LEGE nr. 554 din 18 decembrie 2003privind măsuri pentru asigurarea aspectului estetic al Capitalei şi al altor localităţi
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 915 din 20 decembrie 2003    Parlamentul României adopta prezenta lege  +  Articolul 1Înscrierea sau aplicarea pe ziduri, pe fatadele imobilelor proprietate publică sau privată, pe monumente istorice şi de arhitectura sau pe orice alt tip de construcţii a inscriptiilor neautorizate, prin utilizarea de vopsele, sprayuri şi alte asemenea materiale care murdaresc sau produc deteriorarea ori distrugerea bunurilor în cauza, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5 milioane lei la 25 milioane lei.  +  Articolul 2Persoanele sancţionate contraventional pentru faptele prevăzute la art. 1 au şi obligaţia de a suporta cheltuielile pentru refacerea aspectului estetic al bunului în cauza, a căror contravaloare se achită în termen de 5 zile de la data rămânerii definitive a procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii, potrivit documentelor emise de prestatorii de servicii autorizaţi.  +  Articolul 3În cazul în care faptele sunt săvârşite de minori, amenda contravenţională şi cheltuielile prevăzute la art. 2 sunt suportate de către părinţii sau tutorii acestora.  +  Articolul 4 (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea amenzilor se fac de către personalul împuternicit de la consiliile locale sau ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi de către organele de poliţie. (2) Sumele încasate se constituie venit la bugetul autorităţii locale pe teritoriul căreia s-a comis contravenţia.  +  Articolul 5Dispoziţiile referitoare la contravenţiile din prezenta lege se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 2 decembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILAAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 9 decembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUBucureşti, 18 decembrie 2003.Nr. 554.------