HOTĂRÂRE nr. 1.420 din 4 decembrie 2003 pentru aprobarea Normelor privind comerțul cu bunuri culturale mobile
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 900 din 16 decembrie 2003  În temeiul art. 108 din Constituție, republicată, și al art. 77 alin. (1) lit. g) și alin. (3) din Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă Normele privind comerțul cu bunuri culturale mobile, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  p. Ministrul culturii și cultelor,
  Laurențiu Tănase,
  secretar de stat
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Gherghina,
  secretar de stat
  București, 4 decembrie 2003.Nr. 1.420.
   +  ANEXĂNORME privind comerțul cu bunuri culturale mobile