ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 43 din 4 aprilie 2002 (*actualizată*)privind Parchetul Naţional Anticoruptie(actualizată până la data de 31 octombrie 2003*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Capitolul I Dispoziţii generaleDispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Prin prezenta ordonanţă de urgenţă se înfiinţează, la nivel naţional, Parchetul Naţional Anticoruptie, care funcţionează pe lângă Curtea Suprema de Justiţie ca parchet specializat în combaterea infracţiunilor de corupţie.-------------Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 102 din 24 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003. (2) Parchetul Naţional Anticoruptie are sediul în municipiul Bucureşti şi îşi exercită atribuţiile pe întregul teritoriu al României prin procurori specializaţi în combaterea corupţiei. (3) Parchetul Naţional Anticoruptie se organizează ca structura autonomă, cu personalitate juridică, în cadrul Ministerului Public, este condus de un procuror general şi este coordonat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie. Procurorul general al Parchetului Naţional Anticoruptie este asimilat prim-adjunctului procurorului general al Parchetului de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie.------------Alin. (3) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. II din Titlul I, Cartea a-II-a din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003. (4) Parchetul Naţional Anticoruptie îşi desfăşoară activitatea potrivit principiului legalităţii, al imparţialităţii şi al controlului ierarhic, sub autoritatea ministrului justiţiei.  +  Articolul 2Parchetul Naţional Anticoruptie este independent în raport cu instanţele judecătoreşti şi cu parchetele de pe lângă acestea, precum şi în relaţiile cu celelalte autorităţi publice, exercitandu-şi atribuţiile numai în temeiul legii şi pentru asigurarea respectării acesteia.  +  Articolul 3 (1) Atribuţiile Parchetului Naţional Anticoruptie sunt următoarele: a) efectuarea urmăririi penale, în condiţiile prevăzute în Codul de procedură penală, în Legea nr. 78/2000pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie şi în prezenta ordonanţă de urgenţă, pentru infracţiunile prevăzute în Legea nr. 78/2000care sunt, potrivit art. 13, în competenţa Parchetului Naţional Anticoruptie;------------Litera a) a alin. (1) al art. 3 a fost modificată de pct. 2 al art. II din Titlul I, Cartea a-II-a din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003. b) conducerea, supravegherea şi controlul actelor de cercetare penală, efectuate din dispoziţiile procurorului de către ofiţerii de poliţie judiciară aflaţi sub autoritatea exclusiva a procurorului general al Parchetului Naţional Anticoruptie;-------------Litera b) a alin. (1) al art. 3 a fost modificată de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 503 din 11 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 523 din 18 iulie 2002. c) conducerea, supravegherea şi controlul activităţilor de ordin tehnic ale urmăririi penale, efectuate de specialişti în domeniul economic, financiar, bancar, vamal, informatic, precum şi în alte domenii, numiţi în cadrul Parchetului Naţional Anticoruptie; d) studierea cauzelor care generează şi a condiţiilor care favorizează corupţia, elaborarea şi prezentarea propunerilor în vederea eliminării acestora, precum şi pentru perfecţionarea legislaţiei penale; e) elaborarea raportului anual privind activitatea Parchetului Naţional Anticoruptie şi prezentarea acestuia în faţa Parlamentului, nu mai târziu de primul trimestru al anului viitor.-------------Litera e) a alin. (1) al art. 3 a fost modificată de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 503 din 11 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 523 din 18 iulie 2002. f) constituirea şi actualizarea bazei de date în domeniul faptelor de corupţie. (2) Parchetul Naţional Anticoruptie exercita drepturile şi îndeplineşte obligaţiile procedurale prevăzute de lege, în cauzele privind infracţiunile atribuite prin prezenta ordonanţă de urgenţă în competenţa sa. (3) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, procurorul general al Parchetului Naţional Anticoruptie emite ordine.