ORDIN nr. 114 din 5 februarie 2004privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei şi al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 387/251/2002 pentru aprobarea Normelor privind alimentele cu destinaţie nutriţională specială
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Nr. 114 din 5 februarie 2004
 • MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR ŞI MEDIULUI
 • Nr. 147 din 25 februarie 2004
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 255 din 23 martie 2004  Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale sănătate publică şi inspecţia sanitară de stat nr. OB 1.000/2004,având în vedere prevederile art. 1 alin. (3) din Legea nr. 100/1998 privind asistenţa de sănătate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea producţiei, circulaţiei şi comercializării alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 57/2002,în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 739/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, cu completările ulterioare,ministrul sănătăţii şi ministrul agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului emit următorul ordin:  +  Articolul INormele privind alimentele cu destinaţie nutriţională specială, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei şi al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 387/251/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 926 din 18 decembrie 2002, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Alineatul (3) al articolului 13 va avea următorul cuprins:"(3) Pesticidele enumerate în anexa nr. 16 nu vor fi folosite în produsele agricole care sunt utilizate în producerea preparatelor pentru sugari şi a preparatelor pentru copiii cu vârsta până la 1 an. Totuşi, în scopul controlului: a) pesticidele enumerate în tabelul 1 al anexei nr. 16 se consideră că nu au fost utilizate dacă reziduurile lor nu depăşesc limita de 0,003 mg/kg. Acest nivel care este considerat a fi limita cuantificării metodelor analitice se va revizui periodic o dată cu progresul tehnologic; b) pesticidele enumerate în tabelul 2 al anexei nr. 16 se consideră că nu au fost utilizate dacă reziduurile lor nu depăşesc limita de 0,003 mg/kg. Acest nivel se va revizui periodic conform datelor contaminării mediului."2. După alineatul (3) al articolului 13 se introduc alineatele (3^1 ) şi (3^2 ) cu următorul cuprins:"(3^1 ) Pentru pesticidele enumerate în anexa nr. 17 vor fi aplicate nivelurile maxime de reziduuri specificate în aceasta.(3^2 ) Nivelurile la care s-a făcut referire la alin. (3) şi (3 1 ) vor fi aplicate produselor propuse drept gata de consum sau reconstituite conform instrucţiunilor producătorilor."3. După alineatul (3) al articolului 22 se introduc alineatele (4) şi (5) cu următorul cuprins:"(4) Pesticidele enumerate în anexa nr. 18 nu vor fi utilizate în produsele agricole destinate producerii alimentelor pe bază de cereale prelucrate şi alimentelor pentru sugari. Totuşi, în scopul controlului: a) pesticidele enumerate în tabelul 1 al anexei nr. 18 se consideră că nu au fost utilizate dacă reziduurile lor nu depăşesc un nivel de 0,003 mg/kg. Acest nivel care este considerat a fi limita cuantificării metodelor analitice se va revizui periodic o dată cu progresul tehnologic; b) pesticidele enumerate în tabelul 2 al anexei nr. 18 se consideră că nu au fost utilizate dacă reziduurile lor nu depăşesc un nivel de 0,003 mg/kg. Acest nivel se va revizui periodic conform datelor contaminării mediului. (5) Nivelurile menţionate la alin. (4) lit. a) şi b) se aplică la produsele care sunt gata pentru consum sau reconstituite conform instrucţiunilor producătorilor."4. După capitolul V se introduce un nou capitol, capitolul VI, cu următorul cuprins:"CAPITOLUL VICerinţe privind substanţele care pot fi adăugate în scopuri nutriţionale specifice în alimentele cu destinaţie nutriţională specialăArt. 