ORDIN nr. 310 din 22 martie 2004pentru aplicarea Hotărârii Guvernului nr. 1.618/2003 privind regimul de import al produselor periculoase pentru sănătatea populaţiei şi pentru mediu
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 295 din 5 aprilie 2004    În baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 2 alin. (2) şi ale cap. II pct. 2 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.618/2003 privind regimul de import al produselor periculoase pentru sănătatea populaţiei şi pentru mediu,văzând Referatul Direcţiei generale farmaceutice, inspecţia de farmacie şi aparatură medicală nr. O.B./3.187/2004,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă eliberarea certificatelor de abilitare pentru importul de mostre de către Ministerul Sănătăţii în următoarele situaţii: a) autorizarea de punere pe piaţă în România; b) efectuarea cercetărilor preclinice sau a studiilor clinice; c) publicitatea destinată profesioniştilor din sectorul sanitar; d) alte situaţii prevăzute de reglementările în vigoare.  +  Articolul 2Direcţia generală farmaceutică, inspecţia de farmacie şi aparatură medicală va elibera certificatul de abilitare pentru importul de mostre în condiţiile prezentului ordin şi va menţiona scopul acestui import în conformitate cu una dintre situaţiile prevăzute la art. 1.  +  Articolul 3Prevederile prezentului ordin nu se aplică mostrelor de medicamente ce conţin substanţe psihotrope sau stupefiante conform definiţiilor prevăzute în convenţiile internaţionale.  +  Articolul 4Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii,Ovidiu BrînzanBucureşti, 22 martie 2004.Nr. 310.-----