------------Alin. (3) al art. 3 a fost introdus de pct. 3 al art. II din Titlul I, Cartea a-II-a din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003.  +  Capitolul II Organizarea şi funcţionarea Parchetului Naţional AnticoruptieOrganizarea şi funcţionarea Parchetului Naţional Anticoruptie  +  Articolul 4 (1) Parchetul Naţional Anticoruptie este condus, potrivit prevederilor art. 1 alin. (3), de un procuror general, ajutat de un procuror general adjunct, asimilat adjunctului procurorului general al Parchetului de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie.------------Alin. (1) al art. 4 a fost modificat de pct. 4 al art. II din Titlul I, Cartea a-II-a din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003.(1^1) În activitatea sa, procurorul general al Parchetului Naţional Anticoruptie este ajutat de 2 procurori consilieri, asimilaţi procurorilor consilieri ai procurorului general al Parchetului de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie.------------Alin. (1^1) al art. 4 a fost introdus de pct. 5 al art. II din Titlul I, Cartea a-II-a din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003. (2) Procurorul general al Parchetului Naţional Anticoruptie este ordonator secundar de credite. (3) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Parchetului Naţional Anticoruptie se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Public. Fondurile alocate Parchetului Naţional Anticoruptie se aproba distinct, de Parlament, ca anexa la bugetul Ministerului Public.------------Alin. (3) al art. 4 a fost modificat de pct. 6 al art. II din Titlul I, Cartea a-II-a din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003.  +  Articolul 5 (1) La nivel central Parchetul Naţional Anticoruptie se organizează în secţii conduse de procurori şefi de secţie, şi anume: a) secţia de combatere a corupţiei; b) secţia de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie; c) secţia judiciară penală.------------Alin. (1) al art. 5 a fost modificat de pct. 7 al art. II din Titlul I, Cartea a-II-a din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003. (2) În cadrul Parchetului Naţional Anticoruptie la nivel central se pot organiza servicii şi birouri, prin ordin al procurorului general al Parchetului Naţional Anticoruptie.------------Alin. (2) al art. 5 a fost modificat de pct. 7 al art. II din Titlul I, Cartea a-II-a din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003. (3) În cadrul Parchetului Naţional Anticoruptie se înfiinţează un birou pentru studierea cauzelor care generează şi a condiţiilor care favorizează corupţia, subordonat direct procurorului general al Parchetului Naţional Anticoruptie. (4) Ofiţerii de poliţie judiciară sunt organizaţi într-o brigada condusă de un chestor, subordonat procurorului general al Parchetului Naţional Anticoruptie, iar specialiştii încadraţi în Parchetul Naţional Anticoruptie sunt organizaţi în servicii şi birouri, prin ordin al procurorului general al Parchetului Naţional Anticoruptie.------------Alin. (4) al art. 5 a fost introdus de pct. 8 al art. II din Titlul I, Cartea a-II-a din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003.  +  Articolul 6Parchetul Naţional Anticoruptie se încadrează cu procurori, ofiţeri de poliţie judiciară, specialişti în domeniul economic, financiar, bancar, vamal, informatic şi în alte domenii, personal auxiliar de specialitate, precum şi personal economic şi administrativ, în limita posturilor prevăzute în statul de funcţiuni, aprobat potrivit legii.  +  Articolul 7 (1) La nivelul parchetelor de pe lângă curţile de apel se înfiinţează servicii teritoriale ale Parchetului Naţional Anticoruptie.------------Alin. (1) al art. 7 a fost modificat de pct. 9 al art. II din Titlul I, Cartea a-II-a din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003. (2) Serviciile Parchetului Naţional Anticoruptie sunt conduse de procurori-şefi, care sunt în subordinea directa a procurorului general al Parchetului Naţional Anticoruptie. (3) Numărul procurorilor, al ofiţerilor de poliţie judiciară şi al specialiştilor menţionaţi la art. 6, încadraţi în serviciile teritoriale prevăzute la alin. (1), este stabilit de către procurorul general al Parchetului Naţional Anticoruptie, pentru fiecare serviciu, în funcţie de volumul şi de complexitatea activităţii de urmărire penală, în limita numărului total de posturi aprobat.