ORDIN nr. 1.225 din 24 decembrie 2003(*actualizat*)privind aprobarea Metodologiei pentru organizarea şi certificarea instruirii profesionale a personalului privind insuşirea noţiunilor fundamentale de igienă(actualizat până la data de 12 iunie 2013*)
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • Nr. 1.225 din 24 decembrie 2003
  • MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI
  • Nr. 5.031 din 26 septembrie 2003
  • ------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 12 iunie 2013 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: ORDINUL nr. 232 din 2 martie 2004; ORDINUL nr. 581 din 26 aprilie 2013.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorVăzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale sănătate publică şi inspecţia sanitară de stat din cadrul Ministerului Sănătăţii nr. 4.107 din 8 mai 2003,în baza dispoziţiilor Legii nr. 98/1994 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igienă şi sănătate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 6 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, republicată, cu modificările ulterioare, a prevederilor art. 5 alin. (3) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 650/2002, şi a dispoziţiilor art. 46 alin. (7) din Normele de igienă a produselor alimentare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.198/2002,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările ulterioare, şi al Hotărârii Guvernului nr. 741/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, cu modificările ulterioare,ministrul sănătăţii şi ministrul educaţiei, cercetării şi tineretului emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia pentru organizarea şi certificarea instruirii profesionale a personalului privind însuşirea noţiunilor fundamentale de igienă, cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcţia generală sănătate publică şi inspecţia sanitară de stat din cadrul Ministerului Sănătăţii, institutele de sănătate publică, Direcţia generală pentru învăţământ preuniversitar din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi inspectoratele şcolare judeţene şi al municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Dispoziţiile prezentului ordin intră în vigoare în termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii,Ovidiu BrînzanMinistrul educaţiei,cercetării şi tineretului,Alexandru Athanasiu  +  AnexăMETODOLOGIE 24/12/2003