HOTĂRÂRE nr. 13 din 8 ianuarie 2004 (*actualizată*)privind aprobarea Statutului Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale(actualizată până la data de 26 iulie 2010*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ---------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 56 din 23 ianuarie 2004. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 26 iulie 2010, cu modificările şi completările aduse de HOTĂRÂREA nr. 742 din 14 mai 2004; HOTĂRÂREA nr. 1.229 din 13 octombrie 2005; HOTĂRÂREA nr. 73 din 23 ianuarie 2008; HOTĂRÂREA nr. 227 din 4 martie 2009; HOTĂRÂREA nr. 662 din 7 iulie 2010.**) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Prin HOTĂRÂREA nr. 11 din 16 ianuarie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 23 ianuarie 2009 s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. Înlocuirea denumirii acestui minister s-a realizat direct în textul formei actualizate.În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 141 alin. (1) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Statutul Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, ca urmare a modificărilor intervenite în structura organizatorică şi în atribuţiile acesteia, prin adoptarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/2003*) pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre._______________*) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 107/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 747 din 26 octombrie 2003, a fost aprobată şi modificată prin Legea nr. 598/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 936 din 24 decembrie 2003.  +  Articolul 2Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă: a) Hotărârea Guvernului nr. 846/1992 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă prin reorganizarea actualului Institut de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 11 din 25 ianuarie 1993; b) Hotărârea Guvernului nr. 771/2003 privind aprobarea Statutului Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 492 din 8 iulie 2003, cu modificările şi completările ulterioare; c) alte dispoziţii contrare.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:────────────────Ministrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Elena DumitruMinistrul administraţieişi internelor,Ioan RusMinistrul delegatpentru administraţia publică,Gabriel OpreaMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 8 ianuarie 2004.Nr. 13.  +  AnexăSTATUT 08/01/2004