ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 53 din 12 iunie 2003 -(*actualizata*)privind subventionarea dobanzilor aferente creditelor ipotecare acordate pentru construcţia de locuinte prin intermediul Agentiei Naţionale pentru Locuinte(actualizata până la data de 20 decembrie 2003)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • --------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 452 din 25 iunie 2003. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 20 decembrie 2003, cu modificările şi completările aduse de LEGEA nr. 537 din 15 decembrie 2003.În temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutie,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.-----------Conform variantei republicate a CONSTITUTIEI ROMÂNIEI din 21 noiembrie 1991, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003, temeiul juridic al emiterii Ordonantelor de Urgenta de către Guvernul României este art. 115. alin.(4).  +  Articolul 1 (1) Persoanele fizice cu cetatenie română, domiciliate în România, pot beneficia de subventionarea dobanzii la creditele ipotecare acordate de către bănci şi sucursalele băncilor straine autorizate sa functioneze în România, denumite în continuare bănci, doar pentru prima locuinta construita prin intermediul programelor promovate şi derulate de Agentia Naţionala pentru Locuinte. (2) Creditele ipotecare se acordă solicitantilor aflati în evidenta Agentiei Naţionale pentru Locuinte, cu respectarea normelor interne de creditare ale băncilor, în condiţiile legii. (3) Creditele ipotecare care se acordă în condiţiile alin. (2) se exprima în lei, corelat la rata de schimb lei-euro practicata de bănci.-----------Alineatele (1) şi (3) ale articolului 1, au fost modificate prin Articolul 1, punctul 1 din LEGEA nr. 537 din 15 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 911 din 19 decembrie 2003.  +  Articolul 2Rambursarea creditelor ipotecare şi plata dobanzii aferente se vor efectua în rate lunare, conform graficului stabilit de bănci.  +  Articolul 3Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, prin intermediul Agentiei Naţionale pentru Locuinte, va acorda o subvenţie de până la 4 puncte procentuale din rata dobanzii platite de beneficiarii creditelor ipotecare care achizitioneaza prima locuinta construita prin programele Agentiei Naţionale pentru Locuinte, în condiţiile prevăzute la art. 1 şi în limita sumelor prevăzute anual cu aceasta destinatie prin legea bugetului de stat.-----------Articolului 3 a fost modificat prin Articolul 1, punctul 2 din LEGEA nr. 537 din 15 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 911 din 19 decembrie 2003.  +  Articolul 4Cetatenii şi instituţiile de credit din tarile membre ale Uniunii Europene vor beneficia de prevederile prezentei ordonante de urgenta după data aderarii României la Uniunea Europeana.  +  Articolul 5În termen de 30 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului va elabora norme metodologice de aplicare a prevederilor acesteia, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, şi le va supune aprobării Guvernului.-----------Articolului 5 a fost modificat prin Articolul 1, punctul 3 din LEGEA nr. 537 din 15 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 911 din 19 decembrie 2003.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul lucrărilor publice,transporturilor şi locuinţei,Miron Tudor MitreaMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 12 iunie 2003.Nr. 53.------------