ORDIN nr. 12 din 9 ianuarie 2004pentru adoptarea Protocolului privind Metodologia efectuării consultaţiei prenatale şi a consultaţiei postnatale, Carnetului gravidei şi Anexei pentru supravegherea medicală a gravidei şi lăuzei
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 53 din 22 ianuarie 2004    Având în vedere Referatul de aprobare nr. OB 147/2004 al Direcţiei generale asistenţă medicală,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Protocolul privind Metodologia efectuării consultaţiei prenatale şi a consultaţiei postnatale, Carnetul gravidei şi Anexa pentru supravegherea medicală a gravidei şi lăuzei, prevăzute în anexele nr. 1, 2 şi 3*) care fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2 (1) Prevederile protocolului prevăzut la art. 1 vor fi aplicate la nivelul reţelei medicale primare şi de specialitate publice şi private. (2) Carnetul gravidei se constituie ca document medical la purtător şi suport al informaţiei medicale între diferitele eşaloane ale serviciilor medicale. (3) Anexa pentru supravegherea medicală a gravidei şi lăuzei constituie suport al informaţiei medicale anexă la fişa de consultaţii medicale a pacientei în cabinetele medicilor de familie şi în cabinetele de specialitate. (4) Completarea informaţiilor prevăzute în Carnetul gravidei şi în Anexa pentru supravegherea medicală a gravidei şi lăuzei este obligatorie pentru tot personalul medical din unităţi publice sau private care furnizează servicii medicale femeii gravide. (5) Direcţiile judeţene de sănătate publică şi casele judeţene de asigurări de sănătate vor asigura distribuţia Protocolului privind Metodologia efectuării consultaţiei prenatale şi a consultaţiei postnatale, Carnetului gravidei şi Anexei pentru supravegherea medicală a gravidei şi lăuzei către toţi medicii de familie sau, după caz, de specialitate, din teritoriul de competenţă.  +  Articolul 3Direcţiile din Ministerul Sănătăţii, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, direcţiile judeţene de sănătate publică, casele judeţene de asigurări de sănătate, Colegiul Medicilor din România, unităţile medicale spitaliceşti şi de asistenţă primară, precum şi alte unităţi din subordinea Ministerului Sănătăţii vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se va publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.------ Notă *) Anexele nr. 1, 2 şi 3 vor fi transmise unităţilor interesate.Ministrul sănătăţii,Ovidiu BrînzanBucureşti, 9 ianuarie 2004.Nr. 12.-----