ORDIN nr. 1.061 din 20 noiembrie 2003pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 548/240/2003 pentru aprobarea preţurilor de referinţă ale dispozitivelor medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau fiziologice, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Nr. 1.061 din 20 noiembrie 2003
 • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Nr. 819 din 3 noiembrie 2003
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 845 din 27 noiembrie 2003  În temeiul prevederilor:- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare;- Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii;- Hotărârii Guvernului nr. 1.509/2002 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării medicamentelor cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi a dispozitivelor medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau fiziologice, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare;- Referatului de aprobare al directorului general al Direcţiei generale farmaceutice, inspecţia de farmacie şi aparatură medicală din cadrul Ministerului Sănătăţii şi al directorului general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. IB. 5.557/2.542/2003,ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:  +  Articolul IPoziţia 6 de la capitolul A "Dispozitive de protezare în domeniul O.R.L." din anexa la Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 548/240/2003 pentru aprobarea preţurilor de referinţă ale dispozitivelor medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau fiziologice, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 411 din 23 iunie 2003, se modifică după cum urmează:
    Nr. crt.Denumirea dispozitivului medicalTipulCaracteristicile tehnice definitoriiPreţul de referinţă (lei/buc.)
    C1C2C3C4C5
    "6.Proteză trahealăCanulă traheală simplăDiametre 6 - 14 mm0
    Se recomandă pentru traheostomizaţi  
        Canulă traheală MontgomeryDiametre 8 - 14 mm15.120.000"
    Se recomandă pentru traheostomizaţi cu stenoze traheale  
   +  Articolul IIDirecţiile de specialitate ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi ale caselor de asigurări de sănătate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul interimar al sănătăţii,Ionel BlănculescuPreşedintele Casei Naţionale de Asigurăride Sănătate,Cristian Celea──────────────