31 - (1) Pentru categoriile de substanţe adăugate în alimente cu destinaţie nutriţională specială, prevăzute în anexa nr. 15, pot fi utilizate în producerea alimentelor cu destinaţie nutriţională specială numai substanţele chimice menţionate pentru fiecare categorie. (2) Folosirea substanţelor nutritive în alimentele cu destinaţie nutriţională specială se va face astfel încât produsul rezultat să fie sigur şi să îndeplinească cerinţele nutriţionale ale persoanelor cărora le sunt destinate, conform datelor ştiinţifice general acceptate existente. (3) Autorităţile competente, reprezentanţi împuterniciţi pentru activitatea de inspecţie sanitară de stat ai Ministerului Sănătăţii, au dreptul să ceară producătorului sau, când este cazul, importatorului furnizarea datelor ştiinţifice care stabilesc utilizarea substanţelor adăugate pentru scopuri nutriţionale specifice, în concordanţă cu alin. (2). Dacă asemenea date apar într-o publicaţie recentă accesibilă, va fi suficientă doar o referinţă la această publicaţie.Art. 32 - (1) Pentru substanţele cuprinse în anexa nr. 15 se vor aplica criteriile de puritate specificate de legislaţia naţională pentru producerea alimentelor cu alte scopuri decât cele prevăzute de prezentul ordin. (2) Pentru acele substanţe enumerate în anexa nr. 15 pentru care criteriile de puritate nu sunt specificate de legislaţia naţională şi până la adoptarea unor astfel de specificaţii, vor fi aplicate criteriile de puritate general acceptate, recomandate de organismele internaţionale. Pot fi păstrate regulile naţionale ce stabilesc criteriile stricte de puritate.Art. 33 - Anexele nr. 1-18 fac parte integrantă din prezentul ordin."5. După anexa nr. 14 la norme se introduc anexele nr. 15-18, cuprinse în anexele nr. 1-4 la prezentul ordin.  +  Articolul IIDirecţia generală sănătate publică şi inspecţia sanitară de stat din cadrul Ministerului Sănătăţii împreună cu Direcţia de producţie animală şi industrie alimentară din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului şi direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti împreună cu direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intra în vigoare în termen de 12 luni de la data publicării.Ministrul sănătăţii,Ovidiu BrînzanMinistrul agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului,Ilie Sârbu  +  Anexa 1 (Anexa nr. 15 la norme)SUBSTANŢEcare pot fi adăugate în scopuri nutriţionale specifice în alimentecu destinaţie nutriţională specială- FSMP înseamnă alimente cu destinaţie nutriţională specială pentru scopuri medicale speciale- All FPNU înseamnă alimente dietetice cu destinaţie nutriţională specială, incluzând FSMP, dar excluzând preparatele pentru sugari, preparatele pentru copiii cu vârsta până la 1 an, alimentele pe bază de cereale prelucrate şi alimentele pentru sugari şi copii de vârstă mică.
         
    SubstanţaCondiţii de utilizare
    All FPNUFSMP
    012
    1. Vitamine    
    VITAMINA A    
    - retinolx  
    - acetat de retinilx  
