LEGE nr. 517 din 28 noiembrie 2003privind conferirea decoraţiilor de război
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 878 din 10 decembrie 2003    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1 (1) Decoraţiile de război prevăzute la art. 9 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, cu modificările ulterioare, precum şi în legile şi regulamentele specifice fiecărei decoraţii se pot conferi militarilor sau unităţilor militare pentru eroism şi pentru fapte de arme sau de comandament şi efectuări de servicii pe câmpul de luptă. (2) Decoraţiile de război se pot conferi militarilor români şi unităţilor militare române, în cazul: a) antrenării României într-un război declarat cu alte state; b) unei agresiuni armate îndreptate împotriva României; c) participării la acţiuni de luptă comune cu militari ai altor state, sub mandatul unor organisme sau coaliţii internaţionale la care România este parte.  +  Articolul 2 (1) Decoraţiile de război pot fi conferite şi unor militari străini şi unităţi militare străine, astfel: a) militarilor şi unităţilor militare ale statelor aliate României, în caz de război sau de conflict armat; b) comandanţilor, forţelor armate, puse sub jurisdicţia unor organisme internaţionale, în cazul cărora acţionează şi unităţi sau subunităţi româneşti; c) militarilor şi unităţilor militare străine care, prin acţiunile lor, au salvat viaţa unor militari români sau au ajutat semnificativ unităţile româneşti în îndeplinirea misiunilor ce le reveneau în cadrul unor forţe multinaţionale. (2) În mod excepţional, Preşedintele României poate conferi decoraţii de război unor comandanţi militari ai altor state, care s-au distins în mod deosebit în război sau în conflicte armate la care statul român nu a participat direct cu trupe, dar pe care le-a sprijinit logistic şi/sau numai politic.  +  Articolul 3 (1) Decoraţiile de război se conferă ofiţerilor, maiştrilor militari, subofiţerilor şi militarilor în termen, angajaţi pe bază de contract sau rezervişti mobilizaţi, în funcţie de gradul militar avut, precum şi de categoria de fapte de arme sau de comandament şi efectuări de servicii pe timpul acţiunilor de luptă. (2) În mod excepţional, persoane civile neîncadrate în nici o formă militară organizată, care au adus servicii deosebite pe timpul luptelor unor militari sau unităţi militare aflate în luptă, pot fi decorate cu ordine şi medalii de război. (3) Decoraţiile de război se conferă unităţilor militare în funcţie de categoria de fapte de arme săvârşite pe timpul acţiunilor de luptă.  +  Articolul 4Categoriile de fapte de arme şi servicii, precum şi decoraţiile de război în diverse grade sau clase, care pot fi conferite, sunt prevăzute în Regulamentul privind conferirea decoraţiilor de război din anexa care face parte integrantă din prezenta lege.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 13 noiembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TĂRĂCILĂAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 18 noiembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUBucureşti, 28 noiembrie 2003.Nr. 517.  +  Anexa REGULAMENTprivind conferirea decoraţiilor de război  +  Articolul 1 (1) Decoraţiile de război pot fi conferite ofiţerilor, maiştrilor militari, subofiţerilor şi militarilor în termen, militarilor angajaţi pe bază de contract sau rezervişti mobilizaţi, pentru următoarele categorii de fapte: a) categoria I: fapte de arme sau de comandament cu totul excepţionale; b) categoria a II-a: fapte de arme sau de comandament deosebite; efectuări de servicii excepţionale pe câmpul de luptă; c) categoria a III-a: fapte de arme sau de comandament meritorii; efectuări de servicii deosebite pe câmpul de luptă. (2) Prin fapte de arme sau de comandament cu totul excepţionale, în sensul prezentului regulament, se înţelege: a) fapte de bravură şi de eroism săvârşite de către militari sub focul inamicului; b) acte de iniţiativă în acţiuni ofensive sau de rezistenţă înverşunată pe poziţie, care au influenţat semnificativ desfăşurarea acţiunilor de luptă; c) fapte ale comandanţilor unităţilor aflate