HOTĂRÂRE nr. 363 din 27 iunie 1994privind sistemul de prețuri de referința și taxe de compensație la importul de produse agroalimentare
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 8 iulie 1994  Guvernul României hotărăște:  +  Articolul 1La importul produselor agroalimentare prevăzute în anexa se stabilesc prețuri de referința exprimate în dolari S.U.A., în condiția de livrare franco-frontiera română, aplicabile până la data de 31 decembrie 1994. Notă
  Art. unic din HOTĂRÂREA nr. 200 din 31 martie 1995, publicată în Monitorul Oficial nr. 63 din 5 aprilie 1995, prevede:
  Articolul UNIC
  Se prelungește, până la 30 iunie 1995, valabilitatea Hotărârii Guvernului nr. 70 din 24 februarie 1994 privind sistemul de prețuri de referința și taxe de compensație la importul de vinuri și a Hotărârii Guvernului nr. 363 din 27 iunie 1994 privind sistemul de prețuri de referința și taxe de compensație la importul de produse agroalimentare.
   +  Articolul 2În cazul în care valoarea în vama a produselor agroalimentare importate, la care se adauga cuantumul taxelor vamale aferente, este mai mica decît prețurile de referința din anexa, transformate în lei la același curs valutar utilizat la determinarea valorii în vama, se va percepe o taxa de compensație egala cu diferența rezultată. În cazul importurilor din tari cu care România a încheiat acorduri prin care s-au stabilit concesii tarifare pentru comerțul cu produse agroalimentare, determinarea taxei de compensație se va face luând în considerare taxa vamală de baza și nu taxa vamală efectiv aplicată în baza acordurilor respective. Taxa de compensație se percepe de organele vamale și se vărsa la bugetul de stat.  +  Articolul 3Ministerul Comerțului și Ministerul Agriculturii și Alimentației vor stabili periodic sistemul de protecție la frontiera a produselor agroalimentare în funcție de strategia și măsurile de orientare și garantare a agriculturii și, respectiv, în funcție de regulile și mecanismele aplicate pe plan internațional.  +  Articolul 3^1Prevederile art. 1 și 2 nu sunt aplicabile produselor care au părăsit țara de origine înainte de data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. Se considera ca produsele au părăsit țara de origine înainte de data intrării în vigoare a prezentei hotărâri pe baza furnizarii următoarelor documente:a) în caz de transport maritim sau fluvial, conosamentul din care rezultă ca încărcarea a avut loc înaintea acelei date; b) în caz de transport pe calea ferată, scrisoarea de trasura care a fost acceptată de serviciile caii ferate din țara de origine înaintea acelei date; c) în caz de transport rutier, carnetul T.I.R. (transporturi internaționale rutiere) eliberat de biroul vamal al tarii de origine înaintea acelei date; d) în caz de transport cu avionul, conosamentul/frachtul aerian din care rezultă ca compania aeriană a preluat produsele înaintea acelei date. Prevederile alin. 1 se aplică în măsura în care vamuirea mărfurilor are loc până la data de 18 august 1994. (la 18-08-1994, Actul a fost completat de Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 525 din 10 august 1994, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 223 din 18 august 1994 )  +  Articolul 4Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE VACAROIU
  Contrasemnează:
  Ministrul agriculturii și alimentației,
  Ioan Oancea
  Ministru de stat, ministrul finanțelor,
  Florin Georgescu
  Ministrul comerțului,
  Cristian Ionescu
  p. Ministrul justiției,
  Lucian Stangu,
  secretar de stat
  Secretar de stat, șeful Departamentului pentru Integrare Europeană,
  Napoleon Pop
   +  ANEXĂ
  PREȚURI DE REFERINȚA
  la importul de produse agroalimentare în condiția de livrare franco-frontiera română
  Poziția tarifarăDenumirea produsuluiPreț de referință franco-frontiera română - $/tonă
  123
  0207Carne și organe comestibile, ale păsărilor de la poziția nr. 0105, proaspete, refrigerate sau congelate
  0207.10- Păsări întregi, proaspete sau refrigerate:
  -- Păsări din specia galinacee:
  0207.10.11--- Fără pene, eviscerate, cu cap și picioare, denumite "pui 83%"1.670
  0207.10.15--- Fără pene, eviscerate, fără cap și picioare, dar cu gât, inimă, ficat și pipotă, denumite "pui 70%"1.843
  0207.10.19--- Fără pene, eviscerate, fără cap, picioare, gât, inimă, ficat și pipotă, denumite "pui 65%", sau altfel prezentate.1.920
  0207.2- Păsări întregi congelate:
  0207.21-- Păsări din specia "galinacee":
  0207.21.10--- Fără pene, eviscerate, fără cap și picioare, dar cu gât, inimă, ficat și pipotă, denumite "pui 70%"1.843
  0207.21.90--- Fără pene, eviscerate, fără cap, picioare, gât, inimă, ficat și pipotă, denumite "pui 65%", sau altfel prezentate1.920
  0207.3- Păsări tranșate și organe (inclusiv ficat) proaspete sau refrigerate:
  0207.39-- Altele:
  --- De păsări din specia galinacee:
  ---- Părți:
  0207.39.11----- Dezosate4.243
  ----- Nedezosate:
  0207.39.13------ Jumătăți sau sferturi2.419
  0207.39.15------ Aripi întregi, cu sau fără vârfuri883
  0207.39.17------ Spate, gâturi, spate cu gâturi împreună, târtițe și vârfuri de aripi883
  0207.39.21------ Piepți și părți de piepți2.976
  0207.39.23------ Pulpe și părți de pulpă2.515
  0207.4- Păsări tranșate și organe, altele decât ficat, congelate:
  0207.41-- Din specia galinacee:
  --- Părți:
  0207.41.10---- Dezosate4.243
  ---- Nedezosate:
  0207.41.11----- Jumătăți său sferturi2.419
  0207.41.21----- Aripi întregi, chiar fără vârfuri883
  0207.41.31----- Spate, gâturi, spate cu gâturi împreună, târtițe și vârfuri de aripi883
  0207.41.41----- Piepți și părți de piepți2.976
  0207.41.51----- Picioare și părți de picioare2.515
  07.01Cartofi în stare proaspătă sau refrigerați
  0701.90- Altele:
  -- Altele:
  0701.90.90--- Altele (cartofi consum nedestinați însămânțărilor)124
  0702.00Tomate, în stare proaspătă sau refrigerate:
  0702.00.10- De la 1 noiembrie la 14 mai615
  10.01Grâu și meslin (amestec de grâu cu secară în proporție de doi la unu)
  1001.90- Altele:
  -- Alac (triticum spelta), grâu comun și meslin
  1001.90.99--- Altele (Alac, grâu comun și meslin nedestinat însămânțărilor)150
  1003.00Orz
  1003.00.90- Altele (nedestinate însămânțărilor)126
  15.12Uleiuri din semințe de floarea-soarelui, de șofran, de bumbac și fracțiunile lor, chiar rafinate, dar nemodificate chimic
  1512.1- Uleiuri din semințe de floarea-soarelui sau de șofran și fracțiunile lor:
  1512.19-- Altele (uleiuri rafinate):
  --- Altele (pentru fabricarea produselor pentru alimentația umană):
  1512.19.91---- De floarea-soarelui1.035
  -----