HOTĂRÂRE nr. 1.290 din 4 noiembrie 2003privind aprobarea stemelor comunelor din judeţul Suceava
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 862 din 4 decembrie 2003    În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNIC (1) Se aprobă stemele comunelor din judeţul Suceava, prevăzute în anexele nr. 1.1 - 1.90. (2) Descrierea elementelor stemelor şi semnificaţiile acestora sunt prevăzute în anexele nr. 2.1 - 2.90. (3) Anexele nr. 1.1 - 1.90 şi 2.1 - 2.90 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:────────────────Ministrul administraţieişi internelor,Ioan RusMinistru delegatpentru administraţiapublică,Gabriel OpreaBucureşti, 4 noiembrie 2003.Nr. 1.290.  +  Anexa 1.1 STEMA COMUNEI ADÂNCATA,JUDEŢUL SUCEAVANOTA CTCE Piatra NeamtStema comunei Adâncata, se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 862 din 4 decembrie 2003, la pagina 2  +  Anexa 2.1 DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILEelementelor însumate ale stemei comunei Adâncata,judeţul SuceavaDescrierea stemei:Stema comunei Adâncata, potrivit anexei nr. 1.1, se compune dintr-un scut tăiat.În câmp superior, pe fond albastru, trei frunze de stejar alăturate, de aur.În câmp inferior, pe fond roşu, un căprior alergând spre dreapta, cu capul văzut din faţă, de aur.Scutul este timbrat cu o coroană murală cu un turn de argint.Semnificaţiile elementelor însumate:Propunerea de stemă a comunei Adâncata asigură concordanţa elementelor acesteia cu specificul economic, social, cultural şi tradiţia istorică ale comunei, respectând tradiţia heraldică a acestei zone şi legile ştiinţei heraldicii.Coroana murală cu un turn de argint semnifică faptul că aşezarea este comună.  +  Anexa 1.2 STEMA COMUNEI ARBORE,JUDEŢUL SUCEAVANOTA CTCE Piatra NeamtStema comunei Arbore, se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 862 din 4 decembrie 2003, la pagina 2  +  Anexa 2.2 DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILEelementelor însumate ale stemei comunei Arbore,judeţul SuceavaDescrierea stemei:Stema comunei Arbore, potrivit anexei nr. 1.2, se compune dintr-un scut cu fond albastru.Scutul este încărcat cu un semn în formă de cruce înscrisă în cerc şi prelungită în partea de sus în formă de vârf de săgeată, însoţită de o stea cu şase raze, în stânga, şi un crai-nou, în dreapta, - toate de aur.Scutul este timbrat cu o coroană murală cu un turn de argint.Semnificaţiile elementelor însumate:Propunerea de stemă a comunei Arbore asigură concordanţa elementelor acesteia cu specificul economic, social, cultural şi tradiţia istorică ale comunei, respectând tradiţia heraldică a acestei zone şi legile ştiinţei heraldicii.Coroana murală cu un turn de argint semnifică faptul că aşezarea este comună.  +  Anexa 1.3 STEMA COMUNEI BAIA,JUDEŢUL SUCEAVANOTA CTCE Piatra NeamtStema comunei Baia, se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 862 din 4 decembrie 2003, la pagina 2  +  Anexa 2.3 DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILEelementelor însumate ale stemei comunei Baia,judeţul SuceavaDescrierea stemei:Stema comunei Baia, potrivit anexei nr. 1.3, se compune dintr-un scut pe fond roşu.Scutul este încărcat cu un cerb alergând spre stânga, cu capul văzut din faţă şi având între coarne un crucifix, toate de aur.Scutul este timbrat cu o coroană murală cu un turn de argint.Semnificaţiile elementelor însumate:Propunerea de stemă a comunei Baia asigură concordanţa elementelor acesteia cu specificul economic, social, cultural şi tradiţia istorică ale comunei, respectând tradiţia heraldică a acestei zone şi legile ştiinţei heraldicii.Coroana murală cu un turn de argint semnifică faptul că aşezarea este comună.  +  Anexa 1.4 STEMA COMUNEI BĂLCĂUŢI,JUDEŢUL SUCEAVANOTA CTCE Piatra NeamtStema comunei Bălcăuţi, se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 862 din 4 decembrie 2003, la pagina 3  +  Anexa 2.4 DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILEelementelor însumate ale stemei comunei Bălcăuţi,judeţul SuceavaDescrierea stemei:Stema comunei Bălcăuţi, potrivit anexei nr. 1.4, se compune dintr-un scut pe fond roşu.Scutul este încărcat cu un scut în formă de inimă, de argint, străpuns de o săgeată cu vârful spre stânga, neagră.Scutul este timbrat cu o coroană murală cu un turn de argint.Semnificaţiile elementelor însumate:Propunerea de stemă a comunei Bălcăuţi asigură concordanţa elementelor acesteia cu specificul economic, social, cultural şi tradiţia istorică ale comunei, respectând tradiţia heraldică a acestei zone şi legile ştiinţei heraldicii.Coroana murală cu un turn de argint semnifică faptul că aşezarea este comună.  +  Anexa 1.5 STEMA COMUNEI BILCA,JUDEŢUL SUCEAVANOTA CTCE Piatra NeamtStema comunei Bilca, se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 862 din 4 decembrie 2003, la pagina 3  +  Anexa 2.5 DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILEelementelor însumate ale stemei comunei Bilca,judeţul SuceavaDescrierea stemei:Stema comunei Bilca, potrivit anexei nr. 1.5, se compune dintr-un scut pe fond albastru.Scutul este încărcat cu doi peşti diametral opuşi, de argint, peştele din plan superior având capul orientat spre dreapta, iar cel din plan inferior având capul orientat spre stânga.Chef-ul scutului este micşorat, dinţat, negru, cu trei lacrimi de argint.Scutul este timbrat cu o coroană murală cu un turn de argint.Semnificaţiile elementelor însumate:Propunerea de stemă a comunei Bilca asigură concordanţa elementelor acesteia cu specificul economic, social, cultural şi tradiţia istorică ale comunei, respectând tradiţia heraldică a acestei zone şi legile ştiinţei heraldicii.Coroana murală cu un turn de argint semnifică faptul că aşezarea este comună.  +  Anexa 1.6 STEMA COMUNEI BOGDĂNEŞTI,JUDEŢUL SUCEAVANOTA CTCE Piatra NeamtStema comunei Bogdăneşti, se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 862 din 4 decembrie 2003, la pagina 3  +  Anexa 2.6 DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILEelementelor însumate ale stemei comunei Bogdăneşti,judeţul SuceavaDescrierea stemei:Stema comunei Bogdăneşti, potrivit anexei nr. 1.6, se compune dintr-un scut pe fond roşu.Scutul este încărcat cu un brâu undat, de argint; în partea superioară, trei ghinde cu câte două frunze de aur (dispuse doi la unu).În partea inferioară, un căprior alergând spre dreapta, cu capul văzut din faţă, de aur.Scutul este timbrat cu o coroană murală cu un turn de argint.Semnificaţiile elementelor însumate:Propunerea de stemă a comunei Bogdăneşti asigură concordanţa elementelor acesteia cu specificul economic, social, cultural şi tradiţia istorică ale comunei, respectând tradiţia heraldică a acestei zone şi legile ştiinţei heraldicii.Coroana murală cu un turn de argint semnifică faptul că aşezarea este comună.  +  Anexa 1.7 STEMA COMUNEI BOROAIA,JUDEŢUL SUCEAVANOTA CTCE Piatra NeamtStema comunei Boroaia, se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 862 din 4 decembrie 2003, la pagina 4  +  Anexa 2.7 DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILEelementelor însumate ale stemei comunei Boroaia,judeţul SuceavaDescrierea stemei:Stema comunei Boroaia, potrivit anexei nr. 1.7, se compune dintr-un scut tăiat.În partea superioară, pe fond albastru, un cerb alergând spre dreapta, de aur.În partea inferioară, pe argint, trei movile negre, având în vârf câte un brad verde.Scutul este timbrat cu o coroană murală cu un turn de argint.Semnificaţiile elementelor însumate:Propunerea de stemă a comunei Boroaia asigură concordanţa elementelor acesteia cu specificul economic, social, cultural şi tradiţia istorică ale comunei, respectând tradiţia heraldică a acestei zone şi legile ştiinţei heraldicii.Coroana murală cu un turn de argint semnifică faptul că aşezarea este comună.  +  Anexa 1.8 STEMA COMUNEI BOSANCI,JUDEŢUL SUCEAVANOTA CTCE Piatra NeamtStema comunei Bosanci, se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 862 din 4 decembrie 2003, la pagina 4  +  Anexa 2.8 DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILEelementelor însumate ale stemei comunei Bosanci,judeţul SuceavaDescrierea stemei:Stema comunei Bosanci, potrivit anexei nr. 1.8, se compune dintr-un scut pe fond roşu.Scutul este încărcat cu un arbore dezrădăcinat verde, înconjurat de două spice de grâu, încrucişate în partea inferioară, de aur.Scutul este timbrat cu o coroană murală cu un turn de argint.Semnificaţiile elementelor însumate:Propunerea de stemă a comunei Bosanci asigură concordanţa elementelor acesteia cu specificul economic, social, cultural şi tradiţia istorică ale comunei, respectând tradiţia heraldică a acestei zone şi legile ştiinţei heraldicii.Coroana murală cu un turn de argint semnifică faptul că aşezarea este comună.  +  Anexa 1.9 STEMA COMUNEI BOTOŞANA,JUDEŢUL SUCEAVANOTA CTCE Piatra NeamtStema comunei Botoşana, se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 862 din 4 decembrie 2003, la pagina 4  +  Anexa 2.9 DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILEelementelor însumate ale stemei comunei Botoşana,judeţul SuceavaDescrierea stemei:Stema comunei Botoşana, potrivit anexei nr. 1.9, se compune dintr-un scut, pe câmp, din zid, de argint, cu o bandă albastră, încărcată cu o cruce roşie, flancată de câte două ghinde cu o frunză, de aur.Scutul este timbrat cu o coroană murală cu un turn de argint.Semnificaţiile elementelor însumate:Propunerea de stemă a comunei Botoşana asigură concordanţa elementelor acesteia cu specificul economic, social, cultural şi tradiţia istorică ale comunei, respectând tradiţia heraldică a acestei zone şi legile ştiinţei heraldicii.Coroana murală cu un turn de argint semnifică faptul că aşezarea este comună.  +  Anexa 1.10 STEMA COMUNEI BREAZA,JUDEŢUL SUCEAVANOTA CTCE Piatra NeamtStema comunei Breaza, se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 862 din 4 decembrie 2003, la pagina 5  +  Anexa 2.10 DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILEelementelor însumate ale stemei comunei Breaza,judeţul SuceavaDescrierea stemei:Stema comunei Breaza, potrivit anexei nr. 1.10, se compune dintr-un scut cu fond albastru, cu o fascie roşie, încărcată cu trei mesteceni, dezrădăcinaţi, cu coroana verde şi trunchiurile din argint.Fascia este însoţită, în partea superioară, de o vacă trecând spre dreapta, iar în partea inferioară, un peşte înotând, toate din argint.Scutul este timbrat cu o coroană murală cu un turn de argint.Semnificaţiile elementelor însumate:Propunerea de stemă a comunei Breaza asigură concordanţa elementelor acesteia cu specificul economic, social, cultural şi tradiţia istorică ale comunei, respectând tradiţia heraldică a acestei zone şi legile ştiinţei heraldicii.Coroana murală cu un turn de argint semnifică faptul că aşezarea este comună.  +  Anexa 1.11 STEMA COMUNEI BRODINA,JUDEŢUL SUCEAVANOTA CTCE Piatra NeamtStema comunei Brodina, se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 862 din 4 decembrie 2003, la pagina 5  +  Anexa 2.11 DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILEelementelor însumate ale stemei comunei Brodina,judeţul SuceavaDescrierea stemei:Stema comunei Brodina, potrivit anexei nr. 1.11, se compune dintr-un scut cu fond roşu.Scutul are un brâu undat de argint.În partea superioară se află un cal în mers, spre dreapta, de argint.