HOTĂRÂRE nr. 216 din 20 februarie 2004pentru aprobarea Normelor privind autorizarea laboratoarelor și a atelierelor de conservare și restaurare
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 196 din 5 martie 2004  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 16/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă Normele privind autorizarea laboratoarelor și a atelierelor de conservare și restaurare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  Ministrul culturii și cultelor,
  Răzvan Theodorescu
  Ministrul finanțelor publice,
  Mihai Nicolae Tănăsescu
  București, 20 februarie 2004.Nr. 216.  +  ANEXĂNORMEprivind autorizarea laboratoarelor și a atelierelor de conservare și restaurare