în luptă sau ale ofiţerilor de stat major care s-au distins prin iniţiativă, curaj şi hotărâre şi care, prin acţiunile lor de comandament, au influenţat decisiv acţiunile de luptă pe ansamblul frontului. (3) Prin fapte de arme sau de comandament deosebite, în sensul prezentului regulament, se înţelege: a) acte de iniţiativă în acţiuni ofensive sau de rezistenţă pe poziţie, care au avut un rol important în desfăşurarea acţiunilor de luptă; b) fapte ale comandanţilor unităţilor aflate pe câmpul de luptă sau ale ofiţerilor de stat major care s-au remarcat prin iniţiativă, curaj şi hotărâre şi care, prin acţiunile lor de comandament, au adus o îmbunătăţire a situaţiei pe câmpul de luptă. (4) Prin efectuarea de servicii excepţionale pe câmpul de luptă, în sensul prezentului regulament, se înţelege organizarea şi conducerea acţiunilor diferitelor servicii logistice aflate în spatele frontului, a căror contribuţie a fost esenţială în desfăşurarea acţiunilor de luptă. (5) Prin fapte de arme sau de comandament meritorii, în sensul prezentului regulament, se înţelege: a) conducerea cu iscusinţă a acţiunilor de luptă de către comandanţii de subunităţi şi unităţi sau de ofiţerii de stat major, care au avut ca rezultat îndeplinirea misiunilor de luptă cu pierderi minime de personal şi tehnică de luptă; b) fapte de iniţiativă şi succes săvârşite de militari în cadrul unor misiuni de luptă de mică amploare; c) acţiuni de succes în operaţiuni desfăşurate în cadrul unor misiuni sub mandatul unor organisme sau coaliţii internaţionale. (6) Prin efectuarea de servicii deosebite pe câmpul de luptă, în sensul prezentului regulament, se înţelege asigurarea unor servicii logistice în spatele frontului, prin a căror contribuţie s-a realizat succesul acţiunilor de luptă.  +  Articolul 2 (1) Decoraţiile de război pot fi conferite unităţilor militare pentru următoarele categorii de fapte: a) categoria I: fapte de arme cu totul excepţionale săvârşite pe câmpul de luptă; b) categoria a II-a: fapte de arme deosebite săvârşite pe câmpul de luptă; c) categoria a III-a: fapte de arme meritorii săvârşite pe câmpul de luptă. (2) Prin fapte de arme cu totul excepţionale săvârşite pe câmpul de luptă, în sensul prezentului regulament, se înţelege acţiuni de luptă purtate cu eroism şi deosebită vitejie de către unităţile militare, prin care au fost obţinute victorii cu implicaţii de ordin operativ sau tactic şi care au influenţat semnificativ desfăşurarea acţiunilor militare pe ansamblu. (3) Prin fapte de arme deosebite săvârşite pe câmpul de luptă, în sensul prezentului regulament, se înţelege acţiuni de luptă purtate cu vitejie şi destoinicie de către unităţile militare, în urma cărora au fost obţinute succese importante; acţiuni de amploare şi cu cotă ridicată de risc, desfăşurate de unităţile militare româneşti în cadrul unor misiuni sub mandatul unor organisme sau coaliţii internaţionale. (4) Prin fapte de arme meritorii săvârşite pe câmpul de luptă, în sensul prezentului regulament, se înţelege: a) acţiuni de luptă curente, duse cu succes de către unităţile militare; b) îndeplinirea cu succes a misiunilor încredinţate în cadrul unor operaţiuni postconflict sau în acţiuni de implementare şi menţinere a păcii, desfăşurate sub mandatul unor organisme ori coaliţii internaţionale la care România este parte, care au implicat şi unele acţiuni de luptă de mică amploare.  +  Articolul 3Decoraţiile de război pot fi conferite ofiţerilor, maiştrilor militari, subofiţerilor şi militarilor în termen, militarilor angajaţi pe bază de contract sau rezervişti mobilizaţi, astfel:I. Categoria I de fapte prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a):A. Ofiţerilor: a) Ordinul Mihai Viteazul în toate clasele; b) Ordinul Steaua României în grad de Mare Cruce; c) Ordinul Serviciul Credincios în grad de Mare Cruce; d) Ordinul Steaua României în grad de Mare Ofiţer; e) Ordinul Pentru Merit în grad de Mare Cruce;B. Maiştrilor militari, subofiţerilor şi militarilor în termen, militarilor angajaţi pe bază de contract sau rezervişti mobilizaţi: Medalia Virtutea Militară de război în