------------Alin. (3) al art. 7 a fost modificat de pct. 10 al art. II din Titlul I, Cartea a-II-a din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003. (4) În cadrul serviciilor teritoriale ale Parchetului Naţional Anticoruptie se pot organiza birouri şi alte compartimente de activitate, prin ordin al procurorului general al Parchetului Naţional Anticoruptie.------------Alin. (4) al art. 7 a fost introdus de pct. 11 al art. II din Titlul I, Cartea a-II-a din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003.  +  Articolul 8 (1) Procurorul general al Parchetului Naţional Anticoruptie este numit pe o perioadă de 6 ani, cu posibilitatea reînnoirii o singură dată a mandatului, şi este eliberat din funcţie de Preşedintele României, pe baza propunerii Consiliului Superior al Magistraturii, la recomandarea ministrului justiţiei. În cazul numirii ministrul justiţiei va inainta către Consiliul Superior al Magistraturii una sau mai multe recomandări.-------------Alin. (1) al art. 8 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 503 din 11 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 523 din 18 iulie 2002. (2) Procurorii Parchetului Naţional Anticoruptie sunt numiţi pe o perioadă de 6 ani, cu posibilitatea prelungirii încadrării în funcţie cu acordul lor, şi eliberaţi din funcţie de ministrul justiţiei, la propunerea procurorului general al Parchetului de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie, pe baza recomandarii procurorului general al Parchetului Naţional Anticoruptie. (3) După încetarea funcţiei la Parchetul Naţional Anticoruptie, prin expirarea perioadei pentru care a fost numit ori datorită unor cauze neimputabile, procurorul are dreptul sa revină la postul ocupat anterior, rezervarea acestuia fiind obligatorie.  +  Articolul 9 (1) Pentru a fi numiţi în Parchetul Naţional Anticoruptie procurorii trebuie să aibă calităţi şi rezultate profesionale deosebite în combaterea infracţiunilor de corupţie.-------------Alin. (1) al art. 9 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 503 din 11 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 523 din 18 iulie 2002. (2) Condiţiile minime de vechime pe care trebuie să le îndeplinească procurorii Parchetului Naţional Anticoruptie sunt: a) pentru funcţia de procuror general al Parchetului Naţional Anticoruptie, o vechime în funcţia de procuror sau de judecător de 10 ani; b) pentru funcţia de procuror în cadrul Parchetului Naţional Anticoruptie, o vechime în funcţia de procuror sau de judecător de 6 ani.  +  Articolul 10 (1) În scopul efectuării cu celeritate şi în mod temeinic a activităţilor de descoperire şi de urmărire a infracţiunilor de corupţie, în cadrul Parchetului Naţional Anticoruptie funcţionează ofiţeri de poliţie, constituind poliţia judiciară a Parchetului Naţional Anticoruptie. (2) Ofiţerii de poliţie judiciară îşi desfăşoară activitatea numai în cadrul Parchetului Naţional Anticoruptie, sub autoritatea exclusiva a procurorului general al Parchetului Naţional Anticoruptie.-------------Alin. (2) al art. 10 a fost modificat de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 503 din 11 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 523 din 18 iulie 2002. (3) Ofiţerii de poliţie judiciară efectuează actele de cercetare penală sub directa conducere, supraveghere şi controlul nemijlocit al procurorilor din Parchetul Naţional Anticoruptie, cu excepţia actelor care sunt de competenţa exclusiva a procurorului.-------------Alin. (3) al art. 10 a fost modificat de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 503 din 11 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 523 din 18 iulie 2002. (4) Dispoziţiile procurorilor din Parchetul Naţional Anticoruptie sunt obligatorii pentru ofiţerii de poliţie judiciară prevăzuţi la alin. (1). Actele întocmite de ofiţerii de poliţie judiciară din dispoziţia scrisă a procurorului sunt efectuate în numele acestuia. (5) Numirea ofiţerilor de poliţie judiciară în cadrul Parchetului Naţional Anticoruptie se face prin ordin al procurorului general al Parchetului de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie, la propunerea procurorului general al Parchetului Naţional