LEGE nr. 24 din 3 martie 2004pentru ratificarea Tratatului privind relaţiile prieteneşti şi de cooperare dintre România şi Federaţia Rusa, semnat la Moscova la 4 iulie 2003
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 194 din 4 martie 2004    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Se ratifica Tratatul privind relaţiile prieteneşti şi de cooperare dintre România şi Federaţia Rusa, semnat la Moscova la 4 iulie 2003, împreună cu Declaraţia comuna a ministrilor afacerilor externe.  +  Articolul 2Declaraţia comuna a ministrilor afacerilor externe, semnată la Moscova la 4 iulie 2003, se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, împreună cu Tratatul privind relaţiile prieteneşti şi de cooperare dintre România şi Federaţia Rusa.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 3 noiembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILAAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 17 februarie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,VIOREL HREBENCIUCBucureşti, 3 martie 2004.Nr. 24.TRATAT 04/07/2003