ORDIN nr. 288 din 12 septembrie 2003pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea de tip a limitatoarelor de viteza, precum şi condiţiile de montare, reparare şi verificare a aparatelor de control în transporturile rutiere (tahografelor) şi a limitatoarelor de viteza - RNTR 8
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 723 din 16 octombrie 2003    În temeiul prevederilor art. 12 lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările ulterioare, ale art. 4 alin. (2) lit. b) şi g) şi alin. (3) lit. f) şi i) şi ale art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2000, cu modificările ulterioare, ale art. 19 din Hotărârea Guvernului nr. 899/2003 privind stabilirea condiţiilor referitoare la aprobarea de model pentru aparatul de control în transporturile rutiere, la omologarea de tip a limitatoarelor de viteza, precum şi a condiţiilor de montare, reparare, reglare şi verificare a aparatelor de control în transporturile rutiere şi a limitatoarelor de viteza, precum şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 740/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului,ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Reglementările privind omologarea de tip a limitatoarelor de viteza, precum şi condiţiile de montare, reparare şi verificare a aparatelor de control în transporturile rutiere (tahografelor) şi a limitatoarelor de viteza - RNTR 8, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Regia Autonomă "Registrul Auto Roman" va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul transporturilor,construcţiilor şi turismului,Sergiu Sechelariu,secretar de statBucureşti, 12 septembrie 2003.Nr. 288.  +  AnexăREGLEMENTARI 12/09/2003