ORDIN nr. 848 din 12 septembrie 2003privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei, al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor şi al ministrului industriei şi resurselor nr. 251/240/292/2002 pentru aprobarea Listei cuprinzând produsele farmaceutice de uz uman şi veterinar care conţin substanţe ce intra sub incidenţa Legii nr. 143/2000 privind combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Nr. 848 din 12 septembrie 2003
 • MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR ŞI MEDIULUI
 • Nr. 709 din 24 septembrie 2003
 • MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI
 • Nr. 217 din 20 octombrie 2003
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 775 din 5 noiembrie 2003  În baza Legii nr. 143/2000 privind combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, cu completările ulterioare,în temeiul art. 2 alin. (5) din Regulamentul de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 143/2000 privind combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.359/2000,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, al Hotărârii Guvernului nr. 739/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului şi al Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Comerţului, precum şi al Referatului de aprobare nr. M.B. 3.157/2003,ministrul sănătăţii, ministrul agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului şi ministrul economiei şi comerţului emit următorul ordin:  +  Articolul IAnexa la Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei, al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor şi al ministrului industriei şi resurselor nr. 251/240/292/2002 pentru aprobarea Listei cuprinzând produsele farmaceutice de uz uman şi veterinar care conţin substanţe ce intra sub incidenţa Legii nr. 143/2000 privind combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 572 din 2 august 2002, se înlocuieşte cu anexa la prezentul ordin.  +  Articolul IIMinisterul Sănătăţii, Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului şi Ministerul Economiei şi Comerţului, prin direcţiile de specialitate, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii,Mircea Beuranp. Ministrul agriculturii,pădurilor, apelor şi mediului,Petre Daea,secretar de statp. Ministrul economiei şi comerţului,Mihai Berinde,secretar de stat  +  Anexa LISTAcuprinzând produsele farmaceutice de uz uman şi veterinar careconţin substanţe ce intra sub incidenţa Legii nr. 143/2000privind combaterea traficului şi consumului ilicit de droguriA. Produse farmaceutice de uz uman autorizate pentru punerea pe piaţa în România a) Produse farmaceutice care conţin substanţe din tabelul nr. II din Legea nr. 143/2000
    Denumire comună internaţionalăDenumire comercialăFormă farmaceuticăConcentraţia/ forma farmaceuticăMod de prescriere şi eliberare
    CODEINUMCODEINĂ FOSFATCOMPR.15 mgP-RF
    CODEINĂ FOSFAT 15 mgCOMPR.15 mgP-RF
