HOTĂRÂRE nr. 1.204 din 14 octombrie 2003pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 864/2003 privind unele măsuri de reglementare a pieţei graului şi exceptarea temporară de la plata taxelor vamale a importului de secara, orz şi porumb destinate furajarii animalelor
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 20 octombrie 2003    În temeiul art. 107 din Constituţie,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 864/2003 privind unele măsuri de reglementare a pieţei graului şi exceptarea temporară de la plata taxelor vamale a importului de secara, orz şi porumb destinate furajarii animalelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 30 iulie 2003, se modifica după cum urmează:1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - Se exceptează temporar de la plata taxelor vamale importul de grâu pentru panificatie, corespunzător poziţiei tarifare ex 1001.90.99, până la data de 31 decembrie 2003 inclusiv."2. Articolul 2 se abroga.3. Anexa "Lista cuprinzând poziţiile tarifare, denumirea produselor şi perioada de aplicare" se abroga.  +  Articolul IIImporturile ce se vor efectua în baza licenţelor de import pentru grâu destinat insamantarii, secara, orz şi porumb destinate furajarii animalelor, eliberate până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în baza Hotărârii Guvernului nr. 864/2003 şi a Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 494/2003, se realizează în regim de exceptare de la plata taxelor vamale până la expirarea termenului de valabilitate al licenţelor.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:──────────────────p. Ministrul agriculturii,pădurilor, apelor şi mediului,Petre Daea,secretar de statp. Ministrul economiei şi comerţului,Mihai Berinde,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 14 octombrie 2003.Nr. 1.204.────────────────