HOTĂRÂRE nr. 425 din 20 iulie 1994privind aprobarea Regulamentului pentru furnizarea și utilizarea energiei termice
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 238 din 26 august 1994  Guvernul României hotărăște:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul pentru furnizarea și utilizarea energiei termice, anexa la prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Prevederile Regulamentului pentru furnizarea și utilizarea energiei termice se aplică după 30 de zile de la publicarea lui în Monitorul Oficial al României, Partea I. Pe aceeași dată se abrogă orice dispoziții contrare.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE VACAROIU
  Contrasemnează:
  Ministrul industriilor,
  Dumitru Popescu
  Ministru de stat, ministrul finanțelor,
  Florin Georgescu
   +  AnexaREGULAMENTULpentru furnizarea și utilizarea energiei termice