ORDONANTA nr. 69 din 29 august 2002 (*actualizata*)privind regimul juridic al cartii electronice de identitate(actualizata până la data de 13 ianuarie 2004*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ---------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 31 august 2002. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 13 ianuarie 2004, cu modificările şi completările aduse de LEGEA nr. 285 din 26 iunie 2003.În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României şi ale art. 1 pct. IV.1 din Legea nr. 411/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.  +  Articolul 1 (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2004 se introduce cartea electronică de identitate. (2) Cartea electronică de identitate contine date în format tiparit şi în forma electronică.---------------Art. 1 a fost modificat de LEGEA nr. 285 din 26 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 2 iulie 2003.  +  Articolul 2 (1) Cartea electronică de identitate contine, în format tiparit şi în forma electronică, datele inscrise în prezent pe cartea de identitate, precum şi grupa sanguina. (2) Cartea electronică de identitate contine, în forma electronică, şi datele inscrise în prezent în permisul de conducere, cartea de alegator şi date referitoare la asigurarea medicală, asigurarea sociala şi semnatura electronică. (3) Cartea electronică de identitate poate contine şi alte categorii de date, stabilite prin hotărâre a Guvernului.---------------Art. 2 a fost modificat de LEGEA nr. 285 din 26 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 2 iulie 2003.  +  Articolul 3 (1) Cartile electronice de identitate se elibereaza de către serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor din cadrul consiliilor locale. (2) Coordonarea şi controlul metodologic al activităţii de eliberare a cartilor electronice de identitate se asigura în mod unitar de Inspectoratul Naţional pentru Evidenta Persoanelor.--------------Art. 3 a fost modificat de LEGEA nr. 285 din 26 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 2 iulie 2003.  +  Articolul 3^1Cartile electronice de identitate se elibereaza începând cu data de 1 ianuarie 2004.--------------Art. 3^1 a fost introdus de LEGEA nr. 285 din 26 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 2 iulie 2003.  +  Articolul 4 (1) Autorităţile publice centrale şi locale, precum şi serviciile descentralizate judetene au obligaţia să asigure echipamentele şi programele informatice necesare în vederea accesului nestingherit al cetatenilor la serviciile electronice ale administraţiei publice. (2) Asigurarea cu echipamente şi programe informatice a autorităţilor şi instituţiilor publice se va realiza esalonat astfel: a) în municipiile reşedinţa de judet, până la data de 31 iulie 2005; b) în celelalte municipii şi oraşe, până la data de 31 decembrie 2006; c) în comune, până la data de 31 decembrie 2007.--------------Art. 4 a fost modificat de LEGEA nr. 285 din 26 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 2 iulie 2003.  +  Articolul 4^1 (1) Actualele cărţi de identitate şi buletine de identitate pot fi folosite în continuare, până la inlocuirea lor cu cartea electronică de identitate, dar nu mai tarziu de data de 31 decembrie 2007. (2) Până la data prevăzută, după caz, la art. 4 alin. (2) serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor vor emite în continuare cărţi de identitate.--------------Art. 4^1 a fost introdus de LEGEA nr. 285 din 26 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 2 iulie 2003.  +  Articolul 5În termen de 90 de zile de la data intrarii în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante Guvernul va adopta, prin hotărâre, normele metodologice privind aplicarea prevederilor prezentei ordonante, precum şi forma şi conţinutul cartii electronice de identitate.--------------Art. 5 a fost modificat de LEGEA nr. 285 din 26 iunie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 2 iulie 2003.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------p. Ministrul administraţiei publice,Ionel Flesariu,secretar de statMinistrul comunicatiilorşi tehnologiei informatiei,Dan Nicap. Ministrul de interne,Pavel Abraham,secretar de statp. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 29 august 2002.Nr. 69.--------