HOTĂRÂRE nr. 1.344 din 18 noiembrie 2003 (*actualizată*)pentru aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor pretioase şi pietrelor pretioase în România, cu modificările şi completările ulterioare(actualizată până la data de 3 mai 2012*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • --------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 3 mai 2012 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către RECTIFICAREA nr. 1.344 din 18 noiembrie 2003, HOTĂRÂREA nr. 378 din 24 aprilie 2012.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorÎn temeiul art. 108 din Constitutie, republicată, şi al art. 35 alin. (2) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor pretioase şi pietrelor pretioase în România, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 261/2002, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor pretioase şi pietrelor pretioase în România, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuPreşedintele Autorităţii Naţionalepentru Protectia Consumatorilor,Rovana PlumbMinistru delegat pentrucoordonarea autorităţilor de control,Ionel BlanculescuBucureşti, 18 noiembrie 2003.Nr. 1.344.  +  AnexăNORMA 18/11/2003