşti  
      Fereşti1.FereştiVăleni
      Muntenii de Sus1.Muntenii de SusTanacu
        2.Satu Nou  
      Pochidia1.PochidiaTutova
        2.Borodeşti  
        3.Satu Nou  
        4.Sălceni  
      Puşcaşi1.PuşcaşiLaza
        2.Poiana lui Alexa  
        3.Teişoru  
        4.Valea Târgului  
    VÂLCEADiculeşti1.Băbeni-OlteţuFăureşti
        2.Budeşti  
        3.Colelia  
        4.Diculeşti  
      Lăcusteni1.ConteaZătreni
        2.Găneşti  
        3.Lăcusteni  
        4.Lăcustenii de Jos  
        5.Lăcustenii de Sus  
    VRANCEABilieşti1.BilieştiSuraia
      Gologanu1.GologanuMilcovul
      Obrejiţa1.ObrejiţaTâmboeşti
      Răstoaca1.RăstoacaMilcovul
  --------- Notă *) Oraşe din care se desprind unele comune.
   +  Anexa 2 COMUNELE REORGANIZATE
             
    JudeţulComuna reorganizatăComuna înfiinţată prin reorganizare
    Denumirea   Satele componente
    12   34
    ALBACâlnic1.CâlnicCut
        2.Deal  
    ARADFântânele1.FântâneleFrumuşeni
        2.Tisa Nouă  
      Felnac1.FelnacZădăreni
        2.Călugăreni  
    ARGEŞAlbeştii de Muscel1.AlbeştiBughea de Sus
        2.Cândeşti  
    BACĂUNicolae Bălcescu1.Nicolae BălcescuSărata
        2.Buchila  
        3.Galbeni  
        4.Lărguţa  
        5.Valea Seacă  
    BRAŞOVViştea1.Viştea de JosDrăguş
        2.Olteţ  
        3.Rucăr  
        4.Viştea de Sus  
        5.Viştişoara  
    BOTOŞANISuliţa1.SuliţaBlândeşti
        2.Cheliş  
        3.Dracşani  
    CONSTANŢACastelu1.CasteluCuza Vodă
        2.Nisipari  
      Mircea Vodă1.Mircea VodăSaligny
        2.Gherghina  
        3.Satu Nou  
        4.Ţibrinu  
    COVASNAMalnaş1.MalnaşBixad
        2.Malnaş-Băi  
        3.Valea ZălanuluiMicfalău
    DOLJAlmăj1.AlmăjCoţofenii din Faţă
        2.Bogea  
        3.Moşneni  
        4.Şitoaia  
      Amărăştii de Sus1.Amărăştii de SusDobroteşti
        2.Zvorsca  
      Bratovoeşti1.BratovoeştiRojişte
        2.Bădoşi  
        3.Georocu Mare  
        4.Prunet  
      Coşoveni1.CoşoveniCârcea
      Fărcaş1.FărcaşTălpaş
        2.Amărăşti  
        3.Golumbelu  
        4.Golumbu  
        5.Plopu-Amărăşti  
      Giubega1.GiubegaGaliciuica
      Goicea1.GoiceaCârna
      Malu Mare1.Malu MareGhindeni
        2.Preajba  
      Negoi1.NegoiCatane
      Piscu Vechi1.Piscu VechiGhidici
        2.Pisculeţ  
      Predeşti1.PredeştiPleşoi
        2.Bucicani  
        3.Predeştii Mici  
      Radovan1.RadovanÎntorsura
        2.Fântânele  
        3.Târnava  
    GALAŢIMunteni1.MunteniNegrileşti
        2.Frunzeasca  
        3.Ţigăneşti  
        4.Ungureni  
      Nicoreşti1.NicoreştiPoiana
        2.Braniştea  
        3.Coasta Lupei  
        4.Dobrineşti  
        5.Fântâni  
        6.Grozăveşti  
        7.Ionăşeşti  
        8.Mălureni  
        9.Piscu Corbului  
        10.Sârbi  
    GIURGIUHotarele1.HotareleHerăşti
            Isvoarele
      Joiţa1.JoiţaCosoba
