HOTĂRÂRE nr. 1.205 din 14 octombrie 2003privind organizarea Seminarului Internaţional "Minorities, cultural heritage, contemporary Romanian civilization" Bucureşti, 20-23 octombrie 2003
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 20 octombrie 2003    În temeiul art. 107 din Constituţie,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă organizarea de către Ministerul Afacerilor Externe a Seminarului Internaţional "Minorities, cultural heritage, contemporary Romanian civilization", care se va desfăşura la Bucureşti în perioada 20-23 octombrie 2003.  +  Articolul 2Cheltuielile aferente organizării seminarului internaţional prevăzut la art. 1, în suma de 528.952.000 lei, se suporta din bugetul aprobat Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2003, conform devizului prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.───────── Notă *) Anexa se comunică Ministerului Afacerilor Externe.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:─────────────────p. Ministrul afacerilor externe,Cristian Diaconescu,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 14 octombrie 2003.Nr. 1.205.───────────────