În partea inferioară, trei brazi dezrădăcinaţi, cel din mijloc mai înalt, toţi de argint.Scutul este timbrat cu o coroană murală cu un turn de argint.Semnificaţiile elementelor însumate:Propunerea de stemă a comunei Brodina asigură concordanţa elementelor acesteia cu specificul economic, social, cultural şi tradiţia istorică ale comunei, respectând tradiţia heraldică a acestei zone şi legile ştiinţei heraldicii.Coroana murală cu un turn de argint semnifică faptul că aşezarea este comună.  +  Anexa 1.12 STEMA COMUNEI BROŞTENI,JUDEŢUL SUCEAVANOTA CTCE Piatra NeamtStema comunei Broşteni, se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 862 din 4 decembrie 2003, la pagina 5  +  Anexa 2.12 DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILEelementelor însumate ale stemei comunei Broşteni,judeţul SuceavaDescrierea stemei:Stema comunei Broşteni, potrivit anexei nr. 1.12, se compune dintr-un scut de argint, cu două ciocane încrucişate roşii, flancate în partea superioară de doi brazi dezrădăcinaţi, iar în partea inferioară de două broaşte, toate verzi.Scutul este timbrat cu o coroană murală cu un turn de argint.Semnificaţiile elementelor însumate:Propunerea de stemă a comunei Broşteni asigură concordanţa elementelor acesteia cu specificul economic, social, cultural şi tradiţia istorică ale comunei, respectând tradiţia heraldică a acestei zone şi legile ştiinţei heraldicii.Coroana murală cu un turn de argint semnifică faptul că aşezarea este comună.  +  Anexa 1.13 STEMA COMUNEI BUNEŞTI,JUDEŢUL SUCEAVANOTA CTCE Piatra NeamtStema comunei Buneşti, se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 862 din 4 decembrie 2003, la pagina 6  +  Anexa 2.13 DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILEelementelor însumate ale stemei comunei Buneşti,judeţul SuceavaDescrierea stemei:Stema comunei Buneşti, potrivit anexei nr. 1.13, se compune dintr-un scut albastru, cu un brâu crenelat, pe ambele părţi, roşu.În partea superioară a scutului se află o creangă de măr înflorită, cu vârful spre stânga.În partea inferioară, doi peşti unul sub altul, cel de jos conturnat, toate din argint.Scutul este timbrat cu o coroană murală cu un turn de argint.Semnificaţiile elementelor însumate:Propunerea de stemă a comunei Buneşti asigură concordanţa elementelor acesteia cu specificul economic, social, cultural şi tradiţia istorică ale comunei, respectând tradiţia heraldică a acestei zone şi legile ştiinţei heraldicii.Coroana murală cu un turn de argint semnifică faptul că aşezarea este comună.  +  Anexa 1.14 STEMA COMUNEI CACICA,JUDEŢUL SUCEAVANOTA CTCE Piatra NeamtStema comunei Cacica, se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 862 din 4 decembrie 2003, la pagina 6  +  Anexa 2.14 DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILEelementelor însumate ale stemei comunei Cacica,judeţul SuceavaDescrierea stemei:Stema comunei Cacica, potrivit anexei nr. 1.14, se compune dintr-un scut albastru, cu un cub de sare, de argint, flancat în partea superioară de două perechi de ciocane minereşti, încrucişate, negre.Chef-ul scutului, din aur, are trei cruci treflate roşii.Scutul este timbrat cu o coroană murală cu un turn de argint.Semnificaţiile elementelor însumate:Propunerea de stemă a comunei Cacica asigură concordanţa elementelor acesteia cu specificul economic, social, cultural şi tradiţia istorică ale comunei, respectând tradiţia heraldică a acestei zone şi legile ştiinţei heraldicii.Coroana murală cu un turn de argint semnifică faptul că aşezarea este comună.  +  Anexa 1.15 STEMA COMUNEI CALAFINDEŞTI,JUDEŢUL SUCEAVANOTA CTCE Piatra NeamtStema comunei Calafindeşti, se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 862 din 4 decembrie 2003, la pagina 6  +  Anexa 2.15 DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILEelementelor însumate ale stemei comunei Calafindeşti,judeţul SuceavaDescrierea stemei:Stema comunei Calafindeşti, potrivit anexei nr. 1.15, se compune dintr-un scut albastru, cu un arbore dezrădăcinat, de aur.Chef-ul scutului, roşu, încărcat cu doi cai în mers, afrontaţi, de argint.Scutul este timbrat cu o coroană murală cu un turn de argint.Semnificaţiile elementelor însumate:Propunerea de stemă a comunei Calafindeşti asigură concordanţa elementelor acesteia cu specificul economic, social, cultural şi tradiţia istorică ale comunei, respectând tradiţia heraldică a acestei zone şi legile ştiinţei heraldicii.Coroana murală cu un turn de argint semnifică faptul că aşezarea este comună.  +  Anexa 1.16 STEMA COMUNEI CAJVANA,JUDEŢUL SUCEAVANOTA CTCE Piatra NeamtStema comunei Cajvana, se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 862 din 4 decembrie 2003, la pagina 7  +  Anexa 2.16 DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILEelementelor însumate ale stemei comunei Cajvana,judeţul SuceavaDescrierea stemei:Stema comunei Cajvana, potrivit anexei nr. 1.16, se compune dintr-un scut având fond de aur, încărcat cu un stejar verde, pe o terasă roşie cu trei ghinde de aur (dispuse doi la unu), cu vârful în jos.Scutul este timbrat cu o coroană murală cu un turn de argint.Semnificaţiile elementelor însumate:Propunerea de stemă a comunei Cajvana asigură concordanţa elementelor acesteia cu specificul economic, social, cultural şi tradiţia istorică ale comunei, respectând tradiţia heraldică a acestei zone şi legile ştiinţei heraldicii.Coroana murală cu un turn de argint semnifică faptul că aşezarea este comună.  +  Anexa 1.17 STEMA COMUNEI CIPRIAN PORUMBESCU,JUDEŢUL SUCEAVANOTA CTCE Piatra NeamtStema comunei Ciprian Porumbescu, se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 862 din 4 decembrie 2003, la pagina 7  +  Anexa 2.17 DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILEelementelor însumate ale stemei comunei Ciprian Porumbescu,judeţul SuceavaDescrierea stemei:Stema comunei Ciprian Porumbescu, potrivit anexei nr. 1.17, se compune dintr-un scut cu fond roşu.Scutul, cu bordura din argint, este încărcat cu o liră, de aur.Scutul este timbrat cu o coroană murală cu un turn de argint.Semnificaţiile elementelor însumate:Propunerea de stemă a comunei Ciprian Porumbescu asigură concordanţa elementelor acesteia cu specificul economic, social, cultural şi tradiţia istorică ale comunei, respectând tradiţia heraldică a acestei zone şi legile ştiinţei heraldicii.Coroana murală cu un turn de argint semnifică faptul că aşezarea este comună.  +  Anexa 1.18 STEMA COMUNEI CÂRLIBABA,JUDEŢUL SUCEAVANOTA CTCE Piatra NeamtStema comunei Cârlibaba, se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 862 din 4 decembrie 2003, la pagina 7  +  Anexa 2.18 DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILEelementelor însumate ale stemei comunei Cârlibaba,judeţul SuceavaDescrierea stemei:Stema comunei Cârlibaba, potrivit anexei nr. 1.18, se compune dintr-un scut cu fond roşu, încărcat cu un brâu undat, de argint.În partea superioară şi cea inferioară se află câte un cocoş de munte, cântând, în culori naturale, stând pe o ramură verde.Chef-ul scutului este micşorat, dinţat, negru, cu trei lacrimi din argint.Scutul este timbrat cu o coroană murală cu un turn de argint.Semnificaţiile elementelor însumate:Propunerea de stemă a comunei Cârlibaba asigură concordanţa elementelor acesteia cu specificul economic, social, cultural şi tradiţia istorică ale comunei, respectând tradiţia heraldică a acestei zone şi legile ştiinţei heraldicii.Coroana murală cu un turn de argint semnifică faptul că aşezarea este comună.  +  Anexa 1.19 STEMA COMUNEI CORNU LUNCII,JUDEŢUL SUCEAVANOTA CTCE Piatra NeamtStema comunei Cornu Luncii, se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 862 din 4 decembrie 2003, la pagina 8  +  Anexa 2.19 DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILEelementelor însumate ale stemei comunei Cornu Luncii,judeţul SuceavaDescrierea stemei:Stema comunei Cornu Luncii, potrivit anexei nr. 1.19, se compune dintr-un scut împărţit pe verticală (pal) în douăsprezece câmpuri, alternând aur şi verde, cu o fascie roşie încărcată cu un căprior alergând spre dreapta, de aur.Scutul este timbrat cu o coroană murală cu un turn de argint.Semnificaţiile elementelor însumate:Propunerea de stemă a comunei Cornu Luncii asigură concordanţa elementelor acesteia cu specificul economic, social, cultural şi tradiţia istorică ale comunei, respectând tradiţia heraldică a acestei zone şi legile ştiinţei heraldicii.Coroana murală cu un turn de argint semnifică faptul că aşezarea este comună.  +  Anexa 1.20 STEMA COMUNEI CRUCEA,JUDEŢUL SUCEAVANOTA CTCE Piatra NeamtStema comunei Crucea, se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 862 din 4 decembrie 2003, la pagina 8  +  Anexa 2.20 DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILEelementelor însumate ale stemei comunei Crucea,judeţul SuceavaDescrierea stemei:Stema comunei Crucea, potrivit anexei nr. 1.20, se compune dintr-un scut, pe fond albastru, cu o cruce de aur însoţită în partea de sus de două perechi de ciocane minereşti, încrucişate, de argint.Scutul este timbrat cu o coroană murală cu un turn de argint.Semnificaţiile elementelor însumate:Propunerea de stemă a comunei Crucea asigură concordanţa elementelor acesteia cu specificul economic, social, cultural şi tradiţia istorică ale comunei, respectând tradiţia heraldică a acestei zone şi legile ştiinţei heraldicii.Coroana murală cu un turn de argint semnifică faptul că aşezarea este comună.  +  Anexa 1.21 STEMA COMUNEI DĂRMĂNEŞTI,JUDEŢUL SUCEAVANOTA CTCE Piatra NeamtStema comunei Dărmăneşti, se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 862 din 4 decembrie 2003, la pagina 8  +  Anexa 2.21 DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILEelementelor însumate ale stemei comunei Dărmăneşti,judeţul SuceavaDescrierea stemei:Stema comunei Dărmăneşti, potrivit anexei nr. 1.21, se compune dintr-un scut, pe fond roşu, cu o bandă albastră încărcată cu trei spice cu frunze, însoţită în partea de sus de o roză, toate de aur.Scutul este timbrat cu o coroană murală cu un turn de argint.Semnificaţiile elementelor însumate:Propunerea de stemă a comunei Dărmăneşti asigură concordanţa elementelor acesteia cu specificul economic, social, cultural şi tradiţia istorică ale comunei, respectând tradiţia heraldică a acestei zone şi legile ştiinţei heraldicii.Coroana murală cu un turn de argint semnifică faptul că aşezarea este comună.  +  Anexa 1.22 STEMA COMUNEI DOLHASCA,JUDEŢUL SUCEAVANOTA CTCE Piatra NeamtStema comunei Dolhasca, se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 862 din 4 decembrie 2003, la pagina 9  +  Anexa 2.22 DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILEelementelor însumate ale stemei comunei Dolhasca,judeţul SuceavaDescrierea stemei:Stema comunei Dolhasca, potrivit anexei nr. 1.22, se compune dintr-un scut tăiat.În partea superioară, pe fond de contrahermină, un cap de bour cu gâtul conturnat, însoţit de o stea cu opt raze între coarne, un disc solar şi un crai-nou, în stânga, - toate de aur.În partea inferioară, pe fond roşu, un arbore dezrădăcinat, de aur.Scutul este timbrat cu o coroană murală cu un turn de argint.Semnificaţiile elementelor însumate:Propunerea de stemă a comunei Dolhasca asigură concordanţa elementelor acesteia cu specificul economic, social, cultural şi tradiţia istorică ale comunei, respectând tradiţia heraldică a acestei zone şi legile ştiinţei heraldicii.Coroana murală cu un turn de argint semnifică faptul că aşezarea este comună.  +  Anexa 1.23 STEMA COMUNEI DOLHEŞTI,JUDEŢUL SUCEAVANOTA CTCE Piatra NeamtStema comunei Dolheşti, se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 862 din 4 decembrie 2003, la pagina 9  +  Anexa 2.23 DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILEelementelor însumate ale stemei comunei Dolheşti,judeţul SuceavaDescrierea stemei:Stema comunei Dolheşti, potrivit anexei nr. 1.23, se compune dintr-un scut pe fond albastru, cu un brâu de zid, de argint.În partea superioară, Sfânta Paraschiva cu aureolă cu bordură roşie, îmbrăcată în negru, ţinând în mâna dreaptă o cruce de aur, cu faţa şi mâinile naturale.În partea inferioară, un spic de frunze flancat de două albine, toate de aur.Scutul este timbrat cu o coroană murală cu un turn de argint.Semnificaţiile elementelor însumate:Propunerea de stemă a comunei Dolheşti asigură concordanţa elementelor acesteia cu specificul economic, social, cultural şi tradiţia istorică ale comunei, respectând tradiţia heraldică a acestei zone şi legile ştiinţei heraldicii.Coroana murală cu un turn de argint semnifică faptul că aşezarea este comună.  +  Anexa 1.24 STEMA COMUNEI DORNA-ARINI,JUDEŢUL SUCEAVANOTA CTCE Piatra NeamtStema comunei Dorna-Arini, se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 862 din 4 decembrie 2003, la pagina 9  +  Anexa 2.24 DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILEelementelor însumate ale stemei comunei Dorna-Arini,judeţul SuceavaDescrierea stemei:Stema comunei Dorna-Arini, potrivit anexei nr. 1.24, se compune dintr-un scut pe fond albastru, cu o bandă din argint încărcată cu trei brazi dezrădăcinaţi, verzi.Scutul este timbrat cu o coroană murală cu un turn de argint.Semnificaţiile elementelor însumate:Propunerea de stemă a comunei Dorna-Arini asigură concordanţa elementelor acesteia cu specificul economic, social, cultural şi tradiţia istorică ale comunei, respectând tradiţia heraldică a acestei zone şi legile ştiinţei heraldicii.Coroana murală cu un turn de argint semnifică faptul că aşezarea este comună.  +  Anexa 1.25 STEMA COMUNEI DORNA CANDRENILOR,JUDEŢUL SUCEAVANOTA CTCE Piatra NeamtStema comunei Dorna Candrenilor, se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 862 din 4 decembrie 2003, la pagina 10  +  Anexa 2.25 DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILEelementelor însumate ale stemei comunei Dorna Candrenilor,judeţul SuceavaDescrierea stemei:Stema comunei Dorna Candrenilor, potrivit anexei nr. 1.25, se compune dintr-un scut pe fond roşu, încărcat cu un cap de cerb văzut din faţă, de aur, cu o cruce între coarne, de argint.Scutul este timbrat cu o coroană murală cu un turn de argint.Semnificaţiile elementelor însumate:Propunerea de stemă a comunei Dorna Candrenilor asigură concordanţa elementelor acesteia cu specificul economic, social, cultural şi tradiţia istorică ale comunei, respectând tradiţia heraldică a acestei zone şi legile ştiinţei heraldicii.Coroana murală cu un turn de argint semnifică faptul că aşezarea este comună.  +  Anexa 1.26 STEMA COMUNEI DORNEŞTI,JUDEŢUL SUCEAVANOTA CTCE Piatra NeamtStema comunei Dorneşti, se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 862 din 4 decembrie 2003, la pagina 10  +  Anexa 2.26 DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILEelementelor însumate ale stemei comunei Dorneşti,judeţul SuceavaDescrierea stemei:Stema comunei Dorneşti, potrivit anexei nr. 1.26, se compune dintr-un scut de aur, cu crucea "Sfântul Andrei", roşie; în mijloc, o floare de în albastră, cu staminele de aur şi sepalele verzi.Scutul este timbrat cu o coroană murală cu un turn de argint.Semnificaţiile elementelor însumate:Propunerea de stemă a comunei Dorneşti asigură concordanţa elementelor acesteia cu specificul economic, social, cultural şi tradiţia istorică ale comunei, respectând tradiţia heraldică a acestei zone şi legile ştiinţei heraldicii.Coroana murală cu un turn de argint semnifică faptul că aşezarea este comună.  +  Anexa 1.27 STEMA COMUNEI DRĂGOIEŞTI,JUDEŢUL SUCEAVANOTA CTCE Piatra NeamtStema comunei Drăgoieşti, se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 862 din 4 decembrie 2003, la pagina 10  +  Anexa 2.27 DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILEelementelor însumate ale stemei comunei Drăgoieşti,judeţul SuceavaDescrierea stemei:Stema comunei Drăgoieşti, potrivit anexei nr. 1.27, se compune dintr-un scut pe fond albastru, cu o fascie roşie încărcată cu un plug, de aur.Fascia este însoţită în partea superioară de patru spice de grâu încrucişate, iar în partea inferioară de o creangă de măr înflorită, cu vârful spre dreapta, toate de argint.Scutul este timbrat cu o coroană murală cu un turn de argint.Semnificaţiile elementelor însumate:Propunerea de stemă a comunei Drăgoieşti asigură concordanţa elementelor acesteia cu specificul economic, social, cultural şi tradiţia istorică ale comunei, respectând tradiţia heraldică a acestei zone şi legile ştiinţei heraldicii.Coroana murală cu un turn de argint semnifică faptul că aşezarea este comună.  +  Anexa 1.28 STEMA COMUNEI DRĂGUŞENI,JUDEŢUL SUCEAVANOTA CTCE Piatra NeamtStema comunei Drăguşeni, se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 862 din 4 decembrie 2003, la pagina 11  +  Anexa 2.28 DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILEelementelor însumate ale stemei comunei Drăguşeni,judeţul SuceavaDescrierea stemei:Stema comunei Drăguşeni, potrivit anexei nr. 1.28, se compune dintr-un scut împărţit pe verticală (pal) în douăsprezece câmpuri alternând aur şi roşu, cu o fascie verde încărcată cu o cruce treflată roşie.Crucea treflată roşie este flancată de doi porumbei, afrontaţi, de argint.Scutul este timbrat cu o coroană murală cu un turn de argint.Semnificaţiile elementelor însumate:Propunerea de stemă a comunei Drăguşeni asigură concordanţa elementelor acesteia cu specificul economic, social, cultural şi tradiţia istorică ale comunei, respectând tradiţia heraldică a acestei zone şi legile ştiinţei heraldicii.Coroana murală cu un turn de argint semnifică faptul că aşezarea este comună.  +  Anexa 1.29 STEMA COMUNEI DUMBRĂVENI,JUDEŢUL SUCEAVANOTA CTCE Piatra NeamtStema comunei Dumbrăveni, se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 862 din 4 decembrie 2003, la pagina 11  +  Anexa 2.29 DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILEelementelor însumate ale stemei comunei Dumbrăveni,judeţul SuceavaDescrierea stemei:Stema comunei Dumbrăveni, potrivit anexei nr. 1.29, se compune dintr-un scut scartelat, aur şi roşu.În fiecare cartier se află câte o barză în culori naturale, afrontate, stând pe o platformă verde.Scutul este timbrat cu o coroană murală cu un turn de argint.Semnificaţiile elementelor însumate:Propunerea de stemă a comunei Dumbrăveni asigură concordanţa elementelor acesteia cu specificul economic, social, cultural şi tradiţia istorică ale comunei, respectând tradiţia heraldică a acestei zone şi legile ştiinţei heraldicii.Coroana murală cu un turn de argint semnifică faptul că aşezarea este comună.  +  Anexa 1.30 STEMA COMUNEI FÂNTÂNELE,JUDEŢUL SUCEAVANOTA CTCE Piatra NeamtStema comunei Fântânele, se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 862 din 4 decembrie 2003, la pagina 11  +  Anexa 2.30 DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILEelementelor însumate ale stemei comunei Fântânele,judeţul SuceavaDescrierea stemei:Stema comunei Fântânele, potrivit anexei nr. 1.30, se compune dintr-un scut pe fond roşu, cu o bandă albastră încărcată cu două fântânele, de aur.Scutul este timbrat cu o coroană murală cu un turn de argint.Semnificaţiile elementelor însumate:Propunerea de stemă a comunei Fântânele asigură concordanţa elementelor acesteia cu specificul economic, social, cultural şi tradiţia istorică ale comunei, respectând tradiţia heraldică a acestei zone şi legile ştiinţei heraldicii.Coroana murală cu un turn de argint semnifică faptul că aşezarea este comună.  +  Anexa 1.31 STEMA COMUNE FORĂŞTI,JUDEŢUL SUCEAVANOTA CTCE Piatra NeamtStema comunei Forăşti, se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 862 din 4 decembrie 2003, la pagina 12  +  Anexa 2.31 DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILEelementelor însumate ale stemei comunei Forăşti,judeţul SuceavaDescrierea stemei:Stema comunei Forăşti, potrivit anexei nr. 1.31, se compune dintr-un scut pe fond albastru, cu o inimă pe care se sprijină doi porumbei, afrontaţi, ţinând în cioc câte un spic de grâu, încrucişate, toate de aur.Scutul este timbrat cu o coroană murală cu un turn de argint.Semnificaţiile elementelor însumate:Propunerea de stemă a comunei Forăşti asigură concordanţa elementelor acesteia cu specificul economic, social, cultural şi tradiţia istorică ale comunei, respectând tradiţia heraldică a acestei zone şi legile ştiinţei heraldicii.Coroana murală cu un turn de argint semnifică faptul că aşezarea este comună.  +  Anexa 1.32 STEMA COMUNEI FRASIN,JUDEŢUL SUCEAVANOTA CTCE Piatra NeamtStema comunei Frasin, se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 862 din 4 decembrie 2003, la pagina 12  +  Anexa 2.32 DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILEelementelor însumate ale stemei comunei Frasin,judeţul SuceavaDescrierea stemei:Stema comunei Frasin, potrivit anexei nr. 1.32, se compune dintr-un scut de aur, încărcat cu un scut în formă de inimă, roşie, peste care barează o ancoră albastră şi o cruce latină, în bandă, neagră.Scutul este timbrat cu o coroană murală cu un turn de argint.Semnificaţiile elementelor însumate:Propunerea de stemă a comunei Frasin asigură concordanţa elementelor acesteia cu specificul economic, social, cultural şi tradiţia istorică ale comunei, respectând tradiţia heraldică a acestei zone şi legile ştiinţei heraldicii.Coroana murală cu un turn de argint semnifică faptul că aşezarea este comună.  +  Anexa 1.33 STEMA COMUNEI FRĂTĂUŢII NOI,JUDEŢUL SUCEAVANOTA CTCE Piatra NeamtStema comunei Frătăuţii Noi, se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 862 din 4 decembrie 2003, la pagina 12  +  Anexa 2.33 DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILEelementelor însumate ale stemei comunei Frătăuţii Noi,judeţul SuceavaDescrierea stemei:Stema comunei Frătăuţii Noi, potrivit anexei nr. 1.33, se compune dintr-un scut pe fond albastru, în vârf cu o movilă neagră, din care creşte un lujer cu frunze şi trei lalele pestriţe în culori naturale, flancat în partea de sus de două semne heraldice, roşii.Chef-ul scutului micşorat, dinţat, negru, cu trei lacrimi de argint.Scutul este timbrat cu o coroană murală cu un turn de argint.Semnificaţiile elementelor însumate:Propunerea de stemă a comunei Frătăuţii Noi asigură concordanţa elementelor acesteia cu specificul economic, social, cultural şi tradiţia istorică ale comunei, respectând tradiţia heraldică a acestei zone şi legile ştiinţei heraldicii.Coroana murală cu un turn de argint semnifică faptul că aşezarea este comună.  +  Anexa 1.34 STEMA COMUNEI FRĂTĂUŢII VECHI,JUDEŢUL SUCEAVANOTA CTCE Piatra NeamtStema comunei Frătăuţii Vechi, se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 862 din 4 decembrie 2003, la pagina 13  +  Anexa 2.34 DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILEelementelor însumate ale stemei comunei Frătăuţii Vechi,judeţul SuceavaDescrierea stemei:Stema comunei Frătăuţii Vechi, potrivit anexei nr. 1.34, se compune dintr-un scut pe fond albastru, cu sfinţii arhangheli Mihail şi Gavril, de aur.Câmpia de aur, cu un semn heraldic roşu.Scutul este timbrat cu o coroană murală cu un turn de argint.Semnificaţiile elementelor însumate:Propunerea de stemă a comunei Frătăuţii Vechi asigură concordanţa elementelor acesteia cu specificul economic, social, cultural şi tradiţia istorică ale comunei, respectând tradiţia heraldică a acestei zone şi legile ştiinţei heraldicii.Coroana murală cu un turn de argint semnifică faptul că aşezarea este comună.  +  Anexa 1.35 STEMA COMUNEI FRUMOSU,JUDEŢUL SUCEAVANOTA CTCE Piatra NeamtStema comunei Frumosu, se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 862 din 4 decembrie 2003, la pagina 13  +  Anexa 2.35 DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILEelementelor însumate ale stemei comunei Frumosu,judeţul SuceavaDescrierea stemei:Stema comunei Frumosu, potrivit anexei nr. 1.35, se compune dintr-un scut pe fond albastru, cu un cap de cerb văzut din faţă.Câmpia roşie, cu măsura oilor, toate de aur.Scutul este timbrat cu o coroană murală cu un turn de argint.Semnificaţiile elementelor însumate:Propunerea de stemă a comunei Frumosu asigură concordanţa elementelor acesteia cu specificul economic, social, cultural şi tradiţia istorică ale comunei, respectând tradiţia heraldică a acestei zone şi legile ştiinţei heraldicii.Coroana murală cu un turn de argint semnifică faptul că aşezarea este comună.  +  Anexa 1.36 STEMA COMUNEI FUNDU MOLDOVEI,JUDEŢUL SUCEAVANOTA CTCE Piatra NeamtStema comunei Fundu Moldovei, se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 862 din 4 decembrie 2003, la pagina 13  +  Anexa 2.36 DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILEelementelor însumate ale stemei comunei Fundu Moldovei,judeţul SuceavaDescrierea stemei:Stema comunei Fundu Moldovei, potrivit anexei nr. 1.36, se compune dintr-un scut pe fond roşu, cu un brâu de aur încărcat cu un motiv antropomorf, negru.În partea superioară, doi cerbi cabraţi, afrontaţi, de aur.În partea inferioară, în vârful scutului, o gură de mină neagră, cu două ciocane de miner, încrucişate, de aur, încadrată cu zidărie din moloane, de argint.Scutul este timbrat cu o coroană murală cu un turn de argint.Semnificaţiile elementelor însumate:Propunerea de stemă a comunei Fundu Moldovei asigură concordanţa elementelor acesteia cu specificul economic, social, cultural şi tradiţia istorică ale comunei, respectând tradiţia heraldică a acestei zone şi legile ştiinţei heraldicii.Coroana murală cu un turn de argint semnifică faptul că aşezarea este comună.  +  Anexa 1.37 STEMA COMUNEI GĂLĂNEŞTI,JUDEŢUL SUCEAVANOTA CTCE Piatra NeamtStema comunei Gălăneşti, se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 862 din 4 decembrie 2003, la pagina 14  +  Anexa 2.37 DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILEelementelor însumate ale stemei comunei Gălăneşti,judeţul SuceavaDescrierea stemei:Stema comunei Gălăneşti, potrivit anexei nr. 1.37, se compune dintr-un scut tăiat.În partea superioară, pe fond albastru, trei copaci dezrădăcinaţi, alăturaţi, de aur.În partea inferioară, pe fond roşu, un plug negru.Scutul este timbrat cu o coroană murală cu un turn de argint.Semnificaţiile elementelor însumate:Propunerea de stemă a comunei Gălăneşti asigură concordanţa elementelor acesteia cu specificul economic, social, cultural şi tradiţia istorică ale comunei, respectând tradiţia heraldică a acestei zone şi legile ştiinţei heraldicii.Coroana murală cu un turn de argint semnifică faptul că aşezarea este comună.  +  Anexa 1.38 STEMA COMUNEI GRĂMEŞTI,JUDEŢUL SUCEAVANOTA CTCE Piatra NeamtStema comunei Grămeşti, se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 862 din 4 decembrie 2003, la pagina 14  +  Anexa 2.38 DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILEelementelor însumate ale stemei comunei Grămeşti,judeţul SuceavaDescrierea stemei:Stema comunei Grămeşti, potrivit anexei nr. 1.38, se compune dintr-un scut pe fond albastru, cu bordură roşie, încărcat cu doi manticori, cel de jos conturnat, de aur.Scutul este timbrat cu o coroană murală cu un turn de argint.Semnificaţiile elementelor însumate:Propunerea de stemă a comunei Grămeşti asigură concordanţa elementelor acesteia cu specificul economic, social, cultural şi tradiţia istorică ale comunei, respectând tradiţia heraldică a acestei zone şi legile ştiinţei heraldicii.Coroana murală cu un turn de argint semnifică faptul că aşezarea este comună.  +  Anexa 1.39 STEMA COMUNEI GRĂNICEŞTI,JUDEŢUL SUCEAVANOTA CTCE Piatra NeamtStema comunei Grăniceşti, se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 862 din 4 decembrie 2003, la pagina 14  +  Anexa 2.39 DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILEelementelor însumate ale stemei comunei Grăniceşti,judeţul SuceavaDescrierea stemei:Stema comunei Grăniceşti, potrivit anexei nr. 1.39, se compune dintr-un scut tăiat.În partea superioară, pe fond albastru, şase spice de aur.În partea inferioară, pe fond roşu, trei albine (dispuse doi la unu), toate de aur.Scutul este timbrat cu o coroană murală cu un turn de argint.Semnificaţiile elementelor însumate:Propunerea de stemă a comunei Grăniceşti asigură concordanţa elementelor acesteia cu specificul economic, social, cultural şi tradiţia istorică ale comunei, respectând tradiţia heraldică a acestei zone şi legile ştiinţei heraldicii.Coroana murală cu un turn de argint semnifică faptul că aşezarea este comună.  +  Anexa 1.40 STEMA COMUNEI HORODNIC DE JOS,JUDEŢUL SUCEAVANOTA CTCE Piatra NeamtStema comunei Horodnic de Jos, se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 862 din 4 decembrie 2003, la pagina 15  +  Anexa 2.40 DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILEelementelor însumate ale stemei comunei Horodnic de Jos,judeţul SuceavaDescrierea stemei:Stema comunei Horodnic de Jos, potrivit anexei nr. 1.40, se compune dintr-un scut de argint cu trei movile negre în vârf şi cu un brad flancat de doi pini, toţi verzi.Scutul este timbrat cu o coroană murală cu un turn de argint.Semnificaţiile elementelor însumate:Propunerea de stemă a comunei Horodnic de Jos asigură concordanţa elementelor acesteia cu specificul economic, social, cultural şi tradiţia istorică ale comunei, respectând tradiţia heraldică a acestei zone şi legile ştiinţei heraldicii.Coroana murală cu un turn de argint semnifică faptul că aşezarea este comună.  +  Anexa 1.41 STEMA COMUNEI HORODNICENI,JUDEŢUL SUCEAVANOTA CTCE Piatra NeamtStema comunei Horodniceni, se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 862 din 4 decembrie 2003, la pagina 15  +  Anexa 2.41 DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILEelementelor însumate ale stemei comunei Horodniceni,judeţul SuceavaDescrierea stemei:Stema comunei Horodniceni, potrivit anexei nr. 1.41, se compune dintr-un scut roşu încărcat cu un semn în pal, în formă de săgeată răsturnată cu trei traverse; traversa din capătul de sus se termină în semicârjă, cea din mijloc este în formă de semicerc deschis în sus, iar cea de jos este dreaptă, de aur.Semnul este flancat în partea de sus de doi brazi dezrădăcinaţi, de argint.Scutul este timbrat cu o coroană murală cu un turn de argint.Semnificaţiile elementelor însumate:Propunerea de stemă a comunei Horodniceni asigură concordanţa elementelor acesteia cu specificul economic, social, cultural şi tradiţia istorică ale comunei, respectând tradiţia heraldică a acestei zone şi legile ştiinţei heraldicii.Coroana murală cu un turn de argint semnifică faptul că aşezarea este comună.  +  Anexa 1.42 STEMA COMUNEI IACOBENI,JUDEŢUL SUCEAVANOTA CTCE Piatra NeamtStema comunei Iacobeni, se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 862 din 4 decembrie 2003, la pagina 15  +  Anexa 2.42 DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILEelementelor însumate ale stemei comunei Iacobeni,judeţul SuceavaDescrierea stemei:Stema comunei Iacobeni, potrivit anexei nr. 1.42, se compune dintr-un scut de argint, cu două ciocane minereşti încrucişate, roşii; ciocanele sunt flancate de doi brazi dezrădăcinaţi, verzi.La baza scutului, pe fond albastru, un peşte înotând spre dreapta, de argint.Scutul este timbrat cu o coroană murală cu un turn de argint.Semnificaţiile elementelor însumate:Propunerea de stemă a comunei Iacobeni asigură concordanţa elementelor acesteia cu specificul economic, social, cultural şi tradiţia istorică ale comunei, respectând tradiţia heraldică a acestei zone şi legile ştiinţei heraldicii.Coroana murală cu un turn de argint semnifică faptul că aşezarea este comună.  +  Anexa 1.43 STEMA COMUNEI IPOTEŞTI,JUDEŢUL SUCEAVANOTA CTCE Piatra NeamtStema comunei Ipoteşti, se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 862 din 4 decembrie 2003, la pagina 16  +  Anexa 2.43 DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILEelementelor însumate ale stemei comunei Ipoteşti,judeţul SuceavaDescrierea stemei:Stema comunei Ipoteşti, potrivit anexei nr. 1.43, se compune dintr-un scut tăiat.În câmpul superior albastru, un vultur cu zborul deschis, cu capul întors spre dreapta, de aur, ţinând în gheare două fulgere roşii.Partea inferioară a scutului este roşie.Scutul este timbrat cu o coroană murală cu un turn de argint.Semnificaţiile elementelor însumate:Propunerea de stemă a comunei Ipoteşti asigură concordanţa elementelor acesteia cu specificul economic, social, cultural şi tradiţia istorică ale comunei, respectând tradiţia heraldică a acestei zone şi legile ştiinţei heraldicii.Coroana murală cu un turn de argint semnifică faptul că aşezarea este comună.  +  Anexa 1.44 STEMA COMUNEI IZVOARELE SUCEVEI,JUDEŢUL SUCEAVANOTA CTCE Piatra NeamtStema comunei Izvoarele Sucevei, se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 862 din 4 decembrie 2003, la pagina 16  +  Anexa 2.44 DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILEelementelor însumate ale stemei comunei Izvoarele Sucevei,judeţul SuceavaDescrierea stemei:Stema comunei Izvoarele Sucevei, potrivit anexei nr. 1.44, se compune dintr-un scut de argint cu un ou închistrit, roşu; la baza scutului, câmpia verde, cu două roze alăturate, de aur.Chef-ul scutului micşorat, dinţat, negru, cu trei lacrimi de argint.Scutul este timbrat cu o coroană murală cu un turn de argint.Semnificaţiile elementelor însumate:Propunerea de stemă a comunei Izvoarele Sucevei asigură concordanţa elementelor acesteia cu specificul economic, social, cultural şi tradiţia istorică ale comunei, respectând tradiţia heraldică a acestei zone şi legile ştiinţei heraldicii.Coroana murală cu un turn de argint semnifică faptul că aşezarea este comună.  +  Anexa 1.45 STEMA COMUNEI LITENI,JUDEŢUL SUCEAVANOTA CTCE Piatra NeamtStema comunei Liteni, se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 862 din 4 decembrie 2003, la pagina 16  +  Anexa 2.45 DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILEelementelor însumate ale stemei comunei Liteni,judeţul SuceavaDescrierea stemei:Stema comunei Liteni, potrivit anexei nr. 1.45, se compune dintr-un scut albastru încărcat cu o fântână cu cumpănă, de aur, şi ghizdelele de argint, iar în stânga un plop, de aur.La baza scutului, câmpia verde.Scutul este timbrat cu o coroană murală cu un turn de argint.Semnificaţiile elementelor însumate:Propunerea de stemă a comunei Liteni asigură concordanţa elementelor acesteia cu specificul economic, social, cultural şi tradiţia istorică ale comunei, respectând tradiţia heraldică a acestei zone şi legile ştiinţei heraldicii.Coroana murală cu un turn de argint semnifică faptul că aşezarea este comună.  +  Anexa 1.46 STEMA COMUNEI MARGINEA,JUDEŢUL SUCEAVANOTA CTCE Piatra NeamtStema comunei Marginea, se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 862 din 4 decembrie 2003, la pagina 17  +  Anexa 2.46 DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILEelementelor însumate ale stemei comunei Marginea,judeţul SuceavaDescrierea stemei:Stema comunei Marginea, potrivit anexei nr. 1.46, se compune dintr-un scut despicat, cu bordură roşie.Primul cartier, de argint, încărcat cu o oală de ceramică neagră, cu coada spre stânga.Al doilea cartier, albastru, cu un brad dezrădăcinat, de argint.Scutul este timbrat cu o coroană murală cu un turn de argint.Semnificaţiile elementelor însumate:Propunerea de stemă a comunei Marginea asigură concordanţa elementelor acesteia cu specificul economic, social, cultural şi tradiţia istorică ale comunei, respectând tradiţia heraldică a acestei zone şi legile ştiinţei heraldicii.Coroana murală cu un turn de argint semnifică faptul că aşezarea este comună.  +  Anexa 1.47 STEMA COMUNEI MĂLINI,JUDEŢUL SUCEAVANOTA CTCE Piatra NeamtStema comunei Mălini, se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 862 din 4 decembrie 2003, la pagina 17  +  Anexa 2.47 DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILEelementelor însumate ale stemei comunei Mălini,judeţul SuceavaDescrierea stemei:Stema comunei Mălini, potrivit anexei nr. 1.47, se compune dintr-un scut tăiat.În partea superioară, pe albastru, o cruce treflată roşie, flancată de doi arbori dezrădăcinaţi, de aur.În partea inferioară, pe roşu, o căprioară alergând spre dreapta, de aur.Scutul este timbrat cu o coroană murală cu un turn de argint.Semnificaţiile elementelor însumate:Propunerea de stemă a comunei Mălini asigură concordanţa elementelor acesteia cu specificul economic, social, cultural şi tradiţia istorică ale comunei, respectând tradiţia heraldică a acestei zone şi legile ştiinţei heraldicii.Coroana murală cu un turn de argint semnifică faptul că aşezarea este comună.  +  Anexa 1.48 STEMA COMUNEI MĂNĂSTIREA HUMORULUI,JUDEŢUL SUCEAVANOTA CTCE Piatra NeamtStema comunei Mănăstirea Humorului, se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 862 din 4 decembrie 2003, la pagina 17  +  Anexa 2.48 DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILEelementelor însumate ale stemei comunei Mănăstirea Humorului,judeţul SuceavaDescrierea stemei:Stema comunei Mănăstirea Humorului, potrivit anexei nr. 1.48, se compune dintr-un scut albastru încărcat cu un semn lapidar, roşu, flancat de o albină pe dreapta şi de două albine pe stânga, de aur.Scutul este timbrat cu o coroană murală cu un turn de argint.Semnificaţiile elementelor însumate:Propunerea de stemă a comunei Mănăstirea Humorului asigură concordanţa elementelor acesteia cu specificul economic, social, cultural şi tradiţia istorică ale comunei, respectând tradiţia heraldică a acestei zone şi legile ştiinţei heraldicii.Coroana murală cu un turn de argint semnifică faptul că aşezarea este comună.  +  Anexa 1.49 STEMA COMUNEI MILIŞĂUŢI,JUDEŢUL SUCEAVANOTA CTCE Piatra NeamtStema comunei Milişăuţi, se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 862 din 4 decembrie 2003, la pagina 18  +  Anexa 2.49 DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILEelementelor însumate ale stemei comunei Milişăuţi,judeţul SuceavaDescrierea stemei:Stema comunei Milişăuţi, potrivit anexei nr. 1.49, se compune dintr-un scut pe fond albastru pe trei spice, cu frunze, cel din mijloc mai înalt.Treimea inferioară, roşie, cu o cruce treflată, toate de aur.Scutul este timbrat cu o coroană murală cu un turn de argint.Semnificaţiile elementelor însumate:Propunerea de stemă a comunei Milişăuţi asigură concordanţa elementelor acesteia cu specificul economic, social, cultural şi tradiţia istorică ale comunei, respectând tradiţia heraldică a acestei zone şi legile ştiinţei heraldicii.Coroana murală cu un turn de argint semnifică faptul că aşezarea este comună.  +  Anexa 1.50 STEMA COMUNEI MITOCU DRAGOMIRNEI,JUDEŢUL SUCEAVANOTA CTCE Piatra NeamtStema comunei Mitocu Dragomirnei, se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 862 din 4 decembrie 2003, la pagina 18  +  Anexa 2.50 DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILEelementelor însumate ale stemei comunei Mitocu Dragomirnei,judeţul SuceavaDescrierea stemei:Stema comunei Mitocu Dragomirnei, potrivit anexei nr. 1.50, se compune dintr-un scut roşu cu bordură de argint, încărcat cu o lalea de aur.Scutul este timbrat cu o coroană murală cu un turn de argint.Semnificaţiile elementelor însumate:Propunerea de stemă a comunei Mitocu Dragomirnei asigură concordanţa elementelor acesteia cu specificul economic, social, cultural şi tradiţia istorică ale comunei, respectând tradiţia heraldică a acestei zone şi legile ştiinţei heraldicii.Coroana murală cu un turn de argint semnifică faptul că aşezarea este comună.  +  Anexa 1.51 STEMA COMUNEI MOARA,JUDEŢUL SUCEAVANOTA CTCE Piatra NeamtStema comunei Moara, se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 862 din 4 decembrie 2003, la pagina 18  +  Anexa 2.51 DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILEelementelor însumate ale stemei comunei Moara,judeţul SuceavaDescrierea stemei:Stema comunei Moara, potrivit anexei nr. 1.51, se compune dintr-un scut albastru, încărcat cu două roţi de moară, roşii, una sub alta, flancate de două spice de aur.Scutul este timbrat cu o coroană murală cu un turn de argint.Semnificaţiile elementelor însumate:Propunerea de stemă a comunei Moara asigură concordanţa elementelor acesteia cu specificul economic, social, cultural şi tradiţia istorică ale comunei, respectând tradiţia heraldică a acestei zone şi legile ştiinţei heraldicii.Coroana murală cu un turn de argint semnifică faptul că aşezarea este comună.  +  Anexa 1.52 STEMA COMUNEI MOLDOVA-SULIŢA,JUDEŢUL SUCEAVANOTA CTCE Piatra NeamtStema comunei Moldova-Suliţa, se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 862 din 4 decembrie 2003, la pagina 19  +  Anexa 2.52 DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILEelementelor însumate ale stemei comunei Moldova-Suliţa,judeţul SuceavaDescrierea stemei:Stema comunei Moldova-Suliţa, potrivit anexei nr. 1.52, se compune dintr-un scut roşu încărcat cu un brâu undat.În partea superioară, un cal alergând spre dreapta.În partea inferioară, o floare-de-colţ, toate de argint.Scutul este timbrat cu o coroană murală cu un turn de argint.Semnificaţiile elementelor însumate:Propunerea de stemă a comunei Moldova-Suliţa asigură concordanţa elementelor acesteia cu specificul economic, social, cultural şi tradiţia istorică ale comunei, respectând tradiţia heraldică a acestei zone şi legile ştiinţei heraldicii.Coroana murală cu un turn de argint semnifică faptul că aşezarea este comună.  +  Anexa 1.53 STEMA COMUNEI MOLDOVIŢA,JUDEŢUL SUCEAVANOTA CTCE Piatra NeamtStema comunei Moldoviţa, se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 862 din 4 decembrie 2003, la pagina 19  +  Anexa 2.53 DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILEelementelor însumate ale stemei comunei Moldoviţa,judeţul SuceavaDescrierea stemei:Stema comunei Moldoviţa, potrivit anexei nr. 1.53, se compune dintr-un scut albastru, cu un cerb în mers, spre dreapta, de aur.Cerbul este flancat în partea de sus de doi brazi dezrădăcinaţi, de argint.Scutul este timbrat cu o coroană murală cu un turn de argint.Semnificaţiile elementelor însumate:Propunerea de stemă a comunei Moldoviţa asigură concordanţa elementelor acesteia cu specificul economic, social, cultural şi tradiţia istorică ale comunei, respectând tradiţia heraldică a acestei zone şi legile ştiinţei heraldicii.Coroana murală cu un turn de argint semnifică faptul că aşezarea este comună.  +  Anexa 1.54 STEMA COMUNEI MUŞENIŢA,JUDEŢUL SUCEAVANOTA CTCE Piatra NeamtStema comunei Muşeniţa, se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 862 din 4 decembrie 2003, la pagina 19  +  Anexa 2.54 DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILEelementelor însumate ale stemei comunei Muşeniţa,judeţul SuceavaDescrierea stemei:Stema comunei Muşeniţa, potrivit anexei nr. 1.54, se compune dintr-un scut albastru încărcat cu trei ghinde de aur, cu câte două frunze (dispuse doi la unu).Chef-ul scutului micşorat, dinţat, negru, cu trei lacrimi de argint.Scutul este timbrat cu o coroană murală cu un turn de argint.Semnificaţiile elementelor însumate:Propunerea de stemă a comunei Muşeniţa asigură concordanţa elementelor acesteia cu specificul economic, social, cultural şi tradiţia istorică ale comunei, respectând tradiţia heraldică a acestei zone şi legile ştiinţei heraldicii.Coroana murală cu un turn de argint semnifică faptul că aşezarea este comună.  +  Anexa 1.55 STEMA COMUNEI OSTRA,JUDEŢUL SUCEAVANOTA CTCE Piatra NeamtStema comunei Ostra, se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 862 din 4 decembrie 2003, la pagina 20  +  Anexa 2.55 DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILEelementelor însumate ale stemei comunei Ostra,judeţul SuceavaDescrierea stemei:Stema comunei Ostra, potrivit anexei nr. 1.55, se compune dintr-un scut tăiat.În partea superioară, pe albastru, un căprior alergând spre dreapta, de aur.În partea inferioară, pe roşu, în vârful scutului, o gură de mină neagră, cu două ciocane minereşti încrucişate, de aur, cu zidărie din moloane, de argint.Scutul este timbrat cu o coroană murală cu un turn de argint.Semnificaţiile elementelor însumate:Propunerea de stemă a comunei Ostra asigură concordanţa elementelor acesteia cu specificul economic, social, cultural şi tradiţia istorică ale comunei, respectând tradiţia heraldică a acestei zone şi legile ştiinţei heraldicii.Coroana murală cu un turn de argint semnifică faptul că aşezarea este comună.  +  Anexa 1.56 STEMA COMUNEI PANACI,JUDEŢUL SUCEAVANOTA CTCE Piatra NeamtStema comunei Panaci, se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 862 din 4 decembrie 2003, la pagina 20  +  Anexa 2.56 DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILEelementelor însumate ale stemei comunei Panaci,judeţul SuceavaDescrierea stemei:Stema comunei Panaci, potrivit anexei nr. 1.56, se compune dintr-un scut tăiat.În partea superioară, pe albastru, trei brazi alăturaţi, dezrădăcinaţi, de argint.În partea inferioară, de aur, un cocoş de munte cântând, în culori naturale, stând pe o ramură verde.Scutul este timbrat cu o coroană murală cu un turn de argint.Semnificaţiile elementelor însumate:Propunerea de stemă a comunei Panaci asigură concordanţa elementelor acesteia cu specificul economic, social, cultural şi tradiţia istorică ale comunei, respectând tradiţia heraldică a acestei zone şi legile ştiinţei heraldicii.Coroana murală cu un turn de argint semnifică faptul că aşezarea este comună.  +  Anexa 1.57 STEMA COMUNEI PĂLTINOASA,JUDEŢUL SUCEAVANOTA CTCE Piatra NeamtStema comunei Păltinoasa, se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 862 din 4 decembrie 2003, la pagina 20  +  Anexa 2.57 DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILEelementelor însumate ale stemei comunei Păltinoasa,judeţul SuceavaDescrierea stemei:Stema comunei Păltinoasa, potrivit anexei nr. 1.57, se compune dintr-un scut albastru încărcat cu trei frunze de paltin (dispuse doi la unu), toate de aur.Scutul este timbrat cu o coroană murală cu un turn de argint.Semnificaţiile elementelor însumate:Propunerea de stemă a comunei Păltinoasa asigură concordanţa elementelor acesteia cu specificul economic, social, cultural şi tradiţia istorică ale comunei, respectând tradiţia heraldică a acestei zone şi legile ştiinţei heraldicii.Coroana murală cu un turn de argint semnifică faptul că aşezarea este comună.  +  Anexa 1.58 STEMA COMUNEI PĂTRĂUŢI,JUDEŢUL SUCEAVANOTA CTCE Piatra NeamtStema comunei Pătrăuţi, se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 862 din 4 decembrie 2003, la pagina 21  +  Anexa 2.58 DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILEelementelor însumate ale stemei comunei Pătrăuţi,judeţul SuceavaDescrierea stemei:Stema comunei Pătrăuţi, potrivit anexei nr. 1.58, se compune dintr-un scut albastru cu un cap de cerb văzut din faţă, de aur.Capul de cerb este însoţit de o cruce treflată, între coarne, flancat în partea de jos de două ghinde cu o frunză, toate de argint.Scutul este timbrat cu o coroană murală cu un turn de argint.Semnificaţiile elementelor însumate:Propunerea de stemă a comunei Pătrăuţi asigură concordanţa elementelor acesteia cu specificul economic, social, cultural şi tradiţia istorică ale comunei, respectând tradiţia heraldică a acestei zone şi legile ştiinţei heraldicii.Coroana murală cu un turn de argint semnifică faptul că aşezarea este comună.  +  Anexa 1.59 STEMA COMUNEI PÂRTEŞTII DE JOS,JUDEŢUL SUCEAVANOTA CTCE Piatra NeamtStema comunei Pârteştii de Jos, se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 862 din 4 decembrie 2003, la pagina 21  +  Anexa 2.59 DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILEelementelor însumate ale stemei comunei Pârteştii de Jos,judeţul SuceavaDescrierea stemei:Stema comunei Pârteştii de Jos, potrivit anexei nr. 1.59, se compune dintr-un scut albastru cu un cerb dormind spre dreapta, de aur.La baza scutului câmpia, roşie, cu o ghindă cu două frunze, toate de aur.Scutul este timbrat cu o coroană murală cu un turn de argint.Semnificaţiile elementelor însumate:Propunerea de stemă a comunei Pârteştii de Jos asigură concordanţa elementelor acesteia cu specificul economic, social, cultural şi tradiţia istorică ale comunei, respectând tradiţia heraldică a acestei zone şi legile ştiinţei heraldicii.Coroana murală cu un turn de argint semnifică faptul că aşezarea este comună.  +  Anexa 1.60 STEMA COMUNEI POIANA STAMPEI,JUDEŢUL SUCEAVANOTA CTCE Piatra NeamtStema comunei Poiana Stampei, se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 862 din 4 decembrie 2003, la pagina 21  +  Anexa 2.60 DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILEelementelor însumate ale stemei comunei Poiana Stampei,judeţul SuceavaDescrierea stemei:Stema comunei Poiana Stampei, potrivit anexei nr. 1.60, se compune dintr-un scut scartelat cu aur şi roşu.În fiecare cartier, câte un cocoş de mesteacăn, adosaţi, în culori naturale.Scutul este timbrat cu o coroană murală cu un turn de argint.Semnificaţiile elementelor însumate:Propunerea de stemă a comunei Poiana Stampei asigură concordanţa elementelor acesteia cu specificul economic, social, cultural şi tradiţia istorică ale comunei, respectând tradiţia heraldică a acestei zone şi legile ştiinţei heraldicii.Coroana murală cu un turn de argint semnifică faptul că aşezarea este comună.  +  Anexa 1.61 STEMA COMUNEI POJORÂTA,JUDEŢUL SUCEAVANOTA CTCE Piatra NeamtStema comunei Pojorâta, se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 862 din 4 decembrie 2003, la pagina 22  +  Anexa 2.61 DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILEelementelor însumate ale stemei comunei Pojorâta,judeţul SuceavaDescrierea stemei:Stema comunei Pojorâta, potrivit anexei nr. 1.61, se compune dintr-un scut roşu, cu un brâu undat albastru, încărcat cu un peşte de argint, spre dreapta.Scutul este însoţit sus şi jos de trei clopoţei de aur (dispuşi doi la unu).Scutul este timbrat cu o coroană murală cu un turn de argint.Semnificaţiile elementelor însumate:Propunerea de stemă a comunei Pojorâta asigură concordanţa elementelor acesteia cu specificul economic, social, cultural şi tradiţia istorică ale comunei, respectând tradiţia heraldică a acestei zone şi legile ştiinţei heraldicii.Coroana murală cu un turn de argint semnifică faptul că aşezarea este comună.  +  Anexa 1.62 STEMA COMUNEI PREUTEŞTI,JUDEŢUL SUCEAVANOTA CTCE Piatra NeamtStema comunei Preuteşti, se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 862 din 4 decembrie 2003, la pagina 22  +  Anexa 2.62 DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILEelementelor însumate ale stemei comunei Preuteşti,judeţul SuceavaDescrierea stemei:Stema comunei Preuteşti, potrivit anexei nr. 1.62, se compune dintr-un scut albastru cu trei snopi de grâu, de aur, cu legătoarea roşie.Chef-ul scutului, de aur, cu trei cruci treflate, toate roşii.Scutul este timbrat cu o coroană murală cu un turn de argint.Semnificaţiile elementelor însumate:Propunerea de stemă a comunei Preuteşti asigură concordanţa elementelor acesteia cu specificul economic, social, cultural şi tradiţia istorică ale comunei, respectând tradiţia heraldică a acestei zone şi legile ştiinţei heraldicii.Coroana murală cu un turn de argint semnifică faptul că aşezarea este comună.  +  Anexa 1.63 STEMA COMUNEI PUTNA,JUDEŢUL SUCEAVANOTA CTCE Piatra NeamtStema comunei Putna, se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 862 din 4 decembrie 2003, la pagina 22  +  Anexa 2.63 DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILEelementelor însumate ale stemei comunei Putna,judeţul SuceavaDescrierea stemei:Stema comunei Putna, potrivit anexei nr. 1.63, se compune dintr-un scut tăiat.În câmp superior, pe contrahermină, negru şi argint, stema Moldovei cu capul de bour, însoţit între coarne de o stea cu cinci raze.În dreapta capului de bour, o roză şi o semilună descrescândă în stânga, toate de aur.În câmpul inferior, pe albastru, o cruce dublă, flancată de două flori de crin reunite, toate de aur.Scutul este timbrat cu o coroană murală cu un turn de argint.Semnificaţiile elementelor însumate:Propunerea de stemă a comunei Putna asigură concordanţa elementelor acesteia cu specificul economic, social, cultural şi tradiţia istorică ale comunei, respectând tradiţia heraldică a acestei zone şi legile ştiinţei heraldicii.Coroana murală cu un turn de argint semnifică faptul că aşezarea este comună.  +  Anexa 1.64 STEMA COMUNEI RĂDĂŞENI,JUDEŢUL SUCEAVANOTA CTCE Piatra NeamtStema comunei Rădăşeni, se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 862 din 4 decembrie 2003, la pagina 23  +  Anexa 2.64 DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILEelementelor însumate ale stemei comunei Rădăşeni,judeţul SuceavaDescrierea stemei:Stema comunei Rădăşeni, potrivit anexei nr. 1.64, se compune dintr-un scut roşu, cu un măr cu frunza spre dreapta, înconjurat de două spice de grâu încrucişate, toate de aur.Scutul este timbrat cu o coroană murală cu un turn de argint.Semnificaţiile elementelor însumate:Propunerea de stemă a comunei Rădăşeni asigură concordanţa elementelor acesteia cu specificul economic, social, cultural şi tradiţia istorică ale comunei, respectând tradiţia heraldică a acestei zone şi legile ştiinţei heraldicii.Coroana murală cu un turn de argint semnifică faptul că aşezarea este comună.  +  Anexa 1.65 STEMA COMUNEI RÂŞCA,JUDEŢUL SUCEAVANOTA CTCE Piatra NeamtStema comunei Râşca, se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 862 din 4 decembrie 2003, la pagina 23  +  Anexa 2.65 DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILEelementelor însumate ale stemei comunei Râşca,judeţul SuceavaDescrierea stemei:Stema comunei Râşca, potrivit anexei nr. 1.65, se compune dintr-un scut pe fond albastru, cu bordură din argint, încărcat cu trei brazi dezrădăcinaţi din argint, cel din mijloc mai înalt.Chef-ul scutului, roşu, cu doi dragoni zburători adosaţi, ţinând în cozile împletite o cruce, toate de aur.Scutul este timbrat cu o coroană murală cu un turn de argint.Semnificaţiile elementelor însumate:Propunerea de stemă a comunei Râşca asigură concordanţa elementelor acesteia cu specificul economic, social, cultural şi tradiţia istorică ale comunei, respectând tradiţia heraldică a acestei zone şi legile ştiinţei heraldicii.Coroana murală cu un turn de argint semnifică faptul că aşezarea este comună.  +  Anexa 1.66 STEMA COMUNEI SADOVA,JUDEŢUL SUCEAVANOTA CTCE Piatra NeamtStema comunei Sadova, se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 862 din 4 decembrie 2003, la pagina 23  +  Anexa 2.66 DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILEelementelor însumate ale stemei comunei Sadova,judeţul SuceavaDescrierea stemei:Stema comunei Sadova, potrivit anexei nr. 1.66, se compune dintr-un scut albastru cu trei movile negre.Cea din mijloc cu un brad, iar pe flancuri doi arbori, toate din argint.La baza scutului, pe fond roşu, o roză de aur.Scutul este timbrat cu o coroană murală cu un turn de argint.Semnificaţiile elementelor însumate:Propunerea de stemă a comunei Sadova asigură concordanţa elementelor acesteia cu specificul economic, social, cultural şi tradiţia istorică ale comunei, respectând tradiţia heraldică a acestei zone şi legile ştiinţei heraldicii.Coroana murală cu un turn de argint semnifică faptul că aşezarea este comună.  +  Anexa 1.67 STEMA COMUNEI SALCEA,JUDEŢUL SUCEAVANOTA CTCE Piatra NeamtStema comunei Salcea, se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 862 din 4 decembrie 2003, la pagina 24  +  Anexa 2.67 DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILEelementelor însumate ale stemei comunei Salcea,judeţul SuceavaDescrierea stemei:Stema comunei Salcea, potrivit anexei nr. 1.67, se compune dintr-un scut albastru cu o ramură de salcie cu nouă frunze, în bară, de aur.Chef-ul scutului, roşu, cu două cruci treflate, de aur.Scutul este timbrat cu o coroană murală cu un turn de argint.Semnificaţiile elementelor însumate:Propunerea de stemă a comunei Salcea asigură concordanţa elementelor acesteia cu specificul economic, social, cultural şi tradiţia istorică ale comunei, respectând tradiţia heraldică a acestei zone şi legile ştiinţei heraldicii.Coroana murală cu un turn de argint semnifică faptul că aşezarea este comună.  +  Anexa 1.68 STEMA COMUNEI SATU MARE,JUDEŢUL SUCEAVANOTA CTCE Piatra NeamtStema comunei Satu Mare, se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 862 din 4 decembrie 2003, la pagina 24  +  Anexa 2.68 DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILEelementelor însumate ale stemei comunei Satu Mare,judeţul SuceavaDescrierea stemei:Stema comunei Satu Mare, potrivit anexei nr. 1.68, se compune dintr-un scut tăiat.În partea superioară, pe fond roşu, o roată de moară de apă, de aur.