Anticoruptie, cu avizul ministrului de interne, dintre ofiţerii de poliţie care au absolvit o formă de învăţământ superior şi au minimum 6 ani vechime în structuri cu atribuţii de constatare, investigare şi cercetare a infracţiunilor de corupţie. (6) Ofiţerii de poliţie judiciară sunt numiţi pe o perioadă de 6 ani, cu posibilitatea prelungirii numirii în funcţie cu acordul acestora. (7) Ofiţerii de poliţie judiciară nu pot primi de la organele ierarhic superioare nici o alta însărcinare în afară unor situaţii şi evenimente excepţionale. În aceste cazuri calitatea lor de ofiţer de poliţie judiciară se suspenda, prin ordin al procurorului general al Parchetului de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie, până la încetarea situaţiei excepţionale care a determinat primirea altor însărcinări. (8) Ofiţerii de poliţie judiciară, pe perioada numirii în cadrul Parchetului Naţional Anticoruptie, au drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege pentru ofiţerii de poliţie, cu excepţiile prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă. Atribuţiile prevăzute de lege pentru ministrul de interne privind acordarea drepturilor şi raspunderilor ce revin ofiţerilor de poliţie judiciară se exercită de procurorul general al Parchetului Naţional Anticoruptie. (9) Dispoziţiile art. 8 alin. (3) se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 11 (1) În cadrul Parchetului Naţional Anticoruptie sunt numiţi, prin ordin al procurorului general al Parchetului de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie, la propunerea procurorului general al Parchetului Naţional Anticoruptie, cu avizul ministerelor de resort, specialişti cu înaltă calificare în domeniul economic, financiar, bancar, vamal, informatic, precum şi în alte domenii, pentru clarificarea unor aspecte tehnice în activitatea de urmărire penală. (2) Specialiştii prevăzuţi la alin. (1) au calitatea de funcţionar public şi îşi desfăşoară activitatea sub directa conducere, supraveghere şi controlul nemijlocit al procurorilor din Parchetul Naţional Anticoruptie. (3) Actele întocmite de specialiştii prevăzuţi la alin. (1) din dispoziţia scrisă a procurorului pot constitui mijloace de proba.  +  Articolul 12Funcţia de procuror, ofiţer de poliţie judiciară sau de specialist în cadrul Parchetului Naţional Anticoruptie este incompatibilă cu orice alta funcţie publică sau privată, cu excepţia funcţiilor didactice din învăţământul superior.  +  Capitolul III Competenţa Parchetului Naţional AnticoruptieCompetenţa Parchetului Naţional Anticoruptie  +  Articolul 13 (1) Sunt de competenţa Parchetului Naţional Anticoruptie, care funcţionează la nivel central, infracţiunile prevăzute în Legea nr. 78/2000, săvârşite în una dintre următoarele condiţii: a) dacă, indiferent de calitatea persoanelor care le-au comis, au cauzat o paguba materială mai mare decât echivalentul în lei a 100.000 euro sau o perturbare deosebit de grava a activităţii unei autorităţi publice, instituţii publice sau oricărei alte persoane juridice ori dacă valoarea sumei sau a bunului care formează obiectul infracţiunii de corupţie este mai mare decât echivalentul în lei a 10.000 euro; b) dacă, indiferent de valoarea pagubei materiale sau de gravitatea perturbarii aduse unei autorităţi publice, instituţii publice sau oricărei alte persoane juridice ori de valoarea sumei sau a bunului care formează obiectul infracţiunii de corupţie, sunt comise de către deputaţi, senatori, membrii Guvernului, secretari de stat şi asimilaţii acestora, judecătorii Curţii Supreme de Justiţie, ai Curţii Constituţionale, preşedintele Consiliului Legislativ, Avocatul Poporului, consilierii prezidentiali şi consilierii de stat din cadrul Administraţiei Prezidenţiale, consilierii de stat ai primului-ministru, membrii, judecătorii, procurorii şi controlorii financiari ai Curţii de Conturi, guvernatorul şi viceguvernatorul Băncii Naţionale a României, preşedintele Consiliului Concurentei, ceilalţi magistraţi, ofiţeri superiori, amirali, generali, maresali, chestori, chestori principali, chestori şefi adjuncţi şi chestori şefi, subcomisari, comisari şi comisari şefi, preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene, primarul general şi viceprimarii municipiului Bucureşti, primării şi