DECRET nr. 18 din 16 ianuarie 2004privind conferirea unor decoraţii naţionale
EMITENT
  • PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 55 din 22 ianuarie 2004    În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A şi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, cu modificările ulterioare,la propunerea preşedintelui Institutului Cultural Român,pentru contribuţiile majore avute în cercetarea ştiinţifică fundamentală şi pentru ingeniozitatea tehnică dovedită la punerea în aplicare a rezultatelor obţinute, pentru sprijinul acordat specialiştilor şi instituţiilor medicale şi ştiinţifice româneşti,Preşedintele României decretează:  +  Articolul 1Se conferă Ordinul naţional Steaua României în grad de Comandor:- domnului doctor Richard R. Ernst, Confederaţia Elveţiană;- domnului profesor universitar doctor Gheorghe D. Mateescu, Statele Unite ale Americii;- domnului profesor universitar doctor Eliot Sorel, Statele Unite ale Americii.  +  Articolul 2Se conferă Ordinul naţional Serviciul Credincios în grad de Comandor:- domnului profesor universitar Andrei E. Ruckenstein, Statele Unite ale Americii;- domnului profesor doctor Ian C. P. Smith, Canada;- domnului doctor Jean Ţăranu, Canada.  +  Articolul 3Se conferă Ordinul naţional Serviciul Credincios în grad de Ofiţer domnului profesor universitar doctor Radu Alexandru Manoliu, Regatul Ţărilor de Jos.PREŞEDINTELE ROMÂNIEIION ILIESCUÎn temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României, republicată, contrasemnăm acest decret.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEBucureşti, 16 ianuarie 2004.Nr. 18.----