HOTĂRÂRE nr. 1.190 din 9 octombrie 2003pentru aprobarea finanţării proiectului "Nicolae Titulescu Opera politico-diplomatică (vol. I şi II) şi Istoria politicii externe româneşti în date" din fondurile pentru promovarea imaginii externe a României
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 20 octombrie 2003    Având în vedere prevederile art. III alin. (11) lit. i) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 163/2001 privind reglementarea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 364/2002,în temeiul art. 107 din Constituţie,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă finanţarea proiectului "Nicolae Titulescu - Opera politico-diplomatică (vol. I şi II) şi Istoria politicii externe româneşti în date".  +  Articolul 2Finanţarea proiectului prevăzut la art. 1, aprobat prin Hotărârea Consiliului interministerial pentru imagine externa nr. 33 din 9 octombrie 2003, se asigura din bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2003, de la capitolul 72.01 "Alte acţiuni", subcapitolul 13 "Programe de informare şi prezentare a imaginii României", titlul "Transferuri", în limita sumei de 610 milioane lei.  +  Articolul 3Finanţarea se face pe bază de contract de finanţare încheiat între Secretariatul General al Guvernului şi Fundaţia Europeană "Titulescu", cu plata în avans în cuantum de 30%, pentru realizarea proiectului.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:───────────────────Ministrul pentru coordonareaSecretariatului General al Guvernului,Petru Şerban MihailescuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 9 octombrie 2003.Nr. 1.190.────────────────