viceprimarii sectoarelor municipiului Bucureşti şi primării şi viceprimarii municipiilor reşedinţa de judeţ, prefecţi, subprefecţi, persoane cu funcţii de conducere şi control în cadrul autorităţilor publice centrale, notarii publici, comisarul general al Gărzii Financiare şi comisarii şefi ai Gărzii Financiare judeţene, membrii consiliilor de administraţie şi persoanele care deţin funcţii de conducere de la director inclusiv, în cadrul regiilor autonome de interes naţional, al companiilor şi societăţilor naţionale, al băncilor şi societăţilor comerciale la care statul este acţionar majoritar, instituţiilor publice care au atribuţii în procesul de privatizare şi al unităţilor centrale financiar-bancare, precum şi persoanele prevăzute la art. 8^1 din Legea nr. 78/2000. (2) Sunt de competenţa serviciilor teritoriale ale Parchetului Naţional Anticoruptie, care funcţionează la nivelul parchetelor de pe lângă curţile de apel, infracţiunile prevăzute în Legea nr. 78/2000, săvârşite în una dintre următoarele condiţii: a) dacă, indiferent de calitatea persoanelor care le-au comis, au cauzat o paguba materială mai mare decât echivalentul în lei a 10.000 euro, dar nu mai mare decât echivalentul în lei a 100.000 euro ori dacă valoarea sumei sau a bunului care formează obiectul infracţiunii de corupţie este mai mare decât echivalentul în lei a 3.000 euro, dar nu mai mare decât echivalentul în lei a 10.000 euro; b) dacă, indiferent de valoarea pagubei materiale sau de valoarea sumei ori a bunului care formează obiectul infracţiunii de corupţie, sunt comise de către lichidatori judiciari, comisari ai Gărzii Financiare, subinspectori, inspectori, inspectori principali, agenţi de poliţie, indiferent de gradul profesional, personal vamal, judecătorii, procurorii şi controlorii financiari ai camerelor judeţene de conturi, executorii judecătoreşti, consilierii judeţeni şi locali, primării şi viceprimarii oraşelor alţii decât cei prevăzuţi la alin. (1) lit. b), persoane cu funcţii de conducere şi control în cadrul autorităţilor publice locale. (3) Procurorii specializaţi din cadrul Parchetului Naţional Anticoruptie efectuează în mod obligatoriu urmărirea penală pentru infracţiunile prevăzute la alin. (1) şi (2). (4) Urmărirea penală în cauzele privind infracţiunile prevăzute la alin. (1) şi (2) săvârşite de militari se efectuează de procurori militari din cadrul Parchetului Naţional Anticoruptie. (5) Sunt de competenţa parchetelor de pe lângă instanţe, potrivit dispoziţiilor Codului de procedura penală, infracţiunile prevăzute în Legea nr. 78/2000care nu sunt date, potrivit alin. (1) şi (2), în competenţa Parchetului Naţional Anticoruptie.------------Art. 13 a fost modificat de pct. 12 al art. II din Titlul I, Cartea a-II-a din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003.  +  Articolul 13^1Competenţa de judecată privind infracţiunile săvârşite de procurorii din Parchetul Naţional Anticoruptie revine instanţei competente sa judece, potrivit legii, infracţiunile săvârşite de procurorii de la parchetele de pe lângă curţile de apel şi de la Parchetul de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie.------------Art. 13^1 a fost introdus de pct. 13 al art. II din Titlul I, Cartea a-II-a din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003.  +  Capitolul IV Dispoziţii proceduraleDispoziţii procedurale  +  Articolul 14 (1) Persoanele cu atribuţii de control sunt obligate sa sesizeze Parchetul Naţional Anticoruptie cu privire la orice date sau informaţii din care rezultă ca s-a săvârşit una dintre infracţiunile atribuite prin prezenta ordonanţă de urgenţă în competenţa Parchetului Naţional Anticoruptie. (2) Persoanele cu atribuţii de control sunt obligate ca în cursul efectuării actului de control, în situaţiile prevăzute la alin. (1), sa procedeze la asigurarea şi conservarea urmelor infracţiunii, a corpurilor delicte şi a oricăror mijloace de proba ce pot servi organelor de urmărire penală. (3) Serviciile şi organele specializate în culegerea şi prelucrarea informaţiilor au obligaţia de a pune la dispoziţie Parchetului Naţional Anticoruptie, de îndată, datele şi informaţiile deţinute în legătură cu săvârşirea infracţiunilor privitoare la corupţie. (4) Serviciile şi organele specializate în culegerea şi prelucrarea informaţiilor, la cererea procurorului general al Parchetului Naţional Anticoruptie sau a procurorului anume desemnat de acesta, îi vor pune la dispoziţie datele şi informaţiile prevăzute la alin. (3), neprelucrate.