        2.BâcuSăbăreni
    HARGHITABrădeşti1.BrădeştiSatu Mare
        2.Târnoviţa  
      Mugeni1.MugeniPorumbeni
        2.Aluniş  
        3.Beta  
        4.Dejuţiu  
        5.Dobeni  
        6.Lutiţa  
        7.Mătişeni  
        8.Tăietura  
      Sâncrăieni1.SâncrăieniLeliceni
            Sântimbru
      Siculeni1.SiculeniCiceu
            Racu
    IALOMIŢAAlbeşti1.AlbeştiBueşti
        2.Bataluri  
        3.Marsilieni  
      Brazii1.BraziiMaia
        2.Movileanca  
        3.Răsimnicea  
      Bucu1.BucuOgrada
      Coşereni1.CoşereniBorăneşti
      Moviliţa1.MoviliţaRoşiori
        2.Biţina-Pământeni  
        3.Biţina-Ungureni  
    IAŞIFocuri1.FocuriFântânele
      Mirceşti1.MirceştiRăchiteni
        2.Iugani  
      Rediu1.RediuValea Lupului
        2.Breazu  
        3.Horleşti  
        4.Tăuteşti  
      Şcheia1.ŞcheiaDrăguşeni
        2.Căueşti  
        3.Cioca-Boca  
        4.Poiana Şcheii  
        5.Satu Nou  
      Târgu Frumos*)1.BuzneaBalş
        2.DădeştiCosteşti
        3.Găneşti  
        4.Ion Neculce  
        5.Prigoreni  
        6.Războieni  
      Todireşti1.TodireştiHărmăneşti
        2.Băiceni  
        3.Stroeşti  
      Trifeşti1.TrifeştiRoşcani
        2.Hermeziu  
        3.Vladomira  
        4.Zaboloteni  
    MARAMUREŞBârsana1.BârsanaOnceşti
        2.Năneşti  
      Săcălăşeni1.SăcălăşeniCoaş
        2.CoruiaColtău
        3.Culcea  
      Sălsig1.SălsigGârdani
    MEHEDINŢIGârla Mare1.Gârla MareVrata
      Vânători1.VânătoriBraniştea
        2.Roşiori  
    MUREŞLivezeni1.LivezeniCorunca
        2.Bozeni  
        3.Ivăneşti  
        4.Poieniţa  
        5.Sânişor  
      Sovata**)   Sovata**)Sărăţeni
    NEAMŢPoienari1.PoienariPânceşti
        2.Bunghi  
        3.Săcăleni  
      Sagna1.SagnaGâdinţi
        2.Luţca  
        3.Vulpăşeşti  
      Brusturi-Drăgăneşti1.BrusturiDrăgăneşti
        2.Groşi  
        3.Poiana  
        4.Târzia  
    OLTBaldovineşti1.BaldovineştiGăvăneşti
        2.Gubandru  
        3.Pietriş  
      Dobrun1.DobrunOsica de Jos
        2.Chilii  
        3.Roşienii Mari  
        4.Roşienii Mici  
        5.Ulmet  
      Milcov1.UlmiIpoteşti
        2.Milcovu din Deal  
        3.Milcovu din Vale  
        4.Stejaru  
      Nicolae Titulescu1.Nicolae TitulescuGhimpeţeni
      Oboga1.ObogaCălui
      Optaşi-Măgura1.OptaşiSârbii-Măgura
      Orlea1.OrleaGura Padinii
        2.Orlea Nouă  
      Studina1.StudinaGrădinile
        2.Studiniţa  
      Vădastra1.VădastraVişina Nouă
    PRAHOVAFântânele1.FântâneleVadu Săpat
        2.Bozieni  
      Gherghiţa1.GherghiţaOlari
        2.Independenţa  
        3.Malamuc  
        4.Ungureni  
      Măneşti1.MăneştiCocorăştii Colţ
        2.Băltiţa  
        3.Coada Izvorului  
        4.Gura Crivăţului  
        5.Zalhanaua  
    SATU MAREBotiz1.BotizAgriş
      Sanislău1.SanislăuCiumeşti
        2.Horea  
