ORDONANTA nr. 69 din 29 august 2002 (*actualizata*)privind regimul juridic al cartii electronice de identitate(actualizata până la data de 31 ianuarie 2004*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ---------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 31 august 2002. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 31 ianuarie 2004, cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 285 din 26 iunie 2003; ORDONANTA nr. 24 din 29 ianuarie 2004.În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României şi ale art. 1 pct. IV.1 din Legea nr. 411/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.  +  Articolul 1 (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2006 se introduce cartea electronică de identitate. (2) Cartea electronică de identitate contine date în format tiparit şi în forma electronică.---------------Art. 1 a fost modificat de LEGEA nr. 285 din 26 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 2 iulie 2003.Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de ORDONANTA nr. 24 din 29 ianuarie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 31 ianuarie 2004.  +  Articolul 2Abrogat.---------------Art. 2 a fost modificat de LEGEA nr. 285 din 26 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 2 iulie 2003.Art. 2 a fost abrogat de ORDONANTA nr. 24 din 29 ianuarie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 31 ianuarie 2004.  +  Articolul 3 (1) Cartile electronice de identitate se elibereaza de către serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor din cadrul consiliilor locale. (2) Coordonarea şi controlul metodologic al activităţii de eliberare a cartilor electronice de identitate se asigura în mod unitar de Inspectoratul Naţional pentru Evidenta Persoanelor.--------------Art. 3 a fost modificat de LEGEA nr. 285 din 26 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 2 iulie 2003.  +  Articolul 3^1Cartile electronice de identitate se elibereaza începând cu data de 1 ianuarie 2006.--------------Art. 3^1 a fost introdus de LEGEA nr. 285 din 26 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 2 iulie 2003.Art. 3^1 a fost modificat de ORDONANTA nr. 24 din 29 ianuarie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 31 ianuarie 2004.  +  Articolul 4 (1) Autorităţile publice centrale şi locale, precum şi serviciile descentralizate judetene au obligaţia să asigure echipamentele şi programele informatice necesare în vederea accesului nestingherit al cetatenilor la serviciile electronice ale administraţiei publice. (2) Asigurarea cu echipamente şi programe informatice a autorităţilor şi instituţiilor publice se va realiza esalonat, astfel: a) în municipiile reşedinţa de judet, până la data de 31 iulie 2007; b) în celelalte municipii şi oraşe, până la data de 31 decembrie 2008; c) în comune, până la data de 31 decembrie 2009.--------------Art. 4 a fost modificat de LEGEA nr. 285 din 26 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 2 iulie 2003.Alin. (2) al art. 4 a fost modificat de ORDONANTA nr. 24 din 29 ianuarie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 31 ianuarie 2004.  +  Articolul 4^1 (1) Actualele cărţi de identitate şi buletine de identitate pot fi folosite în continuare, până la expirarea valabilităţii lor. (2) Până la data prevăzută, după caz, la art. 4 alin. (2) serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor vor emite în continuare cărţi de identitate.--------------Art. 4^1 a fost introdus de LEGEA nr. 285 din 26 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 2 iulie 2003.Alin. (1) al art. 4^1 a fost modificat de ORDONANTA nr. 24 din 29 ianuarie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 31 ianuarie 2004.  +  Articolul 5În termen de 90 de zile de la data intrarii în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante Guvernul va adopta, prin hotărâre, normele metodologice privind aplicarea prevederilor prezentei ordonante, precum şi forma şi conţinutul cartii electronice de identitate.--------------Art. 5 a fost modificat de LEGEA nr. 285 din 26 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 2 iulie 2003.  +  Articolul 6 (1) Instituţiile responsabile pentru ducerea la indeplinire a dispoziţiilor art. 5 sunt urmatoarele: Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Comunicatiilor şi Tehnologiei Informatiei, Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale şi Familiei. (2) Ministerul Administraţiei şi Internelor va asigura coordonarea colectivului de lucru ce va fi numit de instituţiile menţionate la alin. (1). (3) Conţinutul de date al cartii electronice de identitate, precum şi libera circulatie a acesteia vor fi supuse avizarii institutiei Avocatul Poporului de către Ministerul Administraţiei şi Internelor.-------------Art. 6 a fost introdus de ORDONANTA nr. 24 din 29 ianuarie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 31 ianuarie 2004.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------p. Ministrul administraţiei publice,Ionel Flesariu,secretar de statMinistrul comunicatiilorşi tehnologiei informatiei,Dan Nicap. Ministrul de interne,Pavel Abraham,secretar de statp. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 29 august 2002.Nr. 69.--------