În partea inferioară, pe fond albastru, o albină, de aur.Scutul este timbrat cu o coroană murală cu un turn de argint.Semnificaţiile elementelor însumate:Propunerea de stemă a comunei Satu Mare asigură concordanţa elementelor acesteia cu specificul economic, social, cultural şi tradiţia istorică ale comunei, respectând tradiţia heraldică a acestei zone şi legile ştiinţei heraldicii.Coroana murală cu un turn de argint semnifică faptul că aşezarea este comună.  +  Anexa 1.69 STEMA COMUNEI SIMINICEA,JUDEŢUL SUCEAVANOTA CTCE Piatra NeamtStema comunei Siminicea, se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 862 din 4 decembrie 2003, la pagina 24  +  Anexa 2.69 DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILEelementelor însumate ale stemei comunei Siminicea,judeţul SuceavaDescrierea stemei:Stema comunei Siminicea, potrivit anexei nr. 1.69, se compune dintr-un scut pe fond albastru, încărcat cu o coasă din argint în stânga, cu vârful spre dreapta, însoţită în dreapta de trei spice cu frunze alăturate, de aur.Scutul este timbrat cu o coroană murală cu un turn de argint.Semnificaţiile elementelor însumate:Propunerea de stemă a comunei Siminicea asigură concordanţa elementelor acesteia cu specificul economic, social, cultural şi tradiţia istorică ale comunei, respectând tradiţia heraldică a acestei zone şi legile ştiinţei heraldicii.Coroana murală cu un turn de argint semnifică faptul că aşezarea este comună.  +  Anexa 1.70 STEMA COMUNEI SLATINA,JUDEŢUL SUCEAVANOTA CTCE Piatra NeamtStema comunei Slatina, se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 862 din 4 decembrie 2003, la pagina 25  +  Anexa 2.70 DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILEelementelor însumate ale stemei comunei Slatina,judeţul SuceavaDescrierea stemei:Stema comunei Slatina, potrivit anexei nr. 1.70, se compune dintr-un scut tăiat.În câmpul superior, pe contrahermină, negru şi argint, stema Moldovei cu capul de bour, însoţit între coarne de o stea cu cinci raze.La dreapta capului de bour, o roză şi o semilună descrescândă în stânga, toate de aur.În câmp inferior, pe roşu, o acvilă bicefală, de aur.Scutul este timbrat cu o coroană murală cu un turn de argint.Semnificaţiile elementelor însumate:Propunerea de stemă a comunei Slatina asigură concordanţa elementelor acesteia cu specificul economic, social, cultural şi tradiţia istorică ale comunei, respectând tradiţia heraldică a acestei zone şi legile ştiinţei heraldicii.Coroana murală cu un turn de argint semnifică faptul că aşezarea este comună.  +  Anexa 1.71 STEMA COMUNEI STRAJA,JUDEŢUL SUCEAVANOTA CTCE Piatra NeamtStema comunei Straja, se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 862 din 4 decembrie 2003, la pagina 25  +  Anexa 2.71 DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILEelementelor însumate ale stemei comunei Straja,judeţul SuceavaDescrierea stemei:Stema comunei Straja, potrivit anexei nr. 1.71, se compune dintr-un scut pe fond roşu, cu o poartă deschisă din leaţuri aşezate vertical şi orizontal, formată din două aripi prin care se văd trei prăjini cu legături de paie (pentru dat sfară în ţară), toate de aur.Chef-ul scutului micşorat, dinţat, negru, cu trei lacrimi de argint.Scutul este timbrat cu o coroană murală cu un turn de argint.Semnificaţiile elementelor însumate:Propunerea de stemă a comunei Straja asigură concordanţa elementelor acesteia cu specificul economic, social, cultural şi tradiţia istorică ale comunei, respectând tradiţia heraldică a acestei zone şi legile ştiinţei heraldicii.Coroana murală cu un turn de argint semnifică faptul că aşezarea este comună.  +  Anexa 1.72 STEMA COMUNEI STROIEŞTI,JUDEŢUL SUCEAVANOTA CTCE Piatra NeamtStema comunei Stroieşti, se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 862 din 4 decembrie 2003, la pagina 25  +  Anexa 2.72 DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILEelementelor însumate ale stemei comunei Stroieşti,judeţul SuceavaDescrierea stemei:Stema comunei Stroieşti, potrivit anexei nr. 1.72, se compune dintr-un scut scartelat, roşu şi albastru.În cele patru cartiere, câte un stânjenel siberian, de argint.Scutul este timbrat cu o coroană murală cu un turn de argint.Semnificaţiile elementelor însumate:Propunerea de stemă a comunei Stroieşti asigură concordanţa elementelor acesteia cu specificul economic, social, cultural şi tradiţia istorică ale comunei, respectând tradiţia heraldică a acestei zone şi legile ştiinţei heraldicii.Coroana murală cu un turn de argint semnifică faptul că aşezarea este comună.  +  Anexa 1.73 STEMA COMUNEI STULPICANI,JUDEŢUL SUCEAVANOTA CTCE Piatra NeamtStema comunei Stulpicani, se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 862 din 4 decembrie 2003, la pagina 26  +  Anexa 2.73 DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILEelementelor însumate ale stemei comunei Stulpicani,judeţul SuceavaDescrierea stemei:Stema comunei Stulpicani, potrivit anexei nr. 1.73, se compune dintr-un scut roşu cu o fascie de aur, încărcată cu un lup alergând spre dreapta, negru, limbat roşu, însoţit în partea superioară de o cruce treflată, de aur.Scutul este timbrat cu o coroană murală cu un turn de argint.Semnificaţiile elementelor însumate:Propunerea de stemă a comunei Stulpicani asigură concordanţa elementelor acesteia cu specificul economic, social, cultural şi tradiţia istorică ale comunei, respectând tradiţia heraldică a acestei zone şi legile ştiinţei heraldicii.Coroana murală cu un turn de argint semnifică faptul că aşezarea este comună.  +  Anexa 1.74 STEMA COMUNEI SUCEVIŢA,JUDEŢUL SUCEAVANOTA CTCE Piatra NeamtStema comunei Suceviţa, se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 862 din 4 decembrie 2003, la pagina 26  +  Anexa 2.74 DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILEelementelor însumate ale stemei comunei Suceviţa,judeţul SuceavaDescrierea stemei:Stema comunei Suceviţa, potrivit anexei nr. 1.74, se compune dintr-un scut tăiat.În câmpul superior, pe contrahermină, negru şi argint, stema Moldovei cu capul de bour, însoţit între coarne de o stea cu cinci raze, având în dreapta o roză şi o semilună descrescândă în stânga, toate de aur.În câmpul inferior, pe albastru, două săbii încrucişate cu vârful în jos, de aur.Scutul este timbrat cu o coroană murală cu un turn de argint.Semnificaţiile elementelor însumate:Propunerea de stemă a comunei Suceviţa asigură concordanţa elementelor acesteia cu specificul economic, social, cultural şi tradiţia istorică ale comunei, respectând tradiţia heraldică a acestei zone şi legile ştiinţei heraldicii.Coroana murală cu un turn de argint semnifică faptul că aşezarea este comună.  +  Anexa 1.75 STEMA COMUNEI ŞARU DORNEI,JUDEŢUL SUCEAVANOTA CTCE Piatra NeamtStema comunei Şaru Dornei, se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 862 din 4 decembrie 2003, la pagina 26  +  Anexa 2.75 DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILEelementelor însumate ale stemei comunei Şaru Dornei,judeţul SuceavaDescrierea stemei:Stema comunei Şaru Dornei, potrivit anexei nr. 1.75, se compune dintr-un scut tăiat.În partea superioară, pe fond de argint, un brad dezrădăcinat verde, flancat de două flori de filodendron, în culori naturale.În partea inferioară, pe fond roşu, în vârful scutului, o gură de mină neagră, cu două ciocane minereşti încrucişate, de aur, cu zidărie din moloane din argint.Scutul este timbrat cu o coroană murală cu un turn de argint.Semnificaţiile elementelor însumate:Propunerea de stemă a comunei Şaru Dornei asigură concordanţa elementelor acesteia cu specificul economic, social, cultural şi tradiţia istorică ale comunei, respectând tradiţia heraldică a acestei zone şi legile ştiinţei heraldicii.Coroana murală cu un turn de argint semnifică faptul că aşezarea este comună.  +  Anexa 1.76 STEMA COMUNEI ŞCHEIA,JUDEŢUL SUCEAVANOTA CTCE Piatra NeamtStema comunei Şcheia, se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 862 din 4 decembrie 2003, la pagina 27  +  Anexa 2.76 DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILEelementelor însumate ale stemei comunei Şcheia,judeţul SuceavaDescrierea stemei:Stema comunei Şcheia, potrivit anexei nr. 1.76, se compune dintr-un scut albastru cu o cruce de aur, pe o câmpie roşie, flancată de două săbii încrucişate cu vârful în sus, de argint.Scutul este timbrat cu o coroană murală cu un turn de argint.Semnificaţiile elementelor însumate:Propunerea de stemă a comunei Şcheia asigură concordanţa elementelor acesteia cu specificul economic, social, cultural şi tradiţia istorică ale comunei, respectând tradiţia heraldică a acestei zone şi legile ştiinţei heraldicii.Coroana murală cu un turn de argint semnifică faptul că aşezarea este comună.  +  Anexa 1.77 STEMA COMUNEI TODIREŞTI,JUDEŢUL SUCEAVANOTA CTCE Piatra NeamtStema comunei Todireşti, se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 862 din 4 decembrie 2003, la pagina 27  +  Anexa 2.77 DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILEelementelor însumate ale stemei comunei Todireşti,judeţul SuceavaDescrierea stemei:Stema comunei Todireşti, potrivit anexei nr. 1.77, se compune dintr-un scut pe fond albastru, încărcat cu cinci spice de aur (dispuse 2-2-1).Chef-ul scutului, roşu, încărcat cu o cruce treflată, de aur.Scutul este timbrat cu o coroană murală cu un turn de argint.Semnificaţiile elementelor însumate:Propunerea de stemă a comunei Todireşti asigură concordanţa elementelor acesteia cu specificul economic, social, cultural şi tradiţia istorică ale comunei, respectând tradiţia heraldică a acestei zone şi legile ştiinţei heraldicii.Coroana murală cu un turn de argint semnifică faptul că aşezarea este comună.  +  Anexa 1.78 STEMA COMUNEI UDEŞTI,JUDEŢUL SUCEAVANOTA CTCE Piatra NeamtStema comunei Udeşti, se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 862 din 4 decembrie 2003, la pagina 27  +  Anexa 2.78 DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILEelementelor însumate ale stemei comunei Udeşti,judeţul SuceavaDescrierea stemei:Stema comunei Udeşti, potrivit anexei nr. 1.78, se compune dintr-un scut albastru cu bordură roşie, încărcat cu un strugure cu o frunză, de aur.Chef-ul scutului, negru, cu două cruci treflate, toate de aur.Scutul este timbrat cu o coroană murală cu un turn de argint.Semnificaţiile elementelor însumate:Propunerea de stemă a comunei Udeşti asigură concordanţa elementelor acesteia cu specificul economic, social, cultural şi tradiţia istorică ale comunei, respectând tradiţia heraldică a acestei zone şi legile ştiinţei heraldicii.Coroana murală cu un turn de argint semnifică faptul că aşezarea este comună.  +  Anexa 1.79 STEMA COMUNEI ULMA,JUDEŢUL SUCEAVANOTA CTCE Piatra NeamtStema comunei Ulma, se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 862 din 4 decembrie 2003, la pagina 28  +  Anexa 2.79 DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILEelementelor însumate ale stemei comunei Ulma,judeţul SuceavaDescrierea stemei:Stema comunei Ulma, potrivit anexei nr. 1.79, se compune dintr-un scut albastru încărcat cu trei frunze de ulm (dispuse doi la unu), toate de aur.Chef-ul scutului micşorat, dinţat, negru, cu trei lacrimi de argint.Scutul este timbrat cu o coroană murală cu un turn de argint.Semnificaţiile elementelor însumate:Propunerea de stemă a comunei Ulma asigură concordanţa elementelor acesteia cu specificul economic, social, cultural şi tradiţia istorică ale comunei, respectând tradiţia heraldică a acestei zone şi legile ştiinţei heraldicii.Coroana murală cu un turn de argint semnifică faptul că aşezarea este comună.  +  Anexa 1.80 STEMA COMUNEI VADU MOLDOVEI,JUDEŢUL SUCEAVANOTA CTCE Piatra NeamtStema comunei Vadu Moldovei, se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 862 din 4 decembrie 2003, la pagina 28  +  Anexa 2.80 DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILEelementelor însumate ale stemei comunei Vadu Moldovei,judeţul SuceavaDescrierea stemei:Stema comunei Vadu Moldovei, potrivit anexei nr. 1.80, se compune dintr-un scut despicat.Primul cartier, în dreapta, cu brâuri undate, alternând aur şi verde.Al doilea cartier, în stânga, pe roşu, cu o sabie din argint cu vârful în jos, flancată de doi şerpi afrontaţi, negri.Scutul este timbrat cu o coroană murală cu un turn de argint.Semnificaţiile elementelor însumate:Propunerea de stemă a comunei Vadu Moldovei asigură concordanţa elementelor acesteia cu specificul economic, social, cultural şi tradiţia istorică ale comunei, respectând tradiţia heraldică a acestei zone şi legile ştiinţei heraldicii.Coroana murală cu un turn de argint semnifică faptul că aşezarea este comună.  +  Anexa 1.81 STEMA COMUNEI VALEA MOLDOVEI,JUDEŢUL SUCEAVANOTA CTCE Piatra NeamtStema comunei Valea Moldovei, se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 862 din 4 decembrie 2003, la pagina 28  +  Anexa 2.81 DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILEelementelor însumate ale stemei comunei Valea Moldovei,judeţul SuceavaDescrierea stemei:Stema comunei Valea Moldovei, potrivit anexei nr. 1.81, se compune dintr-un scut pe fond roşu, cu o fascie albastră încărcată cu o ramură de tisă cu frunze şi fructe, cu vârful spre stânga, de aur.Scutul este timbrat cu o coroană murală cu un turn de argint.Semnificaţiile elementelor însumate:Propunerea de stemă a comunei Valea Moldovei asigură concordanţa elementelor acesteia cu specificul economic, social, cultural şi tradiţia istorică ale comunei, respectând tradiţia heraldică a acestei zone şi legile ştiinţei heraldicii.Coroana murală cu un turn de argint semnifică faptul că aşezarea este comună.  +  Anexa 1.82 STEMA COMUNEI VAMA,JUDEŢUL SUCEAVANOTA CTCE Piatra NeamtStema comunei Vama, se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 862 din 4 decembrie 2003, la pagina 29  +  Anexa 2.82 DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILEelementelor însumate ale stemei comunei Vama,judeţul SuceavaDescrierea stemei:Stema comunei Vama, potrivit anexei nr. 1.82, se compune dintr-un scut roşu cu un stâlp de aur.Scutul este timbrat cu o coroană murală cu un turn de argint.Semnificaţiile elementelor însumate:Propunerea de stemă a comunei Vama asigură concordanţa elementelor acesteia cu specificul economic, social, cultural şi tradiţia istorică ale comunei, respectând tradiţia heraldică a acestei zone şi legile ştiinţei heraldicii.Coroana murală cu un turn de argint semnifică faptul că aşezarea este comună.  +  Anexa 1.83 STEMA COMUNEI VATRA MOLDOVIŢEI,JUDEŢUL SUCEAVANOTA CTCE Piatra NeamtStema comunei Vatra Moldoviţei, se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 862 din 4 decembrie 2003, la pagina 29  +  Anexa 2.83 DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILEelementelor însumate ale stemei comunei Vatra Moldoviţei,judeţul SuceavaDescrierea stemei:Stema comunei Vatra Moldoviţei, potrivit anexei nr. 1.83, se compune dintr-un scut albastru, cu monumentul Palma, în vârful scutului, de argint, însoţit în partea de sus, dreapta, de un măr de aur cu frunza spre dreapta.Chef-ul scutului, roşu, are un animal fantastic cu capul de bour şi corp de semilună, însoţit între coarne de o stea şi pe flancuri cu două stele cu şase raze, toate de aur.Scutul este timbrat cu o coroană murală cu un turn de argint.Semnificaţiile elementelor însumate:Propunerea de stemă a comunei Vatra Moldoviţei asigură concordanţa elementelor acesteia cu specificul economic, social, cultural şi tradiţia istorică ale comunei, respectând tradiţia heraldică a acestei zone şi legile ştiinţei heraldicii.Coroana murală cu un turn de argint semnifică faptul că aşezarea este comună.  +  Anexa 1.84 STEMA COMUNEI VEREŞTI,JUDEŢUL SUCEAVANOTA CTCE Piatra NeamtStema comunei Vereşti, se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 862 din 4 decembrie 2003, la pagina 29  +  Anexa 2.84 DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILEelementelor însumate ale stemei comunei Vereşti,judeţul SuceavaDescrierea stemei:Stema comunei Vereşti, potrivit anexei nr. 1.84, se compune dintr-un scut roşu cu o bandă albastră, încărcată cu trei albine, una sub alta, însoţită în partea de sus de o roză, toate de aur.Scutul este timbrat cu o coroană murală cu un turn de argint.Semnificaţiile elementelor însumate:Propunerea de stemă a comunei Vereşti asigură concordanţa elementelor acesteia cu specificul economic, social, cultural şi tradiţia istorică ale comunei, respectând tradiţia heraldică a acestei zone şi legile ştiinţei heraldicii.Coroana murală cu un turn de argint semnifică faptul că aşezarea este comună.  +  Anexa 1.85 STEMA COMUNEI VICOVU DE JOS,JUDEŢUL SUCEAVANOTA CTCE Piatra NeamtStema comunei Vicovu de Jos, se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 862 din 4 decembrie 2003, la pagina 30  +  Anexa 2.85 DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILEelementelor însumate ale stemei comunei Vicovu de Jos,judeţul SuceavaDescrierea stemei:Stema comunei Vicovu de Jos, potrivit anexei nr. 1.85, se compune dintr-un scut albastru cu un porumbel din argint cu zborul în jos, înconjurat de două spice încrucişate de aur.Scutul este timbrat cu o coroană murală cu un turn de argint.Semnificaţiile elementelor însumate:Propunerea de stemă a comunei Vicovu de Jos asigură concordanţa elementelor acesteia cu specificul economic, social, cultural şi tradiţia istorică ale comunei, respectând tradiţia heraldică a acestei zone şi legile ştiinţei heraldicii.Coroana murală cu un turn de argint semnifică faptul că aşezarea este comună.  +  Anexa 1.86 STEMA COMUNEI VICOVU DE SUS,JUDEŢUL SUCEAVANOTA CTCE Piatra NeamtStema comunei Vicovu de Sus, se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 862 din 4 decembrie 2003, la pagina 30  +  Anexa 2.86 DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILEelementelor însumate ale stemei comunei Vicovu de Sus,judeţul SuceavaDescrierea stemei:Stema comunei Vicovu de Sus, potrivit anexei nr. 1.86, se compune dintr-un scut pe fond albastru, cu un stejar dezrădăcinat cu cinci frunze şi şase ghinde, flancat de patru albine (dispuse doi la doi), una sub alta, toate de aur.Chef-ul scutului, micşorat, dinţat, negru, cu trei lacrimi de argint.Scutul este timbrat cu o coroană murală cu un turn de argint.Semnificaţiile elementelor însumate:Propunerea de stemă a comunei Vicovu de Sus asigură concordanţa elementelor acesteia cu specificul economic, social, cultural şi tradiţia istorică ale comunei, respectând tradiţia heraldică a acestei zone şi legile ştiinţei heraldicii.Coroana murală cu un turn de argint semnifică faptul că aşezarea este comună.  +  Anexa 1.87 STEMA COMUNEI VOLOVĂŢ,JUDEŢUL SUCEAVANOTA CTCE Piatra NeamtStema comunei Volovăţ, se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 862 din 4 decembrie 2003, la pagina 30  +  Anexa 2.87 DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILEelementelor însumate ale stemei comunei Volovăţ,judeţul SuceavaDescrierea stemei:Stema comunei Volovăţ, potrivit anexei nr. 1.87, se compune dintr-un scut scartelat.În cartierele unu şi patru, pe fond roşu, capul de bour cu coarnele liră.În cartierele doi şi trei, pe fond albastru, o săgeată cu vârful în sus, flancată de două stele cu cinci raze şi o semilună cu coarnele în sus, toate de aur.Scutul este timbrat cu o coroană murală cu un turn de argint.Semnificaţiile elementelor însumate:Propunerea de stemă a comunei Volovăţ asigură concordanţa elementelor acesteia cu specificul economic, social, cultural şi tradiţia istorică ale comunei, respectând tradiţia heraldică a acestei zone şi legile ştiinţei heraldicii.Coroana murală cu un turn de argint semnifică faptul că aşezarea este comună.  +  Anexa 1.88 STEMA COMUNEI VULTUREŞTI,JUDEŢUL SUCEAVANOTA CTCE Piatra NeamtStema comunei Vultureşti, se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 862 din 4 decembrie 2003, la pagina 31  +  Anexa 2.88 DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILEelementelor însumate ale stemei comunei Vultureşti,judeţul SuceavaDescrierea stemei:Stema comunei Vultureşti, potrivit anexei nr. 1.88, se compune dintr-un scut pe fond roşu, cu o fascie de aur încărcată cu un vultur cu zborul deschis, negru, însoţită în partea superioară şi cea inferioară de câte un vultur cu zborul deschis, de aur.Scutul este timbrat cu o coroană murală cu un turn de argint.Semnificaţiile elementelor însumate:Propunerea de stemă a comunei Vultureşti asigură concordanţa elementelor acesteia cu specificul economic, social, cultural şi tradiţia istorică ale comunei, respectând tradiţia heraldică a acestei zone şi legile ştiinţei heraldicii.Coroana murală cu un turn de argint semnifică faptul că aşezarea este comună.  +  Anexa 1.89 STEMA COMUNEI ZAMOSTEA,JUDEŢUL SUCEAVANOTA CTCE Piatra NeamtStema comunei Zamostea, se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 862 din 4 decembrie 2003, la pagina 31  +  Anexa 2.89 DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILEelementelor însumate ale stemei comunei Zamostea,judeţul SuceavaDescrierea stemei:Stema comunei Zamostea, potrivit anexei nr. 1.89, se compune dintr-un scut pe fond albastru, în vârf cu o apă undată de argint, între două maluri verzi, legate de un pod arcuit de aur; în pal, o cruce cu raze de aur.Scutul este timbrat cu o coroană murală cu un turn de argint.Semnificaţiile elementelor însumate:Propunerea de stemă a comunei Zamostea asigură concordanţa elementelor acesteia cu specificul economic, social, cultural şi tradiţia istorică ale comunei, respectând tradiţia heraldică a acestei zone şi legile ştiinţei heraldicii.Coroana murală cu un turn de argint semnifică faptul că aşezarea este comună.  +  Anexa 1.90 STEMA COMUNEI ZVORIŞTEA,JUDEŢUL SUCEAVANOTA CTCE Piatra NeamtStema comunei Zvoriştea, se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 862 din 4 decembrie 2003, la pagina 31  +  Anexa 2.90 DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILEelementelor însumate ale stemei comunei Zvoriştea,judeţul SuceavaDescrierea stemei:Stema comunei Zvoriştea, potrivit anexei nr. 1.90, se compune dintr-un scut pe fond de aur, cu o bandă îngustată albastră, încărcată cu trei stele cu cinci raze, una sub alta; banda este însoţită în partea superioară de o cruce treflată neagră, iar în partea inferioară de o ghindă cu o frunză, verde.Scutul este timbrat cu o coroană murală cu un turn de argint.Semnificaţiile elementelor însumate:Propunerea de stemă a comunei Zvoriştea asigură concordanţa elementelor acesteia cu specificul economic, social, cultural şi tradiţia istorică ale comunei, respectând tradiţia heraldică a acestei zone şi legile ştiinţei heraldicii.Coroana murală cu un turn de argint semnifică faptul că aşezarea este comună.────────────────