HOTĂRÂRE nr. 1.203 din 14 octombrie 2003privind aprobarea Actului adiţional nr. 1 la Acordul petrolier de concesiune a activităţii de operare a Sistemului naţional de transport al ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului, inclusiv a conductelor magistrale şi a instalaţiilor, echipamentelor şi dotărilor anexe aferente sistemului, încheiat între Agenţia Naţionala pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială "Conpet" - S.A. Ploiesti
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 20 octombrie 2003    În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. 13 din Legea petrolului nr. 134/1995, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă Actul adiţional nr. 1 la Acordul petrolier de concesiune a activităţii de operare a Sistemului naţional de transport al ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului, inclusiv a conductelor magistrale şi a instalaţiilor, echipamentelor şi dotărilor anexe aferente sistemului, încheiat între Agenţia Naţionala pentru Resurse Minerale şi Societatea Comercială "Conpet" - S.A. Ploiesti, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.────────── Notă *) Anexa se comunică Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:────────────────Ministrul economiei şi comerţului,Dan Ioan PopescuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuPreşedintele Agenţiei Naţionalepentru Resurse Minerale,Maria Iuliana StratulatBucureşti, 14 octombrie 2003.Nr. 1.203.──────────────