toate clasele.II. Categoria a II-a de fapte prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. b):A. Ofiţerilor: a) Ordinul Steaua României în grad de Cavaler, Ofiţer şi Comandor; b) Ordinul Serviciul Credincios în toate gradele, cu excepţia gradului de Mare Cruce; c) Ordinul Pentru Merit în toate gradele, cu excepţia gradului de Mare Cruce;B. Subofiţerilor, maiştrilor militari şi militarilor în termen, militarilor angajaţi pe bază de contract sau rezervişti mobilizaţi: a) Crucea Serviciul Credincios în toate clasele; b) Medalia Serviciul Credincios în toate clasele; c) Medalia Pentru Merit în toate clasele.III. Categoria a III-a de fapte prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. c):A. Ofiţerilor: a) Ordinul Virtutea Militară în toate gradele; b) Ordinul Virtutea Aeronautică în toate gradele; c) Ordinul Virtutea Maritimă în toate gradele; d) Ordinul Meritul Sanitar în toate gradele;B. Subofiţerilor, maiştrilor militari şi militarilor în termen, militarilor angajaţi pe bază de contract sau rezervişti mobilizaţi: a) Medalia Bărbăţie şi Credinţă în toate clasele; b) Medalia Virtutea Aeronautică în toate clasele; c) Medalia Virtutea Maritimă în toate clasele; d) Medalia Meritul Sanitar în toate clasele.  +  Articolul 4Decoraţiile de război pot fi conferite unităţilor militare astfel:I. Categoria I de fapte prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a): a) Ordinul Mihai Viteazul în toate clasele; b) Ordinul Steaua României în grad de Mare Cruce; c) Ordinul Serviciul Credincios în grad de Mare Cruce; d) Ordinul Steaua României în grad de Mare Ofiţer; e) Ordinul Pentru Merit în grad de Mare Cruce.II. Categoria a II-a de fapte prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b): a) Ordinul Steaua României în grad de Cavaler, Ofiţer şi Comandor; b) Ordinul Serviciul Credincios în toate gradele, cu excepţia gradului de Mare Cruce; c) Ordinul Pentru Merit în toate gradele, cu excepţia gradului de Mare Cruce.III. Categoria a III-a de fapte prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. c): a) Ordinul Virtutea Militară în toate gradele; b) Ordinul Virtutea Aeronautică în toate gradele; c) Ordinul Virtutea Maritimă în toate gradele.  +  Articolul 5Descrierea decoraţiilor de război este cea prevăzută în legile şi regulamentele specifice fiecărei decoraţii.  +  Articolul 6Decoraţiile de război care se pot acorda pentru fiecare grad sau clasă se pot conferi în număr nelimitat.  +  Articolul 7În cazul săvârşirii unor fapte de arme cu totul ieşite din comun, ce se încadrează în categoriile I-III, se pot acorda de la început decoraţii superioare ierarhic, cu excepţia claselor a II-a şi I ale Ordinului Mihai Viteazul.  +  Articolul 8În caz de război sau de agresiune armată, comandanţii ierarhici pot propune sau pot acorda decoraţiile de război prevăzute la art. 9 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, cu modificările ulterioare, astfel:I. Comandanţii de batalioane independente şi similarii lor pot propune sau pot acorda:A. Pentru fapte din categoria a II-a: a) ofiţerilor din subordine în gradele de sublocotenent şi locotenent, Ordinul Pentru Merit în grad de Cavaler, cu aprobarea eşalonului imediat superior; b) maiştrilor militari, subofiţerilor şi militarilor în termen, militarilor angajaţi pe bază de contract sau rezervişti mobilizaţi, Medalia Pentru Merit clasa a III-a;B. Pentru fapte din categoria a III-a: a) ofiţerilor din subordine în gradele de sublocotenent şi locotenent, ordinele Virtutea Militară, respectiv Virtutea Aeronautică sau Virtutea Maritimă în grad de Cavaler; medicilor militari în gradele de sublocotenent şi locotenent, Ordinul Meritul Sanitar în grad de Cavaler; b) maiştrilor militari, subofiţerilor şi militarilor în termen, militarilor angajaţi pe bază de contract sau rezervişti mobilizaţi, medaliile Bărbăţie şi Credinţă, respectiv Virtutea Aeronautică sau Virtutea Maritimă, clasa a III-a; subofiţerilor sanitari, Medalia Meritul Sanitar clasa a III-a.II. Comandanţii de brigăzi şi similarii lor pot propune sau pot acorda:A. Pentru fapte din categoria a II-a: a) ofiţerilor