HOTĂRÂRE nr. 514 din 24 iunie 1999 -(*actualizata*)privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului(*actualizata până la data de 14 ianuarie 2004)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • --------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 327 din 9 iulie 1999. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 14 ianuarie 2004, cu modificările şi completările aduse de: HOTĂRÂREA nr. 1.091 din 9 noiembrie 2000;HOTĂRÂREA nr. 1.306 din 7 decembrie 2000; HOTĂRÂREA nr. 808 din 31 iulie 2002 şi HOTĂRÂREA nr. 1.536 din 18 decembrie 2003.În temeiul prevederilor art. 16 din Ordonanţa Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobata şi modificata prin Legea nr. 98/1999 şi modificata prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 38/1998,Guvernul României hotaraste:  +  Articolul UNICSe aprobă Normele metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor,Decebal Traian RemesMinistru de interne,Constantin Dudu-IonescuMinistru de stat,ministrul apararii naţionale,Victor BabiucMinistrul sănătăţii,Hajdu Gaborp. Ministrul culturii,Kelemen Hunor,secretar de statp. Guvernatorul Băncii Naţionale a României,Mihai Bogza,viceguvernator  +  AnexăNORMA 24/06/1999