DECRET nr. 38 din 7 februarie 2004privind conferirea Ordinului şi Medaliei Meritul Cultural
EMITENT
  • PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 1 martie 2004    În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 4 alin. (1), ale art. 7 lit. A şi B şi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, cu modificările ulterioare,la propunerea ministrului culturii şi cultelor,pentru contribuţiile deosebite în promovarea culturii şi civilizaţiei româneşti, pentru realizarea unor programe complexe de mediatizare a acestora atât în ţară, cât şi peste hotare,Preşedintele României decretează:  +  Articolul 1Se conferă Ordinul Meritul Cultural în grad de Mare Ofiţer, categoria F - "Promovarea culturii", următorilor:1. doamnei Berthola Clody, actriţă, Bucureşti;2. domnului Macovei Pompiliu, colecţionar, Bucureşti;3. domnului Maftei Ernest, actor, Bucureşti;4. domnului Popescu-Nasta Dan, actor, colecţionar, Bucureşti;5. domnului Vasilescu Constantin, profesor.  +  Articolul 2Se conferă Ordinul Meritul Cultural în grad de Comandor, categoria F - "Promovarea culturii", următorilor:1. doamnei Cernat Manuela, critic de artă;2. domnului Denize Eugen Bernard, istoric, director adjunct al Institutului de Istorie "Nicolae Iorga" din Bucureşti;3. domnului Enăchescu Voicu, dirijor, Centrul de Cultură "Tinerimea Română";4. doamnei Florescu Eugenia, şef de serviciu, Serviciul pentru ambientare şi expoziţii, Camera Deputaţilor;5. domnului Lăzărescu George, profesor universitar doctor, Bucureşti;6. domnului Leahu Gheorghe, arhitect, Bucureşti;7. domnului Pintea Adrian, actor-regizor;8. doamnei Prodan-Tănase Ionela (Ionela Prodan), interpret de muzică populară;9. domnului Sturdza Mihai Dimitrie, filolog, Republica Franceză.  +  Articolul 3Se conferă Ordinul Meritul Cultural în grad de Ofiţer, categoria F - "Promovarea culturii", următorilor:1. domnului Alexandrescu Harald, astronom, Observatorul Astronomic "Amiral Vasile Urseanu", Bucureşti;2. domnului Bălăşoiu Nicolae Gheorghe, arhitect;3. doamnei Breazu Monica, filolog, Republica Franceză;4. doamnei Bulai Gh. Elena, muzeograf, Centrul de Cultură "Rosetti", Bacău;5. domnului Buhoiu Aristide, realizator emisiuni de televiziune;6. domnului Ciucă Valentin, director Radio Iaşi;7. domnului Cosma Teodor, fost director general al Electrecord, Republica Franceză;8. doamnei Enăchescu-Hroncova Iva, profesor, Republica Cehă;9. doamnei Georgescu Raţiu Răileanu Ioana, critic de artă, Republica Franceză;10. domnului Ghenghea Petru, profesor doctor inginer, dirijor al Orchestrei de Cameră a Inginerilor;11. domnului Ionescu-Galaţi Ilarion, dirijor Orchestra Naţională Radio;12. domnului Marinescu D. Alexandru, muzeograf, Muzeul Naţional de Istorie Naturală "Grigore Antipa";13. domnului Oostveen Robbert Peter, Regatul Ţărilor de Jos;14. doamnei Păulean L. Doina, muzeograf, Muzeul de Artă, Constanţa;15. domnului Paradaiser Claudiu, cercetător ştiinţific, Muzeul Naţional Moldova, Iaşi;16. doamnei Popa Gr. Gabriela, muzeograf, director general al Muzeului Naţional Peleş;17. domnului Solomonovici Teşu, ziarist, Statul Israel;18. domnului Turcu Vasile, inginer, director general Romconstruct;19. domnului Varia Radu, critic de artă, Republica Franceză.  +  Articolul 4Se conferă Medalia Meritul Cultural Clasa I, categoria F - "Promovarea culturii", următorilor:1. domnului Alexandrescu I. Constantin, profesor, Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale, Argeş;2. domnului Alexandrescu Mircea Ion, tehnician, Muzeul Naţional de Artă al României;3. doamnei Arabagiu Şt. Irina Maria, arhitect, Ministerul Culturii şi Cultelor;4. domnului Bănciu Ioan Constantin, inginer, Muzeul Naţional de Artă al României;5. domnului Băbîi Virgil, inginer, Iaşi;6. domnului Constantin-Murariu Marian, muzeograf, Muzeul Naţional Cotroceni;7. domnului Corneanu George, director, Centrul de Creaţie Populară, Dâmboviţa;8. domnului Coroamă S. Radu, muzeograf, Muzeul Naţional de Istorie al României;9. domnului Dimitriu Victor Dan, şef de serviciu, Muzeul Naţional de Artă al României;10. domnului Dinu Florea Ion, sociolog, Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale, Sibiu;11. doamnei Firca Clemansa Liliana, cercetător ştiinţific, Muzeul Naţional "George