HOTĂRÂRE nr. 273 din 14 iunie 1994 pentru aprobarea Regulamentului privind recepția construcțiilor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 193 din 28 iulie 1994  (la 29-07-2017, Titlul actului normativ a fost modificat de Punctul 1, Articolul I HOTĂRÂREA nr. 343 din 18 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 406 din 30 mai 2017 ) Guvernul României hotărăște:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul privind recepția construcțiilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (la 29-07-2017, Articolul 1 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 343 din 18 mai 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 406 din 30 mai 2017 )  +  Articolul 2Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 30 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României.  +  Articolul 3Prevederile contrare prezentei hotărâri se abrogă.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE VĂCĂROIU
  Contrasemnează:
  Ministrul lucrărilor publice
  și amenajării teritoriului,
  Marin Cristea
  p. Ministru de stat,
  ministrul finanțelor,
  Dan Mogoș,
  secretar de stat
   +  AnexăREGULAMENTprivind recepția construcțiilor