ORDIN nr. 1.076 din 24 noiembrie 2003privind aprobarea unor tarife pentru activităţi desfăşurate de Departamentul inspecţie farmaceutică din cadrul Agenţiei Naţionale a Medicamentului
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 856 din 2 decembrie 2003  În temeiul art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 125/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 594/2002, cu modificările şi completările ulterioare,în baza Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii,văzând Referatul Direcţiei generale farmaceutice, inspecţia de farmacie şi aparatură medicală nr. IB 5.764 din 24 noiembrie 2003,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă cuantumul tarifelor ce urmează a fi practicate de Departamentul inspecţie farmaceutică din cadrul Agenţiei Naţionale a Medicamentului în urma inspecţiilor efectuate în vederea eliberării autorizaţiei de funcţionare a unităţilor de producţie care deţin sau nu deţin certificat de bună practică de fabricaţie.  +  Articolul 2Tarifele aprobate potrivit art. 1 sunt menţionate în anexa care face parte din prezentul ordin.  +  Articolul 3Agenţia Naţională a Medicamentului va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul interimar al sănătăţii,Ionel BlănculescuBucureşti, 24 noiembrie 2003.Nr. 1.076.  +  AnexăTARIFELEpentru activităţile efectuate în cadrulDepartamentului inspecţie farmaceutică
    Nr. crt.Denumirea activităţiiTariful ($)
    1.Inspecţie în vederea eliberării autorizaţiei de funcţionare a unităţilor de producţie care deţin certificat de bună practică de fabricaţie182
    2.Inspecţie în vederea eliberării autorizaţiei de funcţionare a unităţilor de producţie care nu deţin certificat de bună practică de fabricaţie310
  -------