ORDIN nr. 1.041 din 12 noiembrie 2003pentru constituirea sistemului de informaţii privind sănătatea în relaţie cu mediul
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 807 din 17 noiembrie 2003    Vazand Referatul de aprobare nr. IB 5.317 al Direcţiei generale de sănătate publică şi inspecţia sanitară de stat,în baza dispoziţiilor Legii nr. 100/1998 privind asistenţa de sănătate publică şi ale Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei nr. 598/2003 privind elaborarea sintezelor naţionale în cadrul subprogramului 1.4 "Evaluarea stării de sănătate şi a factorilor de risc", precum şi a angajamentelor asumate de România în procesul de aderare la Uniunea Europeană în cadrul capitolului 13 şi în programul "România curata",în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se constituie la nivelul Institutului de Sănătate Publică Bucureşti baza de date incluzând indicatorii pentru sănătate în relaţie cu mediul, compatibila cu baza de date EuroIndy elaborata de Centrul European pentru Mediu şi Sănătate Bonn a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii.  +  Articolul 2Institutul de Sănătate Publică Bucureşti se desemnează ca punct focal în relaţia cu Organizaţia Mondială a Sănătăţii pentru dezvoltarea bazei de date EuroIndy.  +  Articolul 3Institutul de Sănătate Publică Bucureşti asigura coordonarea tehnica pentru realizarea şi exploatarea bazei de date privind colectarea, analiza, raportarea şi asigurarea accesibilitatii informatiei.  +  Articolul 4Se aprobă Lista de indicatori privind sănătatea în relaţie cu mediul, corespunzător bazei de date, inclusă în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin. Lista indicatorilor se va reactualiza anual în funcţie de rezultatele activităţii grupurilor de experţi la nivel internaţional.  +  Articolul 5Se aprobă componenta grupului de coordonare a bazei de date, prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin. Înlocuirea motivată a personalului din cadrul grupului de coordonare se realizează prin decizie a conducătorului Institutului de Sănătate Publică Bucureşti.  +  Articolul 6Fondurile necesare desfăşurării acţiunilor pentru colectarea datelor, realizarea şi exploatarea bazei de date se asigura din bugetul anual al programului nr. 1 "Programul comunitar de sănătate publică".  +  Articolul 7Coordonatorii sintezelor naţionale privind sănătatea în relaţie cu mediul vor asigura colectarea datelor necesare elaborării indicatorilor din cadrul bazei de date.  +  Articolul 8Direcţia generală de sănătate publică şi inspecţia sanitară de stat şi institutele de sănătate publică vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 9Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul interimar al sănătăţii,Ionel BlanculescuBucureşti, 12 noiembrie 2003.Nr. 1.041.  +  Anexa 1    LISTA INDICATORILOR PRIVIND SĂNĂTATEA ÎN RELATIE CU MEDIUL       CALITATEA AERULUI Air_P1 Emisii de poluanti în aer (urban) Air_Ex1 Expunerea la poluantii ambientali(urban) Air_E1 Mortalitatea infantila prin afecţiuni respiratorii Air_E2 Mortalitatea prin afecţiuni respiratorii, toate            varstele Air_E3 Mortalitatea prin afecţiuni ale sistemului circulator,            toate varstele Air_A1 Politici de reducere a expunerii la ETS       HABITAT Hous_S1 Suprafaţa locuibilă pe persoana Hous_Ex1 Populaţia care locuieşte în locuinţe substandard Hous_E1 Mortalitatea prin cauze externe la copiii sub 5 ani Hous_A1 Reglementări privind construcţiile de locuinţe - scop            şi aplicare Hous_A2 Reglementări privind planificarea urbana      ACCIDENTE RUTIERE Traf_E1 Mortalitatea prin accidente de trafic Traf_L2 Rata leziunilor prin accidente de trafic      ZGOMOT Noise_E1 Populaţia afectată de anumite surse de zgomot Noise_E2 Tulburări de somn generate de zgomot Noise_A1 Reglementări legate de zgomot      DEŞEURI ŞI TERENURI CONTAMINATE Waste_P1 Generarea de deşeuri periculoase Waste_S1 Zone contaminate Waste_A1 Politici referitoare la deşeuri periculoase      RADIATII Rad_E1 Incidenţa cancerului de piele      APA WatSan_P1 Tratamentul apelor uzate WatSan_S1 Apele recreationale - depăşiri ale limitelor pentru            poluarea microbiologica WatSan_S2 Apa de baut - depăşirea parametrilor microbiologici            recomandaţi în ghidurile OMS WatSan_S3 Apa de baut - depăşirea parametrilor chimici            recomandaţi în ghidurile OMS WatSan_Ex1 Accesul la apa potabilă WatSan_Ex2 Acces la condiţii de sanitatie adecvate WatSan_E1 Boli transmise pe cale digestiva WatSan_E2 Morbiditatea prin BDA la copii WatSan_A1 Monitorizarea apelor recreationale      SECURITATEA ALIMENTULUI Food_Ex1 Monitorizarea riscurilor chimice în alimente Food_E1 Toxiinfectii alimentare Food_E2 Incidenţa afectiunilor în relaţie cu alimentul Food_A1 Politici generale de siguranţă alimentului Food_A2 Eficienta controalelor pentru siguranţa alimentului      ACCIDENTE CHIMICE Chem_P1 Zone care conţin cantităţi mari de chimicale Chem_E1 Mortalitatea prin incidente chimice Chem_A1 Reglementări privind planificarea teritorială Chem_A2 Registrul de incidente chimice Chem_A3 Centre pentru tratamentul intoxicatiilor acute Chem_A4 Ghiduri pentru tratamentul medical al intoxicatiilor            acute Chem_A5 Capacitate instituţională de răspuns la urgente chimice      LOCUL DE MUNCĂ Work_E1 Rata fatalitatii prin accidente de muncă Work_E2 Rata accidentelor Work_E3 Rata de absenteism Work_A1 Situaţia raportarii bolilor profesionale  +  Anexa 2COMPONENTA GRUPULUI DE COORDONARE1. Dr. Alexandra Cucu - coordonator grup tehnic şi coordonator indicatori de evaluare a zgomotului2. Dr. Camelia Parvan - coordonator indicatori de siguranţă alimentului3. Dr. Aurelia Marcu - coordonator Indicatori de evaluare a stării de sănătate4. Dr. Doina Lupulescu - coordonator indicatori de evaluare a condiţiilor de locuit5. Mihaela Vasilescu - coordonator indicatori de evaluare a calităţii apei potabile6. Dr. Ileana Draguescu - coordonator indicatori de evaluare a calităţii apelor recreationale7. Dr. Andra Neamtu - coordonator indicatori de evaluare a emisiilor de poluanti ai aerului şi de expunere la aceşti poluanti8. Dr. Adriana Todea - coordonator indicatori de evaluare a condiţiilor de muncă9. Constantin Milu - coordonator indicatori de evaluare a expunerii la radiatii10. Klaus Fabritius - coordonator indicatori de evaluare a expunerii la substanţe chimice──────────────