în gradele de căpitan şi maior, Ordinul Serviciul Credincios în grad de Cavaler şi Ordinul Pentru Merit în grad de Ofiţer, cu aprobarea eşalonului imediat superior; b) maiştrilor militari, subofiţerilor şi militarilor în termen, militarilor angajaţi pe bază de contract sau rezervişti mobilizaţi, Medalia Serviciul Credincios clasa a III-a şi Medalia Pentru Merit clasa a II-a;B. Pentru fapte din categoria a III-a: a) ofiţerilor în gradele de căpitan şi maior, ordinele Virtutea Militară, respectiv Virtutea Aeronautică sau Virtutea Maritimă în grad de Ofiţer; medicilor militari în gradele de căpitan şi maior, Ordinul Meritul Sanitar în grad de Ofiţer; b) maiştrilor militari, subofiţerilor şi militarilor în termen, militarilor angajaţi pe bază de contract sau rezervişti mobilizaţi, medaliile Bărbăţie şi Credinţă, respectiv Virtutea Aeronautică sau Virtutea Maritimă, clasa a II-a; subofiţerilor sanitari, Medalia Meritul Sanitar clasa a II-a.III. Comandanţii de divizii şi similarii lor pot propune sau pot acorda:A. Pentru fapte din categoria a II-a: a) ofiţerilor în gradele de maior şi locotenent-colonel, Ordinul Serviciul Credincios în grad de Ofiţer, Ordinul Pentru Merit în grad de Ofiţer şi Comandor, cu aprobarea eşalonului imediat superior; b) maiştrilor militari, subofiţerilor şi militarilor în termen, militarilor angajaţi pe bază de contract sau rezervişti mobilizaţi, Crucea Serviciul Credincios clasa a III-a, Medalia Serviciul Credincios clasa a II-a şi I şi Medalia Pentru Merit clasa I;B. Pentru fapte din categoria a III-a: a) ofiţerilor în gradele de maior şi locotenent-colonel, ordinele Virtutea Militară, respectiv Virtutea Aeronautică sau Virtutea Maritimă în grad de Comandor; medicilor militari în gradele de maior şi locotenent-colonel, Ordinul Meritul Sanitar în grad de Comandor; b) maiştrilor militari, subofiţerilor şi militarilor în termen, militarilor angajaţi pe bază de contract sau rezervişti mobilizaţi, medaliile Bărbăţie şi Credinţă, respectiv Virtutea Aeronautică sau Virtutea Maritimă, clasa I; subofiţerilor sanitari, Medalia Meritul Sanitar clasa I.IV. Comandanţii de corp de armată pot propune sau pot acorda:A. Pentru fapte din categoria I: maiştrilor militari, subofiţerilor şi militarilor în termen, militarilor angajaţi pe bază de contract sau rezervişti mobilizaţi, Medalia Virtutea Militară de război clasa a II-a.B. Pentru fapte din categoria a II-a: a) ofiţerilor în grad de colonel, comandanţi de unităţi, şi ofiţerilor în grad de general, Ordinul Serviciul Credincios în grad de Comandor, cu aprobarea eşalonului imediat superior; b) maiştrilor militari, subofiţerilor şi militarilor în termen, militarilor angajaţi pe bază de contract sau rezervişti mobilizaţi, Crucea Serviciul Credincios clasa a II-a.C. Pentru fapte din categoria a III-a: a) ofiţerilor în grad de colonel, comandanţi de unităţi şi mari unităţi, şi ofiţerilor cu grad de general, Ordinul Virtutea Militară, respectiv Virtutea Aeronautică sau Virtutea Maritimă în grad de Mare Ofiţer; medicilor militari cu grad de general, Ordinul Meritul Sanitar în grad de Mare Ofiţer; b) maiştrilor militari, subofiţerilor şi militarilor în termen, militarilor angajaţi pe bază de contract sau rezervişti mobilizaţi, medaliile Bărbăţie şi Credinţă, respectiv Virtutea Aeronautică sau Virtutea Maritimă, în toate clasele; subofiţerilor sanitari, Medalia Meritul Sanitar în toate clasele.V. Şeful Marelui Cartier General poate propune sau poate acorda:A. Pentru fapte din categoria I: a) ofiţerilor în grad de general, Ordinul Pentru Merit în grad de Mare Cruce şi Ordinul Steaua României în grad de Mare Ofiţer, cu aprobarea ministrului apărării naţionale; b) maiştrilor militari, subofiţerilor şi militarilor în termen, militarilor angajaţi pe bază de contract sau rezervişti mobilizaţi, Medalia Virtutea Militară de război clasa I;B. Pentru fapte din categoria a II-a: a) ofiţerilor în grad de general, Ordinul Serviciul Credincios în grad de Mare Ofiţer; b) maiştrilor militari, subofiţerilor şi militarilor în termen, militarilor angajaţi pe bază de contract sau rezervişti mobilizaţi, Crucea