    CODEINĂ FOSFORICĂCOMPR.15 mgP-RF
    CODEINĂ FOSFORICĂ - EELCOMPR.15 mgP-RF
    CODEINĂ FOSFORICĂ 15 mgCOMPR.15 mgP-RF
    CODEINE PHOSPHATECOMPR.15 mgP-RF
    FARMACODCOMPR.15 mgP-RF
    FOSFAT DE CODEINĂCOMPR.15 mgP-RF
    FOSFAT DE CODEINĂ 15 mgCOMPR.15 mgP-RF
    COMBINAŢII CU CODEINĂANTALGICCOMPR.   P-RF
    ANTALGICCOMPR.   S
    ARDINEXCOMPR. FILM.   P-RF
    EFERALGAN CODEINECOMPR. EFF.   P-RF
    EFERALGAN CODEINECOMPR. EFF.   S
    FASCOREMCOMPR.   S
    GELONIDĂCOMPR.   P-RF
    GRIPECALMCOMPR.   S
    HIDROMORFON - ATROPINĂSOL. INJ.   S/P-TS
    LIZADON PCAPS.   P-6L
    LIZADON PCAPS.   S
    NAPODOREN 30COMPR.30 mg + 500 mgP-RF
    PRODEINECOMPR.   P-RF
    DIHYDROCODEINUMDHC CONTINUSCOMPR. RET.90 mgP-RF
    DHC CONTINUSCOMPR. RET.120 mgP-RF
    DHC CONTINUSCOMPR. RET.60 mgP-RF
    FENTANYLUMDUROGESIC 100 μg/hSIST. TRANSDERM2.5 mg/10 cmpP-TS
    DUROGESIC 25 μg/hSIST. TRANSDERM2.5 mg/10 cmpP-TS
    DUROGESIC 50 μg/hSIST. TRANSDERM2.5 mg/10 cmpP-TS
    FENTANYLSOL. INJ.0.05 mg/ml - 2mlS
    FENTANYLSOL. INJ.0.25 mg/5 mlS
    FENTANYL - JANSSENSOL. INJ.0.05 mg/ml - 10 mlS
    METHADONUMSINTALGONCOMPR.2.5 mgP-TS
    MORPHYNUMDOLTARD - 100 mgCOMPR. RET.100 mgP-TS
    DOLTARD - 10 mgCOMPR. RET.10 mgP-TS
    DOLTARD - 30 mgCOMPR. RET.30 mgP-TS
    DOLTARD - 50 mgCOMPR. RET.60 mgP-TS
    MORFINĂSOL INJ.20 mg/ml - 1 mlP-TS
    MST CONTINUS (R) 100 mgCOMPR. FILM. ELIB. MOD.100 mgP-TS
    MST CONTINUS (R) 200 mgCOMPR. FILM. ELIB. MOD.200 mgP-TS
    MST CONTINUS (R) 30 mgCOMPR. FILM. ELIB. MOD.30 mgP-TS
    MST CONTINUS (R) 60 mgCOMPR. FILM. ELIB. MOD.60 mgP-TS
    SEVREDOLCOMPR. FILM.10 mgP-TS
    SEVREDOLCOMPR. FILM.20 mgP-TS
    SKENAN LPCAPS. RET.10 mgP-TS
    SKENAN LPCAPS. RET.30 mgP-TS
    SKENAN LPCAPS. RET.60 mgP-TS
    SKENAN LPCAPS. RET.100 mgP-TS
    VENDAL RETARDCOMPR. FILM. RET.30 mg  
    VENDAL RETARDCOMPR. FILM. RET.60 mg  
    VENDAL RETARDCOMPR. FILM. RET.100 mg  
    VENDAL RETARDCOMPR. FILM. RET.10 mgP-TS
    VENDAL RETARDCOMPR. FILM. RET.30 mgP-TS
    VENDAL RETARDCOMPR. FILM. RET.60 mgP-TS
    VENDAL RETARDCOMPR. FILM. RET.100 mgP-TS
    OXYCODONUMOXYCONTIN (R) 20 mgCOMPR. FILM. ELIB. MODIF.20 mgP-TS
    OXYCONTIN (R) 40 mgCOMPR. FILM. ELIB. MODIF.40 mgP-TS
    OXYCONTIN (R) 80 mgCOMPR. FILM. ELIB. MODIF.80 mgP-TS
    PETHIDINUMIMIALGINSOL. INJ.5 mg/ml - 2 mlP-TS
  b) Produse farmaceutice care conţin substanţe din tabelul nr. III din Legea nr. 143/2000
    Denumire comună internaţionalăDenumire comercialăFormă farmaceuticăConcentraţia/ forma farmaceuticăMod de prescriere şi eliberare
    ALPRAZOLAMUMALPRAZOLAM 0.25 mgCOMPR.0.25 mgP-RF
    ALPRAZOLAM 0.25 mgCOMPR.0.25 mgS
    ALPRAZOLAM 0.5 mgCOMPR.0.5 mgS
    ALPRAZOLAM 0.5 mgCOMPR.0.5 mgP-RF
    ALPRAZOLAM 1 mgCOMPR.1 mgP-RF
    ALPRAZOLAM 1 mgCOMPR.1 mgS
    FRONTINCOMPR.1 mgS
    FRONTINCOMPR.1 mgP-RF
    FRONTINCOMPR.0.5 mgS
    FRONTINCOMPR.0.5 mgP-RF
