HOTĂRÂRE nr. 1.191 din 9 octombrie 2003privind finanţarea proiectului "Revista Seine et Danube" din fondurile pentru promovarea imaginii externe a României
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 20 octombrie 2003    Având în vedere prevederile art. III alin. (11) lit. d) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 163/2001 privind reglementarea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 364/2002,în temeiul art. 107 din Constituţie,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă finanţarea proiectului "Revista Seine et Danube" în limita sumei de 1,52 miliarde lei.  +  Articolul 2Finanţarea proiectului prevăzut la art. 1, aprobat prin Hotărârea Consiliului interministerial pentru imagine externa nr. 37 din 9 octombrie 2003, se asigura parţial, în anul 2003, prin suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe cu suma de 0,3 miliarde lei şi diminuarea corespunzătoare a bugetului Secretariatului General al Guvernului, de la capitolul 72.01 "Alte acţiuni", subcapitolul 13 "Programe de informare şi prezentare a imaginii României", titlul "transferuri".  +  Articolul 3Cu sumele rămase neutilizate se diminuează bugetul Ministerului Afacerilor Externe şi se suplimenteaza bugetul Secretariatului General al Guvernului la capitolul 72.01 "Alte acţiuni", subcapitolul 13 "Programe de informare şi prezentare a imaginii României, titlul "Transferuri", până la data de 15 decembrie 2003.  +  Articolul 4Ministerul Finanţelor Publice este autorizat sa introducă modificările ce rezultă din aplicarea prevederilor prezentei hotărâri în bugetele Secretariatului General al Guvernului şi Ministerului Afacerilor Externe pe anul 2003.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:────────────────Ministrul afacerilor externe,Mircea GeoanaMinistrul pentru coordonareaSecretariatului General al Guvernului,Petru Şerban MihailescuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 9 octombrie 2003.Nr. 1.191.────────────────