Serviciul Credincios clasa I.C. Pentru fapte din categoria a III-a: ofiţerilor în grad de general, ordinele Virtutea Militară, respectiv Virtutea Aeronautică sau Virtutea Maritimă în grad de Mare Ofiţer; medicilor militari cu grad de general, Ordinul Meritul Sanitar în grad de Mare Ofiţer.VI. Ministrul apărării naţionale poate propune sau poate acorda următoarele decoraţii de război:A. Pentru fapte din categoria I: ofiţerilor în grad de general, ordinul militar de război Mihai Viteazul clasele a III-a şi a II-a şi Ordinul Serviciul Credincios în grad de Mare Cruce, cu aprobarea Preşedintelui României;B. Pentru fapte din categoria a II-a: ofiţerilor în grad de general, Ordinul Steaua României în grad de Cavaler, Ofiţer şi Comandor, cu aprobarea Preşedintelui României.  +  Articolul 9 (1) În caz de război sau de agresiune armată, Preşedintele României poate conferi, la propunerea ministrului apărării naţionale sau din proprie iniţiativă, decoraţii de război în toate gradele şi clasele. (2) Ordinul militar de război Mihai Viteazul clasa I şi Ordinul Steaua României în grad de Mare Cruce se acordă numai de către Preşedintele României.  +  Articolul 10În caz de război sau de agresiune armată, unităţile militare care s-au distins pe câmpul de luptă pot fi decorate, în funcţie de categoria de merite, astfel: a) categoria I şi a II-a de fapte: de Preşedintele României, pe baza propunerilor făcute de ministrul apărării naţionale; b) categoria a III-a de fapte: de ministrul apărării naţionale, pe baza propunerilor făcute de către Şeful Marelui Cartier General.  +  Articolul 11 (1) Toate decorările şi propunerile pentru decorare se fac pe bază de ordin de zi care va cuprinde motivele acordării şi se avizează de către eşaloanele imediat superioare. (2) În termen de 3 zile de la data propunerii pentru decorare, fiecare eşalon va înainta pe cale ierarhică tabelele nominale cu propunerile pentru decorare. Marele Cartier General va înainta, săptămânal sau ori de câte ori este cazul, ministrului apărării naţionale, tabele centralizatoare cu propuneri pentru decorare, în vederea întocmirii formalităţilor definitive de decorare. Totodată Marele Cartier General va emite pentru cei decoraţi certificate provizorii de decorare. (3) Ministrul apărării naţionale remite tabelele, sub semnătura sa, Cancelariei Ordinelor care le va supune aprobării Preşedintelui României. Brevetele decoraţiilor vor avea, pe lângă semnătura sau parafa Preşedintelui României şi a cancelarului ordinelor, semnătura sau parafa ministrului apărării naţionale. Regimul semnăturilor pe brevetele decoraţiilor de război este similar cu al celor de pace, prevăzute în regulamentele fiecărei decoraţii.  +  Articolul 12Ofiţerii răniţi pe câmpul de luptă primesc de drept Ordinul Serviciul Credincios de război, după cum urmează: a) sublocotenenţii şi locotenenţii, în grad de Cavaler; b) căpitanii, în grad de Ofiţer; c) maiorii şi locotenent-coloneii, în grad de Comandor; d) coloneii, în grad de Mare Ofiţer; e) generalii, în grad de Mare Cruce.  +  Articolul 13Maiştrii militari, subofiţerii şi militarii în termen, militarii angajaţi pe bază de contract sau rezerviştii mobilizaţi, răniţi în timpul luptelor, primesc de drept Medalia Serviciul Credincios, după cum urmează: a) militarii în termen, militarii angajaţi pe bază de contract sau rezerviştii mobilizaţi, clasa a III-a; b) subofiţerii, clasa a II-a; c) maiştrii militari, clasa I.  +  Articolul 14Asimilările gradelor de ofiţer pentru marina militară şi aviaţia militară sunt cele prevăzute la art. 2 alin. 2 lit. C şi alin. 2^1 lit. B din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 15 (1) În cazul în care rănile provoacă invaliditate de gradul I, decoraţiile acordate vor fi cu o clasă, respectiv cu un grad, mai mare decât cele prevăzute la art. 12 şi 13. (2) În cazul în care decorările se fac post-mortem, ofiţerii primesc Ordinul Steaua României, iar maiştrii militari, subofiţerii şi militarii în termen, militarii angajaţi pe bază de contract sau rezerviştii mobilizaţi, Crucea Serviciul Credincios, în gradele şi clasele prevăzute la art. 12 şi 13.  +  Articolul 16 (1) În cazul în care cei răniţi au fost deja decoraţi cu un ordin, cruce sau medalie echivalentă ierarhic cu cea acordată conform art. 12 şi 13, se va conferi pentru invaliditate, indiferent de grad, o distincţie cu un grad/clasă imediat superioară. (2) În cazul în care cei decoraţi post-mortem au Ordinul Steaua României sau Crucea Serviciul Credincios în gradul/clasa stabilită conform art. 12 şi 13, se va conferi gradul/clasa imediat superioară, cu excepţia maiştrilor militari care vor fi decoraţi cu Medalia Virtutea Militară de război.  +  Articolul 17 (1) În cazul participării subunităţilor sau unităţilor militare române la acţiuni de luptă comune cu militarii altor state sub mandatul unor organisme ori coaliţii internaţionale la care România este parte, comandantul subunităţii sau unităţii militare româneşti poate propune pentru decorare cu decoraţii militare româneşti militarii români şi străini, în limita eşalonului pe care îl reprezintă, conform reglementărilor art. 8. (2) Comandantul subunităţii sau unităţii militare româneşti poate raporta fapte de arme şi merite ale unor unităţi militare străine sau ale unor ofiţeri, maiştri militari, subofiţeri şi militari străini, care, prin acţiunile lor, au avut un rol deosebit în desfăşurarea cu succes a misiunilor primite sau au sprijinit direct militarii români şi a căror decorare, de către statul român, ar fi recomandată.  +  Articolul 18În cazul participării la acţiuni de luptă comune cu militarii altor state sub mandatul unor organisme sau coaliţii internaţionale la care România este parte, metodologia acordării decoraţiilor de război pentru militarii români şi străini sau unităţile militare române şi străine este cea prevăzută la art. 4, 77 şi 78 din Legea nr. 29/2000, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 19Decoraţiile româneşti de război se poartă conform prevederilor art. 32 din Legea nr. 29/2000, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 20Decoraţii acordate pentru fapte de arme de către alte state aliate cu România sau de organizaţii internaţionale, sub al căror mandat trupe române au participat la acţiuni militare multinaţionale, vor fi purtate conform prevederilor art. 38 din Legea nr. 29/2000, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 21Cavalerii ordinelor naţionale de război vor fi invitaţi la toate reuniunile anuale ale ordinelor respective, prin grija Cancelariei Ordinelor.  +  Articolul 22 (1) Ministerul Apărării Naţionale poate emite insigne şi plachete onorifice care să ateste participarea personalului militar şi civil, român şi străin, la acţiuni militare multinaţionale desfăşurate sub mandatul unor organizaţii internaţionale. (2) Descrierea formelor, dimensiunile, modelele, precum şi condiţiile în care pot fi acordate acestea vor fi reglementate prin ordin al ministrului apărării naţionale. (3) Insignele şi plachetele onorifice nu fac parte din sistemul naţional de decoraţii. Ele se poartă după toate celelalte distincţii primite de respectivul militar, cu excepţia semnului onorific În Serviciul Armatei prevăzut la art. 10 pct. 3 şi 4 din Legea nr. 29/2000, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 23Cancelaria Ordinelor va ţine o evidenţă separată pentru toate decoraţiile de război.  +  Articolul 24Ordinele şi medaliile de război conferite nu se pot retrage decât pentru cazuri de trădare pe timp de război.  +  Articolul 25 (1) La adoptarea prezentului regulament Cancelaria Ordinelor va comanda un stoc minim necesar din fiecare ordin, cruce şi medalie de război. Sumele necesare pentru confecţionarea decoraţiilor, brevetelor, rozetelor, baretelor şi cutiilor decoraţiilor de război vor fi asigurate din bugetul aprobat anual Administraţiei Prezidenţiale. (2) În situaţii speciale, când se impune confecţionarea decoraţiilor de război în mod curent, sumele necesare confecţionării lor vor fi puse la dispoziţie Cancelariei Ordinelor din rezerva bugetului de stat aflată la dispoziţia Guvernului în anul respectiv sau, în caz de război, din bugetul Ministerului Apărării Naţionale.----------------