        3.Marna Nouă  
    SIBIUTălmaciu**)   Tălmaciu**)Boiţa
    SUCEAVAGălăneşti1.GălăneştiVoitinel
        2.Hurjuieni  
      Ciprian Porumbescu1.IlişeştiBălăceana
        2.BraşcaCiprian
            Porumbescu
      Preuteşti1.PreuteştiHârtop
        2.Arghira  
        3.Basarabi  
        4.Bahna Arin  
        5.Huşi  
        6.Leucuşeşti  
    TELEORMANBăbăiţa1.BăbăiţaFrăsinet
        2.Merişani  
      Crângu1.CrânguDracea
        2.Secara  
      Drăcşenei1.DrăcşeneiBeuca
        2.Drăcşani  
        3.Odobeasca  
        4.Satul Vechi  
      Plopii-Slăviteşti1.Plopii-SlăviteştiBeciu
        2.Brâncoveanca  
        3.Dudu  
      Lunca1.LuncaSaelele
        2.Prundu  
      Siliştea1.SilişteaPurani
        2.Buteşti  
        3.Siliştea Mică  
      Slobozia Mândra1.Slobozia MândraUda-Clocociov
      Suhaia1.SuhaiaFântânele
    TIMIŞBecicherecu Mic1.Becicherecu MicDudeştii Noi
      Biled1.BiledŞandra
      Cărpiniş1.CărpinişIecea Mare
        2.Iecea Mică  
      Cenei1.CeneiChecea
        2.Bobda  
      Ciacova1.CiacovaGhilad
        2.Cebza  
        3.Macedonia  
        4.Obad  
        5.Petroman  
      Gătaia1.GătaiaBirda
        2.Butin  
        3.Percosova  
        4.Sculia  
        5.Şemlacu Mare  
        6.Şemlacu Mic  
      Jebel1.JebelPădureni
      Lovrin1.LovrinGottlob
            Tomnatic
      Maşloc1.MaşlocFibiş
        2.Alioş  
        3.Remetea Mică  
      Sânpetru Mare1.Sânpetru MareSaravale
        2.Igriş  
      Şag1.ŞagParţa
    VASLUIDeleşti1.DeleştiCozmeşti
        2.Albeşti  
        3.Fundătura  
        4.Hârsova  
        5.Mânăstirea  
        6.Răduieşti  
      Laza1.LazaPuşcaşi
        2.Bejeneşti  
        3.Râşniţa  
        4.Sauca  
      Tanacu1.TanacuMuntenii de Sus
        2.Beneşti  
      Perieni1.PerieniCiocani
      Tutova1.TutovaPochidia
        2.Bădeana  
        3.Ciortolom  
        4.Coroiu  
        5.Criveşti  
        6.Vizureni  
      Văleni1.VăleniFereşti
        2.Moara Domnească  
      Viişoara1.ViişoaraDodeşti
        2.Halta Dodeşti  
        3.Văleni  
        4.Viltoteşti  
    VÂLCEAFăureşti1.MileştiDiculeşti
        2.Bungeţani  
        3.Făureşti  
        4.Găineşti  
        5.Mărcuşu  
      Zătreni1.ZătreniLăcusteni
        2.Butanu  
        3.Ciorteşti  
        4.Dealu Glămeia  
        5.Dealu Văleni  
        6.Făureşti  
        7.Mănicea  
        8.Mecea  
        9.Olteţu  
        10.Săşcioara  
        11.Stanomiru  
        12.Valea Văleni  
        13.Văleni  
        14.Zătrenii de Sus  
    VRANCEAMilcovul1.MilcovulRăstoaca
        2.LămoteştiGologanu
      Suraia1.SuraiaBilieşti
      Tâmboeşti1.TâmboeştiObrejiţa
        2.Pădureni  
        3.Pietroasa  
        4.Slimnic  
        5.Trestieni
  ----------- Notă *) Reşedinţa comunei Târgu Frumos este în oraşul Târgu Frumos. Notă **) Oraşe din care se desprind unele comune. --------------