HOTĂRÂRE nr. 1.192 din 9 octombrie 2003privind aprobarea finanţării unor cheltuieli aferente organizării şi desfăşurării, în perioada 3-6 noiembrie 2003, a Concursului internaţional de canto Eugenia Moldoveanu, editia a III-a
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 20 octombrie 2003    În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. III alin. (11) lit. k) şi alin. (11^1) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 163/2001 privind reglementarea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 364/2002,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă finanţarea, cu suma de 250 milioane lei, a cheltuielilor aferente organizării şi desfăşurării, în perioada 3-6 noiembrie 2003, a Concursului internaţional de canto Eugenia Moldoveanu, editia a III-a.  +  Articolul 2Finanţarea acţiunii prevăzute la art. 1, aprobată prin Hotărârea Consiliului interministerial pentru imagine externa nr. 38 din 9 octombrie 2003, se asigura prin suplimentarea bugetului Ministerului Culturii şi Cultelor cu suma de 250 milioane lei şi diminuarea corespunzătoare a bugetului Secretariatului General al Guvernului, de la capitolul 72.01 "Alte acţiuni", subcapitolul 13 "Programe de informare şi prezentare a imaginii României", titlul "Transferuri".  +  Articolul 3Cu sumele rămase neutilizate se diminuează bugetul Ministerului Culturii şi Cultelor şi se suplimenteaza bugetul Secretariatului General al Guvernului la capitolul 72.01 "Alte acţiuni", subcapitolul 13 "Programe de informare şi prezentare a imaginii României", titlul "Transferuri", până la data de 15 decembrie 2003.  +  Articolul 4Ministerul Finanţelor Publice este autorizat sa introducă modificările ce rezultă din aplicarea prevederilor prezentei hotărâri în bugetele Secretariatului General al Guvernului şi Ministerului Culturii şi Cultelor pe anul 2003.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:──────────────────Ministrul culturii şi cultelor,Razvan TheodorescuMinistrul pentru coordonareaSecretariatului General al Guvernului,Petru Şerban MihailescuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 9 octombrie 2003.Nr. 1.192.──────────────