    FRONTINCOMPR.0.25 mgS
    FRONTINCOMPR.0.25 mgP-RF
    HELEXCOMPR.0.25 mgP-RF
    HELEXCOMPR.0.5 mgP-RF
    HELEXCOMPR.1 mgP-RF
    NEUROL (R) 0.25COMPR.0.25 mgP-RF
    NEUROL (R) 1.0COMPR.1 mgP-RF
    XANAXCOMPR.0.25 mgP-RF
    XANAXCOMPR.0.5 mgP-RF
    XANAXCOMPR.1 mgP-RF
    XANAXCOMPR.2 mgP-RF
    XANAX (R) XRCOMPR. ELIB. PREL.0.5 mgP-RF
    ZOLAREM 0.5COMPR.0.5 mgP-RF
    AMFEPRAMONUMREGENONCAPS.25 mgP-RF
    AMOBARBITALUMAMITAL 200COMPR.200 mgP-RF
    AMOBARBITALCOMPR.100 mgP-RF
    BROMAZEPAMUMBROMAZEPAMCOMPR.1.5 mgP-RF
    BROMAZEPAMCOMPR.1.5 mgS
    BROMAZEPAMCOMPR.3 mgP-RF
    BROMAZEPAMCOMPR.3 mgS
    BROMAZEPAM 1.5 mgCOMPR.1.5 mgP-RF
    BROMAZEPAM 3 mgCOMPR.3 mgP-RF
    CALMEPAM (R)COMPR.1.5 mgP-RF
    CALMEPAM (R)COMPR.3 mgP-RF
    LEXOTANILCOMPR.3 mg  
    LEXOTANIL (R) (LEXOTAN)COMPR.3 mgP-RF
    CHLORDIAZEPOXIDUMNAPOTONDRAJ.10 mgP-RF
    CLONAZEPAMUMRIVOTRILCOMPR.0.5 mgP-6L
    RIVOTRIL (R)COMPR.2 mgP-6L
    CYCLOBARBITALUMCICLOBARBITAL sare de cCOMPR.200 mgP-RF
    DIAZEPAMUMCALMPOSESOL. INJ.10 mg/2 mlS
    DIAZEPAMSOL. INJ.5 mg/ml - 2 mlS
    DIAZEPAMSOL. INJ.5 mg/ml - 2 mlP-RF
    DIAZEPAMSOL. INJ.5 mg/ml - 2 mlP-RF
    DIAZEPAMSOL. INJ.5 mg/ml - 2 mlS
    DIAZEPAMCOMPR.5 mgS
    DIAZEPAMCOMPR.5 mgP-RF
    DIAZEPAMCOMPR.10 mgS
    DIAZEPAMCOMPR.10 mgP-RF
    DIAZEPAN 10 mgCOMPR.10 mgP-RF
    DIAZEPAM 10 mgCOMPR.10 mgS
    DIAZEPAM 2 mgCOMPR.2 mgS
    DIAZEPAM 2 mgCOMPR.2 mgP-RF
    DIAZEPAM DESITIN (R) SOL.SOL. RECTALĂ5 mg/2.5 mlP-RF
    DIAZEPAM DESITIN (R) SOL.SOL. RECTALĂ10 mg/2.5 mlP-RF
    FLUNITRAZEPAMUMFLUNITRAZEPAMCOMPR.1 mgS
    FLUNITRAZEPAMCOMPR.1 mgP-RF
    FLUNITRAZEPAMCOMPR.2 mgP-RF
    FLUNITRAZEPAMCOMPR.2 mgS
    FLUNITRAZEPAMCOMPR.1 mgS
    FLUNITRAZEPAMCOMPR.1 mgP-RF
    FLUNITRAZEPAMCOMPR.2 mgS
    FLUNITRAZEPAMCOMPR.2 mgP-RF
    NILIUMCOMPR.2 mgP-RF
    ROHYPNOL (R)COMPR. FILM.1 mgP-RF
    ROHYPNOL (R) 1 mgCOMPR. FILM.1 mgP-RF
    GLUTETHIMIDUMGLUTETIMIDCOMPR.250 mgP-RF
    LORAZEPAMUMLORIVANCOMPR.1 mgP-RF
    MEDAZEPAMUMANSILANCAPS.10 mgP-RF
    EUROZEPAMCAPS.10 mgP-RF
    MEDAZEPAM 10 mgCOMPR.10 mgP-RF
    RUDOTELCOMPR.10 mgP-RF
    RUSEDALCOMPR.10 mgP-RF
    MEPROBAMATUMMEPROBAMATCOMPR.400 mgP-RF
    MIDAZOLAMUMDORMICUMSOL. INJ.1 mg/ml - 5 mlS
    DORMICUMSOL. INJ.5 mg/ml - 1 mlS
    DORMICUM (R)COMPR. FILM.7.5 mgP-RF
    DORMICUM (R) 7.5 mgCOMPR. FILM.7.5 mgP-RF
    FULSED INJECTIONSOL. INJ.1 mg/ml - 5 mlS
    FULSED INJECTIONSOL. INJ.1 mg/ml - 10 mlS
    FULSED INJECTIONSOL. INJ.5 mg/ml - 1 mlS
    NITRAZEPAMUMNITRAZEPAMCOMPR.2.5 mgP-RF
    NITRAZEPAM 2.5 mgCOMPR.2.5 mgS
    NITRAZEPAM 2.5 mgCOMPR.2.5 mgP-RF
    NITRAZEPAM 5 mgCOMPR.5 mgP-RF
    NITRAZEPAM 5 mgCOMPR.5 mgS
    OXAZEPAMUMOXAZEPAMCOMPR.10 mgP-RF
    OXAZEPAMCOMPR.10 mgS
    PENTAZOCINUMFORTRALSOL. INJ.30 mg/mlS/P-RF
    FORTRALCOMPR.50 mgS/P-RF
    FORTWIN (R)SOL. INJ.30 mg/ml - 1 mlS/P-RF
    SALDOREN (R)SOL. INJ.30 mg/mlP-RF