-------------Alin. (4) al art. 14 a fost modificat de pct. 7 al articolului unic din LEGEA nr. 503 din 11 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 523 din 18 iulie 2002. (5) Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la alin. (1)-(4) atrage răspunderea juridică, potrivit legii.  +  Articolul 15Dacă în efectuarea urmăririi penale procurorii parchetelor de pe lângă instanţele judecătoreşti constata ca infracţiunea care constituie obiectul cauzei este una dintre infracţiunile atribuite prin prezenta ordonanţă de urgenţă în competenţa Parchetului Naţional Anticoruptie, aceştia au obligaţia de a sesiza de îndată procurorii acestui parchet.  +  Articolul 16 (1) Când sunt indicii temeinice cu privire la săvârşirea uneia dintre infracţiunile atribuite prin prezenta ordonanţă de urgenţă în competenţa Parchetului Naţional Anticoruptie, în scopul strangerii de probe sau al identificarii făptuitorului, procurorii Parchetului Naţional Anticoruptie pot sa dispună, pe o durată de cel mult 30 de zile: a) punerea sub supraveghere a conturilor bancare şi a conturilor asimilate acestora; b) punerea sub supraveghere sau interceptarea comunicaţiilor;-------------Litera b) a alin. (1) al art. 16 a fost modificată de pct. 8 al articolului unic din LEGEA nr. 503 din 11 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 523 din 18 iulie 2002. c) accesul la sisteme informationale. (2) Pentru motive temeinice măsurile prevăzute la alin. (1) pot fi prelungite de procuror prin ordonanţa motivată, fiecare prelungire neputând depăşi 30 de zile. (3) Dispoziţiile art. 91^1-91^5 din Codul de procedură penală se aplică în mod corespunzător. (4) Procurorii Parchetului Naţional Anticoruptie pot dispune sa li se comunice înscrisuri, documente bancare, financiare ori contabile, în condiţiile prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 17 (1) În cazul în care exista indicii temeinice ca s-a săvârşit sau ca se pregăteşte săvârşirea unei infracţiuni dintre cele atribuite prin prezenta ordonanţă de urgenţă în competenţa Parchetului Naţional Anticoruptie, care nu poate fi descoperită sau faptuitorii nu pot fi identificati prin alte mijloace, pot fi folosiţi, în vederea strangerii datelor privind existenta infracţiunii şi identificarea persoanelor faţă de care exista presupunerea ca au săvârşit o infracţiune, investigatori sub acoperire, în condiţiile legii. (2) Persoanele prevăzute la alin. (1) sunt ofiţeri de poliţie din cadrul Ministerului de Interne, special desemnaţi în acest scop, şi pot efectua investigaţii numai cu autorizarea motivată a procurorului general al Parchetului Naţional Anticoruptie.  +  Articolul 18Pentru buna desfăşurare a urmăririi penale procurorii Parchetului Naţional Anticoruptie pot dispune măsuri specifice de protecţie a martorilor, a experţilor şi a victimelor, potrivit legii.  +  Articolul 19Persoana care a comis una dintre infracţiunile atribuite prin prezenta ordonanţă de urgenţă în competenţa Parchetului Naţional Anticoruptie, iar în timpul urmăririi penale denunta şi facilitează identificarea şi tragerea la răspundere penală a altor persoane care au săvârşit astfel de infracţiuni beneficiază de reducerea la jumătate a limitelor pedepsei prevăzute de lege.  +  Articolul 20 (1) După începerea urmăririi penale secretul bancar şi cel profesional, cu excepţia secretului profesional al avocatului, nu sunt opozabile procurorilor Parchetului Naţional Anticoruptie. Datele şi informaţiile solicitate de procuror se comunică la cererea scrisă a acestuia.-------------Alin. (1) al art. 20 a fost modificat de pct. 9 al articolului unic din LEGEA nr. 503 din 11 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 523 din 18 iulie 2002. (2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi cu privire la instanţa de judecată. (3) Verificarea conturilor bancare şi a conturilor asimilate acestora poate fi efectuată numai la cererea procurorului general al Parchetului Naţional Anticoruptie sau a procurorului anume desemnat de acesta.  +  Articolul 21Persoanele care efectuează urmărirea penală, specialiştii prevăzuţi la art. 11, precum şi personalul auxiliar de specialitate sunt obligaţi să respecte secretul profesional cu privire la datele şi informaţiile obţinute în aceasta calitate.  +  Articolul 22 (1) În cazul infracţiunilor atribuite prin prezenta ordonanţă de urgenţă în competenţa Parchetului Naţional Anticoruptie se aplică dispoziţiile art. 118 din Codul penal privind confiscarea bunurilor. (2) Dacă bunurile care fac obiectul infracţiunilor prevăzute la alin. (1) nu se găsesc, se confisca echivalentul lor în bani sau bunurile dobândite în locul acestora. (3) Pentru a garanta aducerea la îndeplinire a confiscării bunurilor se pot lua măsurile asiguratorii prevăzute de Codul de procedură penală. Acestea se aduc la îndeplinire de îndată de persoanele anume desemnate din cadrul Parchetului Naţional Anticoruptie.  +  Articolul 22^1Rechizitoriile întocmite de procurorii din cadrul serviciilor teritoriale ale Parchetului Naţional Anticoruptie sunt confirmate de procurorii-şefi ai acestor servicii, cele întocmite de către procurorii-şefi ai serviciilor teritoriale, precum şi cele întocmite de procurorii din cadrul structurii centrale a Parchetului Naţional Anticoruptie sunt confirmate de procurorii-şefi ai secţiilor. Când rechizitoriile sunt întocmite de procurorii-şefi ai secţiilor Parchetului Naţional Anticoruptie, confirmarea se face de către procurorul general al acestui parchet.-------------Art. 22^1 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 102 din 24 octombrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 26 octombrie 2003.  +  Articolul 23Persoanele arestate preventiv în cauzele de competenţa Parchetului Naţional Anticoruptie sunt deţinute în locuri anume stabilite în cadrul Parchetului Naţional Anticoruptie, deservite de personal detaşat de la Direcţia Generală a Penitenciarelor sau, după caz, în secţiile de arest preventiv ale penitenciarelor.------------Art. 23 a fost modificat de pct. 15 al art. II din Titlul I, Cartea a-II-a din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003.  +  Articolul 24Dispoziţiile din Codul de procedură penală, dispoziţiile procedurale din Legea nr. 78/2000pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie şi din Legea nr. 115/1999privind responsabilitatea ministerială, republicată, se aplică în mod corespunzător şi în cauzele de competenţa Parchetului Naţional Anticoruptie.-------------Art. 24 a fost modificat de pct. 10 al articolului unic din LEGEA nr. 503 din 11 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 523 din 18 iulie 2002.  +  Capitolul V Cooperare internationalaCooperare internationala  +  Articolul 25În vederea consultării reciproce în cazul infracţiunilor de competenţa Parchetului Naţional Anticoruptie şi a schimbului de date şi informaţii cu privire la investigarea şi urmărirea acestor infracţiuni se constituie un birou de legătură cu instituţii similare din alte state.------------Art. 25 a fost modificat de pct. 16 al art. II din Titlul I, Cartea a-II-a din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003.  +  Capitolul VI Dispoziţii finaleDispoziţii finale  +  Articolul 27Parchetul Naţional Anticoruptie funcţionează cu următorul număr total de posturi: a) 98 de posturi de procurori;------------Litera a) a art. 27 a fost modificată de pct. 18 al art. II din Titlul I, Cartea a-II-a din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003. b) 150 de posturi de ofiţeri de poliţie judiciară; c) 35 de posturi de specialişti; d) 70 de posturi de personal auxiliar de specialitate;------------Litera d) a art. 27 a fost modificată de pct. 18 al art. II din Titlul I, Cartea a-II-a din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003. e) 63 de posturi de personal economic şi administrativ.------------Litera e) a art. 27 a fost modificată de pct. 18 al art. II din Titlul I, Cartea a-II-a din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003.  +  Articolul 28 (1) Procurorii din cadrul Parchetului Naţional Anticoruptie sunt salarizaţi cu indemnizaţiile prevăzute în anexa nr. 1, cap. A, nr. crt. 2-11 la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 177/2002privind salarizarea şi alte drepturi ale magistraţilor.