ORDIN nr. 959 din 15 octombrie 2003privind aprobarea clasificarii pentru eliberare a unor medicamente
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 20 octombrie 2003    Având în vedere prevederile art. 10 alin. (9) din Ordonanţa Guvernului nr. 125/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 594/2002, cu modificările şi completările ulterioare,în baza prevederilor art. 3 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 336/2002, cu modificările şi completările ulterioare,vazand Referatul de aprobare al Direcţiei generale farmaceutice, inspecţia de farmacie şi aparatura medicală nr. MB 4.483/2003,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă clasificarea pentru eliberare a vaccinurilor gripale prin includerea acestora în categoria produselor medicamentoase eliberate pe bază de prescripţie medicală care se retine în farmacie, notată P-RF.  +  Articolul 2Orice prevedere contrară prezentului ordin se abroga.  +  Articolul 3Direcţiile din cadrul Ministerului Sănătăţii, Agenţia Naţionala a Medicamentului, precum şi persoanele fizice şi juridice interesate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se va publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii,Mircea BeuranBucureşti, 15 octombrie 2003.Nr. 959.────────────