    - palmitat de retinilx  
    - beta-carotenx  
    VITAMINA D    
    - colecalciferolx  
    - ergocalciferolx  
    VITAMINA E    
    - D-alfa-tocoferolx  
    - DL-alfa-tocoferolx  
    - acetat de D-alfa-tocoferilx  
    - acetat de DL-alfa-tocoferilx  
    - acid succinat de D-alfa-tocoferilx  
    VITAMINA K    
    - filochinonă (fitomenadionă)x  
    VITAMINA B1    
    - clorhidrat de tiaminăx  
    - mononitrat de tiaminăx  
    VITAMINA B2    
    - riboflavinăx  
    - riboflavină 5' fosfat de sodiux  
    NIACINĂ    
    - acid nicotinicx  
    - nicotinamidăx  
    ACID PANTOTENIC    
    - D-pantotenat de calciux  
    - D-pantotenat de sodiux  
    - dexpantenol (pantenol)x  
    VITAMINA B6    
    - clorhidrat de piridoxinăx  
    - piridoxină 5'-fosfatx  
    - dipalmitat de piridoxinăx  
    ACID FOLIC    
    - acid pteroilmonoglutamicx  
    VITAMINA B12    
    - cianocobalaminăx  
    - hidroxicobalaminăx  
    BIOTINĂ    
    - D-biotinăx  
    VITAMINA C    
    - acid L-ascorbicx  
    - L-ascorbat de sodiux  
    - L-ascorbat de calciux  
    - L-ascorbat de potasiux  
    - 6-palmitat de L-ascorbilx  
    2. Elemente minerale    
    CALCIU    
    - carbonatx  
    - clorurăx  
    - săruri ale acidului citricx  
    - gluconatx  
    - glicerofosfatx  
    - lactatx  
    - săruri ale acidului ortofosforicx  
    - hidroxidx  
    - oxidx  
    MAGNEZIU    
    - acetatx  
    - carbonatx  
    - clorurăx  
    - săruri ale acidului citricx  
    - gluconatx  
    - glicerofosfatx  
    - săruri ale acidului ortofosforicx  
    - lactatx  
    - hidroxidx  
    - oxidx  
    - sulfatx  
    FIER    
    - carbonat ferosx  
    - citrat ferosx  
    - citrat feric de amoniux  
    - gluconat ferosx  
    - fumarat ferosx  
    - difosfat feric de sodiux  
    - lactat ferosx  
    - sulfat ferosx  
    - difosfat feric (pirofosfat feric)x  
    - zaharat fericx  
    - fier elemental (carbonil+electrolitic+hidrogen redus)x  
    CUPRU    
    - carbonat cupricx  
    - citrat cupricx  
    - gluconat cupricx  
    - sulfat cupricx  
    - complexul cupru-lizinăx  
    IOD    
    - iodură de potasiux  
    - iodat de potasiux  
    - iodură de sodiux  
    - iodat de sodiux  
    ZINC    
    - acetatx  
    - clorurăx  
    - citratx  
    - gluconatx  
    - lactatx  
    - oxidx  
    - carbonatx  
    - sulfatx  
    MANGAN    
    - carbonatx  
    - clorurăx  
    - citratx  
    - gluconatx  
    - glicerofosfatx  
    - sulfatx  
    SODIU    
    - bicarbonatx  
    - carbonatx  
    - clorurăx  
    - citratx  
    - gluconatx  
    - lactatx  
    - hidroxidx  
    - săruri ale acidului ortofosforicx  
    POTASIU    
    - bicarbonatx  
    - carbonatx  
    - clorurăx  
    - citratx  
    - gluconatx  
    - glicerofosfatx  
    - lactatx  
    - hidroxidx  
    - săruri ale acidului ortofosforicx  
    SELENIU    
    - selenat de sodiux  
    - selenit hidrogenat de sodiux  
    - selenit de sodiux  
    CROM (III) şi hexahidraţii săi    
    - clorurăx  
    - sulfatx  
    MOLIBDEN (VI)    
    - molibdat de amoniux  
    - molibdat de sodiux  
    FLUOR    
    - fluorură de potasiux  
    - fluorură de sodiux  
    3. Aminoacizi    
    - L-alaninăx  
    - L-argininăx  
    - acid L-asparticx  
    - L-citrulinăx  
    - L-cisteinăx  
    - cistinăx  
    - L-histidinăx  
    - acid L-glutamicx  
    - L-glutaminăx    
    - glicinăx  