    PHENOBARBITALUMFENOBARBITALCOMPR.15 mgP-RF
    FENOBARBITALCOMPR.100 mgP-RF
    FENOBARBITALSOL. INJ.4% - 1 mlP-RF
    FENOBARBITALSOL. INJ.4% - 1 mlS
    FENOBARBITALSOL. INJ.10% - 2 mlS
    FENOBARBITALSOL. INJ.10% - 2 mlP-RF
    TETRAZEPAMUMMYOLASTAN (R) 50 mgCOMPR. FILM.50 mgP-RF
    RELAXAMCOMPR. FILM.50 mgP-RF
  c) Produse farmaceutice care conţin substanţe din tabelul nr. IV din Legea nr. 143/2000
    Denumire comună internaţionalăDenumire comercialăFormă farmaceuticăConcentraţia/ forma farmaceuticăMod de prescriere şi eliberare
    EPHEDRINI HYDROCHLORIDUMEFEDRINĂSOL. INJ.10 mg/ml - 1 mlS
    EPHEDRINI HYDROCHLORIDUMEFEDRINĂSOL. INJ.50 mg/ml - 1 mlS
    EPHEDRINI HYDROCHLORIDUMEFEDRINĂCOMPR.50 mgP-RF
    EPHEDRINI HYDROCHLORIDUMEFEDRINĂ 1%SOL. INJ.10 mg/ml - 1 mlS
    EPHEDRINI HYDROCHLORIDUMEFEDRINĂ 5%SOL. INJ.50 mg/ml - 1 mlS
    ERGOMETRINUMERGOMETSOL. INJ.0.2 mg/ml - 1 mlP-RF
    ERGOMETRINUMERGOMETSOL. INJ.0.2 mg/ml - 1 mlS
    ERGOTAMINUM COMBINAŢIEDISTONOCALMCOMPR. FILM.   P-6L
    ERGOTAMINUM COMBINAŢIECOFEDOLCOMPR. FILM.   P-6L
    METHYLERGOMETRINUMMETERGINECOMPR.0.125 mgS
    METHYLERGOMETRINUMMETILERGOMETRINĂ MALEATDRAJ.0.125 mgS
    PSEUDOEPHEDRINUM COMBINAŢIECLARINASECOMP. ELIB. MODIF.   P-6L
  NOTĂ:Ultima rubrica "Modul de prescriere şi eliberare" cuprinde modul de eliberare stabilit conform art. 3 şi 4 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman, aprobată cu modificări prin Legea nr. 336/2002, cu modificările şi completările ulterioare, mod de eliberare codificat potrivit Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei nr. 35 din 21 ianuarie 2003, astfel:- S = produse medicamentoase care se utilizează numai în spaţii cu destinaţie specială (spitale, dispensare etc.);- P-6L = produse medicamentoase care se eliberează în farmacii pe bază de prescripţie medicală valabilă 6 luni;- P-RF = produse medicamentoase care se eliberează în farmacii pe bază de prescripţie medicală care se retine la farmacie;- P-TS = produse medicamentoase care se eliberează în farmacii pe bază de reteta cu timbru sec.B. Produse farmaceutice de uz uman utilizate în scop veterinar şi de uz veterinar care conţin substanţe ce intra sub incidenţa Legii nr. 143/2000 (tabelele nr. II şi III)
    Denumire comună internaţionalăDenumire comercialăFormă farmaceuticăConcentraţia/ forma farmaceuticăMod de prescriere şi eliberare
    PETHIDINUM*)MIALGIN (um)**)SOL. INJ.5% - fl. x 250 mlP-TS
    PHENTOBARBITAL NATRIUMEUTHANYL (vet)**)SOL. INJ.10 mlP-RF
  Notă *) Substanţa şi produsul farmaceutic sunt supuse regimului stabilit prin prevederile Legii nr. 73/1969 privind regimul produselor şi substanţelor stupefiante. Notă **) um = medicament de uz uman utilizat şi în scop veterinar.vet = medicament de uz veterinar.NOTĂ:- P-TS = prescripţie medicală cu timbru sec;- P-RF = prescripţie medicală care se retine în farmacie.────────────────