------------Alin. (1) al art. 28 a fost modificat de pct. 19 al art. II din Titlul I, Cartea a-II-a din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003. (2) Specialiştii prevăzuţi în art. 11 sunt salarizaţi cu indemnizaţia prevăzută în anexa nr. 1, cap. B, nr. crt. 9 la Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 177/2002, aceasta fiind unica forma de salarizare. Specialiştii care au funcţia de şef serviciu sau şef birou sunt salarizaţi cu indemnizaţia corespunzătoare funcţiei de procuror şef serviciu şi, respectiv, procuror şef birou din cadrul parchetelor de pe lângă curţile de apel.------------Alin. (2) al art. 28 a fost modificat de pct. 19 al art. II din Titlul I, Cartea a-II-a din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003. (3) Ofiţerii de poliţie judiciară prevăzuţi la art. 10 sunt salarizaţi cu indemnizaţia prevăzută în anexa nr. 1, cap. A, nr. crt. 18 la Ordonanţa de urgenta nr. 177/2002, aceasta fiind unica forma de salarizare. Ofiţerii de poliţie care au funcţia de şef serviciu şi şef birou sunt salarizaţi cu indemnizaţia corespunzătoare funcţiei de procuror şef şi, respectiv, procuror şef birou din cadrul parchetelor de pe lângă Curţile de apel.------------Alin. (3) al art. 28 a fost modificat de pct. 19 al art. II din Titlul I, Cartea a-II-a din LEGEA nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003. (4) Personalul prevăzut la alin. (1)-(3), precum şi judecătorii care compun completele specializate în infracţiunile de corupţie, potrivit art. 29 alin. (2) din Legea nr. 78/2000, primesc pentru activitatea specializată de combatere a infracţiunilor de corupţie un spor de 30% din indemnizaţia de încadrare lunară, respectiv solda lunară, în cazul ofiţerilor de poliţie judiciară. (5) Salarizarea personalului auxiliar de specialitate şi a personalului economic şi administrativ este cea prevăzută de lege pentru aceleaşi categorii de personal al Parchetului de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie.  +  Articolul 29Fondurile necesare aplicării prezentei ordonanţe de urgenţă se asigura din bugetul Ministerului Public aprobat pe anul 2002, care se suplimenteaza prin hotărâre a Guvernului din Fondul de rezerva la dispoziţia Guvernului.  +  Articolul 30Dispoziţiile Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică şi în cazul Parchetului Naţional Anticoruptie, în măsura în care prin prezenta ordonanţă de urgenţă nu se prevede altfel.  +  Articolul 31 (1) Guvernul şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti vor lua măsuri imediate pentru asigurarea sediului Parchetului Naţional Anticoruptie. (2) Ministerul Justiţiei, Parchetul de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie, Ministerul de Interne şi Ministerul Finanţelor Publice, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, vor lua măsurile necesare pentru organizarea Parchetului Naţional Anticoruptie. (3) Parchetul Naţional Anticoruptie va începe sa funcţioneze pe data de 1 septembrie 2002.  +  Articolul 32 (1) Pentru cauzele privind infracţiunile prevăzute în Legea nr. 78/2000, aflate în curs de urmărire penală la data de 1 septembrie 2002, urmărirea penală se efectuează de către procurorii Parchetului Naţional Anticoruptie. Actele şi lucrările efectuate până la data de 1 septembrie 2002 rămân valabile. (2) Cauzele privind infracţiunile prevăzute în Legea nr. 78/2000, aflate în faţa instanţelor de judecată, trimise, potrivit Codului de procedura penală, organelor de urmărire penală, sunt de competenţa Parchetului Naţional Anticoruptie.  +  Articolul 33Până la data de 1 septembrie 2002 procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie va adopta prin ordin regulamentul de aplicare a dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă.-------------Art. 33 a fost modificat de pct. 13 al articolului unic din LEGEA nr. 503 din 11 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 523 din 18 iulie 2002.  +  Articolul 34Pe data de 1 septembrie 2002 dispoziţiile art. 28 şi ale art. 29 alin. (2) din Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, se abroga.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul justiţiei,Rodica Mihaela StanoiuMinistru de interne,Ioan RusMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuMinistrul muncii şi solidarităţii sociale,Marian Sarbu-------