Enescu", Bucureşti;12. domnului Graur Tiberiu, muzeograf, Muzeul Etnografic al Transilvaniei, Cluj-Napoca;13. doamnei Leonte Elena, director, Biblioteca "Gheorghe Asachi", Iaşi;14. domnului Maftei Ionel, publicist, Iaşi;15. doamnei Mărgăritescu Gh. Iulia, inginer, Centrul Zonal pentru Educaţia Adulţilor;16. domnului Muşat I. Iuliu, referent, Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale, Covasna;17. domnului Olteanu Florentin, profesor, Făgăraş;18. doamnei Palangeanu D. Dunia, referent, director, Casa de Cultură, Giurgiu;19. doamnei Popescu Niculina, grafician, Muzeul Naţional Cotroceni;20. doamnei Renţea Adina, muzeograf, Muzeul Naţional Cotroceni;21. domnului Sacalis I. Nicolae, director, Universitatea Populară Bucureşti;22. domnului Stan Mihai, director, editura "Bibliotheca", Dâmboviţa;23. domnului Străchinaru D. Petre, profesor, muzeograf, Centrul de Cultură, Arcuş;24. domnului Teodor N. Eugen, cercetător, Muzeul Naţional de Istorie al României.  +  Articolul 5Se conferă Medalia Meritul Cultural Clasa a II-a, categoria F - "Promovarea culturii", următorilor:1. domnului Băjenaru Constantin, cercetător, Muzeul Ţării Făgăraşului, Făgăraş;2. doamnei Bălăuţă C. Roxana, economist, Ministerul Culturii şi Cultelor;3. doamnei Băluţescu C. Oana Viorela, inginer, Ministerul Culturii şi Cultelor;4. doamnei Biţă Mariana Gabriela, Muzeul Naţional Cotroceni;5. domnului Bolat U. Genat, profesor, Ministerul Culturii şi Cultelor;6. doamnei Cauteş M. Cristiana, economist, Centrul European de Cultură, Sinaia;7. doamnei Ceauşu T. Marieta, economist, Ministerul Culturii şi Cultelor;8. doamnei Chiran N. Lidia, jurist, Ministerul Culturii şi Cultelor;9. doamnei Ciolac I. Maria Eliza, regizor, Ministerul Culturii şi Cultelor;10. doamnei Colotelo D. Iaroslava-Oresia, profesor, Ministerul Culturii şi Cultelor;11. doamnei Constantin Th. Ortansa Luminiţa, inginer, Ministerul Culturii şi Cultelor;12. domnului Cristea M. Pavel, economist, Ministerul Culturii şi Cultelor;13. domnului Csortan M. Ştefan-Francisc, inginer, Ministerul Culturii şi Cultelor;14. doamnei Feczko V. Maria, profesor, Ministerul Culturii şi Cultelor;15. domnului Gorgoi I. Mihail Ion, istoric, Ministerul Culturii şi Cultelor;16. domnului Iftimi Sorin, cercetător ştiinţific, Centrul de Istorie şi Civilizaţie Europeană al Filialei Iaşi a Academiei Române;17. domnului Ioniţă I. Ştefan, asistent universitar, Ministerul Culturii şi Cultelor;18. domnului Isvoreanu D. Lazăr Marin, consultant artistic, Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale, Buzău;19. domnului Majuru Adrian, muzeograf, Muzeul Municipiului Bucureşti;20. domnului Mihailovici N. Cristian Teodor, inginer, Ministerul Culturii şi Cultelor;21. domnului Morărescu A. Gabriel Marius, profesor, Ministerul Culturii şi Cultelor;22. domnului Nani B. Valeriu, acustician, Casa de Cultură, Babadag;23. doamnei Năstase Gh. Albertina Aurelia, economist, Ministerul Culturii şi Cultelor;24. domnului Nicolae Dan, arhitect, Ministerul Culturii şi Cultelor;25. doamnei Oarză C. Cristina Mihaela, inginer, Ministerul Culturii şi Cultelor;26. doamnei Pintilie Gh. Carmen, inginer, Ministerul Culturii şi Cultelor;27. domnului Podgoreanu I. Ioan Radu, economist, Ministerul Culturii şi Cultelor;28. doamnei Rodinceanu V. Valentina, sociolog, Ministerul Culturii şi Cultelor;29. doamnei Rusu I. Viorica, filolog, Ministerul Culturii şi Cultelor;30. domnului Simon Vladimir, filolog, Ministerul Culturii şi Cultelor;31. doamnei Stanciu Lidia, contabil, Muzeul Naţional Cotroceni;32. domnului Stoenescu P. Marcel, inginer, Ministerul Culturii şi Cultelor;33. doamnei Stoian N. Victoria, Ministerul Culturii şi Cultelor;34. domnului Stoianof A. Eugen Dănuţ, referent, Focşani;35. doamnei Stoica N. Marcela Iustina, jurist, Ministerul Culturii şi Cultelor;36. doamnei Uncu D. Ana, arhitect, Ministerul Culturii şi Cultelor;37. doamnei Varbiu H. Maria Luiza, economist, Ministerul Culturii şi Cultelor;38. doamnei Vârban Liliana, muzeograf, Muzeul Municipiului Bucureşti.PREŞEDINTELE ROMÂNIEIION ILIESCUÎn temeiul art. 100 alin. (2) dinConstituţia României, republicată,contrasemnăm acest decret.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEBucureşti, 7 februarie 2004.Nr. 38.--------------