ORDIN nr. 217 din 3 octombrie 2003privind sancţionarea Casei de Schimb Valutar Societatea Comercială "Euro Finance Exchange" - S.R.L.
EMITENT
  • BANCA NAŢIONALA A ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 20 octombrie 2003    Având în vedere încălcarea prevederilor pct. 44 din Normele privind efectuarea operaţiunilor de schimb valutar cu numerar şi substitute de numerar pentru persoane fizice pe teritoriul României - N.R.V.2, anexa la Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 3/1997 privind efectuarea operaţiunilor valutare, cu modificările şi completările ulterioare, consemnate în Nota nr. 16.876 din 14 mai 2003,în baza art. 60 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naţionale a României, cu modificările şi completările ulterioare,viceguvernatorul Băncii Naţionale a României emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se sancţionează Casa de Schimb Valutar Societatea Comercială "Euro Finance Exchange" - S.R.L., cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Crisul Alb nr. 24, sectorul 4, înregistrată la Oficiul registrului comerţului sub nr. J40/9456/1999, cu retragerea autorizaţiei de funcţionare.  +  Articolul 2Societatea Comercială "Euro Finance Exchange" - S.R.L. are drept de contestaţie la Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României, în termen de 15 zile de la data comunicării sancţiunii, în conformitate cu prevederile art. 60 alin. (2) din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naţionale a României, cu modificările şi completările ulterioare.Viceguvernatorul Băncii Naţionale a României,Mihai BogzaBucureşti, 3 octombrie 2003.Nr. 217.────────────