    - L-izoleucinăx  
    - L-leucinăx  
    - L-lizinăx  
    - acetat de L-lizinăx  
    - L-metioninăx  
    - L-ornitinăx  
    - L-fenilalaninăx  
    - L-prolinăx  
    - L-treoninăx  
    - L-triptofanx  
    - L-tirozinăx  
    - L-valinăx  
    4. Carnitină şi taurină    
    - L-carnitinăx  
    - clorhidrat de L-carnitinăx  
    - taurinăx  
    5. Nucleotide    
    - adenozină 5'-acid fosforic (AMP)x  
    - săruri de sodiu ale AMPx  
    - citidină 5'-acid monofosforic (CMP)x  
    - săruri de sodiu ale CMPx  
    - guanozină 5'-acid fosforic (GMP)x  
    - săruri de sodiu ale GMPx  
    - inozină 5'-acid fosforic (IMP)x  
    - săruri de sodiu ale IMPx  
    - uridină 5'-acid fosforic (UMP)x  
    - săruri de sodiu ale UMPx  
    6. Colină şi inozitol    
    - colinăx  
    - clorură de colinăx  
    - bitartrat de colinăx  
    - citrat de colinăx  
    - inozitolx
   +  Anexa 2 (Anexa nr. 16 la norme)                                   PESTICIDE           care nu pot fi utilizate în produsele agricole folosite la  prepararea produselor pentru sugari şi pentru copiii cu vârsta până la 1 an  Tabelul 1  Denumirea chimică a substanţelor (definirea reziduurilor)
    Disulfoton (suma dintre disulfoton, disulfoton sulfoxid şi disulfoton sulfonă, exprimate ca disulfoton)
    Fensulfotion (suma dintre fensulfotion, analogi ai sulfonelor, exprimate ca fensulfotion)
    Fentin, exprimat ca trifeniltin cation
    Haloxifop (suma dintre haloxifop, sărurile sale şi esteri incluzând derivaţi, exprimate ca haloxifop)
    Heptaclor şi trans-heptaclor epoxid, exprimate ca heptaclor
    Hexaclorbenzen
     
    Nitrofen
    Ometoat
    Terbufos (suma dintre terbufos, sulfoxid şi sulfonă, exprimate ca terbufos)
    Tabelul 2  Denumirea chimică a substanţelor
    Aldrin şi dieldrin, exprimate ca dieldrin
    Endrin
   +  Anexa 3 (Anexa nr. 17 la norme)                               NIVELURILE MAXIME                  de reziduuri specifice ale pesticidelor sau             metaboliţilor pesticidelor în preparate pentru sugari                    şi pentru copiii cu vârsta până la 1 an
    Denumirea chimică a substanţeiNivelul maxim de reziduu (mg/kg)
    Cadusafos0,006
    Demeton-S-metil/demeton-S-metil sulfone/oxidemeton metil (individual sau combinat exprimat ca demeton-S-metil)0,006
    Etoprofos0,008
    Fipronil (suma dintre fipronil şi fipronil-desulfinil, exprimate ca fipronil)0,004
    Propineb/propilenetiouree (suma dintre propineb şi propilenetiouree)0,006
   +  Anexa 4 (Anexa nr. 18 la norme)                                   PESTICIDE         care nu pot fi utilizate în produsele agricole folosite pentru        alimente pe bază de cereale prelucrate şi alimente pentru sugari  Tabelul 1  Denumirea chimică a substanţelor (definirea reziduurilor)
    Disulfoton (suma dintre disulfoton, disulfoton sulfoxid şi disulfoton sulfonă, exprimate ca disulfoton)
    Fensulfotion (suma dintre fensulfotion, analogi ai sulfonelor, exprimate ca fensulfotion)
    Fentin, exprimat ca trifeniltin cation
    Haloxifop (suma dintre haloxifop, sărurile sale şi esteri incluzând derivaţi, exprimate ca haloxifop)
    Heptaclor şi trans-heptaclor epoxid, exprimate ca heptaclor
    Hexaclorbenzen
    Nitrofen
    Ometoat
    Terbufos (suma dintre terbufos, sulfoxid şi sulfonă, exprimate ca terbufos)
    Tabelul 2  Denumirea chimică a substanţelor
    Aldrin şi dieldrin, exprimate ca dieldrin
    Endrin
  --------