ORDIN nr. 814 din 14 octombrie 2003privind aprobarea Listei societăților de asigurare și asigurare-reasigurare care practica asigurări pentru culturi agricole, animale, păsări, familii de albine și pești, agreate de Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului, pentru anul agricol 2003/2004
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR ȘI MEDIULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 20 octombrie 2003  Având în vedere prevederile art. 5 alin. (2) din Legea nr. 381/2002 privind acordarea despăgubirilor în caz de calamitati naturale în agricultura, ale art. 6 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 381/2002 privind acordarea despăgubirilor în caz de calamitati naturale în agricultura, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 419/2002, precum și ale Legii nr. 32/2000 privind societățile de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările ulterioare,vazand Adresa nr. 28.458 din 1 octombrie 2003 a Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor și Referatul de aprobare nr. 128.567/2003 pentru agrearea societăților de asigurare și asigurare-reasigurare autorizate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor sa practice asigurări pentru culturile agricole și animale,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 739/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului,ministrul agriculturii, pădurilor, apelor și mediului emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Lista societăților de asigurare și asigurare-reasigurare care practica asigurări pentru culturi agricole, animale, păsări, familii de albine și pești, agreate de Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului, pentru anul agricol 2003/2004.  +  Articolul 2Lista societăților care corespund criteriilor de agreare aprobate pentru anul agricol 2003/2004 este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul agriculturii,
  pădurilor, apelor și mediului,
  Petre Daea,
  secretar de stat
  București, 14 octombrie 2003.Nr. 814.  +  Anexă
  LISTA
  societăților de asigurare și asigurare-reasigurare care practica asigurări pentru culturi agricole,
  animale, păsări, familii de albine și pești, agreate de Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului,
  pentru anul agricol 2003/2004
  – Societatea Comercială "AGRAS" - S.A.– Societatea Comercială "ALLIANZ TIRIAC" - S.A.– Societatea Comercială "ARDAF" - S.A.– Societatea Comercială "ASIBAN" - S.A.– Societatea Comercială "ASIROM" - S.A.– Societatea Comercială "ASTRA" - S.A.– Societatea Comercială "GENERALI" - S.A.– Societatea Comercială "OMNIASIG" - S.A. (la 12-11-2003, Anexa a fost completată de Articolul I din ORDINUL nr. 863 din 4 noiembrie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 797 din 12 noiembrie 2003 ) – Societatea Comercială "PROVITAS" - S.A.
  --------