HOTĂRÂRE nr. 1.546 din 18 decembrie 2003pentru aprobarea Normelor de conservare și restaurare a bunurilor culturale mobile clasate
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 58 din 23 ianuarie 2004  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 16/2003 pentru modificarea și completarea Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă Normele de conservare și restaurare a bunurilor culturale mobile clasate, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  Ministrul culturii și cultelor,
  Răzvan Theodorescu
  Ministrul finanțelor publice,
  Mihai Nicolae Tănăsescu
  București, 18 decembrie 2003.Nr. 1.546.  +  Anexa NORMEde conservare și